Třídy a online informace

Přehled tříd
TřídaTřídní učitelPočet zprávNejnovější zpráva
1. A Mgr. Martina Šťastná 11 zpráv 27. 9. 2023, 10:36:37
1. B Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová 9 zpráv 12. 9. 2023, 11:26:43
1. P Marcela Vitoušová 1 zpráv 25. 8. 2021, 11:59:06
2. A Svatava Štrofová 9 zpráv 19. 9. 2023, 16:54:33
2. B Mgr. Květa Cinglová 11 zpráv 27. 9. 2023, 10:49:07
3. A Mgr. et Bc. Josefína Šišáková 10 zpráv 22. 9. 2023, 16:11:38
4. A Jana Pícková 12 zpráv 26. 9. 2023, 10:28:14
4. B Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. 14 zpráv 27. 9. 2023, 13:10:33
5. A Mgr. Libuše Čálková 18 zpráv 22. 9. 2023, 16:15:33
6. A Bc. et Bc. Yveta Šantorová 21 zpráv 26. 9. 2023, 16:14:13
7. A Mgr. Hana Schmidová 17 zpráv 26. 9. 2023, 16:14:52
8. B Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová 22 zpráv 26. 9. 2023, 10:35:54
9. A Mgr. Štěpánka Drozdová 24 zpráv 26. 9. 2023, 10:36:26
9. B Mgr. Iva Strnadová 24 zpráv 22. 9. 2023, 11:16:06

Manuál pro žáky 1. stupně

Manuál pro žáky 2. stupně