Online zprávy pro žáky 3. A

Přehled

Domácí úkoly a úkoly pro marody

PŘÍPRAVA AKTOVKY

Milí rodiče,

v žákovských knížkách mají děti vlepený rozvrh a přehled toho, co mají mít na kterou hodinu připravené s sebou. Prosím, pomozte jim zezačátku roku s přípravou aktovky.

Ve sloupečku vpravo najdete pro všechny případy dnešní pracovni list z matematiky, ve kterém je domácí úkol.

PLAVÁNÍ

Milí rodiče,

po dnešním prvním plavání připomínám a doplňuji následující:

- kluci NESMÍ mít plážové (kraťasové, volné) plavky
- pod plavkami se NENOSÍ slipy/trenky
- slipy nebo trenky NEJSOU plavky
- moc prosíme, aby měly holky KOUPACÍ ČEPICI, dnešní fénování trvalo opravdu dlouho a stejně nebyl prostor vyfénovat všechny úplně dosucha
- doporučujeme dát dětem VELKOU OSUŠKU, do které se mohou zabalit, když nejsou v bazénu

ROZVRH HODIN, UČEBNICE

Dále připomínám, že zítra se už učí podle rozvrhu, ať děti mají tyto učebnice:
ČJ učebnice (žlutá)
ČJ pracovní sešit (tmavomodrý)
učebnice Slohová výchova (růžovo-červená)
M 2. díl (s ptáčky) z loňska (modrá)
M učebnice 1. díl (modrá)
M pracovní sešit pro 3. ročník (modrá)
CLICK pracovní sešit
CLICK učebnice

Od zítřka prosím, ať děti nosí vždy vybavený a připravený penál, žákovskou knížku. Od koho mi ještě schází k donesení věci z letošního prvního mailu (např. peníze do třídního fondu, sešity, čtvrtky apod.), ať to děti zítra přinesou. Kdyby byl nějaký problém, napište mi, prosím. Děkuji, Šišáková

Drahomíra Satranová / 6. 10. 2023

Informace třídního učitele

STÁVKA 27. 11. 2023

 

Vážení rodiče, 

jak jsme se již bavili na třídních schůzkách, potvrzuji, že se v pondělí 27. 11. 2023 bude konat na naší škole stávka.

Znamená to, že škola bude celý den uzavřena a výuka, ani družina se nekoná.

Omlouváme se za komplikace, ale cítíme potřebu podpořit naše nepedagogické pracovníky školy.

Děkujeme za pochopení.

 

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 14. 11. 2023

 • prospěch a chování žáků
 • plavání a neplavci / nutnost být přítomen ve škole/
 • akce třídy a školy / adventní dílny a vánoční zpívání/
 • omluvenky, kontola ŽK
 • vánoční focení 24.11.
 • pomůcky na geometrii 
 • spolek rady rodičů
 • funkce vrátnice a omezení vstupu dospělých osob do prostor školy
 • stávka dne 27. 11. 2023
 • školní poradenské pracoviště

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

Od pondělí 23. 10. do pátku 27. 10. máme podzimní prázdniny a ředitelské volno .

 Ve škole se sejdeme v pondělí  30. 10.

 

hallowen ve škole

V úterý 31. října proběhne ve škole halloweenská oslava. Děti mohou přijít do školy v maskách a zapojit se do soutěže o nejoriginálnější kostým.

 

AKCE TŘÍDY

Všechny plánované akce jsou hrazeny z třídního fondu.

 • středa 22.11. 2024: knihovna - Básničky Jiřího Žáčka ( od 9, 00 hod.)
 • pondělí 4. 12. 2024: škola - Dopravní značky s policií  ( 10,55 - 12,35)
 • středa 6.12. 2023: škola - loutkové divadlo - J. Lada - O Vánocích, které nechtěly být
 • třídní Vánoce 
 • středa 17.1. 2024 " knihovna -  Mikeš - Josef Lada ( od 9,00 hod.)
 • divadlo - den  a čas bude upřesněn ( druhé pololetí)
 • pátek 10.5. 2024 : dílničky - práce se dřevem, ukázka soustužení dřeva

 

AKCE ŠKOLY

 • 30. 11. adventní dílny (16:00 - 18:00)
 • 21. 12. vánoční zpívání (17:00)

 

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Vážení rodiče,

dne 24. 11. 2023 proběhne Vánoční focení.  Cena je 350,- Kč.

Dnes děti obdržely lístečky, zda máte nebo nemáte o fotografie zájem. Fotografovat se budou pouze děti, které budou mít zaplaceno předem.

Ukázka sady:

PRAVIDLA OMLOUVÁNÍ

 

 •  Pokud jde o  absenci je třeba do 24h informovat školu o důvodu absence (mailem/telefonicky).
 • Po návratu do školy po nemoci je nutné do 3 dnů odevzdat omluvenku v ŽK
 • Nejpozději v 7.55 musí být dítě ve škole, jinak se zapisuje pozdní příchod - i ten musí být řádně omluven v ŽK.
 • Pokud dítě chybí delší dobu, je vhodné si přijít do školy pro pracovní sešity a úkoly.

 

PLAVÁNÍ

Letos děti v rámci výuky absolvují povinný plavecký výcvik. Začínáme s ním už 5.9.! V den plavání bude vždy sraz ve třídě už v 7.45!
Další plavecké dny jsou tyto:
1. pololetí - 5.9.; 19.9.; 26.9.; 3.10.; 31.10.; 7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.; 5.12.
2. pololetí - 9.4.; 16.4.; 23.4.; 30.4.; 7.5.; 14.5.; 21.5.; 28.5.; 4.6.; 11.6.

S sebou: igelitová taška, plavky (chlapci mají ze strany provozovatele plavecké školy zakázáno mít beachové kraťasy), boty na bazén, ručník, mýdlo, plavecké brýle (pokud je na ně dítě zvyklé, nejsou nutností; pozor NE potapěčské brýle), dívky s dlouhými vlasy gumičku na sepnutí vlasů do culíku nebo plaveckou čepici na překrytí vlasů

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pondělí 4. 9. 2023 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pátek 28. června 2024

ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • Pondělí - středa 23. - 25. 10. 2023 (navazují podzimní prázdniny)
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 •  úterý 19. 9. 2023 od 17:00 
 •  úterý 14. 11. 2023 od 17:00
 •  úterý 16. 4. 2024 od 17:00
KONZULTAČNÍ HODINY

ZŠ: 9. 1. 2024 od 17:00

ZŠ: 21. 5. 2024 od 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ: čtvrtek 21. 3. 2024 od 8:00 do 16:00

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Středa a čtvrtek 24. a 25. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny

Cizinci: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas, zdravotní pojištění

AKCE

Projekt Edison: 27. - 31. 5. 2024

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

podzimní čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
vánoční sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (nástup do školy ve středu 3. ledna 2024)
pololetní pátek 2. února 2024
jarní 5. února až 11. února 2024 (nástup do školy v pondělí 12. února 2024) 
velikonoční čtvrtek 28. března 2024 (nástup do školy v úterý 2. dubna 2024) 
hlavní sobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024 (nástup do školy v pondělí 2. září 2024)

STÁTNÍ SVÁTKY

Den české státnosti čtvrtek 28. září
Vznik Československa sobota 28. října
Den boje za svobodu a demokracii pátek 17. listopadu
Velký pátek pátek 29. března
Velikonoční pondělí pondělí 1. dubna
Svátek práce středa 1. května
Osvobození od fašismu středa 8. května

Drahomíra Satranová / 22. 11. 2023

Český jazyk

CÍL PŘEDMĚTU

 • Cílem výuky předmětu je zdokonalovat žáky ve čtení a psaní, postupně také v ovládání a analýze gramatických jevů češtiny. Všechny teoretické znalosti se žáci učí ovládat  mechanicky a umět je využívat  při písemném a mluveném projevu. Předmět zahrnuje složky výchovy jazykové, komunikační, slohové a literární. 

POMŮCKY

 • učebnice a pracovní sešity Taktik
 • 2 linkované sešity 524
 • pero Tornádo nebo pero na inkoust (NE gumovací pero)

HODNOCENÍ

 • práce v hodině a aktivity, snaha
 • individuální ústní zkoušení
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek
 • řešení pracovních listů
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí

 

Naděžda Matějová / 6. 10. 2023

Matematika

CÍL PŘEDMĚTU

V rámci předmětu se žáci seznamují s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají základní orientaci na číselné ose a procvičují prostorovou orientaci. Jsou vedeni v přiměřené míře k užívání matematického jazyka a matematické symboliky.

POMŮCKY

 • pracovní sešity a pracovní učebnice
 • sešit 440 na geometrii
 • obyčejná tužka, pravítko, guma na geometrii

HODNOCENÍ

 • práce v hodině a aktivity, snaha
 • individuální ústní zkoušení
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek
 • řešení pracovních listů
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí

 

Naděžda Matějová / 6. 10. 2023

Anglický jazyk

CÍl předmětu

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku. V tomto školním roce  nýás také čeká písmná podoba anglického jazyka - postupně se budeme učit nejen hovořit, ale také psát slovíčka anglicky. Mnoho již umíme říci, nyní přibyde písemná forma. 

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba,  slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Prvouka

CÍLE VÝUKY PRVOUKY VE 3. ROČNÍKU

 • na základě pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů a s pomocí vlastních zkušeností si utvářet ucelený obraz světa
 • vnímat současnost jako výsledek minulosti a jako východisko budoucnosti
 • orientovat se v základních společenských vztazích
 • hledat pochopení a porozumění přírodních zákonitostí
 • vidět člověka jako nedílnou součást přírody
 • učit se chránit životní prostředí

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • míru snahy a pozornosti při práci v hodinách
 • celkově projevovaný zájem o předmět
 • vlastní aktivní přístup v průběhu výuky
 • plnění domácí přípravy
 • míru ochoty a spolupráce při skupinových úkolech

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Informatika a pracovní výchova

Pátek 15. 12. 2023

Na pátek 15. 12. přinést:

 • nůžky
 • lepidlo
 • kousek vánočního papíru
 • 1 čtvrtka
 • 3 metry úzké stužky nebo provázku

1. 12. 2023

středA 15. 11. 2023

Krátký test - klávesové zkratky:

Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+A

10. 11. 2023

Pátek 13. 10. 2023

Na pátek 13. 10. přinést vylisované listy.

6. 10. 2023

POMŮCKY:

 • žákovská knížka
 • sešit (libovolný, linkovaný)

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

28. 8. 2023

Mgr. Martina Šťastná / 1. 12. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti
 • Výsledná známka není jen průměrem známek!
  Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

 

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

CÍL PŘEDMĚTU

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

HODNOCENÍ

 • připravenost na vyučování (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů vyučujícího)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu a dodržení zadání)
 • zřetel je brán také na spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět

POMŮCKY

 • kufřík/box na pomůcky
 • stará košile bez rukávů/větší triko (zástěra)
 • pastelky
 • fixy
 • voskovky
 • progressa
 • štětec (2x kulatý se špičkou – tenký a široký, 2x plochý)
 • kalíšek na vodu
 • hadřík
 • igelit/ubrus na lavici
 • nůžky
 • lepidlo (tuhé, vysouvací)
 • modelína
 • podložka na modelování
 • vodové barvy

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Třídy a online informace