Online zprávy pro žáky 3. A

Přehled

Informace třídního učitele

Nabídka z nakladatelství pierot

Vážení rodiče,

nakladatelství PIEROT nabízí procvičovací knihy pro žáky 3. ročníku. Děti dnes obdržely 2 knihy a lísteček s instrukcemi. Prosím o zvážení nabídky a zpětzaslání, případně platbu za tyto procvičovací knihy (nejpozději do 6. 6. 2023).

Červnové akce třídy

 • čtvrtek 1. 6. - den dětí
 • středa 21. 6. - VědaFest: Vítězné náměstí
 • čtvrtek 22. 6. - branný den
 • pátek 23. 6. - závěrečná lekce plavání
 • úterý 27. 6. - Šmoulí vesnice (Brno) + přespávání ve škole
 • pátek 30. 6. - předávání vysvědčení

zápis z třídních schůzek

 • domácí příprava a procvičování učiva (odkazy na webu třídy, desky s pracovními listy)
 • akce třídy a školy
  • 28. 4. - focení tříd a skupinek
  • 29. 4. - 4. 5. - škola v přírodě (děti, které se neúčastní plní povinnou školní docházku ve škole)
  • 23. 5. - konzultační hodiny - po domluvě s příslušnými vyučujícími
  • 25. 5. - koncert, večer ŠKOLNÍ PLES (více info na webu školy)
  • přespávání ve škole, školní výlet
 • organizace konce školního roku
 • klasifikační hodnocení ve 3.čtvrtletí školního roku 2022/2023
 • informace z rady rodičů
 • škola v přírodě
 • dotazy rodičů (učebnice AJ, školní jídelna)

focení tříd a skupinek

V pátek 28. 4. se fotíme na třídní fotografii a v jednotlivých skupinkách s kamarády.

Třídní foto stojí 45 Kč, skupinky jsou po 35 Kč. Lístečky ohledně focení mají děti vložené v žákovské knížce.

PLAVÁNÍ 2. POLOLETÍ A ZMĚNA V ROZVRHU

Vážení rodiče, 

v pátek 21. 4. 2023 proběhne první lekce povinného plavání, jezdit budou děti do bazénu v Radlicích.

Plavání zajišťuje Plavecká škola Radlice Lochman a spol. Celkem v druhém pololetí proběhne 10 lekcí (pátky 10:00 – 11:30). Během výuky v bazénu vykonávají nad dětmi dozor lektoři plavecké školy.

 S sebou:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice

Je nutné mít lístky nebo průkazku na MHD. Paní učitelky toto nebudou kontrolovat a případné řešení s revizorem je v kompetenci zákonných zástupců.

Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže povinného kurzu plavání zúčastnit, je potřeba dodat potvrzení od lékaře. V takovém případě bude mít žák v době plavání výuku tělesné výchovy. Pro neplavající žáky bude páteční vyučování ukončeno v 11:40.

Z důvodu povinného plavání bude v pátek výuka opět začínat v 7:45. Pokud by výuka nezačínala dříve, bylo by nezbytné přistoupit k odpolednímu vyučování.

Od školy budou děti odcházet v 9:05, návrat ke škole cca 12:30.

 

Od pondělí 17. 4. také nastane změna v rozvrhu. Žáci dnes nový rozvrh dostali, mají ho vložený v žákovské knížce.

třídní schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 18. 4. se od 17:00 hod konají třídní schůzky, které proběhnou v naší třídě 3. A (v 1. patře vlevo). Schůzka ke škole v přírodě proběhne ihned po skončení třídních schůzek - účast nutná

ŠKOLNÍ PLES

Vážení rodiče, milé děti,

dne 25. 5. (čtvrtek) uspořádá škola ve spolupráci se školním parlamentem další ročník Školního plesu.

Termín: 25. 5. 2023

Čas: 17:30 - 21:30

Místo: sál v budově ZŠ Kořenského

Cena: 150 Kč (místo k sezení)/200 Kč (místo u stolu)

Stejně jako v minulých letech bude zajištěn doprovodný program, živá hudba, občerstvení.

Čeká vás například předtančení, volba krále a královny plesu, tombola. Předpokladem účasti na plesu je společenský oděv.

Žáci prvního stupně se plesu mohou účastnit pouze za doprovodu dospělého.

Věcné dary do tomboly vítány.

Případný výtěžek z akce bude věnován radě rodičů.

Pokud máte zájem o lístky, kontaktujte, prosím, paní zástupkyni na rutova@zskorenskeho.cz (kapacita sálu je omezena).

akce třídy

 • úterý 18. 4. - prevence: dopravní výchova
 • úterý 18. 4. - od 17:00 hod třídní schůzky 
 • pátek 21. 4. - 1. lekce plavání (10 lekcí ve 2. pololetí, vždy v pátek) - nastane změna v rozvrhu!
 • pátek 28. 4. - focení tříd a skupinek
 • 29. 4. - 4. 5.  - ŠKOLA V PŘÍRODĚ, žáci kteří se neúčatní plní povinnou školní docházku prezenční výukou ve škole
 • 22. - 26. 5. - projekt Edison
 • úterý 23. 5. - od 17:00 hod konzultační hodiny - po domluvě s příslušným vyučujícím (v případě zájmu kontaktujte vyučujícího emailem)
 • 25. 5.  - školní ples

VYSVĚDČENÍ + POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 • Dne 31. 1. (úterý) dostanou děti poslední hodinu pololetní vysvědčení. Přinést si desky.
 • Dne 3. 2. (pátek) máme pololetní prázdniny. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,

detailní informace ke škole v přírodě najdete ve Vašich emailových schránkách. Závaznou přihlášku mají všechny děti uloženou v žákovské knížce. Prosím všechny o její vyplnění. Pokud se Vaše dítě ŠvP nezúčastní, prosím napsat dolů pod přihlášku a podepsanou vrátit co nejdříve zpět. 

Děkuji za spolupráci.

konzultační hodiny

Vážení rodiče,

v úterý 10. 1. od 17:00 hodin proběhnou konzultační hodiny před pololetním hodnocením. Pokud s Vámi budu potřebovat hovořit, přijde Vám ode mě email. V případě, že byste na konzultační hodiny chtěli přijít Vy, napište mi email, prosím. Domluvíme si čas.

Děkuji.

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

Vážení rodiče,

já i paní asistentka velmi děkujeme za milé dárky.  Zároveň Vám chceme popřát pokojné a radostné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2023. 

Vánoční prázdniny jsou od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2023. Na žáky se tedy budeme těšit v úterý 3. 1. 2023.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám spoustu krásných zážitků a dostatek odpočinku. 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Vážení rodiče,

ve středu 21. 12. se od 17:00 uskuteční vánoční zpívání v gymnastickém sále školy. 

Žáky, kteří budou zůstávat ve školní družině si vyzvednu v 16:45 hod. Prosím ty, kteří v družině nebudou, aby do školy dorazili v 16:45 hod. Vyzvednu si je u vchodových dveří do školy. Půjdeme společně do třídy a Vy budete moci jít do sálu. Ve třídě si ještě zopakujeme píseň a následně budeme vystupovat dle programu. Chceme Vás poprosit, abyste zůstali na celý program, který bude končit cca v 18:00 hod. Poté si žáky vyzvednete v naší třídě 3.A. 

Také připomínám, že ve středu mají mít žáci zavařovací sklenici (čistou -> bez etikety) na výrobu svícnu. 

Na vystoupení prosím vhodné oblečení, a pokud to půjde, mít oblečení do jedné z těchto barev - červená, zelená, modrá. 

ORGANIZACE 19. - 22. 12. 2022

Vážení rodiče, 

vánoční prázdniny se blíží, proto níže vkládám seznámení s organizací posledního školního týdne kalendářního roku 2022.

 • Pondělí 19. 12. - 1. a 2. vyučovací hodina program primární prevence - Nikotin nás neláká. Ostatní hodiny výuka dle rozvrhu.
 • Úterý 20. 12. - výuka dle rozvrhu
 • Středa 21. 12. - 1. a 2. vyučovací hodina: třídnické hodiny. Budeme vytvářet něco, co využijeme během odpoledního vystoupení.

           Prosím, aby si ve středu 21. 12. žáci přinesli do školy zavařovací sklenici (do které se vejde čajová svíčka) a prosím,                aby sklenička byla čistá, tedy bez etikety. 

 • Čtvrtek 22. 12. - 1. a 2. vyučovací hodina výuka dle rozvrhu. Ostatní hodiny budeme mít třídní besídku. Žáci si mohou donést hrneček na čaj a cukroví
 • Od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2023 jsou vánoční prázdniny. Do školy děti půjdou až v úterý 3. 1. 2023.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Ve středu 21. 12. 2022 začíná od 17:00 hodin vánoční program, na který Vás srdečně zveme. V rámci programu vystoupí třída 3.A s písničkou, kterou si pro Vás připravila. Lístečky ohledně vystoupení dostaly děti dnes, ve středu 14. 12. 2022, domů. Prosím o jejich návratku nejpozději do úterý 20. 11. 2022. 

sněhová královna - hudební divadlo karlín

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 15. 12. nás čeká muzikálové představení Sněhová královna v hudebním divadle Karlín. Začátek představení je v 10:00 a trvá 2,5 hodiny. Odcházet budeme společně během 1. vyučovací hodiny a návrat zpět do školy je naplánovaný nejdříve ve 13:00 hodin. Všechny děti již mají zakoupené lístky. Moc prosím, aby byly děti vhodně oblečeny do divadla. 

Před začátkem přestavení se s dětmi projdeme vánoční Prahou a podíváme se na Staroměstské náměstí. 

S sebou: vhodné oblečení, batoh se svačinou a pitím, lítačka (lístky na MHD).

PÁTEK 18. 11. 2022

Vážení rodiče,

v pátek 18. 11. děti čeká poslední lekce plavání. Vzhledem k předpovědi počasí dejte, prosím, dětem teplé nepromokavé oblečení a obuv.

zápis z třídních schůzek/tripartit

 • organizační záležitosti - omlouvání absence, komunikace s třídní učitelkou, změna osobních údajů
 • kontrola přípravy na vyučování, nošení pomůcek a domácích úkolů
 • seznámení se čtvrtletní klasifikací
 • škola v přírodě - termín a místo konání
 • 18. 11. poslední lekce plavání, od pondělí 21. 11. změna v rozvrhu
 • adventní dílny pro rodiče s dětmi: 24. 11. od 16:00 hod
 • akce třídy - divadlo, knihovna , vánoční vystoupení
 • individuální konzultace

Tripartitní setkání

Vážení rodiče, 

v úterý 15. 11. 2022 se konají třídní schůzky. V případě naší třídy budou probíhat tripartity (učitel - rodič - žák). V emailových schránkách naleznete odkaz na tabulku s termíny, který jsem zasílala již před podzimními prázdninami. 

exkurze: útulek pro opuštěná zvířata Trója

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 10. 11. 2022 nás čeká exkurze do trojského útulku pro opuštěná zvířata. Pokud byste ještě rádi přispěli do naší třídní sbírky, učiňte tak do středy 9. 11., prosím. Ve čtvrtek budeme odcházet ze školy v 8:55 hod. Plánovaný návrat je ve 12:35 hod. 

S sebou: pomůcky na 1. vyučovací hodinu, svačinu, pití, lítačku (lístky na MHD). 

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ DÍLNY

Milí rodiče,

s velkou radostí vás můžeme letos po delší odmlce, pozvat na tradiční adventní dílny, které budeme pořádat v prostorách školy.
Společně se svými dětmi si můžete vyrobit adventní věnec, nebo slavnostní svícen. Materiál škola zajistí platba probíhá v hotovosti na místě. Dílny se uskuteční 24. 11.  v době mezi 16:00 - 18:00 hodinou.
Přihlásit se můžete do 16. 11. na adrese rutova@zskorenskeho.cz

RŮSTOVÁ SKUPINA PRO ŽÁKY 3. - 8. TŘÍD

Chcete, aby se Vaše dítě umělo vhodnou formou prosadit? Má malé sebevědomíNevychází se svými vrstevníky nebo učiteli? Pokud ano, pak je pro vaše dítě vhodná účast v bezplatné růstové skupině. Setkání probíhají od listopadu 2022 do května 2023 každý týden v pondělí nebo v úterý, v odpoledních hodinách. Děti ve skupinách povedou kvalifikovaní psychologové či speciální pedagogové. Máte-li zájem o účast Vašeho dítěte v růstové skupině, napište e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz nebo volejte Mgr. Jitce Končelové na telefon: 737 022 176. Kapacita skupiny je omezená!

HALLOWEEN V NAŠÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, 

v pondělí 31. 10. 2022 (hned po podzimních prázdninách) bude Halloween. Děti mohou do školy přijít v převlecích a maskách. Masky by neměly bránit výuce a být jakkoliv nebezpečné okolí .

třídnické hodiny - pátek 21. 10. 2022

 Vážení rodiče, milé děti,

v pátek 21. 10. nás čekají třídnické hodiny, v jejichž průběhu se seznámíme s projektem, do které se zapojíme a také si popovídáme  o tom, jak se ve třídě společně máme. 

S sebou: 

 • domácí úkoly (čtení s porozuměním, početník 2)
 • penál s pastelkami
 • žákovskou knížku
 • svačinu
 • věci na plavání

akce třídy

 • pátek 18. 11. - poslední lekce plavání (nastane změna rozvrhu)
 • středa 23. 11. - knihovna Smíchov: Thomas Březina 
 • pátek 25. 11. - vánoční fotografování (zájemci)
 • čtvrtek 15. 12. - hudební divadlo Karlín: Sněhová královna
 • pondělí 23. 1. - dopravní výchova: Základy bezpečného chování v silničním provozu

ŘEDITELSKÉ VOLNO, PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

ve dnech 24. - 25. 10.  je ředitelské volno, podzimní prázdniny jsou 26. 10. - 27. 10., státní svátek 28. 10.
Během tohoto týdne budou ve škole probíhat stavební úpravy.

Testování tělesné zdatnosti ČŠI - část II.

Vážení rodiče, 

v úterý 18. 10. bude probíhat druhá část testování tělesné zdatnosti, kterou Vaše děti absolvují 4. a 5. vyučovací hodinu. Toto testování již bude probíhat v naší škole.

S sebou je nutné mít: sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou a pomůcky na vyučování (1. - 3. VH).

Zároveň připomínám, že testování dětí je povinné. Pokud se Vaše dítě některého z termínu testování nezúčastnilo, bude testováno kdykoliv v průběhu měsíce října/listopadu. 

testování tělesné zdatnosti

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 13. října se vaše dítě zúčastní povinného testování tělesné zdatnosti 2022. Na následujícím odkaze se můžete dozvědět podrobnější informace: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Testovani-telesne-zdatnosti-zaku-zakladnich-a-stre

Na toto testování potřebujeme velkou tělocvičnu, proto se odehraje na ZŠ Weberova. Vyučování dle délky rozvrhu, výuka bude probíhat ve škole 1. a 2. vyučovací hodinu (ČJ, M). 
S sebou je nutné mít: sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou, Lítačku/jízdenky, svačinu, penál, žákovskou knížku a pomůcky na ČJ a M.

projektový den

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý 27. 9. nás během 1. - 4. vyučovací hodiny čeká projektový den. Tématem je 28. září - Den české státnosti. Do školy přinést domácí úkoly, žákovskou knížku, penál a pomůcky na angličtinu. 

VOLBY

Vážení rodiče, 

jelikož se v naší škole 23. - 24. 9. konají volby, nebudeme mít zítra výuku v naší třídě. Děti v pátek ráno půjdou po příchodu do školy rovnou do jídelny v přízemí, kde bude probíhat výuka do odchodu na plavání. Stále platí, že začínáme v 7:45 hod.

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Vážení rodiče,

ve škole proběhne dne 25. 11. 2022 vánoční fotografování Vašich dětí do souborů: 2935) Přání modré se zvonečkem a 2933) Stolní kalendář, ukázky jsou k nahlédnutí  na  www.photoprestige.cz/galerie/vanoce/

1. Přání modré se zvonečkem obsahuje: tři  přání s fotografií Vašeho dítěte (10 x15 cm), šest průkazových fotografií. Sada dále obsahuje tři vánoční pohlednice s fotografií Vašeho dítěte. Ve spodní části je nápis Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Součástí  sady jsou také  tři kusy dárkových vizitek s vánočními motivy. Možnost stažení fotografie v elektronické podobě. Toto vše stojí 330,- Kč .

2. Stolní kalendář na rok 2023 obsahuje: stolní  kalendář na rok 2023 s výřezem na  fotografii Vašeho dítěte (10 x 15 cm). V souboru jsou dále tři fotografie 10 x15 cm umístěné v rámečcích, šest průkazových fotografií. Možnost stažení fotografie v elektronické podobě. To vše stojí 330,- Kč.

 

Dnes žáci dostali lístečky, kde prosím zakroužkujte, zda máte zájem + o jakou variantu nebo zakroužkujte, že zájem nemáte. 

Peníze (v přesné částce) donést nejpozději do 18. 11. 2022. 

zápis z třídních schůzek

 • kontrola a oprava údajů
 • seznámení s elektronickou a papírovou žákovskou knížkou
 • omlouvání absence, komunikace s třídní učitelkou
 • kontrola přípravy na vyučování, nošení pomůcek a domácích úkolů
 • plavání do 18. 11. 2022, dalších 10 lekcí od dubna 2023 - vždy změna rozvrhu
 • od poloviny listopadu do dubna běžná výuka TV
 • doplňování učiva při absenci
 • tripartity (listopad, duben) 
 • sdílený disk pro fotografie z akcí tříd
 • akce třídy (knihovny, divadla)

zrušená zahradní slavnost

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,

vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.

Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00).

Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku.

Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.

Děkujeme všem za pochopení.

třídní schůzky a žákovská knížka

Vážení rodiče,

polovina měsíce se blíží, proto Vás prosím o podepsání žákovské knížky na str. 10, že jste byli seznámeni s prospěchem Vašeho dítěte. 

Dále připomínám, že v úterý 20. 9. 2022 proběhne od 17:00 hodin první třídní schůzka ve školním roce 2022/2023. Setkáme se ve třídě 3.A, která se nachází v 1.patře vlevo. Po schůzce následuje od 18:00 hodin zahradní slavnost s přivítáním a šerpováním prvňáčků. 

plavání 9. 9.

V pátek 9. 9. 2022 proběhne první lekce povinné výuky plavání. Připomínám, že každý pátek bude výuka začínat v 7:45 hodin. Je tedy třeba, aby děti přišly již v 7:35 - 7:40 do školy. Na ČJ přinést penál, ŽK, domácí úkoly a vlastní knihu (pokud ještě nemá ve škole). Návrat ke škole okolo 12:30.

Na plavání:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice
 • lístky nebo průkazku na MHD

co je potřeba přinést

 • kufřík na výtvarnou výchovu (úterý 6. 9.)
 • 2. díl učebnice z matematiky a čítanku (vyberu si je a nechám u sebe)
 • obalené sešity, pracovní sešity a učebnice
 • peníze do třídního fondu, mýdlo, kapeníčky, vlastní knihu (platí pro ty, kteří ještě nepřinesli)

1. školní týden 

Vážení rodiče,

začátek školního roku je pro všechny náročný, proto bych Vás chtěla poprosit o následující:

 • vyplnit a podepsat žákovskou knížku
  • vyplnit první stránku (údaje o žákovi)
  • seznámit se se školním řádem a způsoby hodnocení (web školy) -> následně podepsat seznámení na straně 1 úplně dole
  • na straně 22 podepsat termíny třídních schůzek
 • vyplnit lísteček, jakým způsobem bude Vaše dítě odcházet ze školy
 • vyplnit a podepsat lísteček ohledně plavání
 • přinést přezůvky, v pátek 2. 9. dostanou děti klíček od skříňky
 • do úterý 6. 9. donést do školy kufřík s pomůckami na výtvarnou výchovu (seznam děti dnes také dostaly, najdete ho i na webu)
 • prosím o obalení pracovních sešitů, učebnic a klasických sešitů – poté přinést zpět do školy (nejpozději v pondělí 5. 9. – ZAČÍNÁ VÝUKA)
 • doporučuji zakoupit úkolníček/malý sešit na zapisování DÚ
 • přinést 1x tekuté mýdlo, 1x krabici/balení papírových kapesníčků
 • 500,- do třídního fondu (stačí během měsíce září)
 • do pátku 9. 9. přinést vlastní knihu na čtenářskou dílnu (knihu, kterou dítě bude číst ve škole během výuky)

Předem Vám všem děkuji za spolupráci.

INFORMACE K PLAVÁNÍ

Vážení rodiče, milé děti,

v pátek 9. 9. 2022 proběhne první lekce povinného plavání, jezdit budou děti do bazénu v Radlicích.

Plavání zajišťuje Plavecká škola Radlice Lochman a spol. Celkem v prvním pololetí proběhne 10 lekcí (pátky 10:00 – 11:30). Během výuky v bazénu vykonávají nad dětmi dozor lektoři plavecké školy.

S sebou:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice

Je nutné mít lístky nebo průkazku na MHD. Paní učitelky toto neboudou kontrolovat a případné řešení s revizorem je v kompetenci zákonných zástupců.

Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže povinného kurzu plavání zúčastnit, je potřeba dodat potvrzení od lékaře. V takovém případě bude mít žák v době plavání výuku tělesné výchovy. Pro neplavající žáky bude páteční vyučování ukončeno v 11:40 hod.

Z důvodu povinného plavání bude v pátek výuka začínat v 7:45 hod. Pokud by výuka nezačínala dříve, bylo by nezbytné přistoupit k odpolenímu vyučování.

Od školy budou děti odcházet v 9:05, návrat ke škole cca 12:30 hod.

INFORMACE KE 3. TŘÍDĚ

Žákovská knížka:

 • na str. 1 je třeba vyplnit a 2x podepsat údaje a seznámení se školním řádem
 • na str. 22, prosím, podepište termíny třídních schůzek
 • žákovskou knížku obalte průhledným obalem
 • známky neuvidíte v papírové žákovské knížce, ale pouze v elektronické formě v Bakalářích na webu znamky.zskorenskeho.cz – přihlašovací jména a hesla jste již obdrželi. Pokud jste tyto údaje ztratili, napište mi mail
 • včasné omlouvání absence – nejpozději do tří dnů + nezapomínat na zápisy omluvenek do ŽK. (str. 2 - 4)
 • omlouvání odůvodněných pozdních příchodů je možné na str. 5
 • každých 14 dní je nutné, abyste do papírové ŽK zapsali, že jste se seznámili s prospěchem Vašeho dítěte (vždy kolem 15. v měsíci a poté i na konci daného měsíce) – slouží k tomu str. 10, kam napíšete vždy datum, to, že jste se seznámili a podepíšete.

Další důležité informace:

 • kontrola osobních údajů v Bakalářích, v případě jakékoliv změny (telefon, adresa, ...) je třeba informovat třídní učitelku
 • ořezávat denně tužky a pastelky
 • nedávat dětem energetické nápoje
 • nenosit žvýkačky a cenné věci
 • při absenci si dojít pro úkoly a pracovní sešity

Co je třeba přinést do školy:

 • peníze do třídního fondu =  500,- Kč
 • velké balení papírových kapesníčků
 • mýdlo
 •  přezůvky

Všechny sešity, učebnice a ŽK budou podepsané a obalené! 

V penále vždy mít:

 • 2x píšící pero a náhradní náplně
 • 2x tužka na rýsování (č. 3 - tvrdá)
 • 2x tužka na kreslení (č. 2)
 • guma
 • ořezávátko
 • pastelky – základní barvy

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 1. 9. 2022 začíná nový školní rok. Začátek vyučování je v 8:00 hod. Třídu 3. A naleznete v 1. patře vlevo. Konec vyučování v tento den bude v 10:40 hod. Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a mají odevzdaný zápisní lístek, mohou zůstat dle provozu ŠD v družině. Děti, které půjdou po konci vyučování samy domů, donesou lísteček, že za ně rodič přebírá zodpovědnost.

Od 2. září 2022 budeme ve škole dle délky rozvrhu tedy do 11:40 hod. Probíhat budou třídnické hodiny a adaptační aktivity. 

Výuka dle rozvrhu bude zahájena v pondělí 5. 9. 2022

 

organizační zabezpečení školního roku 2022/2023

Začátek školního roku:                  čtvrtek 1. září 2022 8:00

Konec školního roku:                     pátek 30. června 2023

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO                           pondělí 24. a úterý 25. 10. 2022

 

PRÁZDNINY

 • podzimní                                       středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
 • vánoční                                          pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (nástup do školy v úterý 3. ledna 2023)
 • pololetní                                       pátek 3. února 2023
 • jarní                                                13. března až 19. března 2023 (nástup do školy 20. března 2023)
 • velikonoční                                 čtvrtek 6. dubna 2023 (nástup do školy úterý 11. dubna 2023)
 • hlavní                                             sobota 1. července 2023 až čtvrtek 31. srpna 2023 (nástup do školy v pondělí 4. září 2023)
 

Jana Pícková / 1. 6. 2023

Český jazyk

4. čtvrtletní písemná práce

V pátek 16. 6. nás čeká poslední čtvrtletní písemná práce v tomto ročníku.

Okruhy, které se v práci mohou objevit:

 • vyjmenovaná slova
 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • mluvnické kategorie sloves
 • velká písmena (podstatná jména obecná a vlastní)

Učivo předchozích ročníků samozřejmostí!

čtenářský deník

Do pátku 2. června odevzdat nový čtenářský deník se 2 zápisy o přečtených knihách. Prvním a vzorovým zápisem je společně přečtená kniha, druhý zápis bude přečtená kniha dle vlastního výběru. 

3. Čtvrtletní písemná práce

Ve středu 12. 4. nás čeká čtvrtletní písemná práce.

Okruhy, které se v práci mohou objevit:

 • vyjmenovaná slova po Z, B, L a M
 • slovní druhy (poznat sloveso a podstatné jméno)
 • podstatná jména obecná a vlastní
 • podstatná jména - mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)

Učivo předchozích ročníků samozřejmostí!

Další odkazy na online procvičování

Podstatná jména

 

Vyjmenovaná slova po M

 

Vyjmenovaná slova po L 

 

pololetní písemná práce

V pátek 13. 1. nás čeká pololetní písemná práce. 

Okruhy, které se v práci mohou objevit: 

 • řazení slov podle abecedy
 • párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • druhy vět
 • tvrdé a měkké souhlásky
 • slova citově zabarvená (hanlivá, lichotivá)
 • antonyma (slova protikladná) a synonyma (slova souznačná)
 • kořen slov a slova příbuzná
 • vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, Z
 • význam slov ve větě (oprava nesmyslných slov, zákeřné dvojice s i/y)

 

odkazy na online procvičování

Vyjmenovaná slova po B 

 

Vyjmenovaná slova po Z

 

Tvrdé a měkké souhlásky 

 

Čtení s porozuměním 

 

čtvrtletní písemná práce 

V úterý 15. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci: 

Okruhy, které se zde objeví: 

 • párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • význam slov - slova souznačná, protikladná, mnohoznačná
 • řazení slov podle abecedy
 • slova významem nadřazená, podřazená
 • velká písmena (vlastní jména, zeměpisné názvy)

 

čtenářský deník

V prvním lednovém týdnu budu od žáků vybírat čtenářské deníky, kde budou mít minimálně 2 nové zápisy z přečtené knihy. Číst mohou děti knihu dle vlastního výběru (odpovídat by měla věku). Počítány jsou také knihy přečtené v rámci čtenářské dílny. Termín, kdy lze čtenářský deník nejpozději odevzdat je pátek 6. 1. 2023. 

 

OPAKOVACÍ PÍSEMNÁ PRÁCE UČIVA 2. ROČNÍKU

Ve čtvrtek 6. 10. budeme psát velkou opakovací písemnou práci. 

Okruhy, které se zde objeví:

 • hláska, slovo, slabika, věta
 • druhy vět
 • samohlásky, souhlásky
 • skupiny DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ
 • pravopis ú/ů
 • abeceda
 • vlastní jména osob a zvířat - velká písmena
 • párové souhlásky 

 

HODNOCENÍ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • kontrolní písemné práce
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 7. 6. 2023

Matematika

4. čtvrtletní písemná práce

Ve čtvrtek 8. 6. nás čeká poslední čtvrtletní písemná práce v tomto ročníku. 

Okruhy, které se mohou v práci objevit:

 • malá násobilka
 • dělení se zbytkem
 • násobení a dělení vícemístných čísel jednomístným činitelem/dělitelem 
 • písemné sčítání a odčítání do 1000 (včetně ZK)
 • převody jednotek délky a času 
 • slovní úloha
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • geometrie: tělesa (pojmenování + hrana, stěna, vrchol), rýsování úsečky dané délky, měření úsečky

 

3. čtvrtletní písemná práce

Ve čtvrtek 13. 4. nás čeká čtvrtletní písemná práce.

Okruhy, které se mohou v práci objevit:

 • malá násobilka 
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0-1000
 • písemné sčítání a odčítání trojmístných čísel 
 • slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • jednotky času a délky (převody)
 • hodiny 
 • geometrie: čtyřúhelníky, trojúhelník - strana, vrchol
 • geometrie: tělesa - strana, vrchol, hrana

Učivo předchozích ročníků samozřejmostí!

Pomůcky na geometrii

Vážení rodiče, milé děti,

moc prosím, aby všichni po jarních prázdninách měli v penále tužku č. 3, kružítko a na hodiny geometrie i trojúhelník s ryskou.

Děkuji.

 

Další odkazy na online procvičování

Trojciferná čísla 

 

pololetní písemná práce

V úterý 17. 1. nás čeká pololetní písemná práce.

Okruhy, které se v práci mohou objevit:

 • malá násobilka
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
 • písemné sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
 • počítání se závorkami
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • slovní úlohy - vlastní zápis, výpočet
 • geometrická tělesa (krychle, kvádr, válec, kužel, koule)
 • rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 • kruh a kružnice (rozdíl)

odkazy na online procvičování

Malá násobilka 

 

Sčítání a odčítání do 100

 

čtvrtletní písemná práce

V pondělí 14. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci. 

Okruhy, které se zde objeví: 

 • násobení a dělení čísel (0-8, 10)
 • porovnávání čísel
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0-100
 • početní operace se závorkami
 • pojmy - součet, součin, rozdíl, podíl
 • geometrie: bod, přímka, úsečka

 

opakovací písemná práce učiva 2. ročníku

V pondělí 3. 10. budeme psát velkou opakovací písemnou práci.

Okruhy, které se zde objeví: 

 • porovnávání čísel
 • rozklad čísel na desítky a jednotky (určit jejich počet)
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 10
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0-100
 • písemné sčítání a odčítání v oboru 0-100
 • geometrie: bod, přímka, úsečka

 

HODNOCENÍ

 • pětiminutovky, desetiminutovky (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • kontrolní písemné práce
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • vlastní řešení, snaha a kreativita
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 4. 6. 2023

Anglický jazyk

Odkazy k online procvičování

Milí třeťáčci, 

zde budete mít online procvičování k tomu, co probíráme ve škole. Vždy, když budu něco přodávat, řeknu vám to při výuce.

Přeji hodně zábavy,

vaše paní učitelka Bára

 

Poskládej písmenka tak, aby ti vznikla slova s čísly do 20

Vyhledávej čísla podle toho, co slyšíš

Vyber k obrázku s číslem správné slovíčko

Přiřaď správně názvy číslic

Barvy - řekni slovíčko, klikni na pastelku a ověř si, zda jsi to řekl/a správně

Barvy - přiřaď slovíčko ke správné pastelce

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby a jazykoých obratů, vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (564), který používáme jako slovníček, učebnici CLICK with friends 1, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ

- ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis hračky, popis osob,...)

- malé  a větší písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty

- skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)

- porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a pokrok ve znalostech

a dovednostech, kterého žák v průběhu  pololetí dosáhne. 

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 5. 10. 2022

Prvouka

CÍLE VÝUKY PRVOUKY VE 3. ROČNÍKU

 • na základě pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů a s pomocí vlastních zkušeností si utvářet ucelený obraz světa
 • vnímat současnost jako výsledek minulosti a jako východisko budoucnosti
 • orientovat se v základních společenských vztazích
 • hledat pochopení a porozumění přírodních zákonitostí
 • vidět člověka jako nedílnou součást přírody
 • učit se chránit životní prostředí

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • míru snahy a pozornosti při práci v hodinách
 • celkově projevovaný zájem o předmět
 • vlastní aktivní přístup v průběhu výuky
 • plnění domácí přípravy
 • míru ochoty a spolupráce při skupinových úkolech

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Informatika a pracovní výchova

Aktuální informace

týden 28. 11. - 2. 12.

Pracovní výchova - výroba křížal a výroba z křížal

V pondělí budeme vyrábět křížaly, dejte prosím žákům jablko. Dále budou žáci potřebovat nůž, dejte mi prosím vědět (urbanek@zskorenskeho.cz) zda Vaše dítě může používat kuchyňský nůž, či zda má pracovat příborovým.

Zároveň nemáme ve škole k dispozici dostatek nožů, bylo by tedy fajn, kdyby si některé děti mohly přinést nůž z domova spolu s jablkem. Jednou z možností je předat mi nože ráno před školou (v pondělí v 7:45 u vstupních dveří), pokud byste využili tuto možnost, dejte mi prosím dopředu vědět. Pokud máte spolehlivé děti, lze dát dobře zabalený nůž jim, nejlépe v nějaké umělohmotné krabičce, s tím, že jej nesmějí vyndavat dříve než na hodině IPV.

Ve čtvrtek bychom potom křížaly využili k další práci, tam by bylo skvělé, kdyby děti měly z domova jehlu a nit. Pokud by byl problém dát přímo dětem, je opět možné předat mi v pondělí ráno spolu s nožem.

Děkuji za spolupráci,

David Urbánek

 

Historie

Ing. David Urbánek / 25. 11. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ:

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 8. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivní přístup k tělesné výchově
 •  zájem o zvyšování tělesné zdatnosti
 •  individuální posun v měřených testech a disciplínách
 •  dodržování pravidel a chování se v duchu fair play
 •  uplatňování získaných vědomostí a dovedností (rozcvičky, sestavy,…)
 •  plnění zadaných úkolů
 •  připravenost k tělesné výchově (cvičební úbor a odpovídající obuv)

NUTNÉ DODRŽOVAT:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Jana Pícková / 24. 8. 2022

Výtvarná výchova

cíl

Cílem předmětu výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

HODNOCENÍ

 • připravenost na vyučování (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů vyučujícího)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu a dodržení zadání)
 • zřetel je brán také na spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět

POMŮCKY

 • kufřík/box na pomůcky
 • stará košile bez rukávů/větší triko (zástěra)
 • pastelky
 • fixy
 • voskovky
 • progressa
 • štětec (2x kulatý se špičkou – tenký a široký, 2x plochý)
 • kalíšek na vodu
 • hadřík
 • igelit/ubrus na lavici
 • nůžky
 • lepidlo (tuhé, vysouvací)
 • modelína
 • podložka na modelování
 • vodové barvy

Jana Pícková / 24. 8. 2022

Třídy a online informace