Online zprávy pro žáky 3. A

Přehled

Informace třídního učitele

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNOU DOCHÁZKU DO ŠKOLY PO 25. 5.

Vážení rodiče a milí žáci, 

od 25. 5. bude umožněn vstup do školy a vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku a přípravné třídy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem. Tento zájem budeme zjišťovat 11. - 15. 5. Bude možnost přihlásit vaše děti na dopolední vzdělávání, oběd (teplý, nabídka pouze jednoho jídla) a do čtvrtého ročníku též na odpolední pobyt. Ranní nástup do školy bude 7:30 - 7:55, je nutno počítat s pobytem ve škole v rouškách (až na výjimky kolem stravování), ranním měřením teploty, konec odpoledního pobytu bude v 16:00. Rodiče budou ráno končit svůj doprovod na chodníku před školou a nebudou vstupovat ani do vstupní haly školy.
Podrobnější informace pro vaše rozhodování dostanete prostřednictvím emailu 11. 5.

Děkujeme za pochopení. 

zájem o školní družinu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

z organizačních důvodů zjišťujeme již nyní zájem o docházku do školní družiny pro příští školní rok. Prosíme vás tedy o zaslání stručné informace. 

Stačí, když do mailu uvedete MÁM /NEMÁM  zájem o ŠD, jméno dítěte a třídu, do které bude Vaše dítě v příštím roce chodit. Prozatím se do ŠD mohou hlásit i budoucí páťáci.

Odpovědi zasílejte na mail lasovska@zskorenskeho.cz nejpozději do 15.5.2020.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Věra Lasovská 

vedoucí vychovatelka

nástup zpět do školy

Vážení rodiče a milí žáci, 
už se těšíme na osobní kontakt s vámi po otevření škol.
V příštím týdnu (po 4. 5.) vytvoříme nabídku konzultací pro žáky devátého ročníku, kterým bude umožněna především příprava na přijímací zkoušky. Informaci vám pošleme, jakmile budeme mít konkrétnější pokyny o rozsahu nabídky, zatím je známo, že skupina bude mít nejvýše 15 žáků.
V dalším týdnu (po 11. 5.) se obrátíme na ty z vás, kteří máte své děti na prvním stupni, s dotazem, zda využijete jejich dobrovolnou docházku do školy po 25. 5. Čekáme na upřesňující pokyn MŠMT a MZ, podle něj také budeme naši vzdělávací nabídku upravovat  podle personálních možností.  Školu otevřeme bez školní družiny (ranní i odpolední), ranní příchod do školy bude od 7:30 a odpolední pobyt skupiny žáků ve škole bude možný do 16:00. 
Pro žáky druhého stupně kromě devátého ročníku budeme připravovat konzultace na dobu, ve které jim bude umožněna přítomnost ve škole. 
Velmi brzy také upřesníme zásady hodnocení dle nové vyhlášky MŠMT.

Přejeme vám krásné květnové dny.

zápis z třídní schůzky

Dne 23. dubna 2020 se uskutečnily netradiční třídní schůzky. Všichni zákonní zástupci byli elektronicky (prostřednictvím mailu) informováni o hodnocení svých dětí ve 3. čtvrletí školního roku 2019/2020. 

Zápis:

 • zapojení do distanční formy výuky
 • individuální hodnocení prospěchu
 • potvrzení o seznámení s hodnocením ve 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020
 • poděkování za spolupráci + možnost v případě potřeby kontaktovat vyučující
 • škola v přírodě
 • možný návrat do školních lavic (od 25. května)

škola v přírodě

Vážení rodiče, milé děti,

po pečlivé úvaze a vzhledem k nejasné situaci byla letošní škola v přírodě zrušena. Ohledně vracení financí se obracejte na paní učitelku Polaneckou Ondrejkovou (ondrejkova@zskorenskeho.cz).

Věřte, že nás to moc mrzí. Děkujeme za pochopení.

třídní schůzky

Vážení rodiče,

příští týden (20. - 24. 4.) nás čekají netradiční třídní schůzky. Jejich náplní bude především předání
čtvrtletního hodnocení a obecných informací o pokračování distanční výuky.
Čtvrtletní hodnocení i obecné informace budou zaslány každému individuálně mailem. Pokud budete mít
k hodnocení nebo k zaslaným informacím jakékoliv dotazy, ráda Vám je zodpovím, a to ve čtvrtek 23. 4. v čase 17:30 - 18:00 přes ZOOM.
Prosím, abyste mi poslali mail, ve kterém bude uvedeno následující:
"Byl/a/i jsme seznámen/a/i s hodnocením našeho syna/naší dcery za 3. čtvrtletí školního roku 2019/20."
Podpis zákonných zástupců.


Děkuji za spolupráci.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Milé děti, pokud vás cokoliv trápí, neváhejte volat, psát, chatovat. Zastihnete mě na telefonu 732 43 47 47, emailu: kubova@zskorenskeho.cz., pro chat využijte Whatsapp, Skype, Messenger. A pokud preferujete ještě jiný kanál, určitě se domluvíme!

Eva Kubová

DŮLEŽITÉ INFO, ZMĚNY V ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ K SAMOSTUDIU

Vážení rodiče,

příští týden nastanou určitě změny. 

 • Nově se bude samostudium více zaměřovat na hlavní předměty - ČJ, M, AJ (u těchto předmětů vše zůstává při starém -> úkoly budou zadávány na každý týden)
 • Úkoly na samostudium PRV budou v pondělí na webu třídy a budete na vypracování mít 2 týdny (tudíž úkoly z PRV můžete zasílat paní učitelce Cinglové až do 17. 4. 2020). Další úkoly na PRV budou zadány až 19./20. 4. 2020.
 • Úkoly na samostudium předmětů HV, VV, PČ, TV opět v neděli či pondělí naleznete na webu třídy. Na jejich vypracování budete mít 3 týdny. To znamená, že je můžete zasílat až do 24. 4. 2020.

Příští týden od 9. do 13. 4. je volno -> VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

ČT EDU

Vážení rodiče,

ČT spouští od 1. 4. nový videoweb ČT edu. Ten nabízí přes 3.000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti
předškolního věku i žáky základních a středních škol. Portál je přístupný všem zadarmo a bez registrace.

Internetový odkaz:

https://edu.ceskatelevize.cz/

Asistent pomáhá

Milí rodiče, milé děti,
ve spolupráci s asistenty pedagogů vznikly skupiny pro třídy napříč celou ZŠ. Každá třída má nyní svou facebookovou skupinu, do které se můžete přidat, a ve které Vám bude k dispozici vždy daný asistent pedagoga. Využijte pomoc asistentů pedagoga v případě, že si s něčím nevíte rady. Kontaktovat je můžete přímo v dané skupině a domluvit se na dalším postupu.

Za celý tým asistentů

Mgr. Jiřina Závranská

 

3.A – ZŠ Kořenského – asistent pomáhá

https://www.facebook.com/groups/259110101759527/

POTVRZENÍ OČR NOVĚ DO 13 LET

Vážení rodiče,

vzhledem k minimalizaci mezilidských styků a doporučení MPSV o možnosti elektronického vydávání potvrzení o ošetřování člena rodiny v době uzavření škol kontaktujte paní hospodářku na bergerova@zskorenskeho.cz a následně vám bude potvrzení zasláno emailem. Děkujeme za pochopení.

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

Vážení rodiče, milé děti,
pro nepovinné zábavné online procvičování můžete využít některý z těchto odkazů:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://skolakov.eu/matematika-3-trida

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://www.matika.in/cs/#3

https://www.gramar.in/cs/#3

UZAVŘENÍ ŠKOL od 11. 3. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

žádáme Vás o zachování klidu v této složité situaci způsobené uzavřením škol a zrušením veškerých akcí nad 100 lidí.
Není nutné, abyste zahlcovali telefonní linky paní ředitelky, pana zástupce a jednotlivých vyučujících, veškeré aktuální 
informace se dočtete na webu školy na hlavní stránce - https://www.zskorenskeho.cz/, kde samozřejmě informace budeme postupně aktualizovat. 

Dnes se na každém třídním webu objeví informace k domácí výuce na středu, čtvrtek a pátek ( 11. 3. - 13. 3. ) ze všech předmětů, což zajistí vždy daný třídní učitel. Není tedy nutné kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů.

Co se týká dalšího týdne / týdnů, informace se vždy na třídním webu objeví během pondělka. 

Prosím, dohlédněte na to, aby se Vaše děti doma vzdělávaly a plnily jednotlivé studijní povinnosti.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci. 

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Žáci třídy 3. A byli znovu poučeni o tom, že pakliže se jim děje ve škole nějaké příkoří, jehož řešení sami nedosáhnout, je potřeba tuto skutečnost ohlásit dospělé osobě a to nejlépe hned. Rodiče i žáci mají možnost využít pro podání informací o takových jevech postupy popsané na webu školy v oddílu prevence. https://www.zskorenskeho.cz/skola/prevence/

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, ELEKTRONICKÁ ŽK

Vážení rodiče,

připomínám, že se přístí týden 24.9. od 17:00 konají třídní schůzky. Tímto Vás prosím, abyste podepsali tuto informaci na poslední stránce v ŽK (budu kontrolovat).

Dovoluji si přidat ještě informaci ohledně přihlašování do elektronické ŽK. Pokud vám nefunguje elektronické přihlašování, máte nově možnost si změnit své heslo přímo v el. žákovské knížce, ale pouze za podmínky, že znáte svůj kontaktní mail, který máte ve škole nahlášený (ve většině případů ten, přes který komunikujeme). V případě, že by celý tento proces nefungoval, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a pokusíme se společně situaci řešit. 

Všem děkuji za spolupráci.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,

dnes děti dostaly papírky ohledně školy v přírodě. Prosím o jejich vyplnění a co nejdříve donést i s penězi zpět, nejpozději však do jarních prázdnin. Na platbě se dá indivudiálně domluvit.

Děkuji za spolupráci.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti,

níže zveřejňuji přehled divadelních představeních, které nás v tomto školním roce čekají. 

30.9. Divadlo Minaret - Svět hraček (9:00)

16.12. Divadlo U Hasičů - Káťa a Škubánek (10:30)

19.3. Divavadlo U Hasičů - O statečném kováři Mikešovi (10:30)

14.5. Divadlo U Hasičů - Kluk z plakátu (10:15)

POMŮCKY NA JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

Tělesná výchova

 • cvičební úbor (boty, sportovní oblečení, na podzim se hodí i mikina či bunda)
 • holčičky gumičku do vlasů
 • řetízky, náramky, hodinky, náušnice nechat doma

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

 • Barevné papíry
 • Čtvrtky A4
 • Kulaté a ploché štětce (různé tloušťky)
 • Tuhé lepidlo
 • Klovatina
 • Špejle
 • Tuš
 • Voskovky
 • Fixy
 • Pastelky
 • Vodové barvy
 • Temperové barvy
 • Stará utěrka
 • Houbička na nádobí
 • Zástěra (stará košile)
 • Podložka (staré noviny)
 • Kalíšek na vodu
 • Plastová paleta

*Pozn.: případné speciální požadavky budou dětem včas sděleny.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Začátek školního roku:   pondělí 2. 9. 2019 v 8:00

Konec školního roku: úterý 30. 6. 2020

PRÁZDNINY

 • podzimní: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
 • vánoční:  pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní: pátek 31. 1. 2020
 • jarní:  pondělí 17. 2. až neděle 23. 2. 2020 (nástup do školy pondělí 24. 2.)
 • velikonoční: čtvrtek 9. 4. 2020 (nástup do školy úterý 14. 4. 2020)
 • hlavní:  středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020 (nástup do školy v úterý 1. 9. 2020)

STÁTNÍ SVÁTKY

Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 28. 10.

Velký pátek:  pátek 10. 4.

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. 4.

Svátek práce: pátek 1. 5.

Den vítězství:  pátek 8. 5.

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZŠ

čtvrtek 31. 10. až pátek 1. 11. 2019

pondělí 16. 3. 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

úterý 24. 9. od 17:00

SCHŮZKY RADY RODIČŮ A ŠKOLSKÉ RADY ZŠ

vždy v 16:00

úterý 19. 11. jen RR

úterý 21. 4. ŠR a RR

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRHY

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. od 17:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

čtvrtek 28. 11.

čtvrtek 19. 3.

PROJEKT EDISON

pondělí 25. až pátek 29. 5. 2020

Jana Pícková / 7. 5. 2020

Český jazyk

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25. - 29. 5.

Pondělí - PS (pravopis) str. 42, 43, 44

Úterý - PS (pravopis) str. 45

Středa - PS str. 70, 71

Čtvrtek - PS (pravopis) str. 46

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. - 22.5.

Tento týden věnujte pozornost na dokončení veškerých úkolů, které doposud ještě nemáte. Z českého jazyka si každý den zopakujte veškeré řady, které již umíte (přehled vyjmenovaných slov, slovních druhů, pádů atd.). Také nám končí karanténa a pro některé z vás i domácí vzdělávání.. napište mi dopis, o tom, jaké byly vaše poslední týdny, jak jste je zvládaly, co jste dělali a jak se případně těšíte/netěšíte do školy. Dopis zašlete na email: pickova@zskorenskeho.cz do pátku 22. 5. 2020

úkoly k samostudiu  11. - 15. 5.

 • PS str. 48, 49, 87
 • PS (pravopis) str. 40, 41
 • PS (VS) str. 37, 38, 39
 • ČÍT str. 97 -100

úkoly k samostudiu 4. - 7. 5.

 • Čtení s porozuměním 3 str. 36-37
 • PS (pravopis) str. 38, 39
 • UČ str. 117/1 přepsat do domácího sešitu
 • UČ str.  112-113 PŘIHLÁŠKA  = prostudovat 

Úkoly k samostudiu 27. - 30. 4.

 • PS (VS) str. 35
 • PS (pravopis) str. 35, 36, 37
 • ČÍT str. 93 - 95 
 • dobrovolný PL (přiložený v souborech, můžeš ho vypracovaný poslat)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. - 24. 4. 

 • PS (VS) str. 34, 35
 • PS (pravopis) str. 34
 • ČÍT str. 88-89, str. 90-92 (vyhledat rýmy)
 • UČ str. 97, 98 - nastudovat email 

Úkoly k samostudiu 14. - 17.4.

 • PS (pravopis) str. 31, 32, 33
 • PS (VS) str. 32, 33
 • ČÍT str. 84 - 87 (Motýl pro tebe), str. 87 (Hej, holka, dej vejce!) - přečíst a vyhledat rýmy
 • Osobní dopis TU

  - o tom jak se máte, jak zvládáte karanténu, co děláte, jak se těšíte do školy, na co myslíte.....prostě vše, co vás napadne

  - s oslovením, rozloučením i podpisem

  - může být psace, tiskace, na počítači (pokud vám rodiče vypnou kontrolu pravopisu)

  - rozsah cca 1 strana sešitu A5 (malý sešit) - když to bude víc, nevadí

  - musíte dodržovat pravopisné jevy, které už umíme :-)

úkoly k samostudiu 6. - 8.4.

 • PS str. 44,45
 • PS (pravopis) str. 30
 • Čtení s porozuměním 3 str. 54-55
 • dobrovolný list - Velikonoce (přiložený v souborech)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Tento týden se zaměř na opakování všeho, co už umíš. Použij k tomu učebnici nebo pracovní sešity, zkus si napsat diktát (v PS vyjmenovaná slova je jich několik). K procvičování využij odkazy na online procvičování, které najdeš v sekci INFORMACE TŘÍDNÍHO UČITELE. Vypracuj alespoň 1 SCIOtest a 1 test na portálu PROSKOLY.CZ (přihlašovací údaje jste obdrželi v mailu již v minulých týdnech).

Čtení s porozuměním 3 - str. 24-25

ČÍT str. 81 - 83

Velikonoce - zvyky a tradice https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • PS str. 63,64,65,69
 • PS (SD) str. 19,20
 • Čtení s porozuměním 3 str. 20-21
 • ČÍT str. 73-75, 77-80
 • popis činnosti – napiš, jak vypadá tvůj den v současné době - poslat do neděle 29.3. na mail pickova@zskorenskeho.cz
 • ! vše opakovat – veškeré řady vyjmenovaných slov, přehled slovních druhů, pádů => děti vědí, jak společně opakujeme !

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

mluvnice:

 • PS (pravopis) str. 29
 • PS (VS) str. 29,30
 • PS (SD) str. 16, 17, 18
 • PS str. 62
 • UČ str. 67/25, 74/27, 77/4, 78/10, 79/14, 83/27 = vše přepsat do sešitu
 • prostudovat UČ str. 91 – žlutý ráměček, UČ str. 108 – 131 – projít žluté ráměčky

sloh:

 • UČ str. 84-85 popis pracovního postupu
 • PS str. 75

čtení:

 • ČÍT str. 67-68, str. 69-71
 • vysvětlit pojem pohádka
 • Čtení s porozuměním 3 – str. 22-23
 • !denně číst, vše opakovat!

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • PS (pravopis) str. 27,28
 • PS (VS) str. 28
 • PL slovesa
 • ČÍT. str. 62-63 Dášenka

Jana Pícková / 27. 5. 2020

Matematika

Ke stažení

ÚKOLY k samostudiu 25. - 29. 5.

Pondělí - PS str. 9, str. 10/3, 4

Úterý - PS str. 10/5,6

               početník str. 11

Středa - početník str. 12

Čtvrtek - PS str. 20, 21

úkoly k samostudiu 18. - 22. 5.

Tento týden věnujte pozornost na dokončení veškerých úkolů, které doposud ještě nemáte. Z matematiky si zopakujte řady násobků, co všechno znáte z geometrie a zkuste vymyslet 2 slovní úlohy (jakákoliv matematická operace). Slovní úlohy mi zašlete na email: pickova@zskorenskeho.cz do pátku 22. 5. 2020

úkoly k samostudiu 11. - 15. 5.

Úkoly k samostudiu 4. - 7. 5.

 • PS str. 40, 41 

ÚKOLy k samostudiu 27. - 30. 4.

 • PS str. 25, 31, 34 

Úkoly k samostudiu 20. - 24. 4.

 • početník str. 1, 2
 • dokonči veškeré práce, procvičuj si na online odkazech, zkus test na PROSKOLY.CZ/SCIODAT.CZ

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. - 17.4.

Úkoly k samostudiu 6. - 8.4.

 • početník II.díl str 6, 9
 • dobrovolný list - Velikonoce (přiložený v souborech)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Tento týden se zaměř na opakování všeho, co už umíš. Použij k tomu učebnici nebo pracovní sešity, nezapomeň kromě počítání také na geometrii. K procvičování využij odkazy na online procvičování, které najdeš v sekci INFORMACE TŘÍDNÍHO UČITELE. Vypracuj alespoň 1 SCIOtest a 1 test na portálu PROSKOLY.CZ (přihlašovací údaje jste obdrželi v mailu již v minulých týdnech).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

geometrie: trojúhelník

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • UČ str. 37 – zaokrouhlování na stovky, projít si a vysvětlit
 • pořídit jakýkoliv sešit/složku papírů, kam vypracují cvičení z učebnice
 • UČ str. 37/1,2,3

       str. 38/4,5

       str. 42/19,20,21,22

       str. 43/23,24,1

       str. 44/3,5,6

       str. 45/7,10

       str. 46/14

       str. 48/19,20,21,22

       str. 49/1,2,3

       str. 50/1,2,3,4

 • !procvičovat násobilku, vše opakovat!

geometrie: trojúhelník

 • UČ str. 66-68 – pročíst teorii
 • UČ str. 66/1,2,3
 • str. 67/4
 • str. 68/7,8

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • PL dokončení všech (geometrie, vybarvovací, počítací)
 • početník 1. díl - dokončit celý

Jana Pícková / 27. 5. 2020

Anglický jazyk

úkoly k samostudiu 25. - 29. 5. 2020

Milí žáci,

tento týden nás čeká změna po více než 2 měsících se někteří z vás začnou účastnit výuky ve škole. A s tím se bude také trochu měnit způsob naší online výuky.

co nás čeká tento týden - online výuka

 • sejdeme se na ZOOMu ve středu a v pátek od 8.05 hodin - děti ve škole se připojí s paní učitelkou; ti kdo zůstávají doma se připojí normálně na ZOOM na naše obvyklé ID a heslo k AJ.
 • Během online výuky tento týden dokončíme kapitolu My favourite things. Mějte připravenou učebnici, pracovní sešit a penál.

vypracujete sami a pošlete ke kontrole

 • práci budeme dělat společně na online hodinách, pokud budete ve škole, není třeba mi tuto práci zasílat - paní učitelka ji uvidí; ti, kdo nejsou ve škole, mi pošlou ke kontrole cvičení z pracovního sešitu na  stranách 54 a 55 (cvičení 4 - 7)
 • pokud nebudete na online hodině: pracujte s učebnicí - str. 54 a 55, poté vypracujte cvičení 4 - 7 v pracovním sešitě na stranách 54 a 55. Práci mi pošlete ke kontrole.
 • poslech: My friend is a monster - PART11: poslech zdezde k opakování

B. Soukupová

úkoly k samostudiu 18. - 22. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve středu 20. 5. 2020 v 11.20h.  Tento týden se budeme procvičovat novou slovní zásobu. Bude se týkat tematického celku "My favourite things" (mé nejoblíbenější věci). Na ZOOM si připravte (pokud máte): míček, letadýlko, rádio, plakát, kytaru, deštník, panenku, klávesy - stačí vše jako hračky.

Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve středu odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou).

S přáním krásného týdne

B. Soukupová

pro ty, kdo nebyli na zoomu

Projděte si učebnici - strany 52 a 53 - všechna cvičení. Pak pracujte v pracovním sešitě - strany 52 a 53 - vypracujte cvičení 2 a 3, pište celými větami. Práci vyfoťte a pošlete mi ji ke kontrole.

úkoly k samostudiu 11. - 15. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve středu 13. 5. 2020 v 11.20h.  Tento týden se budeme seznamovat s novou slovní zásobou. Bude se týkat tematického celku "My favourite things" (mé nejoblíbenější věci). Na ZOOM si připravte (pokud máte): míček, letadýlko, rádio, plakát, kytaru, deštník, panenku, klávesy - stačí vše jako hračky.

Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve středu odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou).

S přáním krásného týdne

B. Soukupová

úkoly k samostudiu 4. - 8. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve středu 6. 5. 2020 v 11.20h.  Protože jsme minule na ZOOMu procvičovali společně zvířátka a komunikační dovednosti, nedostalo se na společné čtení komiksu, proto jej budeme číst nyní a budeme s ním  pracovat. Připravte si učebnici, pracovní sešit a pomůcky na psaní.

Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve středu odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou).

S přáním krásného týdne

B. Soukupová

V rámci online výuky budeme pracovat s přiloženým pracovním listem - pokud můžete, můžete si jej vytisknout a vyplnit jej. Poslech naleznete na řechto odkazech:

7. díl: poslechposlech s opakováním

8. díl: poslechposlech s opakováním

9. díl: poslechposlech s opakováním

10. díl: poslechposlech s opakováním

úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve středu 29. 4. 2020 v 11.20h. Společne budeme číst komiks a pracovat s ním. Připravte si učebnici, pracovní sešit a pomůcky na psaní.

Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve středu odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou).

S přáním krásného týdne

B. Soukupová

úkoly k samostudiu 20. - 24. 4. 2020

Milí žáci,

minulý týden jsme se poprvé setkali na ZOOMu. Moc ráda jsem vás viděla. Opravdu jste pracovali skvěle, mám z vás radost. Oceňuji vaši snahu a to, že se zapojujete.

Chtěla jsem poprosit ty z vás, kdo jste mi ještě neposlali fotografie vypracovaných cvičení v pracovním sešitě (str. 46 – 49), abyste mi je poslali nejpozději do úterý 21. 4. 2020 do 13.00 hodin.

Také tento týden se společně setkáme na ZOOMu – ve středu 22.  4. 20200 v 11.20 (po vašem setkání s paní učitelkou třídní. Připravte si pracovní sešity a učebnice. Než se společně sejdeme na ZOOMu, není třeba, abyste cokoliv dělali dopředu. Informace níže se bude týkat situace po ZOOMu.

Společně budeme pracovat v učebnici i v pracovním sešitě na straně 50, prosím, připravte si obojí.

Sami pak dokončíte cvičení 5 a 6 v pracovním sešitě a pošlete mi fotokopii (mail, messenger) do pátku 24. 4. 2020 – do 13.00hodin.

Příští týden se můžeme těšit na společný projekt, budeme pracovat se zvířátky, každý si připravte na další ZOOM hádanku, kdy budete popisovat nějaké zvíře (dle uč. str. 50, bez označení zvířete) a ostatní budou hádat, o jaké zvíře se jedná. Toto si připravte tento týden. (Po ZOOMu.)

A informace navíc: kdo jste v minulém týdnu nestihli získat jedničku za slovíčka z 10. lekce, můžete si znovu pustit Kahoot na tomto odkazu, když budete mít dobře (alespoň na 85%), ohodnotím to jedničkou.

S přáním pěkného týdne

B. Soukupová

Úkoly k samostudiu 13. - 17. 4. 2020

Milí žáci,

před 14 dny jste se měli naučit nová slovíčka. Zda se vám to opravdu zdařilo, se dozvíme prostřednictvím hry Kahoot – času na výběr budete mít dost, vždy klikněte na správný obrázek. Pozor – bude známkováno. Pro přihlášení: Napište své křestní jméno a první písmenko z příjmení. 

Hra Kahoot byla již uzavřena, nelze ji hrát znovu.

Tento týden se také setkáme online a budeme společně probírat AJ.  Setkáme se prostřednictvím ZOOM – středa od 11.20. Přístupové ID a heslo vám sdělí vaše třídní učitelka.

Samostudium:

Pro ty z vás, kdo byste se nepřipojili na ZOOM, přidávám to, co budeme dělat společně, aby věděli, co si mají dostudovat, ale i pro ostatní, neb je zde úkol k odeslání:

 • učebnice str. 48 – spodní část stránky, počítáme, kolik je na vrchním obrázku konkrétních zvířat. Pozor – všímejte si vazby There is/There are a jednotného a množného čísla.
 • také si projdeme text písničky na str. 49
 • Pracovní sešit str. 48 a 49 – pošlete mi mailem fotokopii vypracovaných cvičení (platí i pro ty, s kým se setkáme v rámci ZOOMu)

Další úkoly pro samostudium dostanete až příští týden.

Úkoly k samostudiu 6. - 10. 4. 2020

Milé, děti, vážení rodiče,

 děkuji všem, kdo se zapojili do ověřování toho, zda znáte slovíčka z tematických celků Clothes a Food ve hrách Kahoot. Doufám, že vás hry bavily.

Tento týden nás čekají velikonoční prázdniny. A proto bude toho učení méně a zaměříme se na téma Velikonoce. Již jsme se učili slovíčka ve škole, tak věřím, že se Vám cvičení budou dařit a budou vás bavit. A také jsou zde dvě písničky, které si můžete pustit a zazpívat si je, u jedné si i trochu zacvičit. Pohyb a hudba jsou takové prima činnosti, u kterých člověk začne myslet i na dobré věci, tak věřím, že si i toto užijete.

S přáním krásných Velikonoc

B. Soukupová

A zde jsou úkoly na tento týden:

Seznamte se s novou slovní zásobou v interaktivním cvičení.

Nejprve si poslechněte slovíčka a zopakujte je, naučte se je vyslovovat i vědět, co znamenají (nest = hnízdo, basket = košík, bench = lavička,  sweets = sladkosti, chocolate egg = čokoládové vajíčko, flowers = květiny). Pak se podívejte na znázozrnění předložek místa a zopakujte si je. Nakonec Si přečtěte otázky a vyberte správnou odpověď (budete hledat, kolik vajíček je na daném místě). Až dokončíte, klikněte na tlačítko Finish!. Objeví se otázka, co chcete udělat – klikněte na „Email my answers to my teacher“ . Napište své jméno a první písmenko z příjmení. (Enter your full name).

Vyplňte zbytek tabulky:

 • Lavel/group: 3A,
 • School subject AJ,
 • Enter your teacher´s email or key code: soukupova@zskorenskeho.cz.

Pak klikněte na tlačítko Send. Pak se vám zobrazí, jak jste pracovali (v horním levém rohu budete mít výsledek) a když se podíváte na jednotlivé rámečky, pokud budou zelené – je to v pořádku, pokud červené, můžete si je rozkliknout a uvidíte, jaká měla být správná odpověď.

Opakování čísel 1 - 10  – spojujte vajíčka se správnými košíčky. Odešlete stejně jako předchozí cvičení.

Písnička  pro potěchu a protáhnutí se.

A nakonec ještě jedna velikonoční písnička.

Úkoly k samostudiu 30. 3. -3. 4. 2020

Milí žáci, děkuji všem, kdo jste mi poslali vyfocenou vaši práci v pracovních sešitech. Odvádíte skvělou práci. :) Na maily vám přijde ode mne odpověď, jak se vám dařilo.

V tomto týdnu budeme trochu opakovat – procvičovat slovíčka a gramatiku z předchozích lekcí online. Odkazy najdeš níže.  Také se naučíme nová slovíčka,  která se týkají zvířátek.

K procvičování:

Zde nalezneš odkazy pro procvičování v programu Kahoot!. Nemusíš nic instalovat, stačí kliknout na odkaz a spustí se hra. Abych věděla, kdo hrál, je třeba, abys napsal/a do přihlašovacího formuláře své křestní jméno a první písmenko z příjmení a 3. A.  Pak si už užij hru. Buď budeš odpovídat na otázky, dobře se dívej na obrázky a hledej, které slovíčko obrázek vyjadřuje.

Hry byly již ukončeny. Nelze je znovu spustit.

Nová látka:

Naučit se slovíčka – učebnice str. 48 + 50: naučit se slovíčka: hippo, lion, giraffe, crocodile, snake, elephant, monkey, penguin, ostrich, eagle, parrot,

Online procvičování nové slovní zásoby.

Pro správnou výslovnost si v překladači napiš do angličtiny dané slovíčko a  klikni na ikonku pro zvuk a poslechni si, jak se slovíčko vyslovuje, zopakuj jej a znovu si poslechni výslovnost.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Tento týden budeme opakovat to, co jsme se již naučili v předchozích kapitolách.

 • V rámci opakování si můžete s rodiči zahrát hru v učebnici na str. 47. Pokud se rodiče učili jiný jazyk než angličtinu, nemusí všemu rozumět – buďte parťáci a vždy rodičům pomozte se sestavením otázky i odpovědi. Ke hře budete potřebovat figurky a kostku ze hry „Člověče, nezlob se“
 • Jak hrát: Každý si postavte figurku na počátek jednoho sloupečku. Vaším cílem je projít sloupečkem až dolů rychleji než spoluhráč/i.
 • Podívejte se vpravo nahoru – robot drží kartičku s nápovědou, co se má kde dělat – čtverec: Say and do. (řekni a udělej), hvězdička Whose _____ (zde doplníte slovíčko z obrázku) is this? (Čí je____?) – odpovídáte, komu ze Superstars tato věc patří (můžete se dívat na str. 2,3), šestiúhelník Have you got ____ (opět doplníte slovíčko z obrázku a odpovíte), trojúhelník: What´s this? (Co to je? – odpovíte); kruh: Do you like____? (opět doplníte slovíčko, odpovíte).
 • Pravidla pro postup: Pokud odpovíte správně, můžete pokračovat, pokud ne, 1 kolo nehrajete.
 • Pracovní sešit str. 46 + 47: vypracujte prosím sami a pošlete mi mailem do pátku 27. 3. 2020 fotografie soukupova@zskorenskeho.cz

Cvičení 1 – rozdělte slovíčka dle okruhů

Cvičení 2 – přečtěte si otázky a důkladně si prohlédněte obrázky, pak teprve odpovídejte.

Cvičení 3 – Z přeházených slov vytvořte správně věty a napište je, na každém řádku je jedna věta, na každý ústřižek, kam budete psát, patří jen jedno slovo.

 • Quiz time
 1. A) napište, co si myslíte, že je na obrázcích (u televize se jedná o televizní pořady; dále jsou tam předměty ve škole a časy)

 2. B) odpovězte na otázky: Pokuste se odpovědět celou větou.

 • Pro případné konzultace kontaktujte paní učitelku Píckovou, která Vám předá mé telefonní číslo (prosím, nepředávat jej nikomu dalšímu).

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Tento týden se seznámíme s novou oblastí v angličtnině - naučíme se slovíčka z tematického celku FOOD (jídlo) a také se naučíme říkat, zda máme nebo nemáme nějaké jídlo rádi, jak si objednat v restauraci.

Nejprve se podívejte do učebnice

 • Na str. 42 - ve  cvičení 1 jsou slovíčka. Pokud doma někdo hovoří anglicky, ať vám slovíčka napřed řekne on a vy je po něm opakujte. Pokud ne, použijte překladač a napište tam vždy dané slovíčko, v rámečku je tlačítko pro poslech výslovnosti, slovíčko napište a zmáčkněte tuto ikonku - opakujte výslovnost. Naučte se slovíčka zpaměti.
 • Na str. 42 je uprostřed obrázek - číšník objednává jídlo a ptá se, co by broučci chtěli - sami zkuste říkat, co si jednotliví broučci objednávají,
 • Na str. 42 je dole ještě jeden obrázek - What do you like? Zkuste sami odpovědět na tuto větu, která jídla máte rádi.
 • Pracovní sešit str. 42/ cvičení 1 - doplňte slovíčka a dokreslete obrázky tam, kde chybí. Cvičení 2 - vypracujte dle zadání.
 • Učebnice str. 43 - přečtěte si text písničky, přeložte jej a znovu přečtěte text nahlas, druhé cvičení: reportérka se ptá Jet, zda má dané jídlo ráda - vlevo vidíte tabulku a hledáte, která karta odovídá odpovědím Jet. Pak si zahrajte totéž, budete potřebovat ještě jednoho člověka, který si bude myslet nějakou kartu a vy se ho budet ptát, zda má konkrétní jídlo rád - odpověď (Yes, I do/No, I don´t), pak si role vyměňte.
 • Pracovní sešit - str. 43/4 - hovořte o sobě.
 • Procvičujte online v odkazu níže Online procvičování 9. lekci

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • učebnice str. 41: My friend is a monster - part 8
 • přečíst si pokračování příběhu, přeložit si jej

 • pracovní sešit str. 41/ 7

 • pracovní sešit str. 41/ 6 - používat krátké odpovědi, lze odpovídat v obecné rovině - zda skutečně mají danou věc nebo ne

 • procvičovat lze v odkazu níže Online procvičování

 

online procvičování

V září jsme v Anglickém jazyce nejen procvičovali, ale již jsme se seznámili s novými slovíčky z oblasti školy a školních potřeb.

Procvičovat děti mohou v rámci online prostředí například zde (postupně budu přidávat odkazy):

Starter unit:

Numbers

Colours

1. lekce:

School things

2. lekce

Numbers 13 - 20

Furniture

3. lekce

pets

questions

MONTHS + days

Písnička s Mattem

Písnička s pohybem

Interaktivní procvičování

4. lekce

Feelings

Vánoční píšně

Santa

Jingle bells

7. lekce

Body

8. lekce

Clothes

9. lekce

FOOD

Mgr. Barbora Soukupová / 26. 5. 2020

Prvouka

úKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 31.5. 

Úkol č. 1: Podívejte se na videa o neživé přírodě - nerosty, horniny + na video o planetě Zemi

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061003-kameny

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/416234100061017-zeme/titulky

Úkol č.2:  Pracovní sešit s. 38 - Minulost, současnost a budoucnost - foto či scan hotového úkolu mi prosím pošlete na můj mail cinglova@zskorenskeho.cz do 31.5. 

úkoly k samostudiu 4.5. - 17.5. 

 • Úkol č. 1: Podívejte se na nové video - Brďo vám bude povídat něco o pandemii a o tom, jak to teď v tom našem světě vlastně je! 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e420234100061018 

Nakreslete prosím obrázek, vytvořte slepovačku nebo leporelo, pajduláka s rouškou, či cokoliv, co vás napadne a vystihne to, jak pandemii kolem koronaviru vnímáte. Nechám to úplně na vás, jak se toho chopíte. Vyfoťte mi váš výrobek a pošlete na mail cinglova@zskorenskeho.cz  - do 17.5. Nechte si tento výrobek doma na památku! Až zvládneme společnými silami koronavirus porazit, může vám být připomínkou, co vše se může na té naší planetce dít. 

 • Úkol č. 2:  pracovní sešit s. 37 - podívejte se na toto důležité téma - souvisí tak trochu s tématem a pravidlem, které se běžně ve škole učíte - pomáhejme si vzájemně - existuje hodně organizací a hodně možností jak pomoci druhým a nejsou k tomu vždy potřeba jen peníze, ale stačí bohatě udělat druhým radost a vykouzlit jim úsměv na tváři - připojuji krátké video nadačního fondu Albert: https://www.youtube.com/watch?v=oz9uTjq-Y-w - tento úkol mi posílat nemusíte, jen se prosím zamyslete nad tím, jak lze druhým pomoci. :)

Úkoly k samostudiu 20.4. - 3.5. 

Mockrát děkuji za všechny vaše odevzdané úkoly - ohodnotím je do Bakalářů hned, jak budu mít úkoly od všech. 

Jste moc šikovní, jen tak dál!

 • Úkol. č. 1 - Pracovní sešit s. 35 - Já to hravě zvládnu - zopakujete si vše, co už jsme společně probrali a pošlete mi do 3.5. na můj mail cinglova@zskorenskeho.cz
 • Úkol č. 2.  V pracovním sešitě máte mezi stranami 36 a 37 vložen tajný dvojlist. Vaším úkolem bude prostudovat si z něj živou a neživou přírodu - toto posílat nemusíte. 
 • Úkol č. 3 - SPOLEČENSKÁ HRA - zahrajte si společně s rodiči společenskou hru na opakování prvouky, která je součástí tajného dvojlistu mezi s. 36 a 37 - ve společenské hře si zopakujete učivo prvouky a ještě můžete porazit rodiče, babičku, dědečka nebo sourozence ve znalostech z prvouky! Potřebujete pouze figurky různých barev a kostku jako u hry Člověče nezlob se. Pokud si ve hře s něčím nevíte rady, poslouží vám to, co jste si nastudovali v předešlém úkolu. Můžete mi na mail třeba i poslat fotku, jak hru hraje nebo jakou radost máte z toho, že jste vyhráli. A i kdyby se vám vyhrát nepodařilo, nic se neděje, je to jen hra a důležité je se zúčastnit! :)

A stále platí, že můžete sledovat Ty brďo!  https://decko.ceskatelevize.cz/ty-brdo  - Stačí si jen vybrat video a téma, které se vám bude zamlouvat a hurá odpočívat a učit se zároveň  zábavnou formou! :) 

Úkoly k samostudiu 6.4. - 19.4. 

Na úkoly máte 14 dnů - do 19.4. - prosím do té doby o zaslání vyfocené s. 34 z pracovního sešitu a zaslání na mail cinglova@zskorenskeho.cz ( stačí foto mobilním telefonem) - úkol dětem ohodnotím. 

Zkuste dětem vždy pustit naučné video, a pak je nechte vypracovat úkol samostatně. Oceňuji i snahu, malé chyby neřešíme. Prvouka je důležitá proto, že se v ní děti učí pratické věci do života. :) 

Úkoly k samostudiu 30.3. _ 3.4.

 • Úkol č. 1  -Zopakujte si prosím, jak se chováme u lékaře  a jaká jsou důležitá telefonní čísla, která budete volat v případě potíží. 

        Podívejte se do pracovního sešitu na s. 32 a zkuste prosím správně vyplnit to, co už všichni dobře znáte. 

 • Úkol č. 2 - nepovinný na jedničky! - kdo má zájem, může vytvořit projekt o lidském těle - formát A3 (stačí slepit dohromady 2x A4) a namalovat sebe (vnější či vnitřní stavbu těla, to nechám na vás) + popsat stavbu těla či vnitřní orgány (dle výběru) - obrázek by měl být barevný a popisky čitelné - hotové výtvory mi posílejte na mail cinglova@zskorenskeho.cz a do předmětu prosím napište jméno žáka + projekt prvouka (inspirace v učebnici na s. 67)
 • Dívejte se na videa o lidském těle https://www.youtube.com/watch?v=Y-NmZovXLqU&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd  (zde je máte krásně po dílech seřazené). 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Zdravím vás třeťáčci, volně budeme pokračovat v tématu lidského těla.

 • Nastudujte si prosím v učebnici ještě jednou s. 67 - opakování je matka moudrosti. Zaměřte se především na vnitřní orgány, tedy na obrázek vpravo, na kterém nevidíte kosti lidského těla.
 • Bonus - video: Pusťte si k vašemu domácímu studiu zase video o srdci https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s a video o mozku https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061017-mozek.
 • Zopakovali jste si vnitřní orgány lidského a těla a viděli jste i video, zkuste si tedy vnitřní orgány lidského těla procvičit v pracovním sešitě na s. 30.
 • Bonus - hra: Věnujte pozornost i mezipředmětovému vztahu s angličtinou - dole na straně 30 v PS - pusťte si písničku "Head, shoulders, knees, toes" https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIga zkuste si s rodiči zahrát hru, ve které budete ukazovat části svého těla. Třeba naučíte některého z rodičů něco nového nebo oni naučí něco vás. Pravidla hry: kdo se splete, prohrál! Společně si třeba někdy ve škole hru můžeme také zahrát. 
 • Výzva: Dnes se stanu vědcem a prozkoumám své chuťové pohárky! Dnes se zaměřme na smysly, ale trochu praktičtěji.
 • Otevřete si prosím pracovní sešit na s. 31, přečtěte si zadání cv. 3. Zahrajte si na vědce a ověřte si, jak funguje jeden z vašich smyslů - chuť. Poproste rodiče o trochu soli, cukru, citronu, cokoliv hořkého (nemusí být tonik jako v pracovním sešitě, zdá se mi trochu nevhodný) a o vodu. Postupujte tak, jak se po vás žádá v pracovním sešitě. Ingredience můžete změnit, ale dbejte prosím na to, aby jedna byla sladká, druhá slaná, třetí kyselá a čtvrtá hořká. Pokud vám nějaká z ingrediencí chybí, využijte zkrátka ty, co máte, hlavně žádný stres. 
 • V případě obtíží mě neváhejte kontaktovat na mail cinglova@zskorenskeho.cz 

Další vhodná naučná videa

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • nastudujte prosím na s. 65 odlišnosti muže a ženy, rozmnožování a téma o rodině
 • přikládám i naučné video "Byl jednou jeden život - zrození": https://www.youtube.com/watch?v=gq1tG2t6IX4
 • nastudujte prosím s. 66 a 67 s tématem stavba lidského těla
 • přikládám naučné video - "Ty brďo - kostra": https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/417234100061018-kostra/titulky
 • na základě nastudovaných stránek z učebnice a videí se pokuste vyplnit v pracovním sešitě s. 29
 • Nemělo by to být těžké! Pokud si s něčím nebudete vědět rady, jsem i ve facebookové skupině třídy 3.A, tak mě neváhejte klidně kontaktovat :)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • učebnice s. 64 - nastudovat si, jak rosteme a jak se vyvíjíme 
 • pracovní sešit s. 26 cv. 3 - hospodaření s pěnezi 
 • pracovní sešit s. 28 dokončit, co nám na stránce chybí, kdo nezačal, tak celé!

Bc. Květa Cinglová / 17. 5. 2020

Hudební výchova

Ke stažení

úkoly k samostudiu 18. 5. - 5. 6. 

Nová píseň - Dívča, dívča (učebnice: str. 79)

- video melodie: https://www.youtube.com/watch?v=uk5nloW6ts0

+ další pomocné video: https://www.youtube.com/watch?v=yqCJFj4qDEY&list=PLj37LoZilDmhEqIbvV2kZSd6_CuJMzQvq&index=7

Naučte se zazpívat tuto píseň a pošlete mi do 5. 6. nahrávku jak zpíváte. :) (email: kuncova@zskorenskeho.cz) Pokud by to někomu za pomoci videí nešlo, neváhejte mě kontaktovat. Ráda si s Vámi zavolám a zazpívám. :) 

úkoly k samostudiu 27. 4. - 15. 5. 

Nová látka - MELODIE, RYTMUS, DYNAMIKA, TEMPO

Broučci, tentokrát se naučíte něco nového. Přečtěte si vysvětlení v dokumentu (je i ke stažení) a podívejte se na ukázky (viz odkazy). Jestli chcete, můžete si vysvětlení přepsat do notového sešitu. :) Kdo chce získat jedničku a vylepšit si tak známku na konci školního roku, mi do 15. 5. zašle:

 • buď zápis v notovém sešitu/na papíře, který si pak vlepí do notového sešitu
 • nebo zvukovou nahrávku, jak zpívá - Sedí liška pod dubem
 • či zvukouvou nahrávku/video - rytmus (tleskání, dupání - vlastní rytmus nebo rytmus z videa - viz příloha)

Zvolenou práci mi zasílejte na kuncova@zskorenskeho.cz či na whatsapp. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat. :) Budu se moc těšit. 

Odkazy na ukázky:

https://www.youtube.com/watch?v=3tq4vjhX3G0

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk&list=PLdl1Rxm_1964nsI7MlPaFcYe47h9XcehE&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=xeQqTsSoUt0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úkoly k samostudiu 6. - 24. 4. 

Osmisměrka - HV - druhy not, takt, těžká a lehká doba, strunné a dechové nástroje:

Broučci, zopakujete si, co už umíme z hudební výchovy hravou formou. Připravila jsem si pro vás osmisměrku :), kterou si zde stáhněte. Vaším úkolem je poznat, co je na obrázcích -> zapsat to k nim na řádek -> a vyhledat to v osmisměrce. Máte možnost získat jedničky ;). Tak vzhůru do toho! ;) Vypracované listy mi zašlete do 24. 4. (12:00) na email: kuncova@zskorenskeho.cz :)

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

Těžká a lehká doba

- v učebnici str. 52/ oranžový rámeček (zjisti jaká doba ve 2/4 taktu je těžká, a která lehká)

- v učebnici str. 63/ oranžový rámeček (zjisti jaká doba ve 3/4 taktu je těžká, a která lehká)

=> poté si zkontroluj v přiloženém dokumentu (+ přečti si ho)

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Opakování taktování 2/4 taktu
 • Taktování – ¾ taktu (viz návod) -> nácvik na písni: Když jsem jel do Prahy (uč. str. 31)

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • Prohlédněte si prezentaci Dechové nástroje uloženu v příloze Ke stažení a poslechněte si ukázky + opakovat taktování 2/4 taktu

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • Procvičování taktování 2/4 taktu (cvičili jsme na písni Holka modrooká a Beskyde, Beskyde (uč. str. 37))

 • Nácvik nové písně - Voláme sluníčko (učebnice str. 66/67 - 2 sloky) -> klavírní doprovod k této písni dostupný zde: https://www.youtube.com/watch?v=T7sWl3RZ9Wk (v nastavení lze zpomalit přehrávání -> je to pro nácvik písně lepší)

Andrea Kuncová, DiS. / 17. 5. 2020

Pracovní činnosti

úkoly k samostudiu 18. 5. - 5. 6. 

 • Z pomůcek, které nalezneš doma (krabičky od čaje, sýrů, zápalek, mléka apod.) vytvoř robota
 • Kostru robota pak doveď k dokonalosti – použij barevné papíry, látky, jiné možné materiály, které uznáš za vhodné
 • Klidně ho pojmenuj a popřemýšlej, co všechno by robot uměl (jak by byl lidstvu/ Tobě prospěšný), kdyby oživl
 • Fotku hotového robota mi pošli na email nejpozději do 5. 6.
 • Možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 27. 4. - 15. 5. 

 • Podívej se na: video 1video 2 video 3video 4video 5
 • Vyber si jeden výtvor, který Tě nejvíce zaujal.
 • Promysli si, zda máš z pomůcek vše, co budeš potřebovat pro svou práci. (Případně improvizuj a buď kreativní.)
 • Nejpozději do 15. 5. mi pošli svou práci na email: kudlickova@zskorenskeho.cz
 • Možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 6. - 24. 4.

 • Podívej se na: video 1video 2video 3
 • Vyber si jeden výtvor, který Tě nejvíce zaujal.
 • Promysli si, zda máš z pomůcek vše, co budeš potřebovat pro svou práci. (Případně improvizuj a buď kreativní.)
 • Nejpozději do 24. 4. mi pošli svou práci na email: kudlickova@zskorenskeho.cz
 • Možnost získat jedničku. :o)

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 téma: Váza s kočičkami 

 • K inspiraci: váza s kočičkami
 • Formát A4, vata, lepidlo, vodové barvy/ anilínové barvy/ tempery
 • Vytvoř vlastní originální vázu s kočičkami a do tohoto pátku (nejpozději do neděle) mi svůj výtvor pošli vyfocený na email: kudlickova@zskorenskeho.cz 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

TÉMA: VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

 • zdobené papírové (i jiné) velikonoční vajíčko
 • libovolná technika
 • formát A4 (klidně i větší)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

TÉMA: NEMOC A JAK SE PROTI NÍ ÚČINNĚ BRÁNIT ANEB EFEKTIVNÍ PREVENCE

 • projekt je spojený s předmětem výtvarná výchova

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 26. 5. 2020

Tělesná výchova

úkoly s kasmostudiu 18. 5. - 12. 6.

 • zopakuj si vše, co jsme se v tomto roce naučili a co bys měl znát (pravidla míčových her, rozcvička, správné držení těla, dechová cvičení apod.)

úkoly k samostudiu 27. 4 - 15. 5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. - 24.4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

 • každý den se protáhni jako na rozcvičce v tělocvičně, zaskákej si 3 krát půl minutu panáka, udělej 5 krásných kliků, 20 leh - sedů a pokud můžeš zkoušej skákat přes švihadlo

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • zavzpomínej na správné držení těla
 • připrav si rozcvičku

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

Jana Pícková / 21. 5. 2020

Výtvarná výchova

úkoly k samostudiu 18. 5. - 5. 6. 

 • Podívej se na: video 1video 2video 3
 • Vyber si jeden výtvor, který Tě nejvíce zaujal.
 • Promysli si, zda máš z pomůcek vše, co budeš potřebovat pro svou práci. (Případně improvizuj a buď kreativní.)
 • Hotovou práci mi pošli na email nejpozději do 5. 6.
 • Možnost získat jedničku  

úkoly k samostudiu 27. 4. - 15. 5. 

 • Podívej se na: video 1video 2video 3video 4video 5
 • Vyber si jeden výtvor, který Tě nejvíce zaujal.
 • Promysli si, zda máš z pomůcek vše, co budeš potřebovat pro svou práci. (Případně improvizuj a buď kreativní.)
 • Nejpozději do 15. 5. mi pošli svou práci na email: kudlickova@zskorenskeho.cz
 • Možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 6. - 24. 4. 

 • Podívej se na: video 1video 2video 3video 4video 5
 • Vyber si jeden výtvor, který Tě nejvíce zaujal.
 • Promysli si, zda máš z pomůcek vše, co budeš potřebovat pro svou práci. (Případně improvizuj a buď kreativní.)
 • Nejpozději do 24. 4. mi pošli svou práci na email: kudlickova@zskorenskeho.cz
 • Možnost získat jedničku. :o)

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 téma: velikonoční zajíček

 • Tvrdý papír A4, vodové/ temperové barvy, nůžky, jiné zdobící doplňky
 • Buď pečlivý/ á, máš na to dostatek času
 • Svůj výtvor mi zašli do tohoto pátku (nejpozději do neděle) na email: kudlickova@zskorenskeho.cz 

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Téma: moje vysněná jarní louka

 • libovolná technika
 • formát A4 (klidně i větší)

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

téma: nemoc a jak se proti ní účinně bránit aneb efektivní prevence

 • vytvořit projekt na A3
 • libovolné zpracování

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Téma: Tvoří celá příroda

 • venku (zahrada/ hřiště/ les apod.) sesbírej takové materiály (bobule, trávu, květy, listy apod.), které využiješ pro svou práci
 • formát A4 (tvrdá)
 • ostatní pomůcky nechám na vás, záleží, pro jakou variantu se rozhodnete:

a) libovolné téma - k malování použiješ pouze přírodniny, které sis nasbíral/a (tzn. žádné štětce, barvy, tužky apod.)
b) libovolné téma - do obrázku zakomponujete přírodniny (použijete jiné pomůcky k nákresu a přírodniny doplníte tak, aby vám to vytvořilo konkrétní/ abstraktní dílo)

 • POZOR: všechny zadané práce se budou ve škole odevzdávat a hodnotit.

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 26. 5. 2020

Angličtina - pátek 24.4.

Ke stažení

Milé děti, 

barvy místností jste samozřejmě určily dobře, jak jsem viděla. Na obrázku na straně 40 je to takhle: 

The bedroom is black and grey, the bathroom red and white, the hall yellow and brown, the dining room blue, the living room purple, grey and white and the kitchen green and white. 

 

Dneska si tedy nová slovíčka napíšeme do knížky a celý příští týden je budeme procvičovat. Video se slovíčky tady: https://youtu.be/NK2Ru27n9cI

 

A jako odpočinek po psaní slovíček nejdřív jedna písnička domě plném zvířat: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house

Pak jedno pexeso: https://wordwall.net/resource/220608/memory-house

A jedno spojovací cvičení (slovíčko pomocí myši spojte s bílým kolečkem v obrázku): https://wordwall.net/resource/632020/rooms-house

 

A na závěr tu mám pro vás zase jednu načtenou knížku. Jak to vyřešit, když máte pocit, že máte doma málo místa? https://youtu.be/YKa7nGqItks

(A tady knížka ještě jednou už bez překládání): https://youtu.be/FjLdcACsu2g

 

Slíbila jsem vám ve středu ještě jednu inspiraci na svačinku a pak na to zapomněla. Tak tedy dnes - v příloze. (Je sice z březnového vydání časopisu, kdy se v Irsku slaví Den sv. Patrika a všechno je v ten den zelené, ale to myslím vůbec nevadí. Všechno poznáte z obrázku.) Svačinky rozhodně nejsou povinné!, ale těm, kdo poslali fotku, moc děkuji :). 

Mgr. Helena Šilhánková / 24. 4. 2020

Pravidla práce a hodnocení v předmětech

ČESKÝ JAZYK
 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát - pravopis a úprava (v pravopisných cvičeních co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velká písemná práce (v září opakovací, během školního roku vždy na konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

MATEMATIKA
 • osvojení početních ůkonů, porozumění zadání 
 • individuální ústní zkoušení
 • písemná práce malá (desetiminutovky) - co chyba, to o půl stupně snížená známka 
 • písemná práce velká (v září opakovací, během školního roku vždy na konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • správnost a přesnost výpočtu, porovnávání čísel, zaokrouhlování
 • poznávání základních geometrických tvarů, jednotky délky
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

ANGLICKÝ JAZYK

HLAVNÍ CÍLE:

 • probudit  získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
 • osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
 • získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce
 • porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
 • poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,
 • vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi
 • pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život,
 • formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

HODNOCENÍ:

- ústní zkoušení: slovíčka, recitace, zpěv

- písemné zkoušení: psaná podoba nově osvojované slovní zásoby, doplňovačky, psaní krátkého anglického textu

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

CELKOVÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

a) aktivní přístup a práce v hodině

b) známky z písemného/ústního zkoušení

c) plnění domácích úkolů

d) vyplnění zadaných pracovních listů

ARITMETICKÝ PRŮMĚR ZNÁMEK NENÍ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA NA VYSVĚDČENÍ.

Započítáváme snahu, práci v hodině, nošení pomůcek a domácích úkolů, testy, ústní zkoušení. 

Domácí úkoly jsou vždy zapsány v Bakalářích.

Prvouka
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání
 • Ústní zkoušení - individuální 
Výtvarná výchova
 • Čistota práce
 • Nápaditost
 • Stupeň zvládnutí výtvarné techniky
 • Zručnost a pracovitost
 • Aktivní přístup
 • Dokončení zadaných prací
 • Pečlivost
 • Plnění domácí přípravy (pomůcky na vyučování)
Pracovní činnosti
 • Aktivita a tvořivost při práci
 • Čistota a hygiena při práci
 • Zručnost
 • Dokončení zadaných prací
 • Pečlivost
 • Domácí příprava
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • osvojení probíraného učiva
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti
TĚLESNÁ VÝCHOVA
 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Jana Pícková / 25. 3. 2020

Třídy, rozvrhy