ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 3.A

Online zprávy pro žáky 3.A

Informace třídního učitele

Domácí úkoly

Pondělí 11.11. 

ČJ: PS str. 22/1,2

M: PL dodělat str. 12,13

      + dobrovolný list k PP

 

Čtvrtek 7.11.

ČJ: ČÍT. str. 21 - 23 (Hurá, budou knedlíky)

M: početník str. 4

 

Středa 6.11.

ČJ: PS str. 21

M: PL - str. 12/40 - 1.sloupeček, 42 - 1. a 4. sloupeček
               str. 13/43,46

 

 


Jana Pícková / 11.11.2019

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtrvtek 14.11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ (abeceda, druhy vět, slova příbuzná, kořen slov, slova nadřazená, podřazená, pravopisná cvičená, velká písmena). V pátek 15.11. nás čeká čtvrtletní písemná práce z M (násobilka do 8, písemné sčítání a odčítání v oboru 0 - 100, pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 - 100, slovní úlohy, geometrie - přímka, úsečka, polopřímka, vzájemná poloha přímek).


Jana Pícková / 6.11.2019

Akce třídy - listopad

Vážení rodiče, milé děti,

níže zveřejňuji přehled akcí, které nás čekají v měsíci listopadu.

5. 11. - Muzeum Policie ČR - divadlo Kolo tety Berty

13.11. - Knihovna - Spejbl a Hurvínek

22.11. - Muzeum Policie ČR - divadlo Jeden za všechny, všichni za jednoho - šikana není hra

 


Jana Pícková / 25.10.2019

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • zvolení zástupce do rady rodičů
 • zjišťování zájmu o ŠvP 
 • domácí úkoly zapisovány do Bakalářů
 • ELEKTRONICKÁ ŽK - seznámení, ukázka přihlášení a postupu v případě zapomenutých přihlašovacích údajů
 • seznámení s papírovou ŽK
 • pozdní příchody, omlouvání absence
 • domlouvání schůzek předem, komunikace s vyučujícími po e-mailu
 • pozvánka na Slavnosti škol Praha 5 (12.10.)
 • hodnocení předmětů na webu školy
 • zodpovědnost dětí - nosit klíčky od skříněk, čipy na obědy, včasné hlášení úrazů
 • škola neruší za ztrátu cenných věcí neuzamčených v šatních skříňkách

Jana Pícková / 1.10.2019

Divadelní představení ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti,

níže zveřejňuji přehled divadelních představeních, které nás v tomto školním roce čekají. 

30.9. Divadlo Minaret - Svět hraček (9:00)

16.12. Divadlo U Hasičů - Káťa a Škubánek (10:30)

19.3. Divavadlo U Hasičů - O statečném kováři Mikešovi (10:30)

14.5. Divadlo U Hasičů - Kluk z plakátu (10:15)


Jana Pícková / 23.9.2019

Třídní schůzky, elektronická ŽK

Vážení rodiče,

připomínám, že se přístí týden 24.9. od 17:00 konají třídní schůzky. Tímto Vás prosím, abyste podepsali tuto informaci na poslední stránce v ŽK (budu kontrolovat).

Dovoluji si přidat ještě informaci ohledně přihlašování do elektronické ŽK. Pokud vám nefunguje elektronické přihlašování, máte nově možnost si změnit své heslo přímo v el. žákovské knížce, ale pouze za podmínky, že znáte svůj kontaktní mail, který máte ve škole nahlášený (ve většině případů ten, přes který komunikujeme). V případě, že by celý tento proces nefungoval, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a pokusíme se společně situaci řešit. 

 

Všem děkuji za spolupráci.


Jana Pícková / 19.9.2019

Informace od vyučujících

AJ - procvičování

V září jsme v Anglickém jazyce nejen procvičovali, ale již jsme se seznámili s novými slovíčky z oblasti školy a školních potřeb.

Procvičovat děti mohou v rámci online prostředí například zde (postupně budu přidávat odkazy):

Starter unit:

Numbers

Colours

1. lekce:

School things

2. lekce

Numbers 13 - 20

Furniture

3. lekce

pets

questions

MONTHS + days

Písnička s Mattem

Písnička s pohybem

Interaktivní procvičování


Mgr. Barbora Soukupová / 8.11.2019

HODNOCENÍ

ČESKÝ JAZYK

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát - pravopis a úprava (v pravopisných cvičeních co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velká písemná práce (v září opakovací, během školního roku vždy na konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

MATEMATIKA

 • osvojení početních ůkonů, porozumění zadání 
 • individuální ústní zkoušení
 • písemná práce malá (desetiminutovky) - co chyba, to o půl stupně snížená známka 
 • písemná práce velká (v září opakovací, během školního roku vždy na konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • správnost a přesnost výpočtu, porovnávání čísel, zaokrouhlování
 • poznávání základních geometrických tvarů, jednotky délky
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Jana Pícková / 2.10.2019

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Začátek školního roku:   pondělí 2. 9. 2019 v 8:00

Konec školního roku: úterý 30. 6. 2020

PRÁZDNINY
 • podzimní: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
 • vánoční:  pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní: pátek 31. 1. 2020
 • jarní:  pondělí 17. 2. až neděle 23. 2. 2020 (nástup do školy pondělí 24. 2.)
 • velikonoční: čtvrtek 9. 4. 2020 (nástup do školy úterý 14. 4. 2020)
 • hlavní:  středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020 (nástup do školy v úterý 1. 9. 2020)
STÁTNÍ SVÁTKY

Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 28. 10.

Velký pátek:  pátek 10. 4.

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. 4.

Svátek práce: pátek 1. 5.

Den vítězství:  pátek 8. 5.

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZŠ

čtvrtek 31. 10. až pátek 1. 11. 2019

pondělí 16. 3. 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

úterý 24. 9. od 17:00

SCHŮZKY RADY RODIČŮ A ŠKOLSKÉ RADY ZŠ

vždy v 16:00

úterý 19. 11. jen RR

úterý 21. 4. ŠR a RR

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRHY

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. od 17:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

čtvrtek 28. 11.

čtvrtek 19. 3.

PROJEKT EDISON

pondělí 25. až pátek 29. 5. 2020


Jana Pícková / 4.9.2019

POMŮCKY NA JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

Tělesná výchova

 • cvičební úbor (boty, sportovní oblečení, na podzim se hodí i mikina či bunda)
 • holčičky gumičku do vlasů
 • řetízky, náramky, hodinky, náušnice nechat doma

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

 • Barevné papíry
 • Čtvrtky A4
 • Kulaté a ploché štětce (různé tloušťky)
 • Tuhé lepidlo
 • Klovatina
 • Špejle
 • Tuš
 • Voskovky
 • Fixy
 • Pastelky
 • Vodové barvy
 • Temperové barvy
 • Stará utěrka
 • Houbička na nádobí
 • Zástěra (stará košile)
 • Podložka (staré noviny)
 • Kalíšek na vodu
 • Plastová paleta

*Pozn.: případné speciální požadavky budou dětem včas sděleny.

 

 


Jana Pícková / 4.9.2019

Hodnocení v prvouce

Prvouka

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

Ústní zkoušení - individuální 


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

Hodnocení v hodinách AJ

ANGLICKÝ JAZYK

Hlavní cíle předmětu ANglický jazyk

- probudit  získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce

- získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce

- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,

- vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život,

- formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení: slovíčka, recitace, zpěv

- písemné zkoušení: psaná podoba nově osvojované slovní zásoby, doplňovačky, psaní krátkého anglického textu

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

CELKOVÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

a) aktivní přístup a práce v hodině

b) známky z písemného/ústního zkoušení

c) plnění domácích úkolů

d) vyplnění zadaných pracovních listů

ARITMETICKÝ PRŮMĚR ZNÁMEK NENÍ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA NA VYSVĚDČENÍ.

Započítáváme snahu, práci v hodině, nošení pomůcek a domácích úkolů, testy, ústní zkoušení. 

Domácí úkoly jsou vždy zapsány v Bakalářích.


Mgr. Barbora Soukupová / 29.8.2019

Hodnocení

HUDEBNÍ VÝCHOVA

- snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity

- osvojení probíraného učiva

- zpěv lidových a umělých písní

- připravenost na vyučování

- ohled na individuální schopnosti


Andrea Kuncová, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení Vv a Pč

Vv

 • Čistota práce
 • Nápaditost
 • Stupeň zvládnutí výtvarné techniky
 • Zručnost a pracovitost
 • Plnění domácí přípravy (pomůcky na vyučování)

 • Aktivita a tvořivost při práci
 • Čistota a hygiena při práci
 • Zručnost
 • Domácí příprava

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa