Online zprávy pro žáky 3. A

Přehled

Informace třídního učitele

projektový den

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý 27. 9. nás během 1. - 4. vyučovací hodiny čeká projektový den. Tématem je 28. září - Den české státnosti. Do školy přinést domácí úkoly, žákovskou knížku, penál a pomůcky na angličtinu. 

VOLBY

Vážení rodiče, 

jelikož se v naší škole 23. - 24. 9. konají volby, nebudeme mít zítra výuku v naší třídě. Děti v pátek ráno půjdou po příchodu do školy rovnou do jídelny v přízemí, kde bude probíhat výuka do odchodu na plavání. Stále platí, že začínáme v 7:45 hod.

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Vážení rodiče,

ve škole proběhne dne 25. 11. 2022 vánoční fotografování Vašich dětí do souborů: 2935) Přání modré se zvonečkem a 2933) Stolní kalendář, ukázky jsou k nahlédnutí  na  www.photoprestige.cz/galerie/vanoce/

1. Přání modré se zvonečkem obsahuje: tři  přání s fotografií Vašeho dítěte (10 x15 cm), šest průkazových fotografií. Sada dále obsahuje tři vánoční pohlednice s fotografií Vašeho dítěte. Ve spodní části je nápis Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Součástí  sady jsou také  tři kusy dárkových vizitek s vánočními motivy. Možnost stažení fotografie v elektronické podobě. Toto vše stojí 330,- Kč .

2. Stolní kalendář na rok 2023 obsahuje: stolní  kalendář na rok 2023 s výřezem na  fotografii Vašeho dítěte (10 x 15 cm). V souboru jsou dále tři fotografie 10 x15 cm umístěné v rámečcích, šest průkazových fotografií. Možnost stažení fotografie v elektronické podobě. To vše stojí 330,- Kč.

 

Dnes žáci dostali lístečky, kde prosím zakroužkujte, zda máte zájem + o jakou variantu nebo zakroužkujte, že zájem nemáte. 

Peníze (v přesné částce) donést nejpozději do 18. 11. 2022. 

zápis z třídních schůzek

 • kontrola a oprava údajů
 • seznámení s elektronickou a papírovou žákovskou knížkou
 • omlouvání absence, komunikace s třídní učitelkou
 • kontrola přípravy na vyučování, nošení pomůcek a domácích úkolů
 • plavání do 18. 11. 2022, dalších 10 lekcí od dubna 2023 - vždy změna rozvrhu
 • od poloviny listopadu do dubna běžná výuka TV
 • doplňování učiva při absenci
 • tripartity (listopad, duben) 
 • sdílený disk pro fotografie z akcí tříd
 • akce třídy (knihovny, divadla)

zrušená zahradní slavnost

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,

vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.

Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00).

Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku.

Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.

Děkujeme všem za pochopení.

třídní schůzky a žákovská knížka

Vážení rodiče,

polovina měsíce se blíží, proto Vás prosím o podepsání žákovské knížky na str. 10, že jste byli seznámeni s prospěchem Vašeho dítěte. 

Dále připomínám, že v úterý 20. 9. 2022 proběhne od 17:00 hodin první třídní schůzka ve školním roce 2022/2023. Setkáme se ve třídě 3.A, která se nachází v 1.patře vlevo. Po schůzce následuje od 18:00 hodin zahradní slavnost s přivítáním a šerpováním prvňáčků. 

plavání 9. 9.

V pátek 9. 9. 2022 proběhne první lekce povinné výuky plavání. Připomínám, že každý pátek bude výuka začínat v 7:45 hodin. Je tedy třeba, aby děti přišly již v 7:35 - 7:40 do školy. Na ČJ přinést penál, ŽK, domácí úkoly a vlastní knihu (pokud ještě nemá ve škole). Návrat ke škole okolo 12:30.

Na plavání:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice
 • lístky nebo průkazku na MHD

co je potřeba přinést

 • kufřík na výtvarnou výchovu (úterý 6. 9.)
 • 2. díl učebnice z matematiky a čítanku (vyberu si je a nechám u sebe)
 • obalené sešity, pracovní sešity a učebnice
 • peníze do třídního fondu, mýdlo, kapeníčky, vlastní knihu (platí pro ty, kteří ještě nepřinesli)

1. školní týden 

Vážení rodiče,

začátek školního roku je pro všechny náročný, proto bych Vás chtěla poprosit o následující:

 • vyplnit a podepsat žákovskou knížku
  • vyplnit první stránku (údaje o žákovi)
  • seznámit se se školním řádem a způsoby hodnocení (web školy) -> následně podepsat seznámení na straně 1 úplně dole
  • na straně 22 podepsat termíny třídních schůzek
 • vyplnit lísteček, jakým způsobem bude Vaše dítě odcházet ze školy
 • vyplnit a podepsat lísteček ohledně plavání
 • přinést přezůvky, v pátek 2. 9. dostanou děti klíček od skříňky
 • do úterý 6. 9. donést do školy kufřík s pomůckami na výtvarnou výchovu (seznam děti dnes také dostaly, najdete ho i na webu)
 • prosím o obalení pracovních sešitů, učebnic a klasických sešitů – poté přinést zpět do školy (nejpozději v pondělí 5. 9. – ZAČÍNÁ VÝUKA)
 • doporučuji zakoupit úkolníček/malý sešit na zapisování DÚ
 • přinést 1x tekuté mýdlo, 1x krabici/balení papírových kapesníčků
 • 500,- do třídního fondu (stačí během měsíce září)
 • do pátku 9. 9. přinést vlastní knihu na čtenářskou dílnu (knihu, kterou dítě bude číst ve škole během výuky)

Předem Vám všem děkuji za spolupráci.

INFORMACE K PLAVÁNÍ

Vážení rodiče, milé děti,

v pátek 9. 9. 2022 proběhne první lekce povinného plavání, jezdit budou děti do bazénu v Radlicích.

Plavání zajišťuje Plavecká škola Radlice Lochman a spol. Celkem v prvním pololetí proběhne 10 lekcí (pátky 10:00 – 11:30). Během výuky v bazénu vykonávají nad dětmi dozor lektoři plavecké školy.

S sebou:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice

Je nutné mít lístky nebo průkazku na MHD. Paní učitelky toto neboudou kontrolovat a případné řešení s revizorem je v kompetenci zákonných zástupců.

Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže povinného kurzu plavání zúčastnit, je potřeba dodat potvrzení od lékaře. V takovém případě bude mít žák v době plavání výuku tělesné výchovy. Pro neplavající žáky bude páteční vyučování ukončeno v 11:40 hod.

Z důvodu povinného plavání bude v pátek výuka začínat v 7:45 hod. Pokud by výuka nezačínala dříve, bylo by nezbytné přistoupit k odpolenímu vyučování.

Od školy budou děti odcházet v 9:05, návrat ke škole cca 12:30 hod.

INFORMACE KE 3. TŘÍDĚ

Žákovská knížka:

 • na str. 1 je třeba vyplnit a 2x podepsat údaje a seznámení se školním řádem
 • na str. 22, prosím, podepište termíny třídních schůzek
 • žákovskou knížku obalte průhledným obalem
 • známky neuvidíte v papírové žákovské knížce, ale pouze v elektronické formě v Bakalářích na webu znamky.zskorenskeho.cz – přihlašovací jména a hesla jste již obdrželi. Pokud jste tyto údaje ztratili, napište mi mail
 • včasné omlouvání absence – nejpozději do tří dnů + nezapomínat na zápisy omluvenek do ŽK. (str. 2 - 4)
 • omlouvání odůvodněných pozdních příchodů je možné na str. 5
 • každých 14 dní je nutné, abyste do papírové ŽK zapsali, že jste se seznámili s prospěchem Vašeho dítěte (vždy kolem 15. v měsíci a poté i na konci daného měsíce) – slouží k tomu str. 10, kam napíšete vždy datum, to, že jste se seznámili a podepíšete.

Další důležité informace:

 • kontrola osobních údajů v Bakalářích, v případě jakékoliv změny (telefon, adresa, ...) je třeba informovat třídní učitelku
 • ořezávat denně tužky a pastelky
 • nedávat dětem energetické nápoje
 • nenosit žvýkačky a cenné věci
 • při absenci si dojít pro úkoly a pracovní sešity

Co je třeba přinést do školy:

 • peníze do třídního fondu =  500,- Kč
 • velké balení papírových kapesníčků
 • mýdlo
 •  přezůvky

Všechny sešity, učebnice a ŽK budou podepsané a obalené! 

V penále vždy mít:

 • 2x píšící pero a náhradní náplně
 • 2x tužka na rýsování (č. 3 - tvrdá)
 • 2x tužka na kreslení (č. 2)
 • guma
 • ořezávátko
 • pastelky – základní barvy

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 1. 9. 2022 začíná nový školní rok. Začátek vyučování je v 8:00 hod. Třídu 3. A naleznete v 1. patře vlevo. Konec vyučování v tento den bude v 10:40 hod. Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a mají odevzdaný zápisní lístek, mohou zůstat dle provozu ŠD v družině. Děti, které půjdou po konci vyučování samy domů, donesou lísteček, že za ně rodič přebírá zodpovědnost.

Od 2. září 2022 budeme ve škole dle délky rozvrhu tedy do 11:40 hod. Probíhat budou třídnické hodiny a adaptační aktivity. 

Výuka dle rozvrhu bude zahájena v pondělí 5. 9. 2022

 

organizační zabezpečení školního roku 2022/2023

Začátek školního roku:                  čtvrtek 1. září 2022 8:00

Konec školního roku:                     pátek 30. června 2023

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO                           pondělí 24. a úterý 25. 10. 2022

 

PRÁZDNINY

 • podzimní                                       středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
 • vánoční                                          pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (nástup do školy v úterý 3. ledna 2023)
 • pololetní                                       pátek 3. února 2023
 • jarní                                                13. března až 19. března 2023 (nástup do školy 20. března 2023)
 • velikonoční                                 čtvrtek 6. dubna 2023 (nástup do školy úterý 11. dubna 2023)
 • hlavní                                             sobota 1. července 2023 až čtvrtek 31. srpna 2023 (nástup do školy v pondělí 4. září 2023)
 

Jana Pícková / 26. 9. 2022

Český jazyk

OPAKOVACÍ PÍSEMNÁ PRÁCE UČIVA 2. ROČNÍKU

Ve čtvrtek 6. 10. budeme psát velkou opakovací písemnou práci. 

Okruhy, které se zde objeví:

 • hláska, slovo, slabika, věta
 • druhy vět
 • samohlásky, souhlásky
 • skupiny DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ
 • pravopis ú/ů
 • abeceda
 • vlastní jména osob a zvířat - velká písmena
 • párové souhlásky 

HODNOCENÍ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • kontrolní písemné práce
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 3. 10. 2022

Matematika

opakovací písemná práce učiva 2. ročníku

V pondělí 3. 10. budeme psát velkou opakovací písemnou práci.

Okruhy, které se zde objeví: 

 • porovnávání čísel
 • rozklad čísel na desítky a jednotky (určit jejich počet)
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 10
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0-100
 • písemné sčítání a odčítání v oboru 0-100
 • geometrie: bod, přímka, úsečka

HODNOCENÍ

 • pětiminutovky, desetiminutovky (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • kontrolní písemné práce
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • vlastní řešení, snaha a kreativita
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 29. 9. 2022

Anglický jazyk

Odkazy k online procvičování

Milí třeťáčci, 

zde budete mít online procvičování k tomu, co probíráme ve škole. Vždy, když budu něco přodávat, řeknu vám to při výuce.

Přeji hodně zábavy,

vaše paní učitelka Bára

 

Poskládej písmenka tak, aby ti vznikla slova s čísly do 20

Vyhledávej čísla podle toho, co slyšíš

Vyber k obrázku s číslem správné slovíčko

Přiřaď správně názvy číslic

Barvy - řekni slovíčko, klikni na pastelku a ověř si, zda jsi to řekl/a správně

Barvy - přiřaď slovíčko ke správné pastelce

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby a jazykoých obratů, vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (564), který používáme jako slovníček, učebnici CLICK with friends 1, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ

- ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis hračky, popis osob,...)

- malé  a větší písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty

- skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)

- porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a pokrok ve znalostech

a dovednostech, kterého žák v průběhu  pololetí dosáhne. 

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 5. 10. 2022

Prvouka

CÍLE VÝUKY PRVOUKY VE 3. ROČNÍKU

 • na základě pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů a s pomocí vlastních zkušeností si utvářet ucelený obraz světa
 • vnímat současnost jako výsledek minulosti a jako východisko budoucnosti
 • orientovat se v základních společenských vztazích
 • hledat pochopení a porozumění přírodních zákonitostí
 • vidět člověka jako nedílnou součást přírody
 • učit se chránit životní prostředí

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • míru snahy a pozornosti při práci v hodinách
 • celkově projevovaný zájem o předmět
 • vlastní aktivní přístup v průběhu výuky
 • plnění domácí přípravy
 • míru ochoty a spolupráce při skupinových úkolech

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Informatika a pracovní výchova

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ:

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 8. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivní přístup k tělesné výchově
 •  zájem o zvyšování tělesné zdatnosti
 •  individuální posun v měřených testech a disciplínách
 •  dodržování pravidel a chování se v duchu fair play
 •  uplatňování získaných vědomostí a dovedností (rozcvičky, sestavy,…)
 •  plnění zadaných úkolů
 •  připravenost k tělesné výchově (cvičební úbor a odpovídající obuv)

NUTNÉ DODRŽOVAT:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Jana Pícková / 24. 8. 2022

Výtvarná výchova

cíl

Cílem předmětu výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

HODNOCENÍ

 • připravenost na vyučování (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů vyučujícího)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu a dodržení zadání)
 • zřetel je brán také na spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět

POMŮCKY

 • kufřík/box na pomůcky
 • stará košile bez rukávů/větší triko (zástěra)
 • pastelky
 • fixy
 • voskovky
 • progressa
 • štětec (2x kulatý se špičkou – tenký a široký, 2x plochý)
 • kalíšek na vodu
 • hadřík
 • igelit/ubrus na lavici
 • nůžky
 • lepidlo (tuhé, vysouvací)
 • modelína
 • podložka na modelování
 • vodové barvy

Jana Pícková / 24. 8. 2022

Třídy a online informace