Akce školy

Principy vzdělávání a zapojení žáků s OMJ v budoucích prvních třídách

Dne 16. 6. a 18. 6. proběhly dvě odborně zaměřená tematická setkání s naší spolupracující mentorkou, psycholožkou a supervizorkou - Lucií Myškovou. Zabývali jsme se zde našimi budoucími prvními třídami a tím, jak se v nich žáci, zejména ti s odlišným mateřským jazykem mohou lépe zorientovat a začlenit. Setkání proběhla zcela veřejně, zúčastnila se jich většina rodičů budoucích prvňáků i  zainteresovaných pedagogických pracovníků. Paní Myšková společně s učiteli prvního stupně zde uvedla možnosti, které na naší škole poskytujeme žákům s OMJ, jako např.: letní škola pořádaná ZŠ Kořenského, kurzy ČJ pro cizince pořádané VIC Praha 5 a odkazy na organizace META a Inbáze pro pomoc cizincům. Po celou dobu měli zúčastnění možnost dotázat se či diskutovat o tomto tématu. Zákonným zástupcům žáků byla zástupkyní pro 1. stupeň představena také naše školní informační brožura, jejímž cílem je nastavit vhodnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami a přiblížit organizaci výchovovně vzdělávacího procesu. Pak paní Myšková prezentovala na téma "Školní zralost a připravenost na školu", což bylo velmi přínosné pro všechny naše budoucí žáky 1. tříd. Tuto prezentaci společně s brožurou najdete pod článkem. 

Setkání se konalo v rámci projektu OP PPR, název projektu Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského, příjemce Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 760/10, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230.


Ke stažení

Publikováno dne: 23. 6. 2020

Starší články

Archiv akcí