Online zprávy pro žáky 1. B

Přehled

Informace třídního učitele

STÁVKA 27. 11. 2023

Naše organizace se připojí ke stávce v pondělí 27. 11. 2023.
Obě pracoviště - ZŠ i MŠ - budou pro děti a žáky uzavřeny, protože stávky se zúčastní většina zaměstnanců, a to včetně všech provozních zaměstnanců; provoz škol by nebylo možné zajistit.
Ředitelka školy stávku podporuje, bude přítomna na pracovišti - střídavě na ZŠ a MŠ.

 

DŮVODY STÁVKY

Jsme bytostně přesvědčeni o tom, že v tuto chvíli se plánované kroky vlády dotknou především žáků a nebude to v dobrém slova smyslu.

Jedná se v první řadě o solidární stávku všech pracovníků ve školství s nepedagogickými zaměstnanci škol a školských zařízení. Těm totiž hrozí opravdu masivní propouštění. Jedná se především o kuchařky školních jídelen, školníky, uklízečky nebo administrativní pracovníky. 

MŠMT aktuálně navrhuje novelizovat nařízení vlády k PHmax (s platností od 1. 9. 2024), které by znamenalo jeho snížení pro střední školy o 15 % a pro základní školy o 6 %. Takže škola, která nyní využívá PHmax na 100 %, bude muset propustit 15 % učitelů (SŠ), respektive 6 % učitelů (ZŠ) - nebo bude ředitel školy nucen stávajícím učitelům snížit o 15 % (respektive o 6 %) úvazky.

Jedná se především o učitele, kteří vyučují žáky v dělených třídách (cizí jazyky, pracovní vyučování, informatika nebo odborný výcvik apod.). To bude mít fatální negativní dopady na kvalitu výuky.

V případě ostatních pedagogických pracovníků počítá státní rozpočet na rok 2024 se snížením objemu finančních prostředků na jejich platy o 2 %. Jedná se například o asistenty pedagoga, školní psychology, speciální a sociální pedagogy – tedy o takové pedagogické pracovníky, jejichž význam vnímáme stále více i v běžném provozu školy.

Za stávkový výbor

Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS.

 

Výskyt vší ve třídě

Vážení rodiče, 

ve třídě se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

Děkuji za spolupráci,

B. Soukupová

3. 11. 2023

Výskyt vší ve třídě

Vážení rodiče, 

ve třídě se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

Děkuji za spolupráci,

B. Soukupová

12. 10. 2023

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dochází k přeložení listopadových třídních schůzek 1.B, které se budou konat v úterý 21. 11. 2023 od 17.00 hodin.  Jedná se pouze o třídu 1. B.

B. Soukupová

6. 10. 2023

Vánoční focení

Vážení rodiče,

dne 24. 11. 2023 proběhne Vánoční focení. 

Cena je 350,- Kč

V pondělí zašlu lístečky, zda máte/nemáte zájem.

Ukázka sady:

S pozdravem

B. Soukupová

29. 9. 2023

FOTOGRAFIE TŘÍDY V NOVINÁCH

Vážení rodiče,

fotografie třídy vyjde v novinách MF Dnes dne 20. 10. 2023.

B. Soukupová

12. 9. 2023

Zahradní slavnost

Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy,

ve spolupráci s radou rodičů bychom rádi uspořádali dne 19. 9. 2023 další ročník zahradní slavnosti. Slavnost bude zahájena v 18:00 (po třídních schůzkách), konec akce předpokládáme cca kolem 19:30. V rámci zahradní slavnosti uslyšíte například zpívat prvňáčky, dozvíte se informace o kroužku keramiky atd. Je to možnost neformálního setkání rodičů, pedagogů a přátel školy. Občerstvení bude možno zakoupit.

Při této příležitosti bychom také ještě jednou rádi přivítali žáky první třídy, které proběhne při zahájení zahradní slavnosti. Pokud se chcete zúčastnit zahradní slavnosti, vstupné je stanoveno na 80 Kč za dospělého a 40 Kč za žáka.

Prosíme o potvrzení vaší účasti (vyplněná přihláška a peníze) do pátku 15. 9. 2023. - Prosíme o předání paní učitelce třídní.

Těšíme se na Vás!

12. 9. 2023

Pomůcky do penálu

Vážení rodiče, 

prosím, v rámci domácí připravy se zaměřte také na to, aby žáci měli ořezané pastelky (mnozí to už umí sami, jen poprosím o kontrolu). 

V penále by žáci měli mít pastelky (12 barev), nůžky a lepidlo (tyčinkové). Pokud nemají, prosím o dovybavení penálu. (Pokud žáci měli v kufříku, tak jsme dnes přendali do penálu.)

Děkuji,

B. Soukupová

12. 9. 2023

Domácí úkoly + rozvrh hodin

Děti mají u sebe malé notýsky, kam si budeme zapisovat domácí úkoly. Je to ve formátu

 • 6/9 Pepa 3/2 - to znamená: datum 6. září, Pepa - sešit, který mají děti u sebe, 3/2 - strana 3, cvičení 2

V daném sešitě bude úkol vždy označen hvězdičkou a zkratkou DÚ. 

V elektronické žákovské knížce bude zapsáno jako úkol, bude-li třeba vysvětlení, najdete jej v elektronické žákovské knížce. 

Zítra děti dostanou papírový rozvrh hodin, podle kterého je třeba, aby se od pondělí připravovaly na výuku.

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová

7. 9. 2023

přístup do bakalářů

Vážení rodiče,

žáci mají v žákovských knížkách na str. 22 přilepen lísteček s přihlašovacími údaji zákonných zástupců do elektronické žákovské knížky. V některých případech jsou tam dvoje přihlašovací údaje - pro každého zákonného zástupce jeden. 

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová

7. 9. 2023

focení

Vážení rodiče, milí žáci,

zítra, v pátek 8. 9. 2023, proběhne focení třídy do přílohy MF Dnes. Fotit se budou žáci, jejichž rodiče dali k focení souhlas.

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová

7. 9. 2023

 

Organizace školního roku

Termíny prázdnin, státních svátků a dalších důležitých dní naleznete v sekci TERMÍNY, PRÁZDNINY.

TŘÍDNÍ UČITELKA A KOMUNIKACE S TŘÍDNÍ UČITELKOU

 • Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová

Mail: soukupova@zskorenskeho.cz

 • Komunikace s třídní učitelkou: po domluvě prostřednictvím emailu lze sjednat individuální setkání

TŘÍDA A ŠATNA

 • Třída: přízemí vpravo, učebna 1. B

Domů budou děti nosit ty pomůcky, které budou aktuálně potřebovat – např. v nich bude domácí úkol, bude v nich potřeba procvičovat, apod.

 • Šatna: přízemí – šatní skříňka bude přidělena po zaplacení zálohy 100Kč (přezůvky nosíme již od  5. 9.)

PŘÍCHODY DO ŠKOLY A ODCHODY ZE ŠKOLY

 • Příchod do školy: 7:35 – 7:50 (pokud chodí dítě do ranní družiny, tak dle času družiny), v 7:55 by dítě mělo již být ve třídě a připravovat se na hodinu, která začíná od 8:00
 • Odchod ze školy/ vyzvedávání dětí: konec vyučování je od 5. 9. pro první ročník vždy v 11:40, rodič čeká ve vestibulu školy – předává pedagog či asistent pedagoga / družinové děti jsou předány paní vychovatelce

DOMÁCÍ ÚKOLY

Domácí úkoly a veškeré informace o výuce naleznete v elektronické žákovské knížce, v papírové žákovské knížce budou mít žáci přilepen lístek s informací o přihlašování.

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA

Žáci musí být omluveni nejpozději do 3 dnů třídní učitelce. Po příchodu do školy by v omluvném listu v žákovské knížce měli mít napsanou omluvenku – bez omluvenky v papírové žákovské knížce nelze omluvit v třídní knize. V případě absence sledují rodiče se žáky elektronickou žákovskou knížku (Balakáře) a práci si postupně dodělávají v případě, že to zdravotní stav dovoluje.

TŘÍDNÍ FOND

Ideálně do 9. 9. donést 500 Kč – slouží na vstupy do divadel a různé akce + pomůcky navíc pro žáky

POMŮCKY DO ŠKOLY

 • Aktovka/batoh do školy – kvalitní, vyztužená záda
 • přezůvky
 • penál (2 tužky číslo 1, 2 tužky číslo 2, ořezávátko, pastelky - alespoň základní barvy, guma)
 • box na svačinu
 • plastovou láhev s pitím
 • balení papírových kapesníčků

Pomůcky na VV a PČ (vše podepsané):

 • kufřík
 • stará košile/větší triko/zástěrka
 • tužka (hb)
 • pastelky (včetně bílé) – alespoň 12 barev
 • guma
 • podložka na modelování, igelit na lavici
 • hadřík
 • kelímek na vodu
 • vodové barvy
 • nůžky
 • voskovky
 • modelína
 • kulaté štětce - velikost 12 a 6
 • ploché štětce - velikost 12 a 6
 • sada barevných papírů
 • tyčinkové lepidlo
 • špejle
 • fixy

 

Na TV:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A NA OBĚDY

JÍDELNA / OBĚDY:

Obědy objednávejte podle pokynů zde. 

DRUŽINA:

Jak se přihlásit do školní družiny najdete tady.

V případě dalších dotazů se mi ozvěte.

Začátek školního roku

Školní rok 2023/24 začíná v pondělí 4. září. Příchod žáků do školy je očekáván mezi 7:35 a 7:55. Děti budou ve třídě 1 vyučovací hodinu.
Rodiče žáků 1.B se zdrží na své první třídní schůzce cca do 10 hodin. Na této schůzce se dozvíte informace k výuce a ke školní družině.  Během této schůzky bude o Vaše děti postaráno - bude zajištěn dozor v jiné místnosti. Následně si děti můžete vzít domů, nebo v případě, že jsou přihlášeny do ŠD, mohou zůstat v družině. 

V prvním týdnu děti obdrží klíček od šatní skříňky (proti záloze). Děti budou s sebou do školy denně nosit klíček od skříňky a, v případě, že budou chodit na oběd, také čip na oběd. Dále první den obdrží žákovskou knížku, kde bude vložen rozvrh hodin. Postupně budou dostávat pracovní sešity. Prosím, aby se děti připravovaly dle přiloženého rozvrhu hodin.

Od úterý budeme mít již 4 vyučovací hodiny. Prosím, aby děti měly již od 5. 9. 2023 s sebou přezůvky. TV bude již ve středu 6. 9. 2023 - prosím o cvičební úbor dle pokynů na stránkách. Prosím, aby vše bylo podepsáno, abychom se vyhnuli záměnám. Výtvarná výchova a IPV budou v pátek - prosím o donesení pomůcek v kufříku do pátku 8. 9. 2023. 

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová, TU 1.B

30. 8. 2023

 

Vítejte na stránkách třídy 1. B

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám vás na stránkách třídy 1. B. Postupně zde naleznete informace, které se budou vztahovat k tomu, co se bude dít ve třídě 1.B. 

V této sekci naleznete dů§ležité informace ode mne, i když je děti budou mít v notýsku, tak je užitečné, aby byly napsány ještě někde jinde. 

Další sekce našich třídních stránek se týkají jednotlivých předmětů - naleznete tam informace od vyučujících, pravidla hodnocení a případně i potřebné pomůcky. 

Co mají mít prvňáčci do školy, naleznete v sekci třídní učitelky. (Bude dáno dohromady vše, včetně požadavků od vyučujícíh VV, IPV a TV). 

Těším se na viděnou s dětmi i s vámi v pondělí 4. 9. 2023 v 8.00.

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová, TU 1.B

30. 8. 2023

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 22. 11. 2023

Český jazyk

Cíl předmětu

V ČESKÉM JAZYCE se zaměříme  na komunikaci . Postupně budeme pracovat na tom, aby náš mluvený i písemný projev byl srozumitelný a kultivovaný. Své praktické dovednosti při komunikaci budeme rozvíjet v různých situacích. Budeme si osvojovat spisovnou podobu českého jazyka. Na základě četby budeme rozvíjet čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost.

V 1. třídě se naučíme číst a psát. Budeme se také učit básničky, hledat rýmy, vyprávět podle obrázkové osnovy, porozumíme pokynům v písemné nebo mluvené podobě. Naučíme se číst s porozuměním. 

Také se naučíme se představovat, o něco požádat nebo poděkovat. Budeme respektovat role mluvčího a posluchače, když spolu budeme hovořit. Na základě vlastních zážitků budeme tvořit krátké mluvené projevy. 

Hodnocení

 • práce v hodině a aktivity, snaha
 • individuální ústní zkoušení
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek
 • řešení pracovních listů
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.
 • výsledná známka za pololetí není aritmetickým průměrem získaných známek

Pomůcky, pracovní sešity

Učit se budeme podle Pepovin. Všechny pracovní učebnice žáci postupně dostanou ve škole. Informace budou na Bakalářích. 

Nebudeme využívat stříhací papírovou abecedu - ve škole máme jinou pomůcku, kterou děti budou ve třídě používat. Pokud chcete využívat stříhací papírovou abecedu k domácí přípravě, nemusí si ji děti nosti do školy (ve škole ji nedostanou).

V prvním pololetí budeme psát obyčejnou tužkou, prosím, aby žáci měli 2 ks v penálu (číslo 2). Dále je třeba, aby měli penál vybavený pastelkami - 12 barev. Prosím o každodenní konrolu penálu, zpočátku bude potřeba dětem pomoci s ořezáváním pastelek a tužky, po čase to určitě zvládnou samy :). 

Při výuce ČJ budeme také potřebovat lepidlo , nůžky, modelínu - prosím, aby měli podepsané v kufřících na VV. 

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Matematika

CÍL PŘEDMĚTU

V rámci předmětu se žáci seznamují s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají základní orientaci na číselné ose a procvičují prostorovou orientaci. Jsou vedeni v přiměřené míře k užívání matematického jazyka a matematické symboliky.

POMŮCKY

 • pracovní sešity a pracovní učebnice
 • pracovní listy
 • notýsek/úkolníček
 • psací potřeby (v 1. pololetí obyčejnou tužku, pastelky, ořezávátko, nůžky, lepidlo)

HODNOCENÍ

 • práce v hodině a aktivity, snaha
 • individuální ústní zkoušení
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek
 • řešení pracovních listů
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Anglický jazyk

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je seznámení s anglickým jazykem, vybudování pozitivního přístupu k cizímu jazyku, aktivní osvojování si nové slovní zásoby. V modelových situacích se naučíme základní fráze. Budeme hodně zpívat, povídat si anglicky a naučíme se anglické básničky. 

POMŮCKY

V průběhu školního roku si vytvoříme vlastní malovanou pomůcku k AJ. K výuce budeme využívat učebnici Happy House 1.  Také budeme pracovat s pracovním sešitem Barevná angličtina 1.

Informace o probírané látce naleznete na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka...)
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Prvouka

CÍL PŘEDMĚTU

Hlavními cíli předmětu prvouka je vést žáky k objevování a poznávání světa kolem nás - místa, kde řijeme, našeho regionu, lidí kolem nás, základních pravidel ve společnosti, rozmanitosti přírody, bezpečného chování, atd. Naučit žáky orientovat se v čase, znát roční období a s nimi spojené změny v přírodě.

POMŮCKY

 • notýsek/úkolníček
 • pracovní učebnice Hravá prvouka 1
 • psací potřeby (obyčejnou tužku, pastelky, ořezávátko, nůžky, lepidlo)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodině
 •  snaha
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude kladen důraz také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) a snahu v průběhu celého pololetí.

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 4. 10. 2023

Informatika a pracovní výchova

x

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti
 • Výsledná známka není jen průměrem známek!
   

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Kriteria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Pomůcky:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Třídy a online informace