ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 1.A

Online zprávy pro žáky 1.A

Informace třídního učitele

Domácí úkol

Pondělí 11.listopad:

ČJ:

Živá abeceda: str. 19/ 2.polovina (čtení po slabikách)

Pátek 8. listopad:

ČJ:
Živá abeceda: str. 18/čtení (poslední 2 řádky)
Živá abeceda: str. 19/1. polovina (čtení slabik u obrázků a uprostřed stránky)

Čtvrtek 7. listopad:

ČJ:
Písanka ke Slabikáři 1: str. 4/2 řádky
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/5 (číst po slabikách)
Vystříhat a nosit v deskách do školy probraná písmena a slabiky s písmeny M, m, L, l, S, s, P, p, T, t

Středa 6. listopad:

ČJ:
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/3 (číst po slabikách)
M:
Pracovní sešit: str. 24/Vypočítej 

Úterý 5. listopad:

ČJ:
Živá abeceda: str. 17/2. polovina (čtení slov po slabikách)

Pondělí 4. listopad:

ČJ:
Živá abeceda: str. 17/1. polovina (čtení slabik)

 


Mgr. Martina Šťastná / 11.11.2019

Učivo pro marody

Pondělí 11. listopad:

ČJ:

Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 23 / celá (podle zadání)

Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 24/1, 2, 3 (podle zadání)

Živá abeceda: str. 19/ 2. polovina ( číst po slabikách) - DÚ

M:

Pracovní sešit: str. 25/ vypočítej

Pracovní sešit: str. 25/ dvě slovní úlohy

Pracovní sešit: str. 26/číslice 6 (seznámení)

Písanka II - fialová:  str. 26 / psaní číslice 6

Pátek 8. listopad:

ČJ:
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/čtení
Živá abeceda: str. 18/čtení (poslední 2 řádky) -
Živá abeceda: str. 19/1. polovina (čtení slabik u obrázků a uprostřed stránky) -
Prezentace - písmena T, t
Skupina Korunky: Pracovní list: slabiky s písmeny m, l, s
Skupina Korunky: Skládání slabik z písmen
Skupina Korunky: Rozklad slabik na písmena

M:
Pracovní sešit: str. 25/Doplň řady čísel
Pracovní sešit: str. 25/Vypočítej a doplň
Pracovní sešit: str. 25/Opakuj

Čtvrtek 7. listopad:

ČJ:
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/3 - čtení
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/5 - čtení -
Písanka II - fialová: str. 6/celá
Písanka ke Slabikáři 1: str. 4/celá - (2 řádky)
Pohádka a pracovní list - písmeno T, t (1. strana)
Živá abeceda: str. 18 (kroužkování T, t v básni a slovech, opis písmen T, t a čtení dvou řádek písmen)
Skupina Diamanty: Pracovní list: slabiky s písmeny m, l, s
Skupina Diamanty: Pracovní list: písmeno I, i (2. strana)
Skupina Diamanty: Pracovní list: písmeno P, p (2. strana)

M:
Skupina Korunky: Pracovní sešit: str. 24/celá
Skupina Korunky: Pracovní sešit: str. 25/vybarvování lyžařů

Středa 6. listopad:

ČJ:
Živá abeceda: str. 17/2. polovina (čtení slov po slabikách)
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/3 -
Písanka ke Slabikáři 1: str. 3/dokončení

M:
Pracovní sešit: str. 24/Vypočítej -
Skupina Diamanty: Pracovní sešit: str. 24/celá
Skupina Diamanty: Pracovní sešit: str. 25/vybarvování lyžařů

Úterý 5. listopad:

ČJ:
Živá abeceda: str. 17/1. polovina (čtení slabik u obrázků a uprostřed stránky)
Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 22/4, 5
Skupina Diamanty: Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 20/1, 2
Skupina Diamanty: Pracovní sešit k Živé abecedě: str. 21/celá
Skupina Diamanty: Živá abeceda: str. 17/2. polovina (rozdělení na slabiky, přepis slov do mřížky, čtení slov po slabikách)

M:
Procvičovací sešit: str. 13/celá
Procvičovací sešit: str. 14/celá
Pracovní list: Úvod - čísla 0 - 5


Mgr. Martina Šťastná / 11.11.2019

Změna rozvrhu

Vážení rodiče,

od pondělí 11. 11.  se v některých třídách mění rozvrh hodin.
V naší třídě se budeme stále učit beze změn podle dosavadního rozvrhu.


Mgr. Martina Šťastná / 7.11.2019

Seznámení s prospěchem za měsíc říjen

Vážení rodiče,

prosím všechny, kteří tak dosud ještě neučinili, aby podepsali seznámení s prospěchem
za měsíc říjen - v Notýsku dole.
Děkuji za spolupráci.


Mgr. Martina Šťastná / 4.11.2019

Akce třídy

Všechny plánované akce jsou hrazeny z třídního fondu.

12. 12.  -  Adventní dílny: Stanice přírodovědců (10,00 - 11,30 hodin, 80 Kč)
16. 12.  -  Káťa a Škubánek: Divadlo U Hasičů (od 8,30 hodin, 90 Kč)
28.   1.  -  Čtyřlístek a talisman moci: Divadlo U Hasičů (od 8,30 hodin, 90 Kč)
26.   2.  -  Policie ČR: dopravní výchova (8,55 - 9,40 hodin, v budově školy)
16.   4.  -  Příběhy vodníka Česílka: Divadlo U Hasičů (od 8,30 hodin, 90 Kč)


Mgr. Martina Šťastná / 23.10.2019

Anglický jazyk - vzkaz od vyučující

Vážení rodiče,
ráda bych Vám touto poskytla pár informací ohledně výuky angličtiny v první třídě. Naším cílem bude osvojovat si novou slovní zásobu, učit se porozumět mluvenému slovu, postupně získávat sebejistotu při  mluvení a především vybudovat kladný vztah k tomuto předmětu. Výuka bude probíhat formou her, scének, jednoduchých dialogů, písniček a prací s učebnicí Happy House 1 New Edition. Učebnici na začátku roku dětem rozdám domů, abyste si jako rodiče mohli udělat představu o tom, co bude náplní naší společné práce. Tuto učebnici od žáků v průběhu října vyberu, aby nosily do školy lehčí aktovky, ale budeme ji používat vždy v hodinách angličtiny. Žáci budou ode mě dostávat také pracovní listy s různými úkoly; na tyto materiály prosím pořídit pevné zakládací desky. V hodinách budeme pracovat také s webovou stránkou www.oup.com/elt/happyhouse, kterou je velmi vhodné využívat i v domácím prostředí, protože obsahuje různé hry, písničky, scénky a obrázkový slovník ke každé lekci pro domácí procvičování. Přeji Vám i dětem úspěšný první školní rok a aby se jim ve škole líbilo.
Děkuji.  Ing. Alena Semerádová

Pátek 4. října

Látka, kterou se učíme a procvičujeme v hodinách angličtiny:

Pozdravy, představení, seznamování, poděkování
Happy House, Hello, I´m, What´s your name?
Who´s this? It´s ... ,  Here´s a (window)  

Rodina, členy rodiny, škola, školní potřeby.
What´s in my bag? There´s a book. 

What´s this? It´s a pencil-case. Yes./No.


Mgr. Martina Šťastná / 4.10.2019

Zápis z třídní schůzky 24. 9. 2019

- rozdání přihlašovacích údajů do elektronické Žákovské knížky
- přihlášení do elektronické Žákovské knížky
- opravy údajů v elektronické Žákovské knížce rodičem
- nosit klíčky, čipy
- ohlášení úrazů (dítě neprodleně hlásí úraz, když se stane)
- omlouvání (mail, telefon – ne SMS)
- v případě absence dojít po domluvě pro pracovní sešity
- domlouvání schůzek předem, komunikace mailem
- omluvání absence do Notýsku, absence nad 50% - neklasifikace za dané pololetí
- nenosit cenné věci, škola za ně neručí
- denně sledovat stránky třídy, úkolníček, Notýsek
- denně zkontrolovat penál a ořezat tužky a pastelky
- při výskytu vší okamžitě informovat třídní učitelku a dítě neposílat do školy
- každé úterý "Mléko a ovoce do škol"
- souhlas z použitím třídního fondu na vstupy na kulturní akce a nákup notových sešitů
- nabídka sady fotografií


Mgr. Martina Šťastná / 25.9.2019

Vši

Vážení rodiče,

ve třídě se vyskytly vši. Prohlédněte, prosím, důkladně dětem vlasy a ošetřete vhodným přípravkem.
Dítě, které má vši nebo hnidy, do školy neposílejte. Vlasy pravidelně kontrolujte.
Děkuji za spolupráci a pochopení.


Mgr. Martina Šťastná / 23.9.2019

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

prosím o kontrolu, zda děti mají ve škole tyto pomůcky:
- 20 knoflíků nebo kamínků, ... v lavici
- číslice 1 - 5 a příslušné tečky - nastříhat a nechat v koupených deskách v lavici
- vybavený penál (2x tužka číslo 1, 2x tužka číslo 2, ořezávátko, pastelky, krátké pravítko, černý fix k destičce na psaní a hadřík)
- probraná písmena nastříhat a nosit v koupených deskách do školy
- Notýsek a Úkolníček nosit každý den v deskách do školy
- Notýsek obalit a vyplnit vpředu jméno a základní údaje o žákovi na str. 1 + podpis
- Notýsek podepsat na str. 25 a 28
- 500 Kč do třídního fondu na vstupy do divadel, čtvrtky
- podepsaný  ručník s poutkem


Mgr. Martina Šťastná / 23.9.2019

Mléko a ovoce do škol

Každé úterý budou děti zdarma dostávat malé mléčné a ovocné svačinky.


Mgr. Martina Šťastná / 20.9.2019

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020

Začátek školního roku:    pondělí 2. 9. 2019 v 8:00

Konec školního roku:  úterý 30. 6. 2020

Prázdniny
 • podzimní:  úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
 • vánoční:  pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní:  pátek 31. 1. 2020
 • jarní:  pondělí 17. 2. až neděle 23. 2. 2020 (nástup do školy pondělí 24. 2.)
 • velikonoční:  čtvrtek 9. 4. 2020 (nástup do školy úterý 14. 4. 2020)
 • hlavní:  středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020 (nástup do školy v úterý 1. 9. 2020)
Státní svátky

Den vzniku samostatného československého státu:  pondělí 28. 10.

Velký pátek:  pátek 10. 4.

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. 4.

Svátek práce:  pátek 1. 5.

Den vítězství:  pátek 8. 5.

Ředitelské volno

čtvrtek 31. 10. až pátek 1. 11. 2019

pondělí 16. 3. 2020

Třídní schůzky 

pondělí 2. 9. od 9:00

úterý 24. 9. od 17:00

úterý 19. 11. od 17:00

úterý 21. 4. od 17:00


Schůzky Rady rodičů a Školské rady ZŠ

vždy v 16:00

úterý 19. 11. jen RR

úterý 21. 4. ŠR a RR

Vánoční zpívání a trhy

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. od 17:00

Dny otevřených dveří ZŠ

čtvrtek 28. 11.

čtvrtek 19. 3.

Projekt Edison

pondělí 25. až pátek 29. 5. 2020


Mgr. Martina Šťastná / 29.8.2019

Pravidla hodnocení

Český jazyk

Psaní
- dodržování tvarů a spojů, úhlednost a sklon písmen, psaní diakritických znamének
- přepis, opis, diktát

Čtení
- správné čtení hlásek, slabik i celých slov, navazování slabik a spojování slabik do slov
- pamětné osvojení básně
- správnost, plynulost, porozumění přečtenému, orientace v textu

aktivita, snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

 

Matematika

- osvojení početních úkonů, porozumění zadání a volba vlastního logického postupu ve slovních úlohách
- psaní a čtení číslic
- správnost a přesnost výpočtu, porovnávání čísel
- poznávání základních geometrických tvarů, druhy čar

aktivita, snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

 

Hudební výchova

- snaha, zájem, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
- zpěv lidových a umělých písní
- připravenost na vyučování
- ohled na individuální schopnosti


Mgr. Martina Šťastná / 29.8.2019

Informace od vyučujících

Halloween v 1.A

V pátek 25. 10. 2019 jsme ve škole oslavili Halloween. Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Mgr. Martina Šťastná / 26.10.2019

Hodnocení

Hodnocení – Prvouka

Pořádek v nošení potřebných pomůcek k výuce předmětu - PS + tužka a ořezané pastelky

Domácí příprava – včasné vypracování příležitostných úkolů, ústní opakování

Práce v PS – vypracování všech probraných stránek, obsahová správnost, čitelnost a přehlednost zápisu

Malá kontrolní práce – opakování probraných tematických kapitol (obrázkový test)

Individuální ústní zkoušení – odpovědi na návodné otázky

Aktivní přístup k probírané problematice v hodinách

Snaha, zájem o předmět

 


PaedDr. Irena Pohludková / 22.9.2019

Pravidla práce a kritéria hodnocení AJ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude osvojování si zábavnou a hravou formou první anglická slovíčka a základní fráze, získávání pracovních návyků při procvičování si učiva a především vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. 

POMŮCKY : učebnice Happy House 1,  pevný obal velkosti A4 na vkládání doplňkových materiálů

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

 • porozumění probraných slovíček a vět
 • aktivní mluvní projev  v jednoduchých komunikačních situacích
 • správná výslovnost, vyplňování pracovních listů, skupinová práce
 • snaha, zájem, aktivita
 • příprava na vyučování, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešit, tvrdé desky na pracovní listy)
 • ohled na individuální schopnosti

Ing. Alena Semerádová / 13.9.2019

Dělení žáků 1. A do školní družiny.

Vážení rodiče. Informace pro žáky 1.A, kteří navštěvují školní družinu.

Na začátku školního roku jsme čekali na přihlášení žáků do školní družiny. Nyní již víme počty přihlášených dětí.

Žáci 1. A se dělí na první a druhou skupinu. První skupina je u vedoucí vychovatelky Mgr. Věry Lasovské a druhá skupina je

u vychovatelky Alice Kovaříčkové.  Každý den při příchodu do školní družiny zůstává dohromady celá třída 1.A od 11:40 do 12:40

dohromady. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek jsou děti u Mgr. V. Lasovské v ŠD3. V úterý a v pátek jsou vaše děti u p. vychovatelky

A.Kovaříčkové. 

Od 12:40 se děti rozdělí na dvě skupiny.  Neuděláte chybu, když si na začátku nebudete vědět rady a zazvoníte na ŠD3.

Zde je vedoucí vychovatelka Mgr. Věra Lasovská a ta vám poradí. Informace dáváme také pravidelně do Zápisníků

školní družiny. Děkujeme za pochopení.

Přejeme hezký začátek školního roku a příjemný pobyt vašeho dítěte ve školní družině.

Vedoucí vychovatelka Mgr. Věra Lasovská

 


Mgr. Věra Lasovská / 10.9.2019

cvičební úbor

Vážení rodiče.

K organizaci tělesné výchovy. Žáci si v den, kdy mají tělesnou výchovu, vezmou cvičební úbor hned ráno, při příchodu do školy. Odnesou si jej do třídy a před hodinou se převléknou. Po vyučování si úbor odnesou do skříňky. Děkujeme.

Vyučující Tv


Mgr. Věra Lasovská / 10.9.2019

Hodnocení v předmětu VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)

Mgr. Magdaléna Janitorová / 3.9.2019

Hodnocení Tv

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Mgr. Věra Lasovská / 29.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa