ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 2.A

Online zprávy pro žáky 2.A

Informace třídního učitele

Divadlo

Divadlo

Ve středu dne 6.11. půjdeme do divadla MINOR na představení "Kouzelný les". Odchod od školy v 8:00 hodin. Návrat kolem 11:00 hodin. S sebou batůžek se svačinou, průkazku MHD, klíč od šatny a čip na oběd.

Vyučování končí podle rozvrhu po 4. vyučovací hodině TV  v 11:45 hodin.


PaedDr. Irena Pohludková / 5.11.2019

Muzeum Policie

V úterý 22.10. pojedeme do muzea Policie na pořad „ Pohádkový semafor“.

Odchod od školy v 8:00 hodin. Návrat do konce vyučování 11:45 hodin.

S sebou : batůžek se svačinou průkazku na MHD.( Bez učení)


PaedDr. Irena Pohludková / 21.10.2019

Zápis ze třídní schůzky

1) Pozdní příchody - po 7:55 h. (zapsán, nutno omluvit)

2) Elektronická žákovská knížka (EŽK) - přístupy jsou z loňského školního roku, jinak si rodiče musí založit/změnit heslo sami

3) EŽK - zkontrolovat a případně upravit kontaktní údaje

4) Konzultační hodiny TU - sjednávat individuálně e-mailem

5) Výlety - 22. 10. - muzeum policie, 6. 11. - divadlo, 21. 11. - muzeum policie

6) Škola v přírodě - rodiče by měli předběžně projevit zájem

7) Ve 2.A je 21 dětí, očekává se větší samostatnost při práci a začnou se psát čtvrtletní písemné práce


Lenka Mühlbergerová / 10.10.2019

Den s policií ČR

Dne 24.9. pojedeme na Zličín, kde se zúčastníme akce „Den s policií ČR“.

Odchod od školy v 8:00 hodin.

Návrat ke škole 12:30 – 12:45 hodin.

Na sebe teplé sportovní oblečení.

S sebou batůžek : svačina, pláštěnka, klíč od šatny, čip a průkazka MHD.

Připomínáme :

24.9. v 17:00 hodin třídní schůzky, od 18:00 hodin Zahradní slavnost.


PaedDr. Irena Pohludková / 20.9.2019

Zahradní slavnost

Vážení rodiče,

ve spolupráci s radou rodičů pořádáme v úterý 24. 9. 2019 od 18 hodin VII. ročník zahradní slavnosti,
která je již tradičně spojena s vítáním prvňáčků a letos nově i žáčků přípravné třídy.
Zahradní slavnost s občerstvením bude následovat po třídních schůzkách, které se konají od 17 hodin.
V případě, že byste chtěli na slavnost jít, kontaktujte, prosím, paní učitelku Polaneckou Ondrejkovou (ondrejkova@zskorenskeho.cz). 

Děkuji.


PaedDr. Irena Pohludková / 20.9.2019

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínám, že se přístí týden 24.9. od 17:00 konají třídní schůzky. Tímto Vás prosím, abyste podepsali tuto informaci na poslední stránce v ŽK (budu kontrolovat).


PaedDr. Irena Pohludková / 20.9.2019

Hodnocení

 Hodnocení - Český jazyk

Domácí příprava – včasné odevzdávání D.Ú.

-  příprava pomůcek k výuce

  - nošení potřebných sešitů a učebnic

Zvládnutí a dodržování tvarů a spojů psacího písma

Věcná správnost a čitelnost písemného projevu

Opis, přepis, diktát, doplňovací cvičení, test  - míra zvládnutí gramatické správnosti probíraných jevů

  - diakritická znaménka

správnost řešení vybraných cvičení v PS

samostatnost při plnění úkolů

malá písemná práce k právě probranému jevu ( test )

větší samostatná písemná práce – ( každé čtvrtletí) – předem avízovaná

ústní zkoušení  - pamětné osvojení základních pravidel pravopisu

aktivní přístup k práci v hodinách

snaha a zájem o osobní zlepšování v předmětu

postupný přechod ke správnému plynulému čtení

pamětné osvojení básně

pochopení obsahu čteného – odpovědi na otázky, vyplnění testu

práce s textem – vyhledávání vět, srovnání slov z textu…..

 

Hodnocení - Matematika

domácí příprava – včasné vypracování D.Ú.

-  příprava pomůcek k výuce

  - nošení potřebných sešitů a rýsovacích potřeb

míra osvojení probíraných početních úkonů a postupů

správnost výpočtů

správnost řešení vybraných cvičení v PS

pamětné počítání probíraných oborů - minutovky

dodržování správného postupu při řešení slovních úloh

samostatnost při práci v hodinách

schopnost logického uvažování

přehlednost, srozumitelnost, čitelnost a věcná správnost vlastního zápisu v sešitě

větší samostatné písemné čtvrtletní práce – po oznámení předem

 

správné rozlišování geometrických tvarů a těles

znalost základních vlastností geometrických tvarů

správné pojmenování geometrických veličin

znalost základních jednotek délky, hmotnosti, objemu a jejich jednoduché převody

přesnost, správnost a čistota provedení při rýsování  

aktivní zapojení ve výuce

snaha a zájem o pochopení učiva a o osobní pokrok

 

Hodnocení – Prvouka

Domácí příprava – včasné vypracování příležitostných úkolů

Práce v PS - Obsahová správnost, čitelnost a přehlednost zápisu

Malá kontrolní práce – opakování probraných tematických kapitol (test)

Individuální ústní zkoušení – odpovědi na návodné otázky

Zvládnutí práce ve skupině – dodržení zadání, spolupráce, prezentace

Aktivní přístup k probírané problematice v hodinách

Snaha, zájem o předmět

 

Hodnocení – Výtvarná výchova a Pracovní činnosti

Příprava na vyučování – pomůcky v použitelném stavu

Dílčí práce v hodinách – dodržení tematického okruhu zadané práce

   - práce podle pokynů  - dodržení pracovního postupu

Pracovitost, přesnost, zručnost

Snaha - nadšení pro výtvor

Aktivita, tvořivost, nápaditost, originalita

Pořádek a čistota pracovního místa

 


PaedDr. Irena Pohludková / 16.9.2019

Úkoly na 1. týden 2.9. – 6.9. 2019

Nosíme školní tašku s výbavou – desky, pravítko, penál, učební pomůcky podle rozvrhu.

Přinést kompletně vybavený kufřík s věcmi na Vv, Pč – (podle uvedeného seznamu na webu).

Donést cvičební úbor v pytlíku na zavěšení – ( cvičební obuv s bílou podrážkou, legíny nebo trenýrky, tričko s krátkým rukávem, tepláky a mikinu s dlouhým rukávem).

Odevzdat hygienické věci – ručník, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky.

Doplnit 2. stránku v žákovské knížce a ŽK obalit.

Mít založený, podepsaný a obalený „Úkolníček“.

Dále nejpozději přes víkend 7.9. – 8.9. provést kontrolu všech zapůjčených učebnic, nových pracovních sešitů i malých linkovaných sešitů – vše bude viditelně podepsané a obalené.

Prosím do učebnice českého jazyka a čítanky vložit rovnou pevnější záložku (stačí tvrdší čtvrtka).

Kdo nedal dosud zálohu na klíč od šatny – přinese nejpozději do středy 100,-Kč.

Na víkend budou mít žáci rozdané všechny potřebné a nutné pomůcky, aby bylo možné přes víkend vše urovnat.

Děkuji za trpělivost .


PaedDr. Irena Pohludková / 2.9.2019

Angličtina

Děti si přinesou tvrdé desky A4 na vkládání doplňkových materiálů k výuce AJ.


PaedDr. Irena Pohludková / 29.8.2019

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Školní rok bude slavnostně zahájen 2.9.2019 v 8:00 hodin.

Žáci se dostaví do třídy 2.A  - stejná místnost jako loni.

Provoz ŠD dne 2.9. je pro řádně přihlášené do 17:00 hodin .

Obědy se vydávají od 11:40 do 12:45 hodin.

 

Organizace 1. školního týdne

Pondělí  2.9. – 1 vyučovací hodina -  ( do 8:45 hodin )

Úterý  3.9. – 4 vyučovací hodiny -  ( do 11:40 hodin )

Středa  4.9. – 4 vyučovací hodiny - ( do 11:40 hodin ) – podle rozvrhu – POZOR !  TV

Čtvrtek  5.9. – 5 vyučovacích  hodin -  ( do 12:35 hodin ) – podle rozvrhu 

Pátek  6.9. – 4 vyučovací hodiny -  ( do 11:40 hodin ) – podle rozvrhu

Od středy 4.9. se budeme učit podle rozvrhu, který žáci obdrží v úterý.

Od 3.9. nosit s sebou školní tašku s psacími potřebami a obuv na přezutí.

Během 1. týdne si opatříme

Školní taška

velké a malé desky na sešity

1x úkolníček velikosti A5

rovné pravítko

obalíme rozdané učebnice, sešity a žákovskou knížku

 

Penál

1x ořezaná tužka č.1 měkká tuha - na Vv

2x ořezaná tužka č.2

1x ořezaná tužka č.3 tvrdá tuha - na geometrii

2x pero na pohodlné psaní - (možné mít i 1x náhradní náplň do pera)

Ořezávátko ( i na silnější tužky )

1x guma

1x dětské nůžky bez špičky

pastelky alespoň 6 základních barev 

 

Tělocvik – látkový pytlík na zavěšení

1x krátké trenýrky – ( legíny )

1x tričko s krátkým rukávem

1x dlouhé tepláky

1x mikina s dlouhým rukávem ( možno rozepínací na zip )

1x cvičení boty s bílou podrážkou – ( nejlépe klasické cvičky na gumu – lehké obouvání )

 

Hygiena

malý ručník, krabička papírových kapesníků, krabička na svačinu + ubrousek,

láhev na pití – ( ne skleněná )

1x malé balení tekutého mýdla s dávkovačem

Výtvarná výchova a Pracovní činnosti

kufřík na pomůcky

1x sešit A4 bez linek

staré triko nebo zástěra

složka barevných papírů A4

štětce 2x kulatý č. 6 a č. 8

štětce 2x plochý širší a tenčí

stabilní kelímek na vodu

pastelky sytých barev - silnější, 12 barev

vodové barvy

voskové barvy - 12 barev

igelit na lavici

temperové barvy (nejméně 6 barev)

hadřík

nůžky

modelová hmota

podložka na modelování

tyčinkové lepidlo na papír KORES

tekuté lepidlo malý/střední HERKULES v lahvičce

kotouček izolepy – průhledné

40 čtvrtek A4

20 čtvrtek A3

Tuš

Dále bude třeba počítat

100,- Kč na klíč od šatny – nejlépe přinést co nejříve

150,- Kč na čip na oběd – (kdo ho na konci roku vrátil)

800,- Kč třídní fond - do 20.9.2019

Zaplacení obědů

Zaplacení školní družiny

Přeji  klidné a veselé zahájení nového školního roku, přeji  hodně radostí ze školních úspěchů dětí a těším se na spolupráci.

 


PaedDr. Irena Pohludková / 27.8.2019

Informace od vyučujících

Divadlo

Ve středu dne 6.11. půjdeme do divadla MINOR na představení "Kouzelný les". Odchod od školy v 8:00 hodin. Návrat kolem 11:00 hodin. S sebou batůžek se svačinou, průkazku MHD, klíč od šatny a čip na oběd.

Vyučování končí podle rozvrhu po 4. vyučovací hodině TV  v 11:45 hodin.


PaedDr. Irena Pohludková / 5.11.2019

Pravidla práce a kritéria hodnocení AJ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude osvojování si zábavnou a hravou formou další anglická slovíčka a základní fráze, získávání pracovních návyků při procvičování si učiva a především vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

POMŮCKY : učebnice Happy House 2,  pracovní sešit, pevný obal velkosti A4 na vkládání doplňkových materiálů

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

 • porozumění probraných slovíček a vět
 • aktivní mluvní projev  v jednoduchých komunikačních situacích
 • správná výslovnost, vyplňování pracovních listů, skupinová práce
 • snaha, zájem, aktivita
 • příprava na vyučování, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešit, tvrdé desky na pracovní listy)
 • ohled na individuální schopnosti

Ing. Alena Semerádová / 13.9.2019

Tělesná výchova

Hodnocení::

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

Pravidla hodnocení - Hudební výchova

- snaha, zájem, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
- zpěv lidových a umělých písní
- příprava na vyučování, nošení pomůcek (učebnice)
- ohled na individuální schopnosti


Mgr. Martina Šťastná / 29.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa