Online zprávy pro žáky 2. A

Přehled

Domácí úkoly a úkoly pro marody

Ke stažení

Domácí úkoly se Vám zobrazují v bakalářích. Pokud byste do nich neměli přístup, napište mi na email (sisakova@zskorenskeho.cz)

Čtvrtek 4.5.

M - násobilka 2,3,4, slovní úlohy (učebnice str. 17/6, 8). Početník 2 (str. 4,5). + DÚ v Bakalářích

ČJ - PS str. 23/2, str. 24/1. Učebnice str. 74/2, str. 75/2

Středa 3.5.

M - násobilka 4, práce v pracovním listu DÚ v Bakalářích

ČJ - Písanka str. 28.  Kryšpín str. 42 a 43, vyhledávání podstatných jmen (podrtháváme červeně) a sloves (kroužkujeme modře) v textu. Jazykolamy.

Úterý 2.5.

- násobilka 4, pamětné počítání, práce v pracovním listu

ČJ - skupinová práce v pracovních listech (párové souhlásky)

DÚ od Verči (pro dnes přítomné děti) do malého papírku

Pátek 28.4.

- násobilka 4, paměté počítání (prosím, opakujte s dětmi násobilku 2,3,4 v příkladech krát i v příkladech děleno)

ČJ - opakování + DÚ v Bakalářích

Čtvrtek 27.4.

M - násobilka 4 (M str. 16/4) + DÚ v Bakalářích

ČJ - skupiny dě, tě, ně (PS str. 21/3,4; str. 22/1; učebnice str. 73)

Středa 26.4.

M - násobilka 4 (M str. 16/1,2,3)

ČJ - skupiny dě, tě, ně (Prac. sešit str. 21/1,2)

Úterý 25.4.

M - dělení na třetiny (M str.15/7) + DÚ v Bakalářích

ČJ - opakování párových souhlásek a doplňování I/Y (Prac. sešit str. 19/1,3). Popis obrázku celými větami. Písanka str. 26/1.

Pondělí 24.4.

M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky, násobilka 3 (PS str. 15/6), pamětné počítání

ČJ - Porozumění popisu obrázku a jeho doplnění (viz nahraný prac. list), slova související s jarem (viz prac. list) + DÚ v Bakalářích

Čtvrtek 20. 4. 

M - k pamětnému procvičování násobení a dělení 2, 3 jsme znovu začali opakovat sčítání a odčítání do 100, i dvojciferných čísel, zatím bez přechodu desítky. Děti pozapomněly na postup. Příklad: 32 + 13, 50 - 16,  48 - 18,  67 - 21 ... Nejříve odečteme desítky, potom jednotky, např.  45 - 12 = 45 - 10 = 35 - 2 = 33

Čj - oblast párových souhlásek. K tomu se učíme rozpoznávat názvy osob, zvířat a věcí (základ na podstatná jména) a činnost, děj, existenci (slovesa). Jakýkoli text, třeba Čítanku nebo cvičení v učebnici.

Pátek 14. 4.

Čj - Párové souhlásky z/s  a  ž/š  uprostřed slov.  Zapamatovat si:  až,  již, už, když, než, kéž  - učebnice str. 67

PS str. 15 cv. 1, 3, 4. Ve cvičení 3 jsou chytáky: vísce - od slova ves, vesnice. Vížka - malá věž, věžička. Výška - od slova vysoký.

 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

M / Geo - opakování druhů čar ( přímá, křivá, lomená) a přímka rýsovaná pravítkem, pojmenujeme malým písmenem. Bod v prostoru a na čáře, jeho značení velkým písmenem. Úsečka s krajními body se dá měřit nebo narýsovat dle určené délky.

https://www.youtube.com/watch?v=L_tOEMFH00o

https://www.youtube.com/watch?v=p1Q9vsqlA8M

https://www.youtube.com/watch?v=h4XkTyUjxVE

Čtvrtek 13. 4. 

Čj - Pokračujeme v párových souhláskách, v učebnici jsme na str. 66. Připomněli jsme si na příkladech antonyma. Napsali jsme krátký diktát slov na i í/y ý a koncovky slov.

M - začali jsme dělení 3, vyvodili jsme z násobení názorem a vypracovali slovní úlohy v prac. učebnici na str. 14, máme ji celou. Prosím, násobilku 2 a 3 zpaměti, bude se nám lépe vyvozovat dělení.

Hv - you tube: Rafaela stonožka, Dva mrazíci, Měsíce. 

 

Pondělí 11. 4. 

Čj - stále procvičujeme párové souhlásky na konci i uprostřed slova. Z tabule jsme přepsali věty do sešitu a doplnili chybějící souhlásku. Totéž na pracovním listu, do předtištěných slov jen doplnili  chybějící správnou souhlásku. Obě práce byly na známky.

V učebnici jsme ústně vypracovali str. 65/cv. 1, 2 a v PS  celou str. 14

M - opakovali jsme násobilku 2 a 3, zkusili jsme na prac. list pětiminutovku a zjistili jsme, že jsme ji zapomněli :o( Takže prosím opakovat, procvičovat a uložit do paměti! Připomněli jsme si, která čísla jsou sudá a která lichá. 

Středa 5. 4.

M - Dnes jsme jen procvičovali a opakovali násobilku 2 a 3 a vyvodili dělení. ( když 2 . 3 = 6, tak 6 : 3 = 2). V Hravém početníku + - do 100.

Čj - Doplnili jsme si chybějící opisy  v Písance a na prac. listu procvičili párové souhlásky v/f. 

Bylo nás pouze 9, proto jsme moc nepostupovali v učebnici, aby zbytek třídy mohl práce dokončit.

Krásné Velikonoce, více sluníčka a žádné úrazy /nemoci :o)

Úterý 4. 4.

 Čj - pokračujeme v procvičování párových souhlásek, slova ohýbáme a dáváme do jiného tvaru se vsunutím samohlásky, abychom  sporné písmenko dobře slyšeli. Učebnice ústně do str. 63, PS do str. 12 a použili jsme i prac. list a přepisy slov a vět do sešitu. (12/2)

M - úvod do násobilky 3. Zpaměti řada násobků a roznásobení.  PU do str. 12.  Stále procvičujeme sčít. a odčít. do 100.

Pátek 31.3.

ČJ - párové souhlásky (Pracovní sešit str. 12/1; online procvičování) + DÚ v Bakalářích

M - Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10.

Čtvrtek 30.3.

ČJ - párové souhlásky h/ch (Učebnice str. 34/1,2, Pracovní sešit str. 11/1)

M - Sudá a lichá čísla (Učebnice str. 11/3,4) + DÚ v Bakalářích

Středa 29.3.

ČJ - párové souhlásky p/b, d/t urpostřed slova. Čtení s porozměním (Mach a Šebestová).

M - dělení na poloviny. Sudá a lichá čísla. Učebnice str. 11/1,2

Úterý 28.3.

ČJ - párové souhlásky p/b, d/t uprostřed slova. Doplňování do slov. Přepis. Písanka str. 21

M - Dělení na poloviny

Pondělí  27.3.

ČJ - Písanka str. 19.

M - Dělení jednou, dvěma, deseti

Pátek 24.3.

ČJ - párové souhlásky (pokračování prac. listu ze včera str.6/5), prac. sešit str.10/5, str.11/1

M - dělení "napůl" (pomocí kostek) - učebnice str. 9/1 + DÚ v Bakalářích

Čtvrtek 23.3.

ČJ - párové souhlásky (procvičování online https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/trideni/cviceni-b-p.html); opis a přepis + DÚ v Bakalářích

M - řešení úloh z Matematického klokana

Středa 22.3.

ČJ - Slova mnohoznačná (Kryšpín str. 40). Komiks (ČJ prac. sešit str. 8)

M - Matematický klokan (celostátní matematická soutěž)

Úterý 21.3.

ČJ - Párové souhlásky B/P, D/T

Pondělí 20.3.

ČJ - Písanka str. 18, str. 19 první polovina (jarní květiny)

M - dělení - vizualizace příkladů + DÚ v Bakalářích

Pátek 10.3.

ČJ - souhrnná cvičení + DÚ v Bakalářích

M - Dělení jednou a deseti. M str. 8/1,2,3,4,5; Početník 1 str. 17

Čtvrtek 9.3.

ČJ - párové souhlásky - Pracovní sešit. str. 10/2, Učebnice str. 62/2

M - Zápis příkladů na dělení. M str. 7/6, 7 + DÚ v Bakalářích

Středa 8.3.

ČJ - psaní skutečné/vymyšlené pohádky vlastními slovy; Kryšpín str. 39/tlapka 2 a tlapka 3 + DÚ v Bakalářích

M - Dělení pomocí kostiček a zápis příkladů. M - str. 6/3,4; str.7/5

Úterý 7.3.

ČJ - Slova stejného tvaru a slova příbuzná (učebnice str. 61; PS str. 9/2,4) + DÚ v Bakalářích

M - Dělení pomocí kostiček. Jak fungují příklady na dělení?

Pondělí 6.3.

ČJ - Moje kniha a povídání o ní. Co poznám z přebalu knížky? Jaké existují knížky?

M - Úvod do dělení (uč. str. 4 cv. 3)

-------

Čtvrtek 23.2.

ČJ - pracovní list (vyplňování ve dvojicích, přepis cv. 9 psacím písmem do sešitu)

M - násobilka dvou - Matematika str. 4/1,2 + DÚ v Bakalářích

Středa 22.2.

ČJ - pracovní list (tvrdé měkké souhlásky - ke stažení). Kryšpín str. 38 (čtení a povídání ve větách, vysvětlování významu slov, vyhledávání slov v textu) + DÚ v Bakalářích

M - příprava na násobení, přesouvání předmětů x-krát po dvou

Během výuky s paní Matějovou jsme se dostali takto daleko:

M - dokončili jsme jabloňovou učebnici matematiky, teď pracujeme v učebnici s ptáčky. Začínáme násobilku a její princip. Zkoušejte s dětmi, aby nějakou věci podali nebo udělali xkrát (vyndej dvakrát dvě lžičky z šuplete, podej třikrát dvě brambory...)

ČJ - učebnice do str. 56. Dokončený červený pracovní sešit. Měkké tvrdé souhlásky (opakuje s dětmi básničky) a jejich používání ve slovních spojeních. Čtení potichu s porozuměním.
Ži, ši, či ,ři, háčky čtyři,
chtějí pryč, ke dveřím míří.
S nimi ci, ji, di, ti, ni,
zavřeme je ve skříni.

HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY,
na zdi visí hodiny.
Stále stejně tam a sem
pohybují kyvadlem.
Počítají vtěřiny:
HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY.

 

Pátek 10.2.

ČJ - souhrnná cvičení - pracovní sešit str. 44 a 45 + DÚ v Bakalářích

M - Počítání do sta. Početník str. 16.

Čtvrtek 9.2.

ČJ - Hlásková stavba slova, třídění hlásek (pracovní sešit str. 36/1,2,3)

M - úsečka - jak měříme na cm a mm (Matematika str. 49, 50/1,2)

Středa 8.2.

ČJ - Kryšpín str. 36 a 37, Písanka str. 10 + DÚ v Bakalářích

M - úsečka - jak změřit a narýsovat úsečku (Matematika str. 47, 48)

Úterý 7.2.

ČJ - Třídění písmen - samohlásky, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky, cizí souhlásky; Hlásková stavba slova (viz učebnice str. 43 a 44). + DÚ v Bakalářích

M - Úsečka - jak narýsovat úsečku (Matematika str. 46)

Pondělí 6.2.

ČJ - Doplňování a přepis slov (klad-vo, maj-tel, kn-žka, t-kev, bř-ško, klíčn-k, d-ně, uh-bat, mouch-, c-trón-, č-šn-k, krot-tel, r-sovat, š-pky, už-tečn-, d-vn-). + DÚ v Bakalářích

M - úsečka - jak správně pojmenovat úsečku. Matematika str. 46/1,2,3

Čtvrtek 2.2.

ČJ - Doplňování a přepis slov (skř-tek, krok-, r-ba, č-nel, h-byt, koš-le, lž-čka, mokr-, d-ra, prst-, n-zko, čt-ř-cet, kř-č-te, ch-ba, ž-voz, ploch-, d-chyt, květ-na, j-ška, c-bule, ř-d-č-) + DÚ v Bakalářích

M - přímka (rýsování, modelace ze špejlí a modelíny). Učebnice str. 45/6

Středa 1.2.

ČJ - Kryšpín str. 32-34. Písanka str. 8 + DÚ v Bakalářích

M - bod v prostoru (Učebnice str. 43/1,2,3,4,5)

Úterý 31.1.

ČJ - opakování abecedy, tvrdých a měkých slabik (pracovní list)

Pondělí 30.1.

ČJ - Psaní celých vět. Psaní slov s i/í/y/ý (noh-, ch-ba, k-tara, r-bář-, schod-, mot-ka, lokn-y, r-bn-k-, t-den, d-vadlo, tren-rk-, zelen-na, někd-, mot-lek, k-t-ce, bot-čky, písn-čka, t-síc, ovocn-, tvrd-, štěst-, ud-ce, zrn-)

M - Počty v oboru 0-20 s přechodem přes 10 - pracovní list

Čtvrtek 26.1.

ČJ - Pracovní sešit str.  38 celá, str. 39/1. Písanka str. 4 a 5. + DÚ v Bakalářích (do pondělka)

M - krychlové stavby - nákres plánku podle stavby, stavba podle plánku

Středa 25.1.

ČJ - Kryšpín str. 30 a 30 (první tlapka); nová zelená písanka str. 2 a 3 (Pozor na odpovědi, aby byly celou větou!) + DÚ v Bakalářích

M - krychlové stavby (viz vysvětlení v nahrané příloze) - nákres plánku stavby, stavba podle plánku

Úterý 24.1.

ČJ - Měkké souhlásky - pracovní list + DÚ V Bakalářích

M - Krychlové stavby - popis stavby zpaměti

Pondělí 23.1.

ČJ - Čtení s porozuměním (Létající prase, Tlustá kočka).

M - Krychlové stavby - stavba podle vzoru, stavba po paměti. Hodiny.

Pátek 20.1.

ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky (pracovní list + přepis). Čtení s porozuměním (pracovní list)

M - Práce s pravítkem. Měření (pracovní list)

Čtvrtek 19

ČJ - Tvrdé souhlásky, měkké souhlásky. Říkadlo k měkkým souhláskám. Práce v pracovním listu (doplňování i/í, y/ý), přepis slov z pracovního listu + Kdo nemá dopsanou celou písanku, prosím, ať ji dokončí do pondělí a přinese mi ji. Děkuji!

Ži, ši, či ,ři, háčky čtyři,

chtějí pryč, ke dveřím míří.

S nimi ci, ji, di, ti, ni,

zavřeme je ve skříni.

M - krychlové stavby (pracovní list), čtvercová síť (pracovní list) - prostorová představa o krychlových sítích

Středa

ČJ - Tvrdé souhlásky. Doplňování do slov. Kryšpín str. 28 a 29.

M - Opakování počtů do 100 s přechodem 10 v pracovním listu + DÚ v Bakalářích

Úterý 17.1.

ČJ - Tvrdé souhlásky, básnička. Práve v pracovním listu. Písanka str. 36. + DÚ v Bakalářích

M - Početník str. 15. Počty do 100 s přechodem 10 i bez přechodu, se závorkami.

Pondělí 16.1.

ČJ - Tvrdé souhlásky, básnička na tvrdé souhlásky. Čtení. Písanka str. 37 + začátek str. 38. + DÚ v Bakalářích

M - opakování čtení hodin, nastavování hodin do správné polohy, pravidla hry kvarteto

Pátek 13.1.

ČJ - Tvrdé souhlásky. Práce v pracovním listě. + DÚ v Bakalářích

M - Řazení čísel, sčítání a odčítání do 20. Pamětné počty.

Čtvrtek 12.1.

ČJ - Tvrdé souhlásky. Opakování básničky. Vyhledávání slov s tvrdými souhláskami. Písanka str. 36 a 4 řádky na str. 37.

M - Hodiny. Matematika str. 39/9 + DÚ v Bakalářích

Středa 11.1.

ČJ - Kryšpín str. 26 a 27 - abeceda. Vyhledávání tvrdých souhlásek. Písanka str. 33. Diktát: nohy, chyba, kytara, rybáři, schody, motyka, lokny + DÚ v Bakalářích

M - Hodiny. Čtení ručičkových hodin. Početník str. 14.

Úterý 10.1.

ČJ - Dělení hlásek na tvrdé a měkké. Tvrdé souhlásky + říkadlo:

HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY,

na zdi visí hodiny.

Stále stejně tam a sem

pohybují kyvadlem.

Počítají vtěřiny:

HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY.

M - Hodiny, měření času. Učebnice str. 38, str. 39/8

Pondělí 9.1.

ČJ - Dělení hlásek na tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n), měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) a obojetné (b, f, l , m, s, v, z)

M - Zaokrouhlování. Pamětné počítání.

Pátek 6.1.

ČJ - Pravidla psaní ú/ů/u - práce v pracovním listu. Dělení samohlásek na krátké a dlouhé.

M - Zaokrouhlování (Početník str. 24) + DÚ v Bakalářích

Čtvrtek 5.1.

ČJ - Pravidla psaní ú/ů/u - práce v pracovním listu. Psaní slov podle diktátu: růže, kluk, úhoř, půlka, špulka, uhoř, krůta, krutá, hrubá, hrůza, úkol, úloha. Písanka str. 31 + DÚ v Bakalářích

M - Učebnice str. 36/9, 10, 11, 13

Středa 4.1.

ČJ - Čtení s porozuměním - Kryšpín str. 24. Písanka str. 29 a 30 + DÚ v Bakalářích

M -  Zaokrouhlování - učebnice str. 35/6, 7, 8

Úterý 3.1.

ČJ - Pravidla psaní u/ú/ů. Učebnice str. 39/1, pracovní sešit str. 31/1

M - Úvod do zaokrouhlování - učebnice str. 34/1,2,3, 35/4 + DÚ v Bakalářích

Úterý 20.12.

ČJ - učebnice str. 38/3, str. 38/4 (písemně do sešitu)

M - pamětné počítání, vymýšlení vlastních slovních úloh

Pondělí 19.12.

ČJ - samohlásky, Opis: rolnička, koledy, cukroví, vánočka, ozdoby. Přepis: perníčky, dárečky, bramborový salát, sněhulák. Doplňování: s.ro.meček, hv.zd., .dvent.í vě.ec, .r.kavka. Diktát: kapr, radost, oslava, Betlém, Vánoce. Písanka str. 28

M - pamětné počítání, počty v Početníku (vše do str. 13)

Pátek 16.12.

ČJ - samohlásky (významy slov) - učebnice str. 38/2

M - počítání příkladů zapsaných kódem (podle vzoru str. 34/cv. 20), kontrola výpočtů

Čtvrtek 15.12.

ČJ - samohlásky - pracovní sešit str. 30/3,4. Učebnice str. 37/1, str. 38/1 (přepisování psacím písmem do sešitu)

M - počítání příkladů zapsaných kódem (podle vzoru str. 34/cv. 20), kontrola výpočtů

Středa 14. 12.

ČJ - doplňování jmen vlastních ve Čtení s porozuměním str. 20 dle vlastní fantazie. Vysvětlit rozdíl mezi název/jméno (uvedeno nahoře).

M -  dokončili jsme str. 33 - závorky a slovní úloha, pamětné počítání. Na str. 34 cv. 20 - rébus, příklady zapisovat.

Ps - opis a přepis ř Ř a slova, str. 27

Úterý 13.12.

ČJ - samohlásky - pracovní sešit str. 29/1, 3, 4 + DÚ v Bakalářích

M - Odčítání v oboru do 100 s přechodem přes desítku ve slovní úloze. PU str. 33/15, 16

Pondělí 12.12.

ČJ - třídění hlásek - představení samohlásek (A, E, I, O U, Y). Vymýšlení slov, které obsahují 1/2/3... samohlásky, jejich zapisování psacím písmem.

M - PU str. 32/10, 11, 12 + DÚ v Bakalářích

Pro všechny marody doplňuji, kam jsme k tomuto pátku (9.12.) došli. Prosím o doplnění veškerého učiva před návratem dětí do školy. Pokud něco nestihnete, prosím, dejte mi vědět. Děkuji! :)

ČJ Mluvnice

nové pojmy: slova nadřazená (ovoce, zelenina, oblečení, barvy, dny....), slova podřazená (jablko, mrkev, tričko, červená, úterý...), slova souřadná (např. košile, kabát, tričko, ponožky...); slova protikladná (černý x bílý; rychlý x pomalý; malý x velký...), slova souznačná (chlapec - kluk; děvče - holka; dům - barák...) slova mnohoznačná (koruna - mince, královská koruna, koruna stromu; zvonek - zvonek u dveří, květina)

Slabikování, rozdělování slov na konci řádku.

Pracovní sešit: str. 4-24, 26+27 (dnes bude za DÚ), 28

Učebnice: 6-36, 

ČJ Psaní

Písanka: do strany 26 (ž, Ž)

Trénink psaní formou opisu, přepisu a diktátů; rozdělování slov na konci řádky (mezi slabikami).

ČJ Čtení

Kryšpín: do strany 19 (Hájovna U Pěti buků)

Čtení vlastní knížky, každý den alespoň 10 min. Trénink četby nahlas i potichu.

Matematika

Učebnice do strany 31.

Doma trénujte vlastní příklady a slovní úlohy na matematické operace těchto druhů - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes deset (např. 3+8 = ; 17-9=);  sčítání a odčítání desítek (např. 10+70= ; 50-30=); sčítání a odčítání jednotek u dvouciferných čísel bez přechodu desítky (např. 26+2= ;38-5=); sčítání a odčítání desítek u dvouciferných čísel bez přechodu desítky (např. 68-+20= ; 86-40= ); sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes deset (např. 26+7 = ; 86-9 =).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 9.11.

AJ - slovní zásoba na téma školní třída

ČJ - Kryšpín str. 19 (ponožky), Čítanka - Příběh o velké řepě

M - Počítání v oboru do 100. PU str. 17/12, 13, 14

psaní - Opakování skupiny písmen. Opis: loupák, jablko, džus, palačinka, čokoláda; přepis: špagety, pizza, řízek, barmbory, knedlík; doplňování: su.enka, .leba, m.k.v, .ť.va, l.ntil.y; diktát: čaj, sendvič, polévka, paprika, zákusek.

Čtvrtek 3. 11.

Dnes byly dětem rozdány 4 sešitky nabídek na knihy. Kdo budete mít zájem, vyplníte vzadu číslo knihy a vytržený, podepsaný list donese žák do školy s penězi. Knihy jsou se značnou slevou. (Do konce příštího týdne).

Pondělí 31. 10.

Český jazyk - pořádek vět v souvislém textu/příběhu. Čtení s porozuměním str. 12, Pipi Dlouhá punčocha.

Psaní -  Písanka str. 8 nácvik velkého M, I . Opis  vět na prac. listu.

Matematika - pamětné odčítání  desítek v oboru čísel do 100. PU str. 14 celá.

Pátek 21. 10.

Matematika - odčítání desítek v oboru čísel do 100. Pomáháme si odčítáním jednotek v první desítce: příklad                                                 5 - 2 = 3, 50 - 20 = 30. Jako názor je vhodná číselná osa. 

Český jazyk - učebnice: pořadí vět v souvislém textu, O koblížkovi - vyhledat chybějící věty z nabídky. Povídku přečíst i s doplňovacími větami a správně zařadit. Psali jsme malý diktát s krátkými slovy, pokud možno dvojslabičnými a jednu větu - Máma nese mísu. Hodnocení je zatím orientační, bez záznamu do Bakalářů.

Domácí úkol - hlasité čtení z oblíbené knížky

Přeji příjemné prázdniny :o)

Čtrtek 20. 10.

Matematika - stále procvičujeme sčítání desítek do 100, porovnáváme velikost čísel (znaménky větší, menší, rovná se) a doplňujeme číselné řady. Pracovali jsme na pracovních listech.

Český jazyk - věta přací a počáteční slova: Kéž by, Kdyby tak, Ať, Nechť. Koncové znaménko převážně tečka, u silného zvolaného přání může být vykřičník. Učebnice str. 18 ústně.

Psaní - do sešitu opis čtyř vět přacích z tabule  - učebnice str. 18 /cv.2.  Za domácí úkol přepis dvou vět přacích do psacího písma: Kéž by nebyl žádný úkol. Ať ho napíši pěkně.  :o)

Čtení - plynulé čtení s porozuměním Čítanka str. 11 - 14:  Ferda Mravenec, s vysvětlením složitějších a méně používaných slov.

 

Středa 19. 10.

Matematika - PS do str. 12 - porovnávání velikosti čísel v oboru do 100, slovní úlohy,  doplňování do tabulek

Český jazyk - plynulé čtení s porozuměním v Čítance str. 14 - Sekora, Ferda Mravenec

Psaní - písanka do str. 7 opis a přepis písmen, slabik, slov

 

Pondělí 17. 10.

Matematika - numerace v oboru čísel do 100. Rozklad na desítky a jednotky. Určování počtu desítek a jednotek, doplňování. Ps jablíčko str. 9, 10 celé. DÚ cv. 1 na str. 11.

Český jazyk - Druhy vět: věta rozkazovací a koncová znaménka. U vět s mírným rozkazem tečka, u vět s důrazným vykřičník. Příklad věty rozkazovací  mírné: Pojďte dál. Posaďte se. Vypravujte o prázdninách. Učebnice str. 17 celá. Prac. sešit str. 11/cv. 1 dopsat psacím písmem slova: Čti. Počítej. Cvič. - Zpívejte. Pište. Čtěte. - Nezlob! Nespi! - Neběhejte! Nezlobte! Nekřičte!

Psaní - písanka str. 5 celá

Pátek 14. 10.

Matematika - numerace v oboru čísel do 100 po desítkách a jednotkách. Např. : vyjmenuj čísla od 20 do 30, od 30 do 40 atd.  Mezi kterými čísly leží 45 .... 51 .... 78 atd. Tabulka 1 na str. 8  v prac. učebnicis jablíčkem. Doplní chybějící čísla a splní body pod tabulkou. Vysvětlit pojem hned před a za a doplnit cv. 2 a 3 na str. 8.

Geometrie -  str. 44 / cv. 1 - opakování z 1. roč. druhy čar dle zadání. Prac. učebnice s papouškem str. 36 celá.

Český  jazyk - věta tázací a koncové znaménko. PS str. 10 celá, do 3. a 4. jsme napsali psacím písmem otázky, které jsme sestavili: Máš doma pejska? Kde jsi byl v létě?   Ve cv. 4 : stačí 2 věty dle výběru tázací částice. Jak se máš? Co jsi dělal včera?   

  V učebici do str. 16 ústně cv. 1, 2, 3 a věty z domečků jsme si opsali do sešitů z tabule: Má Miloš doma kočku? Nese pošťák nové noviny? Má Helena krásnou panenku?

Psaní - Písanka do str. 5  : a, la, ma, láme,  o, molo,

Pokud děti nemají u sebe sešit psaní a písanku a nemůžete se pro sešity stavit ve škole, stačí na linkovaný papír. Prosím doplňte pomocné linky pro malá písmena.

matejova@zskorenskeho.cz

 

Pondělí 10.10.

ČJ - Čtení s porozuměním. Vyprávění o knížkách. Psaní (Písanka 1, str. 2), opis: mikrofon, motýlek, trilión, bambilión, kvadrilión, xylofon, diamant, doubrava, bouda

M - Desítky a jednotky. Matematika jabloňová str. 7. cv. 1,2 + DÚ v Bakalářích

PRV - Naše vlast, státní symboly

 

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 4. 5. 2023

Informace třídního učitele

Mezinárodní dáma

Tréninky zdarma v knihovně Jezerka, Nuselská 603/94, Praha 4. Každý čtvrtek od 17 do 19 hod.

Zájemci - kontakt: Petra Dušková  petraskonmi@seznam.cz  (jiný termín lze domluvit).

ŠKOLNÍ PLES

Se bude konat 25. 5. Všichni jste srdečně zváni s dětmi, budeme se těšit.

Fotografování tříd a skupin

Fotografování proběhne dne 28. 4.

Cena za skupinku 35 Kč,  za třídu 45 Kč.

Prosím promyslete svůj požadavek a částku. Můžeme vybírat na tř. schůzce nebo posílejte po dětech. Děkuji.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 18. 4. 2023

Vážení rodiče, připomínám třídní schůzku, která se bude konat v úterý 18. 4.  od 17 hod. Schůzku povede pí. uč. Matějová, která mne zastupuje v době mé nemoci. Přítomna bude i pí. asistentka Satranová.  Prosím o účast. 

 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A ZAHRADNÍ SLAVNOST

Milí rodiče,

připomínám, že se zítra v 17:00 setkáme na třídních schůzkách. Budou trvat 20-30 minut.

Od 18:00 měla následovat zahradní slavnost, kterou dnes škola zrušila z důvodu velké nemocnosti mezi pedagogy i mezi dětmi:

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,
vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.
Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00).
Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku.
Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.
Děkujeme všem za pochopení.

Těším se na vás od 17:00!

P.S. Podle informací, které mám, končí družina ve standardní čas, tak se prosím se svými dětmi domluvte, aby zvládly případně počkat někde na chodbě nebo že si je vyzvedne někdo jiný.

DĚKUJEME!

Mockrát s paní asistentkou děkujeme za krásné květiny a čokoládu!

NÁSTUP DO ŠKOLY
 • 2. září končí vyučování v 11:40, budou probíhat třídnické hodiny a adaptační aktivity.
 • od 5. září vyučování dle rozvrhu 
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Přihlášky do školní družiny jsou k dispozici jednak na školním webu ZDE a nebo je možné je vyzvednout (případně odevzdat) v následujících dnech u paní Konečné (asistentka paní ředitelky):

 • středa   24. 8. -  úterý 30. 8. - ráno v čase  7:30 - 8:30 a odpoledne v čase 14:30 - 15:30
 • v pátek 26. 8. pouze ráno
 • lze také zaslat scan vyplněné a podepsané přihlášky na rutova@zskorenskeho.cz a originál donést na začátku školního roku 

Cena zůstává 300 Kč/měsíc.

Platba za ŠD v září:

 • pro nově přihlášené do 10. 9.
 • pro žáky, kteří již mají variabilní symbol z minulého roku v den nástupu

V případě dalších dotazů se mi ozvěte.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JÍDELNY

Informace naleznete zde.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 21. 4. 2023

Český jazyk

HODNOCENÍ V ČJ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (chyba = půl stupně známky dolů)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Matematika

HODNOCENÍ V MATEMATICE:

 • krátké testy - početní operace
 • krátké testy v pracovním sešitě a rozcvičkách - dle obsahu (chyba = půl stupně známky dolů)  
 • přístup a zájem o předmět
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • vlastní řešení, snaha a kreativita
 • samostatnost, individuální pokrok a zlepšení
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Anglický jazyk

12.4.

Nově se věnujeme počasí. Ještě příští hodinu ho zopakujeme.

22. 3. 

Písemně i mluveně procvičujeme slovní zásobu. Přidávají se spojení upstairs, downstairs, on the left, on the right v odpovědí na otázku "Where is the .....?"

8. 3.

Dále jsme ústně procvičovali slovní zásobu na téma dům. Žáci používali otázku: "Is it in the bedroom?" a odpovídali.

1. 3.

Ústně se učíme slovní zásobu na téma místnosti v domě - hall, bedroom, bathroom, kitchen, living room, garden. 

25. 1.

Dokončili jsme slovní zásobu na téma jídlo a frázi "I like" a "I don't like". Ústně se učíme novou slovní zásobu z lekce 4 - části těla.

11. 1. + 18. 1.

Opakovali jsme slovní zásobu a fráze za celé pololetí. 

7. 12.

Začali jsme novou slovní zásobu z lekce 3 - jídlo. Zatím jsme ji pouze četli a vyslovovaly. Písemný trénink přijde příště.

16. 11. + 23. 11. + 30. 11.

Opakujeme mluvenou i psanou formu barev školní třídy.

9. 11.

Uvádíme novou slovní zásobu na téma školní třída - chair, table, pen, teacher, clock, book. Žáci již většinu znají, budeme nyní pracovat i se psanou formou. Žáci na hodině zpívali písničku ze strany 17, pokud by se ji marodící naučili, bude to skvělé. Lze ji nalézt na YouTube například zde.

2. 11.

Ukončili jsme procvičování slovní zásoby na téma zvířata. Dbáme i na psanou formu, ačkoliv mluvená je pro nás důležitější.

19. 10.

Dále procvičujeme psaní nových slovíček - snake, tiger, lion, zebra, monkey, crocodile. Slovně jsme si také předváděli slovesa run, climb a fly. Prosím o procvičení pokynů i psané formy slovíček doma. 

12. 10.

Začali jsme trénink psaní nové slovní zásoby zvířat z lekce 1 v učebnici. Připomeňte si je prosím s žáky doma. 

5. 10.

Opakujeme názvy zvířátek, zatím pouze ústně a se zaměřením na zvířátka v učebnici ma str. 6 a 7. Prosím, aby žáci, kteří nedevzdali omalovánku, kopii donesly příště.

Září
 • Opakujeme se žáky základní pokyny, pozdrav, představení se
 • Opakujeme anglickou abecedu, číslovky a barvy

Pomůcky

Obalená učebnice Happy House 2, desky na ukládání občasných materiálů (velikosti A4, možno tenké pevné obaly, atp.)

Hodnocení

ústní projev (připravený i nepřipravený: komunikační situace, básničky, miniscénky, pojmenování předmětů ve třídě, číslovky, barvy, členové rodiny, zvířata, oblečení ...), skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, porozumění, pracovní listy, hry,…), aktivita v hodině, snaha, připravenost na hodiny

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost (pomůcky, domácí úkoly) a pokrok ve znalostech a dovednostech, kterého žák v průběhu pololetí dosáhne. 

Bc. Kateřina Fuková / 18. 4. 2023

Prvouka

Učivo pro marody

úterý 6. 6.

pracovní sešit - str. 54/celá

pondělí 5. 6.

učebnice - str. 50/celá
pracovní sešit - str. 53/celá
učebnice - str. 51/celá

úterý 30. 5.

učebnice - str. 48/celá
pracovní sešit - str. 51/celá
učebnice - str. 49/celá
pracovní sešit - str. 52/celá

pondělí 29. 5.

pracovní sešit - str. 49/celá
pracovní sešit - str. 50/celá

úterý 23. 5.

pracovní sešit - str. 48/3, 4, 5
učebnice - str. 46/celá
učebnice - str. 47/celá

pondělí 22. 5.

pracovní sešit - str. 46/celá
pracovní sešit - str. 47/celá
pracovní sešit - str. 48/1, 2

úterý 16. 5.

učebnice - str. 44/celá
učebnice - str. 45/celá

pondělí 15. 5.

pracovní sešit - str. 44/celá
pracovní sešit - str. 45/celá
pracovní sešit - str. 45/opakovat na test - D. Ú.

úterý 9. 5.

učebnice - str. 43/celá

úterý 2. 5.

učebnice - str. 42/celá (opakování)
pracovní sešit - str. 43/celá

úterý 25. 4.

pracovní sešit - str. 42
učebnice - str. 42/celá

úterý 18. 4.

pracovní sešit - str. 41/5
učebnice - str. 40/celá
učebnice - str. 41/celá

pondělí 17. 4.

učebnice - str. 39/celá
pracovní sešit - str. 41/1, 2, 4
pracovní sešit - str. 41/3 - D. Ú.

úterý 11. 4.

učebnice - str. 38/celá
pracovní sešit - str. 40/celá

úterý 4. 4.

pracovní sešit - str. 38/3, 4
učebnice - str. 37/celá
pracovní sešit - str. 39/1, 2, 3, 4
pracovní sešit - str. 39/5 - D. Ú.

pondělí 3. 4.

učebnice - str. 36/celá
pracovní sešit - str. 38/1

úterý 28. 3.

pracovní sešit - str. 36/celá
pracovní sešit - str. 37/celá

pondělí 27. 3.

pracovní sešit - str. 35/2, 3, 4, 5
učebnice - str. 35/celá

úterý 21. 3.

pracovní sešit - str. 34/3
učebnice - str. 34/celá
pracovní sešit - str. 35/1
Na pondělí 27. 3. zopakovat (krátký test): PS str. 34

pondělí 20. 3.

učebnice - str. 33/celá
pracovní sešit - str. 34/1, 2, 4

úterý 7. 3.

učebnice - str. 32/4, 5
pracovní sešit - str. 33/celá

pondělí 6. 3.

pracovní sešit - str. 32/3
učebnice - str. 32/celá

úterý 28. 2.

pracovní sešit - str. 31/3, 4
učebnice - str. 31/celá
pracovní sešit - str. 32/1, 2

Na pondělí 6. 3. zopakovat (krátký test): 

 • části těla
 • části obličeje

pondělí 27. 2.

učebnice - str. 30/celá
pracovní sešit - str. 31/1, 2

úterý 21. 2.

pracovní sešit - str. 30/celá

pondělí 20. 2.

učebnice - str. 29/celá

úterý 14. 2.

pracovní sešit - str. 28/3, 4, 5
pracovní sešit - str. 29/celá

Na pondělí 20. 2. zopakovat (krátký test):

 • Příroda v zimě 
 • Zvyky a tradice
 • Zimní sporty

úterý 7. 2.

učebnice - str. 28/celá
pracovní sešit - str. 28/1, 2

pondělí 6. 2.

pracovní sešit - str. 27/celá

úterý 31. 1.

pracovní sešit - str. 26/10, 11
učebnice - str. 26/celá
učebnice - str. 27/celá

pondělí 30. 1.

pracovní sešit - str. 24/3, 4
pracovní sešit - str. 25/celá
pracovní sešit - str. 26/8, 9

úterý 24. 1.

učebnice - str. 25/celá
pracovní sešit - str. 24/1, 2

pondělí 23. 1.

pracovní sešit - str. 23/3, 4, 5, 6
učebnice - str. 24/celá

úterý 17. 1.

učebnice - str. 22/celá
učebnice - str. 23/celá
pracovní sešit - str. 22/3
pracovní sešit - str. 23/1, 2

pondělí 16. 1.

pracovní sešit - str. 21/celá
pracovní sešit - str. 22/1, 2

úterý 10. 1.

pracovní sešit - str. 20/celá

pondělí 9. 1.

pracovní sešit - str. 19/celá

úterý 3. 1.

učebnice - str. 21/celá
Na pondělí 9. 1. zopakovat (test):

 • Podzim v sadu - PS str. 15/2
 • Zahrada na podzim - PS str. 16/2
 • Podzim - PS str. 18/1, 2

úterý 20. 12.

pracovní sešit - str. 19/1, 3
učebnice - str. 20/celá
Přes Vánoce zopakovat:

 • Podzim v sadu - PS str. 15/2
 • Zahrada na podzim - PS str. 16/2
 • Podzim - PS str. 18/1, 2

pondělí 19. 12.

pracovní sešit - str. 18/4, 5
učebnice - str. 19/celá
Přes Vánoce zopakovat:

 • Podzim v sadu - PS str. 15/2
 • Zahrada na podzim - PS str. 16/2
 • Podzim - PS str. 18/1, 2

pondělí 12. 12.

pracovní sešit - str. 17/celá
pracovní sešit - str. 18/1, 2, 3

úterý 6. 12.

učebnice - str. 18/celá

pondělí 5. 12.

pracovní sešit - str. 16/celá

úterý 29. 11.

učebnice - str. 16 a 17

pondělí 28. 11.

učebnice - str. 15/druhá polovina (opakování)
pracovní sešit - str. 15/celá

úterý 22. 11.

učebnice - str. 15/druhá polovina
podzimní činnosti v přírodě

pondělí 21. 11.

pracovní sešit - str. 14/4
učebnice - str. 15/první polovina

úterý 15. 11.

učebnice - str. 14/celá
pracovní sešit - str. 14/1, 2, 3

pondělí 14. 11.

učebnice - str. 13/celá
pracovní sešit - str. 13/celá

úterý 8. 11.

učebnice - str. 12/celá
učebnice - str. 13/úvod

pondělí 7. 11.

učebnice - str. 11/celá
pracovní sešit - str. 12/celá

úterý 1. 11.

pracovní sešit - str. 11/celá
učebnice - str. 11/úvod

pondělí 31. 10.

pracovní sešit - str. 10/3, 4, 6
učebnice - str. 10/celá

úterý 18. 10.

učebnice - str. 9/celá
pracovní sešit - str. 9/celá
pracovní sešit - str. 10/1, 2, 5

pondělí 17. 10.

učebnice - str. 8/celá

úterý 11. 10.

pracovní sešit - str. 8/celá
úvod do učiva Příroda na podzim

pondělí 10. 10.

učebnice - str. 7 (opakování)
pracovní sešit - str. 7/celá
pracovní sešit - str. 8/1

úterý 4. 10.

učebnice - str. 7/celá

pondělí 3. 10.

pracovní sešit - str. 6/2, 3, 4
pracovní sešit - str. 6/1 - DÚ

úterý 27. 9.

učebnice - str. 6/celá
pracovní sešit - str. 5/5
naučit se zpaměti telefonní čísla na hasiče, záchranku a Policii ČR - DÚ

pondělí 26. 9.

pracovní sešit - str. 5/1, 2, 3, 4

úterý 20. 9.

učebnice - str. 5/celá

pondělí 19. 9.

učebnice - str. 4/celá
pracovní sešit - str. 4/celá

úterý 13. 9.

učebnice - str. 3/celá
pracovní sešit - str. 3/celá (dokončit doma cvičení 4)

PONDĚLÍ 12. 9. 

pracovní sešit - str. 2/celá

úterý 6. 9.

učebnice - str. 2/celá

CÍLE VÝUKY PRVOUKY

 • na základě pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů a s pomocí vlastních zkušeností si utvářet ucelený obraz světa
 • vnímat současnost jako výsledek minulosti a jako východisko budoucnosti
 • orientovat se v základních společenských vztazích
 • hledat pochopení a porozumění přírodních zákonitostí
 • vidět člověka jako nedílnou součást přírody
 • učit se chránit životní prostředí

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • míru snahy a pozornosti při práci v hodinách
 • celkově projevovaný zájem o předmět
 • vlastní aktivní přístup v průběhu výuky
 • pořádek ve věcech potřebných k práci v prvouce
 • plnění domácí přípravy
 • včasné doplňování učiva po delší nepřítomnosti
 • výsledky práce v pracovních sešitech
 • průběžné výsledky krátkých opakovacích testů
 • schopnost samostatně sdělit svůj názor - myšlenku
 • míru ochoty a spolupráce při skupinových úkolech

NA PRVOUKU SI BUDU NOSIT

 • učebnici Prvouky – nakladatelství Taktik
 • pracovní sešit k Prvouce – nakladatelství Taktik
 • ořezané pastelky
 • nůžky a lepidlo - podle sdělení učitele

Mgr. Martina Šťastná / 6. 6. 2023

Informatika a pracovní výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Informatika a pracovní výchova na prvním stupni je osvojení si základu pracovních postupů, koordinace motoriky rukou, žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.

 

Kritéria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

Pomůcky:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku - pomůcky jsou stejné pro VV)

Případné dotazy neváhejte napsat  na  – janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie

HODNOCENÍ

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

 

Kritéria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

Pomůcky:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku - pomůcky jsou stejné pro VV)

Případné dotazy neváhejte napsat  na  – janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry
 23. +50 Kč na čtvrtky (čtvrtky nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Třídy a online informace