Online zprávy pro žáky 4. B

Přehled

Domácí úkoly

Středa 27. 9.

DDÚ: Hravá vyjmenovaná slova: str. 32/2, 3

 

Úterý 26. 9.

Matematické minutovky 1. díl: str. 16/celá

 

Pondělí 25. 9.

Pracovní list - párové souhlásky 

 

Pátek 22. 9.

DDÚ: Pracovní list - čísla do 1 000, porovnávání, násobení do 1 000

 

Čtvrtek 21. 9. 

Úlohy z češtiny: str. 19/celá

 

Středa 20. 9.

Pracovní list - dělení v oboru malé násobilky

Kdo nestihl v hodině: ČJ - PS: str. 35/1

 

Úterý 19. 9.

/

 

Pondělí 18. 9.

DDÚ: Pracovní list ČJ - doplňování i/í/y/ý 

 

Pátek 15. 9.

DDÚ (dobrovolný domácí úkol): Pracovní list - zaokrouhlování na stovky

 

Čtvrtek 14. 9.

Hravá vyjmenovaná slova: str. 33/4 a, b

 

Středa 13. 9.

DDÚ (dobrovolný domácí úkol): Pracovní list - tvrdé a měkké souhlásky 

 

Úterý 12. 9.

Matematické minutovky 1. díl: str. 1/1 a, b

 

PÁTEK 8. 9.

Od pondělí nosit pomůcky dle předmětů + přinést knížku do 14. 9. na dílnu čtení.

 

STŘEDA 6. 9.

 • do čtvrtka 14. 9. donést knihu na dílnu čtení

 

ÚTERÝ 5. 9. 2023

 • zítra probíhá výuka dle rozvrhu (s sebou potřebné pomůcky - žáci dnes byli informováni)
 • PŘINÉST přezůvky (kdo dnes neměl)
 • do pátku 8. 9. donést do školy pomůcky na VV a úbor na TV

 

PONDĚLÍ 4. 9. 2023

 • obalit pracovní sešity a učebnice + ŽK
 •  vyplnit ŽK - přední stranu a podepsat stranu 22 - třídní schůzky
 • vyplnit lísteček ohledně odchodů
 • donést přezůvky

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 27. 9. 2023

Informace třídního učitele

státní svátek

Vážení rodiče, 

připomínám, že ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek. Škola je tedy zavřená. Budu se těšit na žáky opět v pátek. Děkuji a přeji hezký den. 

zápis z třídních schůzek 19. 9. 2023

INFORMACE

Škola je v 7:55 již uzavřená – pozdní příchod

Zodpovědnost:

 • klíčky, čipy
 • včasné omluvání absence – SMS/email (po příchodu do školy v ŽK)
 • 50% absence či nedostatek známek = neklasifikace
 • dle školního řádu škola neručí za cenné věci; pouze při vykradení uzamčené skříňky

Hodnocení předmětů na webu (zskorenskeho.cz -> ZŠ Kořenského -> Třídy, rozvrhy hodin -> 4. B -> Počet zpráv)

Čtenářský deník

 • Ve 4. ročníku odevzdají žáci celkem 4 zápisy ve čtenářském deníku, přečtou tedy minimálně 4 knihy
 • Bude se zatím jednat o knihy dle vlastního výběru
 • 1. kniha do 16. 11. 2023 – minimální počet stran – 80
 • 2. kniha do 12. 1. 2024 - minimální počet stran – 80
 • 3. kniha do 27. 3. 2024 – minimální počet stran – 100
 • 4. kniha do 31. 5. 2024 – minimální počet stran – 100
 • První zápis přečtené knihy bude odevzdán do 16. 11. 2023.
 • Při psaní čtenářského deníku je důležité dbát na gramatickou správnost  a smysluplnost sdělení. Prosím, ať žáci věnují pozornost též úpravě. Jedná se o práci žáků.

Elektronická ŽK – podpisy za známky (ŽK str. 10)

Kontrolovat tištěnou ŽK – pochvaly, zapomínání, poznámky, jiná sdělení, …

 • Všichni mají přístup do své elektronické žákovské knížky?
 • V elektronické žákovské knížce naleznete nejen hodnocení (klasifikaci), ale také uvidíte, co se ve škole ten den konkrétně probíralo.
 • zskorenskeho.cz -> ZŠ Kořenského -> Žákovská knížka -> přihlášení

Tripartity

 • Jedná se o schůzku, které se zúčastní učitel, žák a zákonný zástupce
 • Uskuteční se 2x za školní rok 2023/2024 (v listopadu a v dubnu)
 • Přihlašování na tripartity bude formou google tabulky (na email Vám bude zaslán odkaz na tabulku, do které se zapíšete)

Zájem o školu v přírodě? – květen/červen 2024

Novinka – dobrovolné domácí úkoly

PROSBY:

Kontrola údajů u žáků (telefony, maily, rodná čísla atd.) – v případě změny osobních údajů, prosím o změnu v bakalářích

500 Kč na fond třídy (akce třídy) + 100 Kč na výtvarné potřeby (čtvrtky, neobvyklý material)

Sledovat web, stránky třídy

Domlouvání schůzek předem, komunikace po mailu či po telefonu

Nápad -> složka na fotografie naší třídy, jako byla pro školu v přírodě (fotografie z výuky, z akcí třídy)

Postup při problému/nespokojenosti s pedagogem/asistentem/vychovatelkou

Kontakty na veškeré zaměstnance naleznete na stránkách školy

AKCE TŘÍDY - VŠECHNY PLÁNOVANÉ AKCE JSOU HRAZENY Z TŘÍDNÍHO FONDU.

16. 10. 2023 - Dopravní hřiště (8:30 - 10:10) S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití

15. 11. 2023- Dopravní hřiště (10:30 - 12:10) S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití

24. 11. 2023 - Divadlo U Hasičů - Vánoce s Poutníky (10: 30 - cca 11:30, cena: 100 Kč za žáka -> hrazeno z fondu)

1. 2. 2024 - Dopravní hřiště (10:30 - 12:10) S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití

11. 4. 2024 - Dopravní hřiště (8:30 - 10:10) S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití

PLÁNOVANÉ AKCE:

AKCE ŠKOLY

 • 30. 11. adventní dílny (16:00 - 18:00)
 • 21. 12. vánoční zpívání (17:00)

UPOZORNĚNÍ - je vyšší poplatek za školní družinu a obědy!!!

RADA RODIČŮ

- omlouvat své dítě z tělesné výchovy do žákovské knížky 

- během 4. třídy bude žáky v hodinách AJ navštěvovat rodilý mluvčí  (příspěvek - byl vytvořený bankovní účet a blíže budete informováni emailem)

třídní schůzky a zahradní slavnost

Vážení rodiče, 

připomínám, že v úterý 19. 9. se konají třídní schůzky od 17:00. Budeme klasicky v naší třídě 4. B (první patro vpravo). Pokud se třídní schůzky nemůžete zúčastnit, prosím, dejte mi vědět dopředu, abychom na Vás nečekali. Předem děkuji. :) 

Ve spolupráci s radou rodičů se bude po třídních schůzkách konat zahradní slavnost na školní zahrádce. Slavnost bude zahájena v 18:00 a předpokládaný konec této akce bude cca v 19:30. Je to možnost neformálního setkání rodičů, pedagogů a přátel školy. Občerstvení bude možné zakoupit. 

Pokud se chcete zúčastnit, žáci v úterý 12. 9. dostali lísteček s přihláškou. Do pátku 15. 9. mají lísteček donést i peníze, pokud budete mít zájem. Tak Vás prosím o spolupráci a dodržení termínu. Papírek odevzdávají i ti, kteří zájem nemají a tuto skutečnost zakroužkují v přihlášce. 

Vstupné na tuto akci je: 

 • za dospělého 80 Kč 
 • za žáka 40 Kč 

Žáci prvního stupně (1. - 5. ročník) MUSÍ mít doprovod (rodič, prarodič, starší sourozenec -> který chodí již na druhý stupeň). 

Budu se na Vás těšit a přeji hezký zbytek dne. 

akce třídy 23-24

 • 16. 10. 2023 - Dopravní hřiště (8:30 - 10:10) S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití
 • 15. 11. 2023- Dopravní hřiště (10:30 - 12:10)  S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití
 • 24. 11. 2023 - Divadlo U Hasičů - Vánoce s Poutníky (10: 30 - cca 11:30, cena: 100 Kč za žáka -> hrazeno z fondu)
 • 1. 2. 2024 - Dopravní hřiště (10:30 - 12:10)  S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití
 • 11. 4. 2024 - Dopravní hřiště (8:30 - 10:10)  S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, přezůvky, pití

Organizace 1. týdne školního roku 23-24

Vážení rodiče, 

chci Vám předat zatím základní informace, které mám.

 • S žáky se sejdeme 4. 9. 2023 v naší třídě v prvním patře vpravo. Budeme mít 3 vyučovací hodiny. Tedy od 8:00 do 10:40. Školní družina bude fungovat, avšak pouze pro přihlášené žáky. Informace o tom, jak přihlásit své dítě do ŠD naleznete zde: https://www.zskorenskeho.cz/druzina/. Prosím, aby měli žáci s sebou penál, svačinu, pití a tašku na pracovní sešity, které prosím doma obalit a opět přinést (platí pro ty, kteří na konci předešlého školního roku zaplatili pracovní sešity). 
 • Pokud půjde nějaký žák odcházet ze školy samostatně, musí mi ráno 4. 9. předat lísteček, ve kterém bude přibližně toto:
  Má dcera …/ Můj syn … bude dnes 4. 9. 2023 odcházet samostatně v 10:40. Přebírám zodpovědnost. (+ Váš podpis) 
 • Přihlášky ke stravování s informacemi naleznete zde: https://www.zskorenskeho.cz/jidelna/
 • V pondělí žáci dostanou také žákovskou knížku, kterou prosím vyplňte dle instrukcí v ní. Také v ní naleznete lísteček ohledně odchodů Vašeho dítěte (samostatně, ŠD, s doprovodem). Lísteček prosím vyplněný donést nejlépe v úterý 5. 9. 2023.
 • 5. 9. 2023 bude počet hodin dle rozvrhu, který dostanou žáci 4. 9. 2023 (5 hodin - do 12:35 - aktivity ve třídě).
 • Od středy 6. 9. již pojedeme dle rozvrhu. Prosím, aby si žáci nosili příslušné učebnice na dané předměty.
 • Do pátku 8. 9. 2023 donést do třídy kufřík s pomůckami na VV a cvičební úbor na TV.

Doufám, že jste prožili krásné a odpočinkové prázdniny a těším se na spolupráci v novém školním roce 2023/24. Hezký zbytek dne. 

organizace školního roku 2023-2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pondělí 4. 9. 2023 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pátek 28. června 2024

ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • Pondělí - středa 23. - 25. 10. 2023 (navazují podzimní prázdniny)
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 •  úterý 19. 9. 2023 od 17:00 
 •  úterý 14. 11. 2023 od 17:00
 •  úterý 16. 4. 2024 od 17:00
KONZULTAČNÍ HODINY

ZŠ: 9. 1. 2024 od 17:00

ZŠ: 21. 5. 2024 od 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ: čtvrtek 21. 3. 2024 od 8:00 do 16:00

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Středa a čtvrtek 24. a 25. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny

Cizinci: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas, zdravotní pojištění

AKCE

Projekt Edison: 27. - 31. 5. 2024

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

podzimní čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
vánoční sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (nástup do školy ve středu 3. ledna 2024)
pololetní pátek 2. února 2024
jarní 5. února až 11. února 2024 (nástup do školy v pondělí 12. února 2024) 
velikonoční čtvrtek 28. března 2024 (nástup do školy v úterý 2. dubna 2024) 
hlavní sobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024 (nástup do školy v pondělí 2. září 2024)

STÁTNÍ SVÁTKY

Den české státnosti čtvrtek 28. září
Vznik Československa sobota 28. října
Den boje za svobodu a demokracii pátek 17. listopadu
Velký pátek pátek 29. března
Velikonoční pondělí pondělí 1. dubna
Svátek práce středa 1. května
Osvobození od fašismu středa 8. května

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 9. 2023

Učivo pro marody

Středa 27. 9.

 • ČJ

Vlastí jména - zápis do školního sešitu ČJ 

DDÚ: Hravá vyjmenovaná slova: str. 32/2, 3

 • M

Geometrie - test - bod, přímka, úsečka 

Do sešitu geometrie - Úsečky dané délky (rýsování 3 úseček - AB = 5 cm, OP = 7 cm 5 m, XY = 3 cm 8 mm)

 

Úterý 26. 9.

 • ČJ

Učebnice: str. 16/10 (doškolního sešitu ČJ), 11(ústně)

 • M

PS: str. 6/1, 4

DÚ: Matematické minutovky 1. díl: str. 16/celá

 

Pondělí 25. 9.

 • ČJ

Cvičení na doplňování i/í/y/ý - vyjmenovaná slova po B 

Učebnice: str. 16/, tabulka párových souhlásek, 9 (ústně) - na tabuli připomenutí párových souhlásek a odůvodňování pravopisu

Slohová výchova - popis (co to je popis, co do popisu patří, psaní vlastního krátkého popisu spolužáka)

DÚ: Pracovní list - párové souhlásky 

 • M

PS: str. 4/celá 

 

Pátek 22. 9.

 • ČJ

Diktát slovních spojení 

Iteraktivní hry na procvičení pravopisu po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z

 • M

PS: str. 5/3, 4

DDÚ: Pracovní list - čísla do 1 000, porovnávání, násobení do 1 000

 

Čtvrtek 21. 9.

 • ČJ

PS: str. 35/3

PS: str. 36/celá

PS: str. 27/7, 8

DÚ: Úlohy z češtiny: str. 19/celá

 • M

PS: str. 5/1, 2

 

Středa 20. 9.

 • ČJ

aktivita - doplňování i/í/y/ý po obojetných souhláskách 

PS: str. 35/1, 2

 • M

Geometrie - procvičení: bod, přímka, polopřímka, úsečka 

Geometrie - opakování: vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky

DÚ: Pracovní list - dělení v oboru malé násobilky

 

Úterý 19. 9.

 • ČJ

PS: str. 32/celá 

PS: str. 33/celá

PS: str. 34/4

 • M

PS: str. 3/5, 6

 

Pondělí 18. 9.

 • ČJ

PS: str. 31/celá

Slohová výchova - aktivity (kruhy vlivu a pomačkané srdce)

DDÚ: Pracovní list ČJ - doplňování i/í/y/ý 

 • M

PS: str. 3/1, 2, 3, 4

 

Pátek 15. 9.

 • ČJ

PS: str. 29/celá

PS: str. 30/4

Tiché čtení vlastní knihy

 • M

Pracovní list - zaokrouhlování na desítky a stovky

DDÚ: (dobrovolný domácí úkol): Pracovní list - zaokrouhlování na stovky

 

Čtvrtek 14. 9.

 • ČJ

PS: str. 27/2

PS: str. 28/3, 4

DÚ: Hravá vyjmenovaná slova: str. 33/4 a, b

 • M

PS: str. 2/celá

 

Středa 13. 9.

 • ČJ

PS: str. 25/celá

PS: str. 26/6

DDÚ (dobrovolný domácí úkol): Pracovní list - tvrdé a měkké souhlásky 

 • M

GEO - opakování bod, přímka, úsečka - rýsování do sešitu geometrie

 

Úterý 12. 9.

 • ČJ 

PS: str. 24/4, 5, 6

 • M

uč.: str. 4/ 9, 10, 11  - dodělání (do sešitu Matematika školní)

PS 1. díl: str. 1/celá

DÚ: Matematické minutovky 1. díl: str. 1/1 a, b

 

Pondělí 11. 9.

 • ČJ

PS: str. 22/1, 2, 3, 4, 5

PS: str. 23/2

 • M

uč.: str. 4/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (do sešitu Matematika školní)

 

Čtvrtek 7. 9.

 • ČJ 

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B (pracovní list)

- čtení s porozuměním (pracovní list) 

 • M

- procvičování malé násobilky (aktivity ve třídě)

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 27. 9. 2023

Český jazyk

CÍLE PŘEDMĚTU A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

Pomůcky: ŽK a ukolníček, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • diktáty 
 • doplňovací cvičení
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • slohové práce
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty
 • ústní zkoušení
 • práce v hodinách dle aktivit

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, prezentace
 • čtenářský deník dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 28. 8. 2023

Matematika

CÍL PŘEDMĚTU

 

V rámci předmětu žáci pracují s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají orientaci v geometrických představách a pojmech v rovině i prostoru. Jsou vedeni v přiměřené míře k užívání matematického jazyka a matematické symboliky.

 

GEOMETRIE

Každou středu budeme mít geometrii.

S sebou:

 •  pravítko 30cm
 • trojúhelník s ryskou
 • kružítko + náhradní tuhy
 • ořezané alespoň dvě tužky č. 3 (na rýsování)

 

HODNOCENÍ

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • desetiminutovky - malé práce (několikrát za týden)
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy 
 • geometrická cvičení
 • pracovní listy na dané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 6. 9. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

CÍl předmětu

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ2)

 

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ2)

CÍL PŘEDMĚTU

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

 

Radomír Quis - 26/9/2023

Prosím sledujte domácí úkoly nebo cvičení v bakalářích. 

Radomir Quis / 26. 9. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ3)

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 23. 8. 2023

Přírodověda

CÍL PŘEDMĚTU

Vytvořit u žáků pozitivní vztah k vnímání živé i neživé přírody, porozovat změny v přírodě, rozvinout zájem o člověka a jeho životní prostředí.

CÍL

Seznámit se s přírodou a životem v krajích České republiky, s nejstaršími obdobími našich dějin a tím se inspirovat k výletům po naší vlasti

POMŮCKY

 • učebnice
 • pracovní sešit
 • pracovní listy
 • psací potřeby a pastelky

Pracovní listy a mapy dostanou žáci ve škole.

HODNOCENÍ

 • aktivita a práce v hodinách
 • kontrolní testy
 • pracovní listy
 • domácí příprava
 • skupinová práce
 • projekty
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Vlastivěda

Cíl:

Seznámit se s přírodou a životem v krajích České republiky, s nejstaršími obdobími našich dějin a tím se inspirovat k výletům po naší vlasti

Pomůcky:

 • učebnice
 • sešit 544
 • pracovní listy
 • soubor vlastivědných map, mapy ČR
 • na projekty - výtvarné potřeby - pastelky, nůžky lepidlo

Pracovní listy a mapy dostanou žáci ve škole.

Hodnocení:

 • aktivní zapojení do práce v jednotlivých hodinách
 • krátké testy (přibližně 1x za 14 dní)
 • vypracování pracovních listů
 • práce ve skupině a dvojicích - krátké projekty

Mgr. Iva Strnadová / 1. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova

x

Ing. David Urbánek / 23. 8. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost probraného učiva - malé testíky

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 28. 8. 2023

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

POMŮCKY NA VV

 1. pevný kufřík (nebo box, krabice) na pomůcky
 2. stará košile bez rukávů nebo větší triko (zástěrku)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. černá tuš a redispero (i s hroty – tenčí a širší)
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. barevné papíry - čím více tím lépe
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. malé tekuté lepidlo Herkules
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici
 18. nůžky
 19. modelína a podložka na modelování 
 20. špejle
 21. vodové barvy
 22. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 23. paleta na tempery
 24. suchý pastel (min. 6 barev)

 

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

CÍL PŘEDMĚTU.

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvém stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 28. 8. 2023

Třídy a online informace