Mateřská škola

Aktuální informace

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. - 31. 12. 2020 mají školy prázdniny. V tyto dny v případě zájmu minimálně 14 dětí a pro rodiče, kteří to nutně potřebují, pojedeme na omezený provoz. Pokud bude zájem nižší, bude školka z ekonomických důvodů uzavřena. Prosím do 27. 11. 2020 nahlaste případnou docházku vašeho dítěte ve své třídě.

Děkujeme za vstřícnost.

18. 11. 2020

Dopis ředitelky školy

Vážení rodiče, milé děti a žáci, pedagogové i další zaměstnanci školky,

nacházíme se v době, která je pro nás všechny složitá a poskytuje méně jistot, než bychom asi chtěli.

Chtěla bych Vás všechny pozdravit a ubezpečit, od nás stále platí, že hledáme to nejlepší pro naše děti – to nejlepší, co lze v daných podmínkách dělat.

Mateřská škola nebyla (zatím) vládními opatřeními uzavřena, ovšem její provoz jsme omezili, jedna třídy je uzavřena úplně z důvodu karantény. Pro děti a zaměstnance MŠ nejsou roušky nařízeny, já vás však prosím, abyste v zájmu ochrany dětí i zaměstnanců (a také v zájmu svém, aby MŠ mohla fungovat aspoň v omezeném režimu dál) tuto možnost zvážili a pomohli nám u dětí vytvořit návyk roušky používat i ve třídách. Hodí se to zejména v době spojených tříd při omezeném provozu.

Protože jednou z možností je pokračování distančního vzdělávání i po podzimních prázdninách a toto vzdělávání je pro předškoláky povinné, dohodli jsme se na následujících opatřeních pro případné distanční vzdělávání v případě např. opětovného vyhlášení karantény.
Předškoláci budou mít dvě možnosti online konzultace týdně.
Jestliže se žák nemůže účastnit online výuky, můžeme ho zařadit do OFFline systému – předávání úkolů v tisku, v tomto případě potřebujeme impuls ze strany zákonných zástupců směrem k paní učitelce. 

Povzbuzení online můžete čerpat u našeho podpůrného týmu, https://www.zskorenskeho.cz/skola/poradenske-pracoviste/.

Děkuji vám všem za spolupráci, za to, že pomáháte svým dětem s připojením k dálkové výuce, že jim umožňujete využívat svou techniku, že mnohdy přeorganizujete chod domácnosti, aby distanční vzdělávání mohlo probíhat. Děkuji také za to, že s námi komunikujete o případných překážkách ve vzdělávání vašich dětí a snažíte se s námi najít cestu k řešení.

S přáním pevného zdraví

Libuše Daňhelková

23. 10. 2020

Výše školného a stravného pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 se budou upravovat platby za stravu. Prosíme o úpravu trvalých příkazu.

Měsíční aktuální platba školného a stravného k září 2020:

  • Děti 3 - 5 let: 1636,-Kč
  • Děti předškolní: 836,-Kč - pouze stravné
  • Děti s odkladem PŠD: 946,-Kč - pouze stravné

 

Platba školného pro školní rok 2020/2021 zůstává stejná: 800,-Kč za měsíc a dítě.

Poznámka: Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Úleva školného je posuzována individuálně na základě žádosti rodiče o osvobození od platby školného a po doložení potvrzení o pobírání dávek. Úleva od platby školného není nárokovatelná, předkládá se vedoucí učitelce (p. Kočové) a rozhoduje o ní ředitelka školy.

Na tento školní rok si prosím upravte své trvalé příkazy k platbě školného a stravného již k 25. dni předešlého měsíce (25. 8. na platbu září). Při nástupu nově přijatých dětí v září nebo během školního roku, zaplatí zákonný zástupce školné a stravné do 3 dnů od nástupu dítěte do MŠ převodem na účet: KB 107-4063490287/0100. Do poznámky prosíme, napište jméno dítěte a třídu.

28. 5. 2020