Mateřská škola

Aktuální informace

24. 1. 2023

Letní provoz

Vážení rodiče,

v případě zájmu do pátku 10. února 2023 vyplňte přihlášku na letní provoz a odevzdejte jí na své třídě. Pro výběr máte 3 termíny:

10. 7. - 21. 7., 24. 7. - 4. 8. a 7. 8. - 18. 8. 2023.

Od 1. 7. - 13. 7. a od 20. 8. - 31. 8. mají všechny školky zavřeno.

Naše školka letos prázdninový provoz nemá.

Další informace obdržíte kolem 15. března, kde se dozvíte, které školky mají v daný termín otevřeno a na jaký účet převedete platbu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  • Dítě je zapsané v mateřské škole zřizované MČ Praha 5
  • Děti zákonných zástupců na mateřské či rodičovské dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity MŠ, mající prázdninový provoz.

Přihlášku si můžete stáhnout pod informací.

 

Ke stažení:

11. 1. 2023

Hledáme učitelku/učitele do MŠ

Hledáme paní učitelku nebo pana učitele do mateřské školy. Celý úvazek, nástup únor 2023.

Podmínky: Střední pedagogické nebo vyšší či vysokoškolské vzdělání v oboru. Ochota pracovat s dětmi, spolupracovat, podílet se na akcích MŠ a jejím rozvoji.

Nabízíme soudržný a multikulturní pracovní tým, dobrodružství vzdělávání na pražském Smíchově, školní stravování a další benefity.

Životopis prosíme na kocova@ms.zskorenskeho.cz.

13. 12. 2022

zvýšení stravného od ledna 2023

Vážení rodiče,

prosíme o upravení trvalých příkazů k 25. 12. 2022., aby již v lednu přišla správná platba. Děkujeme

Měsíční platby jsou již v součtu (školné + stravné) u dětí 3-5 let:

Děti 3-5 let: celodenní docházka: 1 870,- Kč   polodenní docházka: 1 650,- Kč   

Předškolní děti -  „šestiletí“ :  990,- Kč                 polodenní docházka: 770,-Kč

Děti s odkladem ŠD – sedmiletí: 1 100,- Kč               polodenní docházka: 880,- Kč

Ke stažení:

12. 12. 2022

Balíček okamžitá pomoc pražanům

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti opětovně zažádat o čerpání finanční podpory z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany v týdný od 12. - 16.12. 2022, který umožňuje hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5.
Toto usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Narozdíl od předchozího kola žádostí bude tentokrát možné žádat pouze o příspěvky na školné a stravné. Žádost o příspěvek z Fondu solidarity nebude z důvodu náročnosti a nejasností v podmínkách čerpání nabízen.
https://www.zskorenskeho.cz/projekty-dotace/v-realizaci/

 

9. 12. 2022

Projektový den v MŠ

V úterý 13. 12. proběhne ve 4. třídě Soviček Projektový den "Já, malý mysliveček". Program se zaměřením na enviromentlální vzdělávání - myslivecká osvěta. Děti se dozvědí pomocí zajímavých her a aktivit spoustu zajímavostí o myslivosti, přírodě, zvířatech, loveckých psech a tradicích myslivců. Provázet tímto dnem bude pan Vlk s fenkou německého krátkosrstého ohaře Bellis z Fílovy smečky.

Ke stažení:

6. 9. 2022

Obědy do škol na rok 2023

MČ Praha 5 připravila pro děti s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září  na OŠK MČ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a pravidla k dispozici pod tímto textem.

Ke stažení:

6. 6. 2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání platná od 1. 9. 2022.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov Kořenského 10/760, příspěvková organizace, Mgr. Libuše Daňhelková stanovila podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, takto:
výše úplaty se stanovuje pro školní rok 2022/2023 na 880,-Kč měsíčně.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné také nehradí.