Mateřská škola

Aktuální informace

21. 3. 2024

Dopis radní pro školství - letní provoz a příměstské tábory

Vážení rodiče, 

v předešlých měsících jste byli seznámeni se změnou letního provozu mateřské školy Vašich dětí. Problematikou letního provozu mateřských škol se důkladně zabýváme a dlouhodobě hledáme systém, který by uspokojil rodiče, děti i pedagožky a pedagogy. Nicméně, uspokojení všech dotčených stran není nikdy lehké. Přesvědčila nás o tom zkušenost z předešlých let. Systém náhradních MŠ nevyhovoval rodičům, pro jejichž děti v náhradní školce nezbylo z kapacitních důvodů místo. Nemusel také vyhovovat všem dětem, které byly nucené rychle si zvyknout na jiné učitele a jiné prostředí. Dokonce jsme na něm nenašli shodu ani s učitelkami a učiteli. Ti si opakovaně stěžovali na neseznámenost se zdravotními a vzdělávacími potřebami nových dětí a nerespektování pravidel náhradních MŠ ze strany rodičů. 

Proto se odbor školství dohodl společně s ředitelkami mateřských škol na termínu, kdy budou všechny mateřské školy uzavřeny. Jedná se o termín od 26. do 30. srpna. V tomto termínu proběhnou nezbytné údržby budov a příprava na nový školní rok. Zároveň přes letní prázdniny dojde k naplnění zákonné povinnosti na čerpání dovolené pedagogických pracovnic a pracovníků, kdy výměra jejich dovolené činí 8 týdnů. Vzhledem k poskytování služeb MŠ celoročně, je komplikované jim (bez uzavření provozu MŠ) umožnit celé čerpání dovolené. Mimo tento termín (26.–30. 8.) musí být o prázdninách každá mateřská škola otevřena minimálně 14 dnů. Každá mateřská škola si však sama rozhoduje o tom, kdy bude mít těchto 14 dní od 1. července do 23. srpna otevřeno. Některé mateřské školy o prázdninách pořádají i vlastní příměstské tábory. 

Uvědomujeme si, že ne každý rodič má mimo termín letního provozu MŠ zajištěné hlídání, nebo si může dovolit zůstat s dětmi doma. Proto jsme se pro toto období snažili zajistit vhodnou alternativu. Ve spolupráci s mateřskými školami a Dětskou agenturou Kroužky, s.r.o. jsme připravili cenově dostupnou nabídku příměstských táborů. Ty budou přednostně otevřeny pro děti z mateřských škol na Praze 5 a zároveň se do nich mohou přihlásit i jejich starší sourozenci (do věku 10 let). Věříme, že možnost umístit předškoláčky a školáčky na jeden stejný příměstský tábor ulehčí mnoha rodičům situaci. Předpokládaná cena za umístění dítěte do příměstského tábora bude činit 1 500 Kč za jeden týden. Cena je tak násobně nižší než běžná cena za příměstské tábory. 

Systém takto dohodnutých příměstských táborů bude fungovat ve třech lokalitách:

od 22. července do 2. srpna v MŠ Nad Palatou a

od 5. srpna do 23. srpna v MŠ Santoška a MŠ Renoirova / ZŠ Barrandov I.

Informace o programu tábora a registrace budou zaslány všem rodičům jednotně obratem po připravení přihlášek ze strany provozovatele. Registrační formulář bude přednostně zaslán dětem z MŠ na Praze 5. V případě, že by se nenaplnila kapacita tábora, bude registrace otevřena i pro jiné děti. 

Závěrem bych Vás chtěla ubezpečit, že nově nastavený systém letního provozu budeme s odborem školství a ředitelkami MŠ zpětně analyzovat a vyhodnocovat. Budeme rádi, když se systém osvědčí. V případě, že bychom v jeho nastavení shledali závažné problémy, budeme se jimi i nadále zabývat. 

 

Se srdečným pozdravem

Bc. Alena Janďourková
radní pro školství MŠ Praha 5

14. 3. 2024

ČERNÝ KAŠEL A UPOZORNĚNÍ Z HYGIENICKÉ SLUŽBY

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že i v naší škole jsme se setkali s potvrzeným výskytem černého kašle (v MŠ i ZŠ), prosíme vás znovu o aktualizaci očkování vašich dětí a spolupráci v případě hygienických opatření. Dopis HSHMP v tomto odkazu.

Děkujeme, že myslíte na zdraví vašich dětí i našich zaměstnanců.

22. 8. 2023

Aktuální platby školného a stravného

Výše úplaty se stanovuje pro školní rok 2023/2024 na 1000,-Kč měsíčně. Prosíme o úpravu trvalých příkazu od srpna.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (do 31. 8. 2023). V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné také nehradí.

V příloze máte uvedené aktuální platby za školné i stravné pro tento školní rok.

Ke stažení:

22. 8. 2023

Obědy do škol na rok 2024

MČ Praha 5 připravila pro děti s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září  na OŠK MČ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a pravidla k dispozici pod tímto textem.