Mateřská škola

Aktuální informace

2. 12. 2021

Karanténa třída Žabky

Vážení rodiče,

tak bohužel i u nás se objevilo Covid pozitivní dítě ve třídě Žabek, kterou musíme uzavřít. V tuto chvíli dáváme dohromady podklady pro hygienu, aby Vás co nejdříve mohla kontaktovat na mobilní telefot. Třída Žabek bude v karanténě pro děti 14 dní, pokud si 5. - 7. den dojdete s dětmi na PCR test, který bude negativní, tak po 7 dnech se můžete vrátit do školky zpět. 

Paní učitelky vám budou na webové stránky vkládat inspiraci pro případnou práci s dětmi, aby se doma zabavily a uzavření třídy jim rychle uteklo. Věříme, že se nám po 7 dnech vrátí co nejvíce zdravých dětí.

2. 11. 2021

Vánoční prázdniny a úprava tříd

Vážení rodiče,

z důvodu nahlášení malého počtu dětí (2) na vánoční prázdniny, ředitelka ZŠ a MŠ rozhodla, že budeme mít z ekonomických důvodů od 23. - 2. 1. 2022 zavřeno.

Na toto období jsme také naplánovali úpravu tříd Myšek a Žabek. V těchto třídách srovnáme podlahy a položíme nová lina. Snad se to podaří a v novém roce se vrátíme do upravených tříd.

Kolektiv MŠ

 

19. 10. 2021

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. – 2. 1. 2022 mají školy vánoční prázdniny. V tyto dny v případě zájmu minimálně 14 dětí a pro rodiče, které to nutně potřebují, pojedeme na omezený provoz. Pokud bude malý zájem, bude školka z ekonomických důvodů uzavřena. Prosíme do 29. 10. 2021 nahlaste případnou docházku vašeho dítěte. Pokud docházku nenahlásíte, počítáme s tím, že o vánočních prázdninách školku nepotřebujete.

Děkujeme za vstřícnost.

5. 10. 2021

Logopedický screening - průzkum

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 do naší školky příjde Mgr. Eva Kolesová a pro přihlášené děti proběhne v dopoledních hodinách konzultace (jen s dítětem).  Následně o výsledku logopedického průzkumu bude paní logopedka rodiče telefonicky informovat.

26. 8. 2021

Doporučení MŠMT k provozu škol od září

Vážení rodiče,

radostná zpráva je, že se ve školce děti od září netestují a fungujeme bez omezení.

Co stále platí: ve společných prostorách (chodby a šatny MŠ) používáme respirátory k zakrytí dýchacích cest. Prosíme o důsledné dodržování. Do školky vstupují děti zdravé bez rýmy, kašle, bolesti hlavy, teploty atd... V případě, že se nemoc projeví v průběhu dne, dítě dáváme do jiné místnosti a voláme bez prodlení zákonnému zástupci, který si dítě v co nejkratší době vyzvedne a zajde si s ním k lékaři. Držme si palce pro klidný a pohodový nástup do MŠ a celý školní rok 2021 - 2022.

Kolektiv MŠ

26. 8. 2021

Zdražování obědů

Vážení rodiče,

vzhledem ke  změně vyhlášky 107/2005 Sb. která nabývá platnosti 1.9.2021, zvyšujeme finanční limity na nákup potravin.
V návaznosti na to, muselo dojít k navýšení cen za obědy a to takto:

pro děti od 3 - 6 let na 902,-kč měsíčně  (41,-kč za stravu na den)

pro děti 7 let (OŠD) na 1012,-kč měsíčně (46,-kč za stravu na den)

Školné v tomto roce zůstává stejné 800,-kč měsíčně. Prosím o upravení trvalých příkazů na novou cenu za stravu a školné. Připomínáme, že předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Podrobnější informace na celoškolní schůzce rodičů.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A PLATBY NA ÚČET

Číslo bankovního spojení: KB 107 - 4063490287/0100 Vážení rodiče, prosím o zadání trvalého příkazu na platbu školného a stravného nejpozději k 25. dni předchozího měsíce! Platba bude v jedné částce (školné + stravné 22dní). Děti, které neplatí školné mají částku pouze za stravné.  Nově přijaté děti zaplatí do 3 dnů po nástupu do školky a další platba proběhne ve stejný měsíc nejpozději k 25. dni na měsíc následující. Nezapomeňte zadat variabilní symbol dítěte. (Bližší informace jsou k dispozici na nástěnkách tříd a u paní hospodářky MŠ).