ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuální informace

Prázdninový provoz 2019

Oblast: Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech:

 

8. 7. – 19. 7. 2019

22. 7. – 2. 8. 2019

5. 8. – 16. 8. 2019

Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

 

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775/2

 

 

 

Mgr. Zuzana Legnerová

ZŠ a MŠ, Grafická 13/1060,
odloučené pracoviště MŠ Holečkova 38, Praha 5 – Smíchov

 

 

 

Mgr. Radmila Jedličková

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760, odloučené pracoviště MŠ nám. 14. října 2994/9a

 

 

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková

Mateřská škola „Slunéčko“, Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

 

 

Bc. Denisa Štenglová

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613/29 – pouze odloučené pracoviště MŠ Pod Lipkami

 

Bc. Pavla Vocelková

 

Všechny MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech 1. – 4. 7. 2019 a dále 19. 8. – 30. 8. 2019. *

Zahájení školního roku je 2. 9. 2019.

 

 

 

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 3

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

7.5.2019

Hledáme učitelku MŠ

Hledáme kvalifikovanou učitelku na celý úvazek do naší MŠ. Praxe a zkušenosti s dětmi vítané. Životopis a své dotazy zasílejte na emailovou adresu: kocova@ms.zskorenskeho.cz.

10.4.2019

Výše školného pro školní rok 2018/2019

Za školní rok 2018/2019 se bude platit školné v naší MŠ 800,-Kč za měsíc a dítě.

Poznámka: Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Úleva školného je posuzována individuálně na základě žádosti rodiče o osvobození od platby školného a po doložení potvrzení o pobírání dávek. Úleva od platby školného není nárokovatelná, předkládá se vedoucí učitelce (p. Kočové) a rozhoduje o ní ředitelka školy.

Na tento školní rok si prosím upravte své trvalé příkazy k platbě školného a stravného již k 25. dni předešlého měsíce (25.8. na platbu září). Při nástupu nově přijatých dětí v září nebo během školního roku, zaplatí zákonný zástupce školné a stravné do 3 dnů od nástupu dítěte do MŠ převodem na účet: KB 107-4063490287/0100. Do poznámky prosíme napište jméno dítěte a třídu.

Měsíční platba školného a stravného k září 2018:

  • děti 3 - 5 let: 1526 Kč
  • děti předškolní: 726 Kč - pouze stravné
  • děti s odkladem PŠD: 792 Kč - pouze stravné

5.6.2018

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

  • 605 044 701 ved. učit. MŠ
  • 734 255 464 hospodářka MŠ
  • 257 323 252 kuchyň MŠ
  • 257 329 607 budova MŠ
  • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio