Mateřská škola

Aktuální informace

26. 8. 2021

Doporučení MŠMT k provozu škol od září

Vážení rodiče,

radostná zpráva je, že se ve školce děti od září netestují a fungujeme bez omezení.

Co stále platí: ve společných prostorách (chodby a šatny MŠ) používáme respirátory k zakrytí dýchacích cest. Prosíme o důsledné dodržování. Do školky vstupují děti zdravé bez rýmy, kašle, bolesti hlavy, teploty atd... V případě, že se nemoc projeví v průběhu dne, dítě dáváme do jiné místnosti a voláme bez prodlení zákonnému zástupci, který si dítě v co nejkratší době vyzvedne a zajde si s ním k lékaři. Držme si palce pro klidný a pohodový nástup do MŠ a celý školní rok 2021 - 2022.

Kolektiv MŠ

26. 8. 2021

Zdražování obědů

Vážení rodiče,

vzhledem ke  změně vyhlášky 107/2005 Sb. která nabývá platnosti 1.9.2021, zvyšujeme finanční limity na nákup potravin.
V návaznosti na to, muselo dojít k navýšení cen za obědy a to takto:

pro děti od 3 - 6 let na 902,-kč měsíčně  (41,-kč za stravu na den)

pro děti 7 let (OŠD) na 1012,-kč měsíčně (46,-kč za stravu na den)

Školné v tomto roce zůstává stejné 800,-kč měsíčně. Prosím o upravení trvalých příkazů na novou cenu za stravu a školné. Připomínáme, že předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Podrobnější informace na celoškolní schůzce rodičů.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A PLATBY NA ÚČET

Číslo bankovního spojení: KB 107 - 4063490287/0100 Vážení rodiče, prosím o zadání trvalého příkazu na platbu školného a stravného nejpozději k 25. dni předchozího měsíce! Platba bude v jedné částce (školné + stravné 22dní). Děti, které neplatí školné mají částku pouze za stravné.  Nově přijaté děti zaplatí do 3 dnů po nástupu do školky a další platba proběhne ve stejný měsíc nejpozději k 25. dni na měsíc následující. Nezapomeňte zadat variabilní symbol dítěte. (Bližší informace jsou k dispozici na nástěnkách tříd a u paní hospodářky MŠ).

6. 6. 2021

Setkání pro rodiče s odborníkem na logopedii Mgr. Evou Kolesovou

Milí rodiče, ve středu 16.6.2021 od 16:00h.  na zahradě MŠ proběhne schůzka s paní logopedkou Mgr. Evou Kolesovou. Máte-li dotazy ohledně vývoje řeči vašich dětí. Rádi byste znali odpovědi na otázky týkající se správné výslovnosti, nebo český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem. Rádi se s vámi i s pani logopedkou setkáme a vaše dotazy zodpovíme.  

Těšíme se na společné setkání

25. 1. 2021

Zvýšení prevence a bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

 v rámci preventivních opatření, Vás žádáme o dodržování dezinfekce rukou při vstupu do budovy MŠ a pečlivého zakrývání nosu a úst rouškami, nebo respirátory  po celou dobu pobytu v budově a šatnách dětí. Zvýšil se výskyt rodičů, kteří jsou pozitivní na Koronavirus.

 

Děkujeme za spolupráci a dodržování bezpečnosti všech dětí a zaměstnanců MŠ.

 

Kolektiv MŠ Kořínek