Mateřská škola

Aktuální informace

OBĚDY DO ŠKOL NA ROK 2021

MČ Praha 5 připravila pro žáky s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září slečně Olivii Zemanové na OŠK MŠ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a   NOVÁ PRAVIDLA od září 2020 k dispozici pod tímto textem. 

27. 8. 2020

Začátek školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, vážení zaměstnanci,

jak všichni víme ze sdělovacích prostředků, školní rok 2020/2021 bude v některých ohledech trochu netradiční, protože ho budeme začínat s řadou hygienicko-epidemiologických opatření. V současné době zpracováváme manuál MŠMT, který jsme obdrželi během minulého týdne a ještě doznal určitých změn. Dobrou zprávou je, že děti zatím nebudou potřebovat roušky pro pobyt ve škole.
V přípravném týdnu školního roku můžete očekávat email, v němž vám vysvětlíme, jak konkrétně se opatření dotknou režimu MŠ,  a výchovně-vzdělávacího procesu u nás.
Věřte prosím, že se budeme snažit, aby i přes tyto nezbytnosti byl školní rok pro vás i vaše děti příjemný, bezpečný a inspirující. 
Přeji nám všem, abychom i tento školní rok úspěšně zvládli a to hlavně v pohodě a ve zdraví. 

Libuše Daňhelková

 

25. 8. 2020

Výše školného a stravného pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 se budou upravovat platby za stravu. Prosíme o úpravu trvalých příkazu.

Měsíční aktuální platba školného a stravného k září 2020:

  • Děti 3 - 5 let: 1636,-Kč
  • Děti předškolní: 836,-Kč - pouze stravné
  • Děti s odkladem PŠD: 946,-Kč - pouze stravné

 

Platba školného pro školní rok 2020/2021 zůstává stejná: 800,-Kč za měsíc a dítě.

Poznámka: Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Úleva školného je posuzována individuálně na základě žádosti rodiče o osvobození od platby školného a po doložení potvrzení o pobírání dávek. Úleva od platby školného není nárokovatelná, předkládá se vedoucí učitelce (p. Kočové) a rozhoduje o ní ředitelka školy.

Na tento školní rok si prosím upravte své trvalé příkazy k platbě školného a stravného již k 25. dni předešlého měsíce (25. 8. na platbu září). Při nástupu nově přijatých dětí v září nebo během školního roku, zaplatí zákonný zástupce školné a stravné do 3 dnů od nástupu dítěte do MŠ převodem na účet: KB 107-4063490287/0100. Do poznámky prosíme, napište jméno dítěte a třídu.

28. 5. 2020