Mateřská škola

Aktuální informace

30. 5. 2023

Navýšení školného

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov Kořenského 10/760, příspěvková organizace, Mgr. Libuše Daňhelková stanovila podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, takto:
výše úplaty se stanovuje pro školní rok 2023/2024 na 1000,-Kč měsíčně. Prosíme o úpravu trvalých příkazu od srpna.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (do 31. 8. 2023). V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné také nehradí.

22. 5. 2023

Plánujeme další opatření na zahradě MŠ

Zřizovatel uvolnil finanční prostředky ve výši 700 000 Kč na úpravy hřiště a pokud vyjdou peníze tak i nový herní prvek. Dnes odpoledne 22. 5.  jsme se sešli se zřizovatelem na zahradě MŠ a domluvili jsme se na zhotovení nové obvodové zídky, která ohraničuje dopadovou plochu herních prvků. Oprava by měla proběhnout v průběhu letních prázdnin.

28. 2. 2023

Hledáme učitelku/učitele do MŠ

Hledáme paní učitelku nebo pana učitele do mateřské školy. Celý úvazek, nástup ihned.

Podmínky: Střední pedagogické nebo vyšší či vysokoškolské vzdělání v oboru. Ochota pracovat s dětmi, spolupracovat, podílet se na akcích MŠ a jejím rozvoji.

Nabízíme soudržný a multikulturní pracovní tým, dobrodružství vzdělávání na pražském Smíchově, školní stravování a další benefity.

Životopis prosíme na kocova@ms.zskorenskeho.cz.

13. 12. 2022

zvýšení stravného od ledna 2023

Vážení rodiče,

prosíme o upravení trvalých příkazů k 25. 12. 2022., aby již v lednu přišla správná platba. Děkujeme

Měsíční platby jsou již v součtu (školné + stravné) u dětí 3-5 let:

Děti 3-5 let: celodenní docházka: 1 870,- Kč   polodenní docházka: 1 650,- Kč   

Předškolní děti -  „šestiletí“ :  990,- Kč                 polodenní docházka: 770,-Kč

Děti s odkladem ŠD – sedmiletí: 1 100,- Kč               polodenní docházka: 880,- Kč

Ke stažení:

12. 12. 2022

Balíček okamžitá pomoc pražanům

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti opětovně zažádat o čerpání finanční podpory z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany v týdný od 12. - 16.12. 2022, který umožňuje hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5.
Toto usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Narozdíl od předchozího kola žádostí bude tentokrát možné žádat pouze o příspěvky na školné a stravné. Žádost o příspěvek z Fondu solidarity nebude z důvodu náročnosti a nejasností v podmínkách čerpání nabízen.
https://www.zskorenskeho.cz/projekty-dotace/v-realizaci/

 

9. 12. 2022

Projektový den v MŠ

V úterý 13. 12. proběhne ve 4. třídě Soviček Projektový den "Já, malý mysliveček". Program se zaměřením na enviromentlální vzdělávání - myslivecká osvěta. Děti se dozvědí pomocí zajímavých her a aktivit spoustu zajímavostí o myslivosti, přírodě, zvířatech, loveckých psech a tradicích myslivců. Provázet tímto dnem bude pan Vlk s fenkou německého krátkosrstého ohaře Bellis z Fílovy smečky.

Ke stažení:

6. 9. 2022

Obědy do škol na rok 2023

MČ Praha 5 připravila pro děti s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září  na OŠK MČ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a pravidla k dispozici pod tímto textem.

Ke stažení:

6. 6. 2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání platná od 1. 9. 2022.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov Kořenského 10/760, příspěvková organizace, Mgr. Libuše Daňhelková stanovila podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, takto:
výše úplaty se stanovuje pro školní rok 2022/2023 na 880,-Kč měsíčně.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné také nehradí.