Mateřská škola

Aktuální informace

Inspirace... Co doma?

Každý týden v pondělí (předškoláci-pondělní a středa) najdete zde na našich webových stránkách novou inspiraci pro aktivity a nápady (předškoláci-distanční výuku) pro činnosti s dětmi. Najdete v sekci své třídy, kam běžně vkládáme měsíční plány. Nebo pro dnešek nahlédněte do přiložené fotografie "Co doma?". 

Všem přejeme pevné zdraví, kolektiv MŠ Kořínek 

3. 3. 2021

Zaslaný dopis rodičům dětí z MŠ

Vážení rodiče, od 1.3. 2021 je naše MŠ z nařízení vlády uzavřena. Tento dopis jsme zasílali rodičům dětí do e-mailu.

1. 3. 2021

Uzavření mateřských škol

Vážení rodiče,
od pondělí 1. 3. 2021 má naše školka z nařízení vlády zavřeno. Předškoláci (všechny děti ze Sov a některé z Lišek) přechází na distanční výuku, která je povinná. Pro ostatní bude na webových stránkách případná inspirace pro povídání a tvorbu s dětmi. Více informací vám zašleme v pondělním emailu.
Děkujeme za spolupráci a zpětnou vazbu.
 

27. 2. 2021

Zvýšení prevence a bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

 v rámci preventivních opatření, Vás žádáme o dodržování dezinfekce rukou při vstupu do budovy MŠ a pečlivého zakrývání nosu a úst rouškami, nebo respirátory  po celou dobu pobytu v budově a šatnách dětí. Zvýšil se výskyt rodičů, kteří jsou pozitivní na Koronavirus.

 

Děkujeme za spolupráci a dodržování bezpečnosti všech dětí a zaměstnanců MŠ.

 

Kolektiv MŠ Kořínek

25. 1. 2021

Sauna - zrušena

Návštěvu sauny jsme nuceni ZRUŠIT.

Stále sledujeme aktuální situaci a vládní nařízení. Respektujeme preventivní opatření. Pokud bude vyhlášen PES 4 a PES 5 nemůžeme navštěvovat saunu dle vládních nařízení.

Děkujeme za pochopení.

 

Kolektiv MŠ Kořínek

 

25. 1. 2021

Výše školného a stravného pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 se budou upravovat platby za stravu. Prosíme o úpravu trvalých příkazu.

Měsíční aktuální platba školného a stravného k září 2020:

  • Děti 3 - 5 let: 1636,-Kč
  • Děti předškolní: 836,-Kč - pouze stravné
  • Děti s odkladem PŠD: 946,-Kč - pouze stravné

 

Platba školného pro školní rok 2020/2021 zůstává stejná: 800,-Kč za měsíc a dítě.

Poznámka: Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Úleva školného je posuzována individuálně na základě žádosti rodiče o osvobození od platby školného a po doložení potvrzení o pobírání dávek. Úleva od platby školného není nárokovatelná, předkládá se vedoucí učitelce (p. Kočové) a rozhoduje o ní ředitelka školy.

Na tento školní rok si prosím upravte své trvalé příkazy k platbě školného a stravného již k 25. dni předešlého měsíce (25. 8. na platbu září). Při nástupu nově přijatých dětí v září nebo během školního roku, zaplatí zákonný zástupce školné a stravné do 3 dnů od nástupu dítěte do MŠ převodem na účet: KB 107-4063490287/0100. Do poznámky prosíme, napište jméno dítěte a třídu.

28. 5. 2020