Mateřská škola

Aktuální informace

6. 9. 2022

Obědy do škol na rok 2023

MČ Praha 5 připravila pro děti s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září  na OŠK MČ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a pravidla k dispozici pod tímto textem.

Ke stažení:

6. 6. 2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání platná od 1. 9. 2022.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov Kořenského 10/760, příspěvková organizace, Mgr. Libuše Daňhelková stanovila podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, takto:
výše úplaty se stanovuje pro školní rok 2022/2023 na 880,-Kč měsíčně.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné také nehradí.