Mateřská škola

Aktuální informace

11. 5. 2022

31. 5. 2022, Myšky - Projektový den "Bum, bum, bum"

V úterý 31. 5. 2022 nás ve třídě Myšek navštíví odbornice a hudební lektorka Kateřina Ferlesová. Projektový den plný hudby, rytmů, tance a zážitků s perkusními nástroji a dalšími bubny.

Ke stažení:

11. 5. 2022

30. 5. 2022 Sovičky, Projektový den "Bum, bum, bum"

V pondělí 30. 5. 2022 nás ve třídě Soviček navštíví odbornice a hudební lektorka Kateřina Ferlesová. Projektový den plný hudby, rytmů, tance a zážitků s perkusními nástroji a dalšími bubny.

Ke stažení:

11. 5. 2022

17.5. 2022, Žabky - Projketový den "Bum, bum, bum"

V úterý 17. 5. 2022 nás ve třídě Žabek navštíví odbornice a hudební lektorka Kateřina Ferlesová. Projektový den plný hudby, rytmů, tance a zážitků s perkusními nástroji a dalšími bubny.

Ke stažení:

9. 5. 2022

12. 5. 2022, Lišky - Projektový den "Bum, bum, bum"

Ve čtvrtek 12.5.2022 nás ve třídě Lišek navštíví odbornice a hudební lektorka Kateřina Ferlesová. Projektový den plný hudby, rytmů, tance a zážitků s perkusními nástroji a dalšími bubny.

Ke stažení:

5. 5. 2022

Letní provoz 2022

Pro případ, že v červenci a srpnu budete potřebovat dítě umístit do mateřské školy, budou v provozu tyto MŠ:

od 11. do 22. 7. – MŠ nám. 14. října (MŠ a ZŠ Kořenského) a MŠ „U Krtečka“ Kudrnova

od 25. 7. do 5. 8. – MŠ Holečkova (MŠ a ZŠ Grafická)

od 8. do 19. 8. MŠ Nad Palatou

Od 1. 7.  do 9. 7. a od 22. 8 do 31. 8. bude ve všech MŠ zavřeno.

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Na prázdninový provoz je potřeba se přihlásit nejpozději do 18. 5.  a nahlásit případnou docházku na své třídě – informace najdete v šatnách. 

Na jiné školky je potřeba přinést v určený den přihlášku s evidenčním listem kmenové školky. Obojí vám předají učitelé osobně ve třídách koncem května. 

26. 8. 2021

Zdražování obědů

Vážení rodiče,

vzhledem ke  změně vyhlášky 107/2005 Sb. která nabývá platnosti 1.9.2021, zvyšujeme finanční limity na nákup potravin.
V návaznosti na to, muselo dojít k navýšení cen za obědy a to takto:

pro děti od 3 - 6 let na 902,-kč měsíčně  (41,-kč za stravu na den)

pro děti 7 let (OŠD) na 1012,-kč měsíčně (46,-kč za stravu na den)

Školné v tomto roce zůstává stejné 800,-kč měsíčně. Prosím o upravení trvalých příkazů na novou cenu za stravu a školné. Připomínáme, že předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Podrobnější informace na celoškolní schůzce rodičů.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A PLATBY NA ÚČET

Číslo bankovního spojení: KB 107 - 4063490287/0100 Vážení rodiče, prosím o zadání trvalého příkazu na platbu školného a stravného nejpozději k 25. dni předchozího měsíce! Platba bude v jedné částce (školné + stravné 22dní). Děti, které neplatí školné mají částku pouze za stravné.  Nově přijaté děti zaplatí do 3 dnů po nástupu do školky a další platba proběhne ve stejný měsíc nejpozději k 25. dni na měsíc následující. Nezapomeňte zadat variabilní symbol dítěte. (Bližší informace jsou k dispozici na nástěnkách tříd a u paní hospodářky MŠ).