Mateřská škola

Aktuální informace

14. 11. 2023

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,
V období od 23. 12. - 1. 1. 2024 bude naše školka uzavřena. Znovu otevřeme 2. 1. 2024 pro nahlášené děti. Anketa k nahlášení docházky bude vložena v průběhu prosince. Prosím nezapomínejte, že pokud v anketě vyplnítě, že Vaše dítě nepřijde, je zapotřebí omluvit jej na tento den i v aplikaci. Děkujeme
Kolektiv MŠ

12. 9. 2023

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Milí rodiče

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo pokračovat v realizaci opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve školním roce 2023/2024. Kdo by potřeboval čerpat z balíčku již od října je zapotřebí odevzdat vyplněný formulář, který si můžete vyzvednou na své třídě, do 15. 9. 2023 spolu s potvrzením o pobírání sociální dávky. Z balíčku se bude čerpat do 31. prosince 2023. Pokud zbydou finance, tak pomoc bude pokračovat i v roce 2024 nejdéle do 30. června.

Další možnost bude zažádat o pomoc v prosinci na leden. Pro případný zájem oslovte paní učitelky na třídách. Odevzdání formulářů bude opět do 15. 12. 2023. spolu s potvrzením o pobírání sociání dávky.

Formulář je možné si i vytisknout viz. níže.

Ke stažení:

22. 8. 2023

Aktuální platby školného a stravného

Výše úplaty se stanovuje pro školní rok 2023/2024 na 1000,-Kč měsíčně. Prosíme o úpravu trvalých příkazu od srpna.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (do 31. 8. 2023). V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné také nehradí.

V příloze máte uvedené aktuální platby za školné i stravné pro tento školní rok.

Ke stažení:

22. 8. 2023

Obědy do škol na rok 2024

MČ Praha 5 připravila pro děti s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září  na OŠK MČ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a pravidla k dispozici pod tímto textem.