Přípravná třída

 den v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ, zápis 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Dne 3. 2. (pátek) máme pololetní prázdniny.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme na den otevřených dveří dne 30. 3. 2023 od 8:00 - 16:00. Dopoledne (do 11:40) můžete nahlédnout do výuky. Během celého dne vás provedou nejstarší žáci školou a odpoledne vám vaše dotazy případně zodpoví  zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Kateřina Růtová.

Těšíme se na vás!

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO A PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis proběhne ve dnech  středa a čtvrtek 12. a 13. 4. od 14:00 do 16:30, náhradní termín 27. 4. 14:00 - 16:00.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - APLIKACE

Zápis proběhne prostřednictvím aplikace. Vyplnění přihlášek v aplikaci bude možná od 1. 4. 2023. Prohlédnout aplikaci a registrovat se lze již od 15. 3. na tomto odkazu.

Zápis proběhne ve výše uvedených termínech za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, postupujete stejně jako při zápisu ke školní docházce. Prosím, nezapomeňte v takovém případě na doplnění žádosti o posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutou z aplikace)

Pokud budete žádat o odklad školní docházky:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o odklad školní docházky (vytisknutou z aplikace)
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
 • doporuční od dětského lékaře
 • v případě zájmu o přípravnou třídu žádost o přijetí do přípravného ročníku

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Kateřinu Růtovou na rutova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675 (telefonicky v čase 14:00 až 16:00).

Těšíme se na vás!

PŘÍPADNÉ DOTAZY A PODNĚTY:

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 5. 2023 a doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

Pokud by dítě mělo již nastoupit do prvního ročníku (věkově), ale rodiče mají zájem o přípravný ročník, je třeba požádat o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi (potvrzení z PPP, od dětského lékaře).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Články