Přípravná třída

informace : cíl přípravné třídy, přijetí, den v přípravné třídě

Aktuální informace

Vážení rodiče,

od 1. března 2021 přechází přípravná třída na distanční výuku. 

Vždy v pondělí zde najdete týdenní nabídku vzdělávacích aktivit pro děti v oddílu články - Učíme se doma.

V omezené míře se zde pokusím dotknout námětů z našeho třídního vzdělávacího plánu, tak aby děti neztratily kontakt se školou. 

Nové téma začneme motivačním filmem nebo pohádkou. 

Děti si mohou trénovat paměť tím, že se naučí básničku nebo písničku k tématu. 

Každodenní kreslení pomůže dětem udržovat jejich pracovní návyky, které využijí v 1. třídě. 

Povzbuzujme v dětech samostatnou aktivitu ve vyhledávání dalších poznatků z přírody, z knih či běžného života.

Pod heslem náměty, aktivity a inspirace najdete odkazy, které můžete využít pro procvičování a zábavě dětí.

Obrázky, které mi pošlete, vystavím ve fotogalerii třídy a stanou se tak inspirací pro ostatní spolužáky.

Individuální (dobrovolné) Skype konzultace s rodiči a dětmi budou ve čtvrtek a pátek od 8:00 do 9:00.

Mobil a Skype spojení na třídní učitelku najdete ve svém mailu.

 

S přáním pevného zdraví

Marcela Vitoušová

vitousova@zskorenskeho.cz

28.2. 2021

 

Informace k uzavření škol a distanční výuce:

Usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 č.200 v příloze ke stažení.

Výuka je v tomto období pro žáky povinná.

Žák má povinnost se distanční výuky účastnit, jestliže nemá cestu, jak se jí účastnit, požádá (nejlépe mailem) jeho zákonný zástupce třídního učitele o předávání jinou cestou, vysvětlí své možnosti.

Jestliže se žák nemůže účastnit distanční výuky, zákonný zástupce ho mailem omluví třídnímu učiteli a sdělí důvody neúčasti na distanční výuce. Úkoly žák doplní v nejbližším možném termínu.

 

 


Ke stažení

Články