Přípravná třída

Vážení rodiče,

Od 14. října 2020 přechází přípravná třída na distanční výuku.

Vždy v pondělí zde najdete týdenní nabídku vzdělávacích aktivit pro děti. 

Úkoly najdete na této stránce v oddílu články - Učíme se doma.

V omezené míře se zde pokusím dotknout námětů z našeho třídního vzdělávacího plánu, tak aby děti neztratily kontakt se školou. 

Nové téma začneme motivačním filmem nebo pohádkou. 

Děti si mohou trénovat paměť tím, že se naučí básničku nebo písničku k tématu. 

Každodenní kreslení pomůže dětem udržovat jejich pracovní návyky, které využijí v 1. třídě. 

Povzbuzujme v dětech samostatnou aktivitu ve vyhledávání dalších poznatků z přírody, z knih či běžného života.

Pod heslem náměty, aktivity a inspirace najdete odkazy, které můžete využít pro procvičování a zábavě dětí.

Obrázky, které mi pošlete, vystavím ve fotogalerii třídy a stanou se tak inspirací pro ostatní spolužáky.

Mobil a Skype spojení na třídní učitelku najdete ve svém mailu.

S přáním všeho dobrého

Marcela Vitoušová

vonesova@zskorenskeho.cz

13.10. 2020

 

 

Informace k uzavření škol a distanční výuce:

Prosím o dodržování vyhlášky MŠMT k distanční výce:

  • Výuka je v tomto období pro žáky povinná. 
  • Žák má povinnost se distanční výuky účastnit; jestliže nemá cestu, jak se jí účastnit, požádá (nejlépe emailem) jeho zákonný zástupce třídního učitele o předávání jinou cestou, vysvětlí své možnosti.
  • Jestliže se žák nemůže účastnit distanční výuky, zákonný zástupce ho emailem omluví třídnímu učiteli a sdělí důvody neúčasti na distanční výuce. Úkoly žák doplní v nejbližším možném termínu.
  • Účast na vzdělávání je povinná, úkoly jsou tudíž povinné.
  • Usnesení vlády ČR č. 1022 - v příloze ke stažení
  • Dopis rodičům - v příloze ke stažení

ROZVRH HODIN

informace: Cíl přípravné třídy, Přijetí dítěte do přípravné třídy, DEN v přípravné třídě


Články