Základní škola

Aktuální informace

25. 9. 2023

Nový způsob telefonického omlouvání žáků a vrátnice

Nejlepší způsob omlouvání žáků je stále e-mailem na adresu třídního učitele. Pokud nemáte přístup k e-mailu, můžete využít telefonní číslo 273 132 833, kterým se dovoláte do nově zřízené vrátnice. Paní vrátná od vás převezme omluvenku - je potřeba nahlásit jméno, příjmení a třídu vašeho dítěte a předpokládanou délku trvání absence.
Vrátnice bude obsazena v září a říjnu od 7:30 do 10:30, od listopadu pak také v odpoledních hodinách. Paní vrátná bude také organizovat příchod návštěv do budovy a zajišťovat jejich kontakty s pedagogy.

19. 9. 2023

Občasník

Občasník z třídních schůzek a začátku školního roku najdete v sekci Dokumenty/Občasník.

2. 9. 2023

Do nového školního roku s novým školním řádem

Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k některým změnám v zákonech a vyjádření MŠMT o domácí přípravě a domácích úkolech přistupujeme i ke dvěma změnám ve školním řádu. Jedna se týká zákazu užívání dalších látek ve škole - přibyly nikotinové sáčky - a není třeba o ní dlouze diskutovat. Druhá změna je popsána celým novým odstavcem - a to je hodnocení domácí přípravy a domácích úkolů. Nové znění školního řádu je k dispozici zde. 

Do školního vzdělávacího programu přibyly dva předměty: volitelný jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem - Základy českého jazyka a volitelný předmět pro 6. - 7. ročník Mediální a společenská výchova.