ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského

ZŠ Kořenského

vize školy

Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se ŠVP Otevřená škola pro 21. století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti. Naším mottem zůstává: Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší.

co nás čeká dále ve školním roce 2019/20

Čekáme na větší rekonstrukci prostor 

Zatímco na Žvahově se staví a další rekonstrukce čeká učebnu pro budoucí prvňáčky, v Kořenského i na náměstí 14. října si budeme muset počkat.
Mateřská škola dostala na jaře 2019 nový systém kamer, který by měl podpořit větší bezpečnost, nicméně o nových dveřích a jejich hospodárnosti se stále vede diskuse. Dětské toalety a chodby včetně schodišť jsou již ve značně zbídačelém stavu. Tato obsáhlejší rekonstrukce včetně zateplení schodiště čeká na rozhodnutí zřizovatele. Opravíme alespoň technická zařízení v kotelně a budeme jednat o tom, jakým způsobem můžeme pomoci již vysloužilé sauně.
Půdní vestavba v Kořenského je ve stádiu plánů, čekajících na stavební povolení, zařazení do rozpočtu a výběr firmy. Letos v létě k ní zřejmě nedojde, budeme se tedy snažit apoň vymalovat některé části školy. Je nám ovšem líto, že zřizovatele nemůže reagovat na zvýšený počet žáků ve škole rychleji - žáci i zaměstnanci by si pro všeobecnou pohodu zasloužili větší prostorový komfort.

oddělení pracoviště Pod Žvahovem

Organizačně náročná operace oddělení pracoviště Pod Žvahovem nás čeká v letních měsících. Bude třeba oddělit veškeré informační i organizační systémy, dořešit rozpočet škol, připravit na změnu zaměstnance i žáky a rodičovskou veřejnost. 
Věříme, že jsme pro vznik žvahovské základní školy udělali maximum, a od září 2019 bude v pohodě existovat samostatně a rozvine se do úspěšně fungující školy.

výchovně vzdělávací proces

Výchovně vzdělávacímu procesu se věnujeme ve zvláštním článku o výsledcích a důsledcích rodičovského dotazníku. 
Nově zavedený systém přihlašování do kroužků školní družiny hodnotíme jako vyhovující pro všechny strany - podstatně nám ubylo množství papírových přihlášek a velmi dobře se nám komunikuje elektronicky.
Chystáme - na základě Vašich podnětů - také změny v informačním systému školy. Známky chceme od školního roku 2019/20 publikovat pouze elektronicky, papírová žákovská knížka nám zůstane na potvrzování kontroly té elektronické, omluvný list a další sdělení.

Tradiční školní akce

Jako obvykle nás i v tomto školním roce čekají koncerty školního sboru, adventní dílny, vánoční zpívání, dny se záchranným systémem a zahraniční výjezdy. Žáky čeká i oblíbený projekt Edison a těm trochu odrostlejším se bude věnovat pravidelně rodilý mluvčí v hodinách angličtiny. Do výuky chceme více zařadit testování, aby si naši starší školáci navykli na systém, kterému se nevyhnou při přijímacích zkouškách. Nově se věnujeme zahraničním stážím v rámci vzdělávání učitelů. Supervize a workshopy, které pro ně chystáme kromě toho, jsou již tradiční. Vzdělávací setkání ovšem uspořádáme také společné pro pedagogy i rodiče - a to v oboru kybernetické bezpečnosti a výchovy pro digitální věk.

Přejeme všem příjemný a poznáním naplněný školní rok.

Libuše Daňhelková


Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio