ZŠ Kořenského

vize školy

Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se ŠVP Otevřená škola pro 21. století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.
Naším mottem zůstává: Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší.

Co nás čeká ve školním roce 2020/21

stále Čekáme na větší rekonstrukci prostor

Mateřská škola dostala na jaře 2019 nový systém kamer, který by měl podpořit větší bezpečnost. Nové dveře by měly následovat jako součást nového pláště budovy. Děti využívají nové dopravní hřiště na dříve asfaltové části zahrady - velice se podařilo, určitě přinese mnoho užitku. Dětské toalety a chodby včetně schodišť jsou již ve značně zbídačelém stavu. Tato obsáhlejší rekonstrukce včetně zateplení schodiště čeká na rozhodnutí zřizovatele. V plánu jsou na léta 2021 (toalety) a 2022 (zateplení a vstup do budovy). Opravili jsme alespoň technická zařízení v kotelně a s dotací zřizovatele dokončili větší rekonstrukci již vysloužilé sauny. Nová sauna bude v provozu hned, jak to opatření proti Covid dovolí.

Půdní vestavba v Kořenského je ve stádiu plánů, čekajících na zařazení do rozpočtu a výběr firmy. Poslední zprávy hovoří o tom, že by první etapa měla začít v létě 2021, pokračování pak přes velké prázdniny roku 2022. Budeme doufat, že se to skutečně podaří. Přes prázdniny 2020 jsme zvládli vymalovat některé třídy a opatřit je novými podlahami. Proběhla velká úprava pódia a oprava podlahy v sále a drobná oprava na školním hřišti, které by časem zasloužilo větší rekonstrukci. Čekáme také na možnost využití dalších částí sklepa - po již dávno plánovaném odvlhčení bychom potřebovali využít prostory na šatny a aspoň z jedné šatny udělat učebnu jazyků. Zprovoznili jsme místnost pro pracovnu psychologa a sociáního pedagoga a opravujeme další místnost jako hudební studio. Je nám líto, že zřizovatel nemůže reagovat na zvýšený počet žáků ve škole rychleji - žáci i zaměstnanci by si pro všeobecnou pohodu zasloužili větší prostorový komfort.

Výchovně vzdělávací proces

Výchovně vzdělávacímu procesu se věnujeme ve zvláštním článku o výsledcích a důsledcích rodičovského dotazníku.

Nově zavedený systém přihlašování do kroužků školní družiny hodnotíme jako vyhovující pro všechny strany - podstatně nám ubylo množství papírových přihlášek a velmi dobře se nám komunikuje elektronicky.

Od září 2019 nastala velká změna v informačním systému školy. Známky chceme od školního roku 2019/20 publikovat pouze elektronicky, papírová žákovská knížka nám zůstane na potvrzování kontroly té elektronické, omluvný list a další sdělení. V rámci karantény jsme s tímto systémem udělali dobrou zkušenost.

V roce 2020 nás všechny zastihla velká změna - přechod na distanční výuku. Vnímáme, že pedagogové, žáci i rodiče se snažili dělat to nejlepší, aby vzdělávací proces mohl probíhat dále. Neustále se učíme novým věcem, abychom se této formě výuky přizpůsobili, vybavujeme pedagogy technikou, vylepšujeme připojení školy k internetu, poskytujeme techniku i žákům, kteří ji nemají. 
Podpůrný tým je připraven pomáhat těm, kdo potřebují; vnímáme krizi, ale nejsme v ní sami.

 

Přejeme všem pevné zdraví a přes všechna úskalí poznáním naplněný školní rok.

Libuše Daňhelková