ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. 1. září 2019 bylo pracoviště Pod Žvahovem osamostatněno a vznikla tím nová základní škola, zřizovaná MČ Praha 5. 

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 320 žákům. Od 1. září 2019 na Kořenského je také zřízena přípravná třída. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 100 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na odloučeném pracovišti na náměstí 14. října ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více

Aktuální informace

Škola pro žáky 6. až 8. ročníků

Vážení rodiče a milí žáci,

máme pokyn ministra zdravotnictví, který umožňuje docházku žáků 6. až 8. ročníků od 8. 6. Tato docházka formou konzultací bude dobrovolná a určitě ne každodenní. Žákům bude umožněno hlavně načerpat vědomosti a dovednosti, které pro podmínky ke vzdělání v době omezení načerpat nemohli, a dohodnout se s učiteli na konečném hodnocení pololetí. Také bude možnost vyzvednout si své osobní věci ze skříněk a odevzdat učebnice. 30. června si dle harmonogramu mohou vyzvednout vysvědčení.

Podrobněji vás budeme informovat po začátku příštího týdne a to prostřednictvím emailu. Děkujeme za pochopení.

27. 5. 2020

Den dětí

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče,

na neděli 31. května 2020 v čase od 14:00 do 19:00 hod. především pro vás připravuje MČ Praha 5 oslavu Dne dětí. Uskuteční se ve venkovních prostorách Radlické kulturní sportovny na adrese Za ženskými domovy 125/5, Praha 5.

27. 5. 2020

OFFline systém

Žáci, kteří nemají k dispozici počítač, si chodí pro úkoly ( a přinášejí hotové) v pondělí v poledne. Nebudeme to měnit, učitelé připravují materiály a koordinace je poměrně složitá. Děkujeme za pochopení.

22. 5. 2020

Vstup do školy 25. 5. a dále

Vážení rodiče,
prosíme vás o dodržování těchto opatření při vstupu do školní budovy:

  • Ranní doprovod žáků končí na chodníku před školou, vzhledem k velké koncentraci lidí zde používáme roušky nebo jiným způsobem zakrytá ústa a dýchací cesty. Počkejte prosím na změření teploty vašeho dítěte.
  • Vyzvedávání žáků probíhá ve vstupní hale, vstupujeme do ní opět se zakrytým obličejem, dezinfekci využijte před i po kontaktu se zvonkovým tablem.
  • Dohodnuté vyzvedávání potvrzení, učebních pomůcek a předávání úkolů probíhá mimo ranní špičku ve vstupní hale.
  • Do prostor školy vstupují rodiče pouze na dohodnutá delší jednání.

Děkujeme vám.

22. 5. 2020

Hodnocení za druhé pololetí 2020

Ředitelka školy seznámila rodiče dopisem s hodnocením za druhé pololetí běžícího školního roku.

Školní řád zústává v platnosti všude tam, kde ho neupravuje vyhláška MŠMT o hodnocení v tomto školním pololetí. Znamená to tedy, že hodnocení chování bude probíhat pouze za dobu strávenou ve škole - a to v souladu se školním řádem. Pokyn MŠMT dává také možnost postihnout opakované nedodržování epidemiologických opatření ukončením docházky žáka - a my doufáme, že tento krok nebude potřeba využít.

Seznamte se s pravidly hodnocení (PDF)

20. 5. 2020

Stravování od 25. května

Žáci 1. stupně, kteří byli přihlášeni k docházce do školy od 25. května a kteří byli přihlášeni ke stravování, budou na oběd docházet společně dle stanoveného rozpisu. Stravování je zajištěno pouze jedním jídlem. Žáci, kteří nejsou přihlášeni k docházce do školy, nemohou ani docházet na obědy.

20. 5. 2020

Informace pro zájemce o dobrovolnou docházku do školy po 25. 5.

Vážení rodiče a milí žáci, 

Od 25. 5. bude umožněn vstup do školy a vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku a přípravné třídy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem. Prosíme, abyste svým třídním učitelům nejpozději do 15. 5. do 9:00 oznámili, zda vaše dítě bude docházet do školy nebo ne.
Pozdější přihlášení není možné z organizačních důvodů. Nezapomeňte uvést i zájem o školní jídelnu a čas, kdy bude vaše dítě ze školy odcházet. Třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy na základě počtu přihlášených dětí sestaví skupiny. Ve skupině může být maximálně 15 dětí. Složení skupin je neměnné (od 25. 5. do 30. 6. 2020), tzn. ve stejné skupině zůstanou děti celý den.

Je možnost přihlásit vaše děti na dopolední vzdělávání, oběd (teplý, nabídka pouze jednoho jídla) a do čtvrtého ročníku též na odpolední pobyt. Ranní nástup do školy bude 7:30 - 7:55, konec odpoledního pobytu bude v 16:00. Rodiče budou ráno končit svůj doprovod na chodníku před školou a nebudou vstupovat ani do vstupní haly školy. 

Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Sundání roušek při frontální výuce je zcela v kompetenci pedagoga; je ale pravděpodobné, že učitelé budou roušky při výuce vyžadovat. Při případných skupinových aktivitách je rouška povinná. Každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Odpoledne bude zaměřeno na zájmové aktivity, zúčastnit se mohou i děti, které nejsou přihlášeny do školní družiny. Vycházky mimo budovu školy a školní pozemek nejsou v tuto chvíli povoleny. Učebny PC nebude možné využívat. Za odpolední část se neplatí žádné poplatky.

Další informace naleznete ve zprávě, která vám byla hromadně odeslána 11.5. Pokud jste zprávu neobdrželi, kontaktujte prosím třídní učitelku. Děkujeme vám za spolupráci.

12. 5. 2020

Výsledky zápisu

Vážení rodiče zájemců o naši školu, 

oznamujeme vám, že přijmeme všechny zájemce do prvního ročníku i do přípravné třídy, kteří u nás absolvovali zápis v řádném termínu (tedy do 30. 4. 2020), spádové i nespádové. 

Rádi se s vámi uvidíme na schůzce ve druhé polovině června, termín bude upřesněn.

Děkujeme vám za důvěru. 

4. 5. 2020

Pronájmy

Omlouváme se všem, pronájem do konce školního roku nebudeme poskytovat. 

S dlouhodobými klienty pro pronájmy do budoucna počítáme. V současné době ale potřebujeme v první řadě zabezpečit vzdělávací proces. Prosíme, nevolejte nám, nechceme dělat výjimky, věnujeme se své hlavní činnosti. Děkujeme za pochopení.

4. 5. 2020

Potvrzení o ošetřování člena rodiny při uzavření škol

Vážení rodiče,

vzhledem k minimalizaci mezilidských styků a doporučení MPSV o možnosti elektronického vydávání potvrzení o ošetřování člena rodiny v době uzavření škol kontaktujte paní hospodářku na bergerova@zskorenskeho.cz a následně vám bude potvrzení zasláno emailem. V emailu prosím uvádějte jméno, příjmení, datum narození a třídu dítěte.

Děkujeme za pochopení.

25. 4. 2020

Jak zvládnout distanční vzdělávání

Vážení rodiče, 

v záložce Prevence SPJ nabízíme pár tipů, jak zvládnout distanční vzdělávání. Děkujeme, že to tak skvěle zvládáte!

16. 4. 2020

Hledáme zaměstnance

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, hledá zaměstnance - od srpna/září 2020:

Učitele/učitelku prvního stupně. Dle dohody a zkušeností první nebo třetí třída.

Učitele/učitelku matematiky, fyziky a chemie na druhém stupni.

Možná kombinace úvazků či menší úvazek pro studenta, jsme operativní. 

Dále přijmeme nové učitele/učitelky do naší MŠ.

Hledáme také nepedagogického zaměstnance - uklízeče/uklízečku v kombinaci s vrátným/vrátnou, lze se dohodnout na výši úvazku.

Firemní benefity: milý kolektiv, blízkost fakulty, žáci, kteří umí překvapit, výborná dostupnost MHD, školní obědy, náročná, ale  ohodnocená práce.

Životopisy zájemců - pedagogů prosíme na danhelkova@zskorenskeho.cz, nepedagogové prosím volejte 724 754 881.

26. 1. 2020