ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

Výdej obědu a přihlášky/odhlášky na konci školního roku.

Přihlášky a odhlášky obědů bude možno provádět do 25. 6. 2019 do 14:00. Po tomto termínu nebude již možno v systému provádět změny přes pc box a ani přes web !!!!

Obědy dne 28. 6. 2019 budou vydávány  ve zkrácené době a to od 11:00 do 12:30!!

20.6.2019

Mapa školy - souhrn z dotazníkového šetření

Děkujeme všem účastníkům za odpovědi v šetření MAPA školy a více uvádíme zde. 

18.6.2019

Informace o přestupech na ZŠ Kořenského

Vzhledem k naprostému naplnění kapacity školy v současné době nebudeme přijímat ŽADNÉ přestupy nových žáků na naši školu. Na jednotlivá místa přijmeme uchazeče pouze v případě, že se dozvíme do konce srpna o uvolnění některého ze současných míst;  přednost dáme žákům ze spádové oblasti.

Děkujeme za pochopení.

14.6.2019

SWOT analýza školy - dotazník

Vážení rodiče a milí žáci,

   dovolte mi pozdravit Vás, popřát vše dobré a obrátit se na Vás s následující prosbou o pomoc. Městská část se rozhodla zpracovat strategický dokument pro rozvoj školství Prahy 5 a k tomu potřebuje získat výchozí údaje. Z tohoto důvodu byli ředitelé základní škol požádáni o součinnost při získávání podkladů, kterými by měl být popis silných i slabých stránky škol, dále příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Aby ředitelé tuto analýzu mohli zřizovateli poskytnout, je zapotřebí pro ni získat data. Jednou z možností pro jejich získání je dotazník, o jehož vyplnění v těchto dnech žádáme žáky a všechny zaměstnance škol. 

Více informací v sekci akce školy. 

3.6.2019

VIDEOPREZENTACE ŠKOLY

Jan Obst, žák 9. A třídy, zpracoval videoprezentaci o naší škole.  Ta vypráví příběh kluka, který vás seznámí s průběhem výuky na 1. stupni ZŠ. S postupujícím věkem se ocitá na 2. stupni ZŠ, provází vás školním životem všech žáků, i tím vlastním - pozná první lásku ...

29.5.2019

Výsledky zápisu do 1. a přípravné třídy

Výsledky zápisu do přípravné třídy jsou zde a výsledky zápisu do prvního ročníku na tomto odkazu. 

Rozhodnutí o přijetí budou k dispozici na poslední lekci Hrajeme si na školu dne 30. 5. 2019, 15:00 - 16:00 nebo v přípravném týdnu od 27. 8. do 31. 8. u zástupkyně pro 1. stupeň. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou. Vaše dotazy ráda zodpoví zástupkyně pro první stupeň, paní Mgr. et Mgr. Polanecká Ondrejková na tel. 733 515 675.

22.5.2019

Mezinárodní spolupráce pedagogů - Finsko (Kitee)

Někteří pedagogové z naší školy se účastní mezinárodních stáží. O jedné z takových návštěv se můžete dočíst zde. 

18.5.2019

Hledáme zaměstnance

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, hledá zaměstnance - od srpna/září 2019:

Učitele/učitelku prvního stupně. Dle dohody a zkušeností první nebo třetí třída.

Učitele/učitelku matematiky, fyziky a chemie na druhém stupni.

Možná kombinace úvazků či menší úvazek pro studenta, jsme operativní. 

Dále přijmeme nové učitele/učitelky do naší MŠ.

Hledáme také nepedagogického zaměstnance - uklízeče/uklízečku v kombinaci s vrátným/vrátnou, lze se dohodnout na výši úvazku.

Firemní benefity: milý kolektiv, blízkost fakulty, žáci, kteří umí překvapit, výborná dostupnost MHD, školní obědy, náročná, ale  ohodnocená práce.

Životopisy zájemců - pedagogů prosíme na danhelkova@zskorenskeho.cz, nepedagogové prosím volejte 724 754 881.

26.4.2019

Možnost přestupu na naši školu

Vážení rodiče, milé děti,

pro příští školní rok 2019/2020 máme volná místa v budoucích třetích ročnících. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro I. stupeň Mgr. Kateřinu Polaneckou Ondrejkovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz.

29.3.2019

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky.

"Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

6.3.2019

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio