ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

Dejte jméno časopisu o školství Prahy 5

V našich školách a školkách se dějí skvělé věci. Každý den se ve třídách potkávají děti, žáci a učitelé, aby společně objevovali, tvořili, učili se a hráli si. K těmto činnostem školy potřebují týmy lidí, kteří zajišťují provoz a servis, a jsou tudíž také nepostradatelnou součástí škol. O těchto lidech a o všem, co se ve školách odehrává, by měl být nový časopis, kterému chceme dát jméno. Pomozte nám ho najít. Zapojte se do výzvy a pošlete svůj návrh do 27. 3. na adresu casopis@praha5.cz.

Mgr. Renáta Zajíčková, 1. místostarostka MČ Praha 5, oblast školství a občanskosprávní

23.3.2019

Jarní DOD a zápis do první a přípravné třídy

Jarní den otevřených dveří chystáme na 21. března. Můžete se podívat na otevřené vyučování (mohou přijít i rodiče současných žáků) od 8:00 do 11:40, nechat se provést školou od 14:00 do 16:30 a poté si poslechnout jarní koncert školního sboru od 17:00. Dále bude k vidění výstava Příběhy našich sousedů na půdě školy.

Zápis do prvního ročníku se uskuteční 24. a 25. dubna. Ve školním roce 2019/20 otevřeme na pracovišti Kořenského jednu první třídu a nově také přípravnou třídu. Zápis do první i přípravné třídy bude probíhat zde v Kořenského.

18.3.2019

Podrobnější výsledky dotazníku Kvalita VVP 2019

Děkujeme respondentům dotazníku Kvalita VVP a účastníkům únorového setkání se zřizovatelem. Zde jsou podrobnější výsledky dotazníku a úvaha nad nimi. A více o situaci školy se můžete dočíst v úvodním článku.

17.3.2019

Hledáme zaměstnance

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, hledá spolupracovníka - od září 2020 učitele matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky a informatiky. Možná kombinace úvazků, jsme operativní. Výhodou je kombinace matematiky s jedním z uvedených předmětů. Vítáme také ochotu ke spolupráci se školním sborem.

Dále přijmeme nové učitele do naší MŠ.

Firemní benefity: milý kolektiv, blízkost fakulty, žáci, kteří umí překvapit, výborná dostupnost MHD, školní obědy, náročná, ale dobře ohodnocená práce.

Životopisy prosíme na danhelkova@zskorenskeho.cz.

15.3.2019

Příběhy našich sousedů - výstava

Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post Bellum. Žáci se během půl roku stanou reportéry, historiky, novináři, najdou si pamětníka, vyzpovídají ho, nahrají jeho životní vzpomínky, digitalizují fotografie a všechno zpracují do různých výstupů. Nejčastěji jsou to audioreportáže.

Výstava byla vytvořena na základě nahrávek dětí s pamětníky. Také fotografie (kromě profilových, které pořídil pan fotograf Lukáš Žentel) jsou dílem žáků. Výstava obrazově doprovází projekt, aby byly ve veřejném prostoru vidět výsledky půlročního úsilí zapojených dětí.

K vidění bude tato výstava celých 14 dní od 19. 3. v budově naší ZŠ Kořenského na půdě. Prohlédnout si ji můžete zejména během dne otevřených dveří 21. března, společně ze zbytkem školy.

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-5/praha-5-2018-2019/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/praha-6-3-2019/

14.3.2019

Olympiáda v AJ

Náš reprezentant v olympiádě z angličtiny Filip Msallam obsadil v obvodním kole této soutěže první příčku a dostal se tak do krajského kola. Filipův zájem o jazyk je obrovský, má výborné zkušenosti s učením prostřednictvím videí a filmů, prováděl naši návštěvu z USA a erudovaně v angličtině hovořil o českém školství. Přejeme mu mnoho úspěchů do dalších let.

13.3.2019

PC soutěž IT gram - výsledky

Dne 13. 3. 2019 proběhlo v budově naší školy obvodní kolo PC soutěže IT gram, kterého se zúčastnilo hned několik školy z Prahy 5.

Zde jsou výsledky za jednotlivé kategorie. 
Naši obsadili tyto příčky: ANIMACE 2. místo - Jan L., 3. místo - Emílie D., GRAFIKA 2 1. místo - Barbora L., PREZENTACE 2. místo - Leontina S., 3. místo - Markéta S., WORD 2 1. místo (dělené) - Kristýna D., 3. místo (dělené) - Nela V. ze ZŠ Kořenského WORD 1 1. místo - Linda S.

13.3.2019

Úspěšná reprezentace školy

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základní školy. Náš tým ve složení Linda Hojná, Filip Msallam, Štěpán Best, Jakub Kroupa, PaedDr. Boris Hajdúk dne 6. 3. 2019 obhájil u závěrečné obhajoby před porotou 2. místo s rozhlasovou reportáží o životě pana Daniela Kroupy - signatáře Charty 77.

Kromě toho se FIlip Msallam dostal vítězstvím v obvodu do krajského kola v Olympiádě v anglickém jazyce. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme. 

8.3.2019

Zpětná vazba od rodičů - účastníků setkání 26. 2.

V úterý 26. 2. jsme se zúčastnili setkání rodičů a školy, která byla zastoupena nejen pedagogy a vedením školy, ale také žáky školního parlamentu, který představil svoji činnost i návrhy na zlepšení výuky. Bylo velmi inspirující vidět, že i děti mají aktivní zájem o dění ve škole.

7.3.2019

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky.

"Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

6.3.2019

Výchova dětí v digitálním věku

Dne 9. dubna 2019 proběhne od 17:30 setkání s kpt. Ing. Mgr. Tomášem Daňhelkou, odborníkem z řad Policie ČR, s tématem výchovy dětí v digitálním věku.

3.3.2019

Dobrá škola – setkání a dotazníkové šetření

V úterý 26. února 2019 proběhla další beseda ze série setkání pedagogů a rodičů. Účastí nás potěšili i zástupci Městské části Praha 5 – první místostarostka paní Mgr. Renáta Zajíčková a členové zastupitelstva pan Mgr. Vít Šolle, JUDr. Jakub Blažek a paní PhDr. Marie Hakenová Ulrichová.

Toto setkání bylo zaměřeno na další rozvoj školy, možnosti či příležitosti ke zlepšení, zhodnocení výstupů z dotazníku Kvalita výchovně vzdělávacího procesu (samotné výsledky dotazníku si můžete prohlédnout v příloze) či návrhy k dalšímu vývoji školy, které přinesli zástupci školního parlamentu.

Všem účastníkům setkání i dotazníkového šetření děkujeme za jejich cenné náměty.

Ke stažení:

22.2.2019

Ochrana zdraví žáků

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se nastává doba chřipkových onemocnění, prosíme vás o ochranu zdraví všech žáků i zaměstnanců školy. Odkazujeme na stránky Státního zdravotního ústavu. Ve škole se v tomto zimním období též potýkáme s pedikulózou (výskytem vší) a postupujeme dle materiálu KHS Praha. 

V případě, že se u vašeho dítěte objeví podezření na výskyt některého z uvedených onemocnění, mají pedagogičtí pracovníci povinnost vás upozornit. Další odpovědnost je na vaší straně. Z kolektivu nikoho nevyčleníme, nicméně apelujeme na vás v zájmu obecného zdraví, abyste do školy posílali pouze zdravé děti. Děkujeme.

13.2.2019

Zápis do 1. a přípravné třídy

Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy pro ZŠ Kořenského proběhne 24. a 25. dubna, 14:00 – 18:00 (příchod do 17:15). 
Náhradní termín 30. 4; 14:00 16:00. S sebou vezměte: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, zdravotní pojištění. Cizinci dále: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas.

Nepřehlédněte: přípravná třída bude pro školní rok 2019/20 přesunuta ze Žvahova do Kořenského - bližší informace o jejím programu zde. 
Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

17.12.2018

Školní zralost dětí - pro rodiče prvňáků současných i budoucích

V poslední době škola dostává podněty k zamyšlení o tom, zda nároky na děti, které se stávají našimi žáky, nejsou přílišné. Školní zralost, či připravenost na první třídu, je citlivá otázka, proto se opíráme o materiál MŠMT pro předškolní vzdělávání, který je Vám k dispozici na našich stránkách. Věřím, že zaujme nejen rodiče budoucích prvňáků, ale také Vás, kdo již máte své děti v prvním či vyšším ročníku.

21.11.2018

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio