ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

Ochrana zdraví žáků

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se nastává doba chřipkových onemocnění, prosíme vás o ochranu zdraví všech žáků i zaměstnanců školy. Odkazujeme na stránky Státního zdravotního ústavu. Ve škole se v tomto zimním období též potýkáme s pedikulózou (výskytem vší) a postupujeme dle materiálu KHS Praha. 

V případě, že se u vašeho dítěte objeví podezření na výskyt některého z uvedených onemocnění, mají pedagogičtí pracovníci povinnost vás upozornit. Další odpovědnost je na vaší straně. Z kolektivu nikoho nevyčleníme, nicméně apelujeme na vás v zájmu obecného zdraví, abyste do školy posílali pouze zdravé děti. Děkujeme.

13.2.2019

Jarní DOD a zápis do první a přípravné třídy

Jarní den otevřených dveří chystáme na 21. března. Můžete se podívat na otevřené vyučování od 8:00 do 11:40, nechat se provést školou od 14:00 do 16:30 a poté si poslechnout jarní koncert školního sboru od 17:00.

Zápis do prvního ročníku se uskuteční 24. a 25. dubna. Ve školním roce 2019/20 otevřeme na pracovišti Kořenského jednu první třídu a nově také přípravnou třídu. Zápis do první i přípravné třídy bude probíhat zde v Kořenského.

12.2.2019

PC soutěž IT gram - výsledky

Vítěz každé kategorie školního kola PC soutěže IT gram postupuje automaticky do obvodního kola soutěže, které se uskuteční ve středu 13. 3. Soutěžící, kteří se umístili na 2.- 3. místě jsou náhradníci pro obvodní kolo. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další části soutěže! Výsledky zde.


8.2.2019

Dotazníková šetření pro rodiče žáků

Vážení rodiče, zajímá nás váš názor na kvalitu vzdělávacího procesu i další podněty pro rozvoj školy. Dovolili jsme si oslovit vás interním dotazníkem, zaměřeným na kvalitu vzdělávacího procesu, který je možné vyplnit do 20. února. Pokud vám zpráva s odkazem na dotazník nebyla doručena, oslovte prosím své zástupce ředitele z funkční emailové adresy, zpráva vám bude přeposlána.

Děkujeme všem, kdo již dotazník vyplnili, vaše názory jsou pro nás cenné.

Data z dotazníku budou jedním ze vstupních zdrojů pro setkání vedení školy s rodiči a zástupci zřizovatele dne 26. února. Toto setkání se uskuteční ve školní jídelně od 17 hodin a jsou zváni všichni zájemci z řad zákonných zástupců našich žáků. Programem setkání je vystoupení zástupců vedení školy, zřizovatele, školního parlamentu i rady rodičů, řízená a volná diskuse. Součástí programu bude malé občerstvení, předpokládané ukončení v 19 hodin.

V letošním školním roce se škola také chystá na využití externí evaluace klimatu školy, využije k tomu projekt MAPA školy společnosti SCIO, do kterého budou zapojeni i zaměstnanci a žáci.


7.2.2019

Pořádáme IT gram

Školní kolo soutěže ve využití aplikačního software proběhlo dnes v dopoledních hodinách. Celkem 40 soutěžících se utkalo v pěti kategoriích pro druhý stupeň a dvou pro první stupeň. Vítězové nás budou reprezentovat v obvodním kole pro Prahu 5 a 13, které naše škola spolupřádá, a to 13. března.

7.2.2019

Výchova dětí v digitálním věku

Dne 16. dubna 2019 proběhne od 17:30 setkání s kpt. Ing. Mgr. Tomášem Daňhelkou, odborníkem z řad Policie ČR, s tématem výchovy dětí v digitálním věku.

28.1.2019

Setkání pedagogů, rodičů, zástupců Školního parlamentu a zřizovatele

V úterý 26. února proběhne ve školní jídelně setkání, na které zveme všechny zájemce z řad rodičů, žáky - zástupce Školního parlamentu a další přátele školy. Setkání je plánováno od 17 hodin, cca 90 minut budeme věnovat příspěvkům účasníků a řízené diskusi, poté nás čeká volná diskuse s občerstvením.

O rozvoji školy budeme besedovat spolu se zástupci zřizovatele, účast přislíbila paní místostarostka Mgr. Renáta Zajíčková, zváni jsou také zástupci Školské rady.

Rodiče žáků budou v nejbližších dnech osloveni k účasti na dotazníkovém šetření o kvalitě školy, z něhož budou některé příspěvky na besedě vycházet.

28.1.2019

Zápis do 1. a přípravné třídy

Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy pro ZŠ Kořenského proběhne 24. a 25. dubna, 14:00 – 18:00 (příchod do 17:15). 
Náhradní termín 30. 4; 14:00 16:00. S sebou vezměte: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, zdravotní pojištění. Cizinci dále: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas.

Nepřehlédněte: přípravná třída bude pro školní rok 2019/20 přesunuta ze Žvahova do Kořenského - bližší informace o jejím programu zde. 
Chystá se také možná změna pravidel přijímání do přípravné třídy, informace zde. 

17.12.2018

Školní zralost dětí - pro rodiče prvňáků současných i budoucích

V poslední době škola dostává podněty k zamyšlení o tom, zda nároky na děti, které se stávají našimi žáky, nejsou přílišné. Školní zralost, či připravenost na první třídu, je citlivá otázka, proto se opíráme o materiál MŠMT pro předškolní vzdělávání, který je Vám k dispozici na našich stránkách. Věřím, že zaujme nejen rodiče budoucích prvňáků, ale také Vás, kdo již máte své děti v prvním či vyšším ročníku.

21.11.2018

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio