ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

Výsledky zápisu do 1. a přípravné třídy

Výsledky zápisu do přípravné třídy jsou zde a výsledky zápisu do prvního ročníku na tomto odkazu. 

Rozhodnutí o přijetí budou k dispozici na poslední lekci Hrajeme si na školu dne 30. 5. 2019, 15:00 - 16:00 nebo v přípravném týdnu od 27. 8. do 31. 8. u zástupkyně pro 1. stupeň. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou. Vaše dotazy ráda zodpoví zástupkyně pro první stupeň, paní Mgr. et Mgr. Polanecká Ondrejková na tel. 733 515 675.

22.5.2019

Letní koncert sboru FONTÁNA (a přátel)

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy. Zveme vás na letní koncert sboru FONTÁNA (a přátel), který se koná v gymnastickém sále...(info na plakátu). Všechny srdečně zveme.

21.5.2019

Mezinárodní spolupráce pedagogů

Někteří pedagogové z naší školy se účastní mezinárodních stáží. O jedné z takových návštěv se můžete dočíst zde. 

18.5.2019

Zápis do 1. a přípravné třídy - výsledky

Vážení rodiče našich uchazečů, 

výsledky zápisu zveřejníme v týdnu od 20. 5., nicméně již nyní Vám rádi sdělujeme, že se dokážeme postarat o všechny uchazeče z naší spádové oblasti, a to v první i přípravné třídě. Čekáme na některá avizovaná zpětvzetí přihlášek a přijímací řizení dokončíme v souladu s kritérii pro přijímání v zákonném termínu. 

9.5.2019

Hledáme zaměstnance

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, hledá zaměstnance - od srpna/září 2019:

Učitele/učitelku prvního stupně. Dle dohody a zkušeností první nebo třetí třída.

Učitele/učitelku matematiky, fyziky a chemie na druhém stupni.

Možná kombinace úvazků či menší úvazek pro studenta, jsme operativní. 

Dále přijmeme nové učitele/učitelky do naší MŠ.

Hledáme také nepedagogického zaměstnance - uklízeče/uklízečku v kombinaci s vrátným/vrátnou, lze se dohodnout na výši úvazku.

Firemní benefity: milý kolektiv, blízkost fakulty, žáci, kteří umí překvapit, výborná dostupnost MHD, školní obědy, náročná, ale  ohodnocená práce.

Životopisy zájemců - pedagogů prosíme na danhelkova@zskorenskeho.cz, nepedagogové prosím volejte 724 754 881.

26.4.2019

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

1) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

5) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

3.4.2019

Možnost přestupu na naši školu

Vážení rodiče, milé děti,

pro příští školní rok 2019/2020 máme volná místa v budoucích třetích ročnících. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro I. stupeň Mgr. Kateřinu Polaneckou Ondrejkovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz.

29.3.2019

Podrobnější výsledky dotazníku Kvalita VVP 2019

Děkujeme respondentům dotazníku Kvalita VVP a účastníkům únorového setkání se zřizovatelem. Zde jsou podrobnější výsledky dotazníku a úvaha nad nimi. A více o situaci školy se můžete dočíst v úvodním článku.

17.3.2019

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky.

"Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

6.3.2019

Školní zralost dětí - pro rodiče prvňáků současných i budoucích

V poslední době škola dostává podněty k zamyšlení o tom, zda nároky na děti, které se stávají našimi žáky, nejsou přílišné. Školní zralost, či připravenost na první třídu, je citlivá otázka, proto se opíráme o materiál MŠMT pro předškolní vzdělávání, který je Vám k dispozici na našich stránkách. Věřím, že zaujme nejen rodiče budoucích prvňáků, ale také Vás, kdo již máte své děti v prvním či vyšším ročníku.

21.11.2018

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio