ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

Mezinárodní spolupráce pedagogů

Někteří pedagogové z naší školy se účastní mezinárodních stáží. O jedné z takových návštěv se můžete dočíst zde. 

18.5.2019

Zápis do 1. a přípravné třídy - výsledky

Vážení rodiče našich uchazečů, 

výsledky zápisu zveřejníme v týdnu od 20. 5., nicméně již nyní Vám rádi sdělujeme, že se dokážeme postarat o všechny uchazeče z naší spádové oblasti, a to v první i přípravné třídě. Čekáme na některá avizovaná zpětvzetí přihlášek a přijímací řizení dokončíme v souladu s kritérii pro přijímání v zákonném termínu. 

9.5.2019

Hledáme zaměstnance

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, hledá zaměstnance - od srpna/září 2019:

Učitele/učitelku prvního stupně. Dle dohody a zkušeností první nebo třetí třída.

Učitele/učitelku matematiky, fyziky a chemie na druhém stupni.

Možná kombinace úvazků či menší úvazek pro studenta, jsme operativní. 

Dále přijmeme nové učitele/učitelky do naší MŠ.

Hledáme také nepedagogického zaměstnance - uklízeče/uklízečku v kombinaci s vrátným/vrátnou, lze se dohodnout na výši úvazku.

Firemní benefity: milý kolektiv, blízkost fakulty, žáci, kteří umí překvapit, výborná dostupnost MHD, školní obědy, náročná, ale  ohodnocená práce.

Životopisy zájemců - pedagogů prosíme na danhelkova@zskorenskeho.cz, nepedagogové prosím volejte 724 754 881.

26.4.2019

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

1) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

5) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

3.4.2019

Možnost přestupu na naši školu

Vážení rodiče, milé děti,

pro příští školní rok 2019/2020 máme volná místa v budoucích třetích ročnících. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro I. stupeň Mgr. Kateřinu Polaneckou Ondrejkovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz.

29.3.2019

Podrobnější výsledky dotazníku Kvalita VVP 2019

Děkujeme respondentům dotazníku Kvalita VVP a účastníkům únorového setkání se zřizovatelem. Zde jsou podrobnější výsledky dotazníku a úvaha nad nimi. A více o situaci školy se můžete dočíst v úvodním článku.

17.3.2019

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky.

"Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

6.3.2019

Školní zralost dětí - pro rodiče prvňáků současných i budoucích

V poslední době škola dostává podněty k zamyšlení o tom, zda nároky na děti, které se stávají našimi žáky, nejsou přílišné. Školní zralost, či připravenost na první třídu, je citlivá otázka, proto se opíráme o materiál MŠMT pro předškolní vzdělávání, který je Vám k dispozici na našich stránkách. Věřím, že zaujme nejen rodiče budoucích prvňáků, ale také Vás, kdo již máte své děti v prvním či vyšším ročníku.

21.11.2018

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio