ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

IV. ročník mezinárodní žákovské konference

V říjnu proběhla Mezinárodní žákovské konference, během které účastnici navštívili mimo jiné i naši základní školu Kořenského.

Zde je odkaz na článek od MČ Praha 5:

https://www.praha5.cz/media-ve-skole-tema-iv-rocniku-mezinarodni-zakovske-konference/

6.11.2018

Odborné stáže studentů v naší škole

Spolupracujeme s vysokými školami vzdělávajícími učitele a další profese ve školství. V následujícím období budou některé třídy navštěvovat studenti na náslechové praxe. Průběh praxe je zajištěn tak, aby nedocházelo k porušování ochrany osobních údajů žáků.

6.11.2018

Den otevřených dveří a adventní dílny + poslední prohlídka výstavy na půdě školy

Dne 29. 11. 2018 Vás srdečně zveme na:

Den otevřených dvěří, který bude probíhat v 8:00 - 11:40 a následně ještě ve 14:00 - 16:00

Adventní dílny, které budou zahájeny v 16:00 - 18:00 (punč bude k dispozici od 16 hodiny)

Poslední komentovaná prohlídka výstavy na půdě školy, která propukne v 17:00

5.11.2018

Rizika v kyberprostoru - setkání pro rodiče a přátele školy

Dne 8. ledna 2019 proběhne od 17:30 setkání s kpt. Ing. Mgr. Tomášem Daňhelkou, odborníkem z řad Policie ČR, s tématem bezpečné komunikace v kyberprostoru.

Programem setkání je přednáška na téma Bezpečí v kyberprostoru, s důrazem na demokratickou komunikaci v kyberprostoru, její zásady a především rizika pro školní mládež; další částí setkání jsou praktické rady a beseda o možnostech rodičů ve výchově a prevenci v této oblasti. K besedě bude připraveno občerstvení.

4.11.2018

Příručka k použití školy

Vážení rodiče a přátelé školy, zkušenosti z posledních let ukazují, že ujasnění procesů a pravidel je velmi dobré pro fungování celého chodu školy. Sestavili jsme proto (ve spolupráci s některými z Vás) manuál, který má za cíl usnadnit Vám orientaci v našich místních zvyklostech a postupech. Děkujeme Vám za to, že ve škole respektujete naše pravidla. Věříme, že tím pomáháte svým dětem růst.

4.11.2018

Projekt SVAČ - pilotní týden

V týdnu od 19. do 23. listopadu na naší škole proběhne zkušební provoz projektu SVAČ. Je to možnost objednávky svačin s donáškou do školy. Více informací a nabídku najdete na www.svac.cz. Prosím, svačiny objednávejte prozatím jen na týden zkušebního provozu. Pokud se projekt osvědčí a bude zájem ze strany rodičů i školy, můžeme v něm pokračovat.

4.11.2018

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola se nově od září zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol zprostředkovaného firmou BOVYS. Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. V rámci projektu obdrží žáci každé pondělí jeden kus ovoce a k němu mléčný výrobek podle aktuální dodávky. Vzhledem k této skutečnosti tedy mají žáci na každé pondělí v letošním školním roce zajištěnou zdravou svačinu v podobě mléka a ovoce či zeleniny.

4.10.2018

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15