ZŠ a MŠ Kořenského

Kalendář akcí

leden 2021

Kalendář akcí na leden 2021
PoÚtStČtSoNe
28. 12. 2021 29. 12. 2021 30. 12. 2021 31. 12. 2021 1. 1. 2021
  • 23. 12. 2020 00:01 - 3. 1. 2021 23:59 Vánoční prázdniny
2. 1. 2021
  • 23. 12. 2020 00:01 - 3. 1. 2021 23:59 Vánoční prázdniny
3. 1. 2021
  • 23. 12. 2020 00:01 - 3. 1. 2021 23:59 Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 5. 1. 2021 6. 1. 2021 7. 1. 2021 8. 1. 2021 9. 1. 2021 10. 1. 2021
11. 1. 2021 12. 1. 2021
  • 12. 1. 2021 17:00 - 18:00 Konzultační hodiny
13. 1. 2021 14. 1. 2021 15. 1. 2021 16. 1. 2021 17. 1. 2021
18. 1. 2021 19. 1. 2021 20. 1. 2021 21. 1. 2021 22. 1. 2021 23. 1. 2021 24. 1. 2021
25. 1. 2021 26. 1. 2021 27. 1. 2021 28. 1. 2021 29. 1. 2021
  • 29. 1. 2021 00:01 - 23:59 Pololetní prázdniny
30. 1. 2021 31. 1. 2021

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. 1. září 2019 bylo pracoviště Pod Žvahovem osamostatněno a vznikla tím nová základní škola, zřizovaná MČ Praha 5. 

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 320 žákům. Od 1. září 2019 na Kořenského je také zřízena přípravná třída. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 100 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na odloučeném pracovišti na náměstí 14. října ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více

Aktuální informace

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče,

blíží se konec prvního pololetí a s ním spojené pololetní hodnocení žáků a vydávání vysvědčení.
Jak všichni dobře víme, moc času žáci ve škole při prezenční formě vzdělávání nestrávili, přesto  všichni děláme to nejlepší, aby i vzdělávání distanční formou mělo smysl.
V tomto pololetí jsme se zaměřili na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení a růst jejich zodpovědnosti za plnění zadaných povinností, protože jedině tak můžeme posunout naši společnou snahu o tuto formu vzdělávání zase o krok dál. Žáci jsou známkování za aktivitu na hodinách, odevzdávání zadaných prací i občasné testy.
Pololetní hodnocení a klasifikace žáků bude i nadále probíhat dle školního vzdělávacího programu a pravidel stanovených platným školním řádem, s přihlédnutím k podmínkám, za nichž lze získávat podklady k hodnocení:
https://www.zskorenskeho.cz/files/dokumenty/7/skolni-rad-2020-novela-dle-sz.pdf

Jedinou výraznou změnou bude předávání pololetního vysvědčení, ke kterému z důvodu nařízení Vlády a MŠMT nemůže dojít v obvyklém termínu. Vysvědčení žáci obdrží nejdéle 3 dny po svém návratu do škol. Přesný termín návratu, v tuto chvíli nemůžeme říct, ale pevně věříme, že se brzy opět uvidíme ve třídách.

Libuše Daňhelková

19. 1. 2021

Školní družina online

Vážení rodiče, milé děti,

od úterý do čtvrtka bude vždy jedna paní vychovatelka k dispozici na ZOOMu pro děti, které nemohou navštěvovat školní družinu a rády by se věnovaly odpočinkovým aktivitám (například čtení, vyprávění, skládání origami atd.).

Odkaz na přihlášení:

https://us05web.zoom.us/j/2579937595?pwd=d1ZoVTJXN2NHRXQrRzBnWGtzKzh2UT09

ID 257 993 7595

Heslo: Druzina

Úterý  15:00 - 16:00

Středa 15:00 - 16:00

Čtvrtek 13:30 - 14:30

Budeme se těšit na viděnou!

7. 1. 2021

Vstup do roku 2021

Vážení a milí, zákonní zástupci, žáci, pedagogové i další zaměstnanci,

jsme tu spolu na prahu roku 2021 a poznali jsme mnohé, co jsme si před rokem ještě neuměli představit. V roce 2020 velmi silně platilo, že škola je učící se organizace, a jen jako taková může obstát ve světě neustálých a rychlých změn. Díky, že jste byli s námi, že jste se spolu s námi snažili vyrovnat se situací, která pro nikoho nebyla lehká a mnohým přinesla ztráty nejtěžší.

Jsme tu však dále, abychom i v netradičních časech poskytovali dětem a žákům výchovu a vzdělání – to je náš úkol v časech dobrých i zlých, a potřebujeme v tom být neustále spolu – jako partneři v edukačním procesu. Velmi si uvědomujeme, jak zásadní význam má komunikace mezi školou a rodinou, jaký vliv na společné bezpečí má dodržování drobných pravidel ze strany nás všech. Chceme hledat to, co nás posune dál.

Za minulý kalendářní rok udělali žáci a pedagogové za podpory rodin velký krok ve způsobu společné práce. V lednu jsme si možná nepomysleli, že u nás v České kotlině bychom se měli učit způsobem, který možná známe z filmů z Austrálie. Všem zúčastněným patří veliký dík za to, že tuto změnu zvládli. Na pedagozích je nyní to, aby postupně dokázali více a více přenášet zodpovědnost za distanční výuku dětí na stranu školy a žáků a vyvázat z ní podíl rodičů, který by měl zůstat (přibližně a v závislosti na věku dětí) v úrovni „vytvořím podmínky a pošlu dítě na výuku“.

České školství však čeká ještě další změna, a to je v souvislosti se Strategií 2030 (dokument, schválený vládou, se dá najít na stránkách MŠMT), redukce vzdělávacích obsahů. Tato změna, až dojde k její konkretizaci, zcela jistě povede ke změně našeho školního vzdělávacího programu. Rádi bychom společně s vámi, kterým záleží na obsahu vzdělávání, došli k užitečným závěrům konkrétně pro naši školu, a chystáme k tomu interní dotazníkové šetření po návratu žáků do škol.

Doufáme také ve změny, které provede zřizovatel na našem objektu: zahájení půdní vestavby by mělo proběhnout v době letních prázdnin a projektování změn ve školní jídelně se spouští již nyní, k realizaci by snad mělo dojít v příštím kalendářním roce.

Přeji nám všem, abychom byli ušetřeni nadbytečného strachu, dezinformací a skepse, abychom i v nastalé situaci mohli nacházet radost z poznání světa a svých blízkých, vnímat jistotu, kterou máme jeden ve druhém, a žít s pocitem významnosti a bezpečí.

Libuše Daňhelková

5. 1. 2021