ZŠ a MŠ Kořenského

Kalendář akcí

září 2020

Kalendář akcí na září 2020
PoÚtStČtSoNe
31. 8. 2020 1. 9. 2020
  • 1. 9. 2020 09:00 - 09:45 Třídní schůzky
2. 9. 2020 3. 9. 2020 4. 9. 2020 5. 9. 2020 6. 9. 2020
7. 9. 2020 8. 9. 2020 9. 9. 2020 10. 9. 2020 11. 9. 2020 12. 9. 2020 13. 9. 2020
14. 9. 2020 15. 9. 2020 16. 9. 2020 17. 9. 2020 18. 9. 2020 19. 9. 2020 20. 9. 2020
21. 9. 2020 22. 9. 2020
  • 22. 9. 2020 17:00 - 18:00 Třídní schůzky
23. 9. 2020 24. 9. 2020 25. 9. 2020 26. 9. 2020 27. 9. 2020
28. 9. 2020
  • 28. 9. 2020 00:01 - 23:59 Den České státnosti
29. 9. 2020 30. 9. 2020 1. 10. 2020 2. 10. 2020 3. 10. 2020 4. 10. 2020

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. 1. září 2019 bylo pracoviště Pod Žvahovem osamostatněno a vznikla tím nová základní škola, zřizovaná MČ Praha 5. 

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 320 žákům. Od 1. září 2019 na Kořenského je také zřízena přípravná třída. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 100 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na odloučeném pracovišti na náměstí 14. října ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více

Aktuální informace

V pátek 25. 9. ředitelské volno nebude

Vážení rodiče, milí žáci, 
se změnou ministra zdravotnictví a jeho výzvou se vynořují otázky po ředitelském volnu tento pátek, 25. 9.
Budu respektovat zákon a ředitelské volno vyhlašovat v dostatečném předstihu, proto ho na tento pátek nevyhlásím.
Pokud byste měli dojem, že tím, že si své dítě necháte v pátek doma, přispějete ke zklidnění celkové epidemiologické situace, s klidným srdcem tak učiňte, máte právo ho na jeden den omluvit.
Já však vidím také to, že budeme muset upravit či omezit výuku prvního stupně v pátek 2. 10. a druhého stupně 9. 10., abychom dokázali dostát své povinnosti zapůjčit MČ Praha 5 - našemu zřizovateli - volební místnosti. Výuka ve volebních dnech bude probíhat, pouze se nebude tolik dělit a některé třídy využijí náhradní prostory, některé budou mít zajištěno vzdělávání v knihovně a některé se třeba vydají do terénu - podle počasí.
Jako tradičně můžeme počítat s již vyhlášeným ředitelským volnem v pondělí a úterý 26. - 27. 10. 2020, navazuje státní svátek a podzimní prázdniny, takže všechny viry (ty tradiční i ty nové) budou mít u nás ve škole celkem devítidenní pauzu, což by mohlo stačit k přerušení potenciálního šíření, kdyby tu nějaké bylo. (Ve škole v pracovní dny poběží družiny pro všechny zájemce z prvního stupně, bez školního stravování.)

Zatím můžeme říci, že si zdravotně stojíme dobře, chováme se bezpečně, používáme roušky od samého začátku školního roku, nezanedbáváme dezinfekci a mytí rukou. Děkuji za to všem - žákům, zaměstnancům i rodičům. 

Vážení rodiče, naší strategií je dělat vše proto, abychom do školy mohli chodit co nejdéle a setkávat se tu osobně. O tom je i můj dopis panu ministru Plagovi (k dispozici na FB školy). 

Přeji vám všem hodně zdraví a příjemné podzimní dny. L. Daňhelková 

22. 9. 2020

Školská rada - uvolněné místo z řad rodičů

Vážení rodiče,

dle školského zákona se při každé základní škole zřizuje školská rada. V našem případě má školská rada 6 volených členů (dva zástupci za zřizovatele, dva zástupce za pedagogický sbor a dva zástupce za rodiče žáků).

Školská rada se podílí na fungování školy a může i do jejího fungování částečně zasahovat (projednává školní vzdělávací program, schvaluje výroční zprávu, schvaluje školní řád atd.) K 31. 8. 2020 skončila dlouholetá činnost ve školské radě paní Langové, proto jako předseda školské rady jsem povinen vyhlásit volby na jedno uvolněné místo z řad rodičů. V první fázi proto hledám kandidáty z řad rodičů, kteří jsou ochotní kandidovat, případně být i zvoleni za rodiče do školské rady.

Vaše návrhy, případné otázky očekávám na emailu cingl@zskorenskeho.cz

Samotné volby do školské rady proběhnou v prvním říjnovém týdnu.

21. 9. 2020

PŘÍSPĚVEK PRAHY 5 NA SPORT DĚTÍ - projekt Aktivní město

MČ Praha 5 podpoří děti příspěvkem na pravidelnou sportovní činnost ve školním roce 2020/2021.
Podpora je určena všem dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště na Praze 5, a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně sportovní činnost u některého z registrovaných poskytovatelů.
Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo na členský příspěvek. Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město. www.aktivnimesto.cz

21. 9. 2020

Poděkování za spolupráci

Vážení rodiče, opatření pro Prahu se nám mění každým dnem, čteme tytéž zprávy.
Chci vám i žákům za všechny pedagogy poděkovat za respektování opatření nošení roušek ve výuce 2. stupně od dnešního dne, všichni žáci roušky měli a nikdo s tím neměl problém, moc si toho vážíme.
Přeji všem pevné zdraví. L. Daňhelková

18. 9. 2020

Aktualizace opatření

Se změnou opatření v Praze prosíme o dodržování těchto pravidel:

Ve společných prostorách naší základní školy budou nosit roušky či jiné zakrytí úst všechny dospělé osoby a všichni další příchozí; děti a žáci naší školy si v týdnu od 7. 9. zvykají na používání roušek ve společných prostorách a od 10. 9. roušky používají kromě prostorů učeben a výuky ve venkovních prostorách povinně.

  • Pro žáky 2. stupně platí od 18. 9. povinnost roušek v učebnách. Prosíme tedy, aby každé dítě mělo na den u sebe nejméně dvě roušky a to až do odvolání. 
  • Zásadní je neposílat do školy dítě s příznaky onemocnění dýchacích cest, pokud se nejedná a chronické neinfekční onemocnění, potvrzené lékařem. Prosíme, abyste k posuzování zdravotního stavu dítěte přistupovali zodpovědně.
  • Prosíme, hlaste nám případné případy nákazy COVID19. Děkujeme.

 

Ke stažení:

18. 9. 2020

Hledáme zaměstnance

Hledáme paní učitelku do MŠ, zpočátku na úvazek 0,4 (možno také v kombinaci s dvojjazyčným asistentem na 0,5 úvazku), tři dny v týdnu po 4 hodinách. Kontaktujte prosím vedoucí učitelku MŠ paní Kočovou na kocova@ms.zskorenskeho.cz.

4. 9. 2020

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Vážení rodiče a přátelé škol Prahy 5, milí žáci,

zveme Vás ke spoluúčasti v komunitní akci určené primárně rodičům samoživitelům, ale nejen jim. Cílem charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným začátkem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum. Více informací o dárcovství nebo žádosti o podporu naleznete v odkazu na webovou stránku Splněná přání do školních lavic. Pro více informací se můžete také obrátit na koordinátorku komunitní akce Dagmar Kudličkovou.

1. 9. 2020

Přihlašování do školní družiny

Vážení rodiče,
z organizačních a administrativních důvodů vás prosíme o doručení přihlášky do školní družiny co nejdříve, nejlépe do 4. 9. 2020.
Od počtu dětí v ŠD se odvíjí také počet možných vychovatelek podle předpisů pro financování škol. Jestliže nevyužijete možnost přihlásit své dítě na počátku školního roku do ŠD, může se stát, že nekterá oddělení ŠD budeme nuceni zrušit; přihlášení pak již nebude možné.
Děkujeme za pochopení.

1. 9. 2020

Nový školní řád

S novým školním rokem 2020/2021 vstupuje v platnost novelizovaný školní řád. 

31. 8. 2020

Logická olympiáda

Chcete podpořit své šikovné dítě? Přihlašte ho do soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA.

Jedná se o celostátní soutěž pro všechny žáky. Soutěž nezjišťuje žákovy znalosti, ale netradiční formou ukáže na skyté talenty, které nejsou ve školním prostředí na prní pohled patrné. To, zda škola uvidí výsledek Vašeho dítěte, záleží pouze na Vašem rozhodnutí při registraci. Výsledek nebude mít vliv na školní klasifikaci. Děti mohou vyhrát hodnotné ceny.

Registrace probíhá do 30. září 2020.

Mgr. Hana Schmidová

 

31. 8. 2020

Začátek školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, vážení zaměstnanci,

jak všichni víme ze sdělovacích prostředků, školní rok 2020/2021 bude v některých ohledech trochu netradiční, protože ho budeme začínat s řadou hygienicko-epidemiologických opatření. V současné době zpracováváme manuál MŠMT, který jsme obdrželi během minulého týdne a ještě doznal určitých změn. Dobrou zprávou je, že žáci zatím nebudou potřebovat roušky pro pobyt ve škole.
V přípravném týdnu školního roku můžete očekávat dopis, v němž vám vysvětlíme, jak konkrétně se opatření dotknou režimu školy, školní jídelny a výchovně-vzdělávacího procesu u nás.
Věřte prosím, že se budeme snažit, aby i přes tyto nezbytnosti byl školní rok pro vás i vaše děti příjemný, bezpečný a inspirující. 
Přeji nám všem, abychom i tento školní rok úspěšně zvládli a to hlavně v pohodě a ve zdraví. 

Libuše Daňhelková

 

22. 8. 2020