ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

Chystáme se na projekt Edison

Tradiční a oblíbený projekt Edison se uskuteční v týdnu od 20. do 24. května. Ještě je možnost ubytovat studenty v rodinách, více informací v sekci Akce. 

V rámci projektu Edison také chystáme komponovaný pořad, složený z malého koncertu sboru a vystoupení tříd. Pořad se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. od 17:00 v sále a bude po něm následovat posezení v zahradě s našimi hosty. Srdečně zveme také naše absolventy. 

14.4.2019

Matematická olympiáda

Naše žákyně Linh T. z 6.A je úspěšnou řešitelkou obvodního kola letošního ročníku MO. Gratulujeme. 

10.4.2019

Matematický klokan

Naše žákyně Emílie D. je držitelkou maximálního bodového zisku v mezinárodní matematické soutěži, o které se více dočtete v rubrice Úspěchy, soutěže.

4.4.2019

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

1) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

5) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

3.4.2019

Možnost přestupu na naši školu

Vážení rodiče, milé děti,

pro příští školní rok 2019/2020 máme volná místa v budoucích třetích ročnících. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro I. stupeň Mgr. Kateřinu Polaneckou Ondrejkovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz.

29.3.2019

Jarní DOD a zápis do první a přípravné třídy

Jarní den otevřených dveří chystáme na 21. března. Můžete se podívat na otevřené vyučování (mohou přijít i rodiče současných žáků) od 8:00 do 11:40, nechat se provést školou od 14:00 do 16:30 a poté si poslechnout jarní koncert školního sboru od 17:00. Dále bude k vidění výstava Příběhy našich sousedů na půdě školy.

Zápis do prvního ročníku se uskuteční 24. a 25. dubna. Ve školním roce 2019/20 otevřeme na pracovišti Kořenského jednu první třídu a nově také přípravnou třídu. Zápis do první i přípravné třídy bude probíhat zde v Kořenského.

18.3.2019

Podrobnější výsledky dotazníku Kvalita VVP 2019

Děkujeme respondentům dotazníku Kvalita VVP a účastníkům únorového setkání se zřizovatelem. Zde jsou podrobnější výsledky dotazníku a úvaha nad nimi. A více o situaci školy se můžete dočíst v úvodním článku.

17.3.2019

Hledáme zaměstnance

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, hledá spolupracovníka - od září 2020 učitele matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky a informatiky. Možná kombinace úvazků, jsme operativní. Výhodou je kombinace matematiky s jedním z uvedených předmětů. Vítáme také ochotu ke spolupráci se školním sborem.

Dále přijmeme nové učitele do naší MŠ.

Firemní benefity: milý kolektiv, blízkost fakulty, žáci, kteří umí překvapit, výborná dostupnost MHD, školní obědy, náročná, ale dobře ohodnocená práce.

Životopisy prosíme na danhelkova@zskorenskeho.cz.

15.3.2019

PC soutěž IT gram - výsledky

Dne 13. 3. 2019 proběhlo v budově naší školy obvodní kolo PC soutěže IT gram, kterého se zúčastnilo hned několik školy z Prahy 5.

Zde jsou výsledky za jednotlivé kategorie. 
Naši obsadili tyto příčky: ANIMACE 2. místo - Jan L., 3. místo - Emílie D., GRAFIKA 2 1. místo - Barbora L., PREZENTACE 2. místo - Leontina S., 3. místo - Markéta S., WORD 2 1. místo (dělené) - Kristýna D., 3. místo (dělené) - Nela V. ze ZŠ Kořenského WORD 1 1. místo - Linda S.

13.3.2019

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky.

"Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

6.3.2019

Dobrá škola – setkání a dotazníkové šetření

V úterý 26. února 2019 proběhla další beseda ze série setkání pedagogů a rodičů. Účastí nás potěšili i zástupci Městské části Praha 5 – první místostarostka paní Mgr. Renáta Zajíčková a členové zastupitelstva pan Mgr. Vít Šolle, JUDr. Jakub Blažek a paní PhDr. Marie Hakenová Ulrichová.

Toto setkání bylo zaměřeno na další rozvoj školy, možnosti či příležitosti ke zlepšení, zhodnocení výstupů z dotazníku Kvalita výchovně vzdělávacího procesu (samotné výsledky dotazníku si můžete prohlédnout v příloze) či návrhy k dalšímu vývoji školy, které přinesli zástupci školního parlamentu.

Všem účastníkům setkání i dotazníkového šetření děkujeme za jejich cenné náměty.

Ke stažení:

22.2.2019

Zápis do 1. a přípravné třídy

Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy pro ZŠ Kořenského proběhne 24. a 25. dubna, 14:00 – 18:00 (příchod do 17:15). 
Náhradní termín 30. 4; 14:00 16:00. S sebou vezměte: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, zdravotní pojištění. Cizinci dále: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas.

Nepřehlédněte: přípravná třída bude pro školní rok 2019/20 přesunuta ze Žvahova do Kořenského - bližší informace o jejím programu zde. 
Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

17.12.2018

Školní zralost dětí - pro rodiče prvňáků současných i budoucích

V poslední době škola dostává podněty k zamyšlení o tom, zda nároky na děti, které se stávají našimi žáky, nejsou přílišné. Školní zralost, či připravenost na první třídu, je citlivá otázka, proto se opíráme o materiál MŠMT pro předškolní vzdělávání, který je Vám k dispozici na našich stránkách. Věřím, že zaujme nejen rodiče budoucích prvňáků, ale také Vás, kdo již máte své děti v prvním či vyšším ročníku.

21.11.2018

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio