Pedagogický sbor ZŠ Kořenského

Vedení školy

Vedení školy
Jméno a funkceKontaktKonzultační hodiny
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková
ředitelka školy
danhelkova@zskorenskeho.cz
257 326 120, 723 723 919
dle dohody e-mailem
Mgr. Pavel Čingl
statutární zástupce ředitelky
cingl@zskorenskeho.cz
273 132 832, 602 206 415
dle dohody e-mailem
Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ
ondrejkova@zskorenskeho.cz
797 972 704
dle dohody e-mailem
Hana Kočová
vedoucí učitelka MŠ Kořínek
kocova@ms.zskorenskeho.cz
605 044 701, 257 329 607
dle dohody e-mailem

Poradenští pracovníci školy

Poradenští pracovníci školy
Jméno a funkceKontaktKonzultační hodiny
PaedDr. Boris Hajdúk
školní metodik prevence, metodik informačních a komunikačních technologií, koordinátor studentských praxí, školní parlament
hajduk@zskorenskeho.cz
608 552 719
dle dohody e-mailem, telefonicky
Mgr. Jiřina Závranská
výchovná poradkyně, kariérní poradkyně, vedoucí asistentů pedagoga
zavranska@zskorenskeho.cz
273 132 834, 797 972 709
dle dohody e-mailem
Mgr. et. Bc. Eva Kubová, DiS.
pedagogicko - psychologická poradkyně
kubova@zskorenskeho.cz
732 434 747
dle dohody e-mailem
Bc. Dagmar Kudličková, DiS.
sociální pedagožka
kudlickova@zskorenskeho.cz
731 507 048
dle dohody e-mailem

Přípravný ročník

Přípravný ročník
JménoTřídaKontaktKonzultační hodiny
Marcela Vonešová 0. ročník vonesova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Třídní učitelé 1. stupně ZŠ

Třídní učitelé 1. stupně ZŠ
JménoTřídaKontaktKonzultační hodiny
Mgr. Martina Šťastná 1. A stastna@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
PaedDr. Irena Pohludková 2. A pohludkova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Jana Pícková 3. A pickova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Andrea Kuncová, DiS. 3. B kuncova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová 4. B ondrejkova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Bc. Štěpánka Drozdová 5. A drozdova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová 5. B soukupova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Třídní učitelé 2. stupně ZŠ

Třídní učitelé 2. stupně ZŠ
JménoTřídaKontaktKonzultační hodiny
Mgr. Hana Schmidová 6. A schmidova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Bc. Květa Cinglová 6. B cinglova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem, telefonicky
Bc. Libuše Nová 7. A nova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Bc. et Bc. Yveta Krpenská 7. B krpenska@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
PaedDr. Boris Hajdúk 8. A hajduk@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Iva Strnadová 9. A strnadova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Netřídní učitelé

Netřídní učitelé
JménoKontakt
Mgr. Pavel Čingl cingl@zskorenskeho.cz
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková danhelkova@zskorenskeho.cz
Mgr. Lukáš Helcelet helcelet@zskorenskeho.cz
Mgr. Magdaléna Janitorová janitorova@zskorenskeho.cz
MUDr. Diane E. Kane kanebanga@yahoo.fr
Bc. Dagmar Kudličková, DiS. kudlickova@zskorenskeho.cz
Mgr. Věra Lasovská lasovska@zskorenskeho.cz
Naděžda Matějová matejova@zskorenskeho.cz
Ing. Alena Semerádová semeradova@zskorenskeho.cz
Ondřej Syblík syblik@zskorenskeho.cz
Bc. Ján Vecan vecan@zskorenskeho.cz
Mgr. Jiřina Závranská zavranska@zskorenskeho.cz

Asistenti učitele

Asistenti učitele
JménoKontakt
Eva Chvojková chvojkova@zskorenskeho.cz
Bc. Vendula Kazáková, DiS. kazakova@zskorenskeho.cz
Mgr. Olena Keronyak keronyak@zskorenskeho.cz
Lenka Mühlbergerová muhlbergerova@zskorenskeho.cz
Pavlína Pstružinová pstruzinova@zskorenskeho.cz
Drahomíra Satranová satranova@zskorenskeho.cz
Veronika Soukenková soukenkova@zskorenskeho.cz
Věra Šabková sabkova@zskorenskeho.cz
Dominika Šedivá sediva@zskorenskeho.cz
Lucie Šťastná lucie.stastna@zskorenskeho.cz
Libuše Švarcová svarcova@zskorenskeho.cz

Vychovatelky školní družiny

Vychovatelky školní družiny
JménoOdděleníKontakt
Jana Hadravová ŠD1 hadravova@zskorenskeho.cz
Bc. Vendula Kazáková, DiS. ŠD4 kazakova@zskorenskeho.cz
Alice Kovaříčková ŠD2 kovarickova@zskorenskeho.cz
Mgr. Věra Lasovská
(vedoucí vychovatelka)
ŠD3 lasovska@zskorenskeho.cz