Pedagogický sbor ZŠ Kořenského

Vedení školy

Vedení školy
Jméno a funkceKontaktKonzultační hodiny
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková
ředitelka školy
danhelkova@zskorenskeho.cz
257 326 120, 723 723 919
dle dohody e-mailem
Mgr. Pavel Čingl
statutární zástupce ředitelky
cingl@zskorenskeho.cz
602 206 415
dle dohody e-mailem
Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ, vedoucí školní družiny
rutova@zskorenskeho.cz
797 972 704
dle dohody e-mailem

Poradenští pracovníci školy

Poradenští pracovníci školy
Jméno a funkceKontaktKonzultační hodiny
PaedDr. Boris Hajdúk, MBA
školní metodik prevence, metodik informačních a komunikačních technologií
hajduk@zskorenskeho.cz
608 552 719
dle dohody e-mailem, telefonicky
Dominika Šedivá
sociální pedagožka
sediva@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Veronika Soukenková
koordinátorka prevence školní neúspěšnosti
soukenkova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. et Bc. Eva Kubová, DiS.
školní psycholožka
kubova@zskorenskeho.cz
732 434 747
pro žáky a rodiče: úterý 9:00 - 13:30, středa 9:00 - 17:00, čtvrtek 9:00 - 17:00 • pro pedagogy: úterý 14:00 - 17:00
Mgr. Jiřina Závranská
výchovná poradkyně, kariérní poradkyně, vedoucí asistentů pedagoga
zavranska@zskorenskeho.cz
273 132 834, 797 972 709
pouze po předchozí dohodě
Mgr. Květa Cinglová
speciální pedagožka
cinglova@zskorenskeho.cz
731 507 048
dle dohody e-mailem, telefonicky, WhatsApp
Mgr. Olena Keronyak
koordinátorka začleňování vícejazyčných dětí
keronyak@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Přípravný ročník

Přípravný ročník
JménoTřídaKontaktKonzultační hodiny
Marcela Vitoušová 1. P vitousova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Třídní učitelé 1. stupně ZŠ

Třídní učitelé 1. stupně ZŠ
JménoTřídaKontaktKonzultační hodiny
Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová 1. A soukupova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Květa Cinglová 1. B cinglova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem, telefonicky
Mgr. et Bc. Josefína Šišáková 2. A sisakova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Jana Pícková 3. A pickova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. 3. B andrea.kovarickova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Martina Šťastná 4. A stastna@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Bc. et Bc. Yveta Šantorová 5. A santorova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Třídní učitelé 2. stupně ZŠ

Třídní učitelé 2. stupně ZŠ
JménoTřídaKontaktKonzultační hodiny
Timur Aidarbekov 6. A aidarbekov@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová 7. B rutova@zskorenskeho.cz
797 972 704
dle dohody e-mailem
Mgr. Štěpánka Drozdová 8. A drozdova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Iva Strnadová 8. B strnadova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Hana Schmidová 9. A schmidova@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem
Mgr. Lukáš Helcelet 9. B helcelet@zskorenskeho.cz dle dohody e-mailem

Netřídní učitelé

Netřídní učitelé
JménoKontakt
Mgr. Pavel Čingl cingl@zskorenskeho.cz
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková danhelkova@zskorenskeho.cz
Bc. Kateřina Fuková fukova@zskorenskeho.cz
PaedDr. Boris Hajdúk, MBA hajduk@zskorenskeho.cz
608 552 719
M.A. Evžen Hanzalík hanzalik@zskorenskeho.cz
Mgr. Olena Keronyak keronyak@zskorenskeho.cz
Naděžda Matějová matejova@zskorenskeho.cz
Bc. Libuše Nová nova@zskorenskeho.cz
Linda Pavlincová, DiS. pavlincova@zskorenskeho.cz
MgA. Jack Ramsay
Ing. Alena Semerádová semeradova@zskorenskeho.cz
Ing. David Urbánek urbanek@zskorenskeho.cz
Mgr. Jiřina Závranská zavranska@zskorenskeho.cz

Asistenti učitele

Asistenti učitele
JménoKontakt
Timur Aidarbekov aidarbekov@zskorenskeho.cz
Eva Chvojková chvojkova@zskorenskeho.cz
Tetyana Khrushch khrushch@zskorenskeho.cz
Bc. Julie Krausová krausova@zskorenskeho.cz
Bc. Olga Mihunova mihunova@zskorenskeho.cz
Linda Pavlincová, DiS. pavlincova@zskorenskeho.cz
Anna Ramajzlová ramajzlova@zskorenskeho.cz
Drahomíra Satranová satranova@zskorenskeho.cz
Veronika Soukenková soukenkova@zskorenskeho.cz
Věra Šabková sabkova@zskorenskeho.cz
Dominika Šedivá sediva@zskorenskeho.cz
Lucie Šťastná lucie.stastna@zskorenskeho.cz
Barbora Vachtová vachtova@zskorenskeho.cz

Vychovatelky školní družiny

Vychovatelky školní družiny
JménoOdděleníKontakt
Alice Kovaříčková ŠD1 kovarickova@zskorenskeho.cz
Jana Hadravová ŠD2 hadravova@zskorenskeho.cz
Linda Pavlincová, DiS. ŠD3 pavlincova@zskorenskeho.cz
Anna Ramajzlová ŠD4 ramajzlova@zskorenskeho.cz
Bc. Olga Mihunova ŠD5 mihunova@zskorenskeho.cz