ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Vzdělávací proces

Vzdělávací proces

Vzdělávací proces na ZŠ Kořenského probíhá jednak v budově školy, jednak na výchovně vzdělávacích akcích pořádaných školou. Škola má k dispozici velmi dobré materiální zázemí v kmenových učebnách, disponuje dvěma jazykovými učebnami, učebnou hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělocvičnou a gymnastickým sálem a dvěma počítačovými učebnami. Součástí školy je školní hřiště a malá zahrada, využívaná také pro výuku přírodopisu.

Základní charakteristiky školy spočívají v následujících zásadách:

 • Koho vzděláváme: Škola pro všechny typy žáků, která respektuje jejich individualitu a specifické vzdělávací potřeby, přičemž využívá a rozvíjí jejich dětské sny a kreativitu.

 • Jakým směrem: Škola, která vychovává své žáky pro život v současné globální a informační společnosti, v duchu demokracie a úcty k životu, tradičním hodnotám a životnímu prostředí.

 • Jakými prostředky: Škola, využívající to nejlepší a ověřené ze všech etap vývoje pedagogiky, včetně moderních didaktických technologií, ale i prostřednictvím zážitků, zkušeností a kontaktu s praxí.

Učební plán školy najdete zde; jednotlivé předměty jsou charakterizovány zde.

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio