Vzdělávací proces

Vzdělávací proces na ZŠ Kořenského probíhá jednak v budově školy, jednak na výchovně vzdělávacích akcích pořádaných školou. Škola má k dispozici velmi dobré materiální zázemí v kmenových učebnách, disponuje učebnou výtvarné výchovy, tělocvičnou a gymnastickým sálem a dvěma počítačovými učebnami. Součástí školy je školní hřiště a malá zahrada, využívaná také pro výuku přírodních věd.

Základní charakteristiky školy spočívají v následujících zásadách:

  • Koho vzděláváme: Škola pro všechny typy žáků, která respektuje jejich individualitu a specifické vzdělávací potřeby, přičemž využívá a rozvíjí jejich dětské sny a kreativitu.

  • Jakým směrem: Škola, která vychovává své žáky pro život v současné globální a informační společnosti, v duchu demokracie a úcty k životu, tradičním hodnotám a životnímu prostředí.

  • Jakými prostředky: Škola, využívající to nejlepší a ověřené ze všech etap vývoje pedagogiky, včetně moderních didaktických technologií, ale i prostřednictvím zážitků, zkušeností a kontaktu s praxí.

Důležité odkazy