Poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně a kariérní poradkyně

Mgr. Jiřina Závranská

Mgr. Jiřina Závranská

 • koordinuji péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuji kariérové poradenství
 • řídím a koordinuji práci asistentů pedagogů

Výchovné poradenství

 

Školní metodik prevence

PaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk

 • realizuji a koordinuji aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a dalších rizikových jevů
 • řeším výchovné problémy žáků
 • zajišťuji sociálně právní ochranu dětí ve spolupráci s dalšími organizacemi
 • metodicky podporuji pedagogy

Prevence rizikového chování 

 

Pedagogicko – psychologická poradkyně

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

 • poskytuji individuální psychologické poradenství pro děti, rodiče i pedagogy
 • zajišťuji krizovou intervenci i dlouhodobější psychologickou péči v rámci problematiky vztahových, vzdělávacích, výchovných i osobních problémů
 • analyzuji situaci školních kolektivů a navrhuji ve spolupráci s pedagogy postupy, metody i ucelené programy pro práci s třídou v rámci prevence nebo k řešení již detekovaných potíží

Pedagogicko - psychologické poradenství

 

Sociální pedagožka

Bc. Dagmar Kudličková, DiS.

Bc. Dagmar Kudličková, DiS.

 • navrhuji a spolurealizuji s rodiči a pedagogy podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi, který pochází z ohrožujícího, zanedbávajícího, nepodnětného a jinak znevýhodňujícího prostředí (špatná domácí příprava, rodiče nekomunikují se školou, absence pracovních pomůcek, špatná finanční situace)
 • zajišťuji sociálně právní ochranu dětí ve spolupráci s dalšími organizacemi

Sociální pedagog

 
 

Metodik a koordinátor ICT

PaedDr. Boris HajdúkPaedDr. Boris Hajdúk

 • systematicky plánuji rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) ve škole
 • zvyšuji efektivní využívání ICT ve škole a metodicky podporuji pedagogy

Metodik a koordinátor ICT

 

Tipy pro rodiče

Současná situace klade vysoké nároky na děti, rodiče i učitele. Všichni se učíme, jak zvládnout vzdělávání dětí v mimoškolním prostředí. Zkušenosti uplynulých několika týdnů ukazují, že se ne vždy daří najít rovnováhu mezi požadavky kladenými ze strany škol a časovými, technickými či psychickými kapacitami rodičů a dětí. Více se dozvíte na tomto odkaze. Děkujeme, že to tak skvěle zvládáte!

Dluhová help linka Člověka v tísni

Sociální poradenství: jelikož je omezený kontakt s úřady, může být pro Vás užitečná dluhová help linka Člověka v tísni pro pomoc lidem, kteří se dostávají do dluhové, finanční a existenční tísně:  774 392 950, po - pá 8-18 hod.

Koronavirus - jak to zvládnout?

Vážení rodiče,
ve složce školního metodika prevence, příloze Ke stažení, v dolní části stránky, naleznete soubor s názvem Koronavirus - Jak to zvládnout?, který obsahuje přehledná doporučení pedagogicko - psychologických pracovníků z PP poraden v aktuální mimořádné situaci. Jak psychicky zvládnout období pandemie? Jak o tom mluvit s dětmi? Kam se můžete obrátit, když budete potřebovat?

Přejeme Vám fyzickou i psychickou sílu a zdraví!

Tým pedagogicko - psychologických pracovníků ZŠ Kořenského

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastěji řešená témata v aktuální mimořádné situace samostudia žáků, na které odpovídají pedagogicko - psychologické poradny.

Pedagogicko - psychologická pomoc  online pro rodiče, žáky, kolegy

Milé děti, drazí kolegové, rodičové!

Všichni jsme teď v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil. To s sebou přináší mnoho nových zkušeností, pocitů a stavů duše, které nás mohou leckdy překvapit. Držme při sobě více než kdy jindy a společně vše zvládneme!

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás!