Poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně a kariérní poradkyně

Mgr. Jiřina Závranská

Mgr. Jiřina Závranská

 • koordinuji péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuji kariérové poradenství a řeším výchovné problémy
 • řídím práci asistentů pedagogů

Výchovné poradenství

 

Školní metodik prevence

PaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk

 • realizuji a koordinuji aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a dalších problematických jevů
 • zajišťuji sociálně právní ochranu dětí ve spolupráci s dalšími organizacemi

Prevence sociálně patologických jevů

 

Pedagogicko – psychologická poradkyně

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

 • poskytuji poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy
 • provádím krizovou intervenci a metodicky podporuji učitele
 • v případě potřeby spolupracuji s dalšími odborníky

Pedagogicko - psychologické poradenství

 

Sociální pedagožka

Bc. Dagmar Kudličková, DiS.

Bc. Dagmar Kudličková, DiS.

 • navrhuji a spolurealizuji s rodiči podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi při jeho vzdělávání a společenském rozvoji
 • vyřizuji pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování

Sociální pedagog

 

MetodiCI a koordinátoŘI ICT

Ondřej Syblík, PaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk

 • systematicky plánujeme rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) ve škole
 • zvyšujeme efektivní využívání ICT ve škole

Metodik a koordinátor ICT

 

Tipy pro rodiče

Současná situace klade vysoké nároky na děti, rodiče i učitele. Všichni se učíme, jak zvládnout vzdělávání dětí v mimoškolním prostředí. Zkušenosti uplynulých několika týdnů ukazují, že se ne vždy daří najít rovnováhu mezi požadavky kladenými ze strany škol a časovými, technickými či psychickými kapacitami rodičů a dětí.

Více se dozvíte na tomto odkaze: https://eduzmena.cz/wp-content/uploads/2020/04/Vzdelavani-na-dalku_tipy-pro-rodice.pdf

Děkujeme, že to tak skvěle zvládáte!

Nabídka grantu pro rodiny s dětmi, kterým nyní významnou měrou klesly příjmy

Zveřejňuji možnost využít nabídku grantu pro rodiny s dětmi, kterým nyní významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky: https://www.nadacejt.cz/data/upload/Podminky_grantu_pro_rodiny_s_detmi.pdf

Dluhová help linka Člověka v tísni

Uvědomuji si, že se jedná už o sociální poradenství, ale v současné době je omezený i kontakt s úřady. Z tohoto důvodu může být pro Vás užitečná i dluhová help linka Člověka v tísni pro pomoc lidem, kteří se dostávají do dluhové, finanční a existenční tísně:  774 392 950, po - pá 8-18 hod.

Koronavirus - jak to zvládnout?

Vážení rodiče,
ve složce školního metodika prevence, příloze Ke stažení, v dolní části stránky, naleznete soubor s názvem Koronavirus - Jak to zvládnout?, který obsahuje přehledná doporučení pedagogicko - psychologických pracovníků z PP poraden v aktuální mimořádné situaci. Jak psychicky zvládnout období pandemie? Jak o tom mluvit s dětmi? Kam se můžete obrátit, když budete potřebovat?

Přejeme Vám fyzickou i psychickou sílu a zdraví!

Tým pedagogicko - psychologických pracovníků ZŠ Kořenského

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastěji řešená témata v aktuální mimořádné situace samostudia žáků, na které odpovídají pedagogicko - psychologické poradny: https://www.spoludoma.cz/

Pedagogicko - psychologická pomoc  online pro rodiče, žáky, kolegy

Milé děti, drazí kolegové, rodičové!

Všichni jsme teď v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil. To s sebou přináší mnoho nových zkušeností, pocitů a stavů duše, které nás mohou leckdy překvapit. Držme při sobě více než kdy jindy a společně vše zvládneme!

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás!