Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je název pro tým pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a informační i metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.

Preventivní tým – poradci v oblasti prevence a výchovy

Inkluzivní tým – poradci v oblasti vzdělávání