Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je název pro tým pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a informační i metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.

Preventivní tým – poradci v oblasti prevence a výchovy

Inkluzivní tým – poradci v oblasti vzdělávání

nízkoprahové zaŘízení pro děti a mládež - Klub Smíchov

Klub Smíchov poskytuje dětem a mladým lidem podporu a různé možnosti smysluplného trávení volného času.