ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Dokumenty

Dokumenty

Protože jsem žákyní (žákem) této školy, vím, co pro mě znamená Školní řád

Měl bych:

 • se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně
 • zdravit dospělé osoby
 • pravidelně se připravovat na vyučování
 • chodit do školy včas a vhodně společensky upravený, a to i na akce pořádané mimo školu
 • si vážit nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy
 • dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v jejím okolí
 • rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy včas omluvili
 • vypínat mobilní telefon v době vyučování
 • se ve škole přezouvat do vhodné obuvi
 • plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby (když mi bude přidělena).

Neměl bych:

 • zapomínat pomůcky a domácí úkoly
 • nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků
 • nosit do školy drahé věci a ani více peněz než potřebuji
 • nosit ve škole sportovní obuv s černou podešví
 • vstupovat do kabinetů a sborovny bez doprovodu vyučujícího
 • přisvojovat si věci, které mi nepatří
 • požívat energetické nápoje

Čemu se musím vyhnout:

 • všem projevům ponižování a ubližování spolužákům
 • kouření
 • užívání drog, alkoholu a dalších škodlivých látek
 • ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků (proto se nevykláním z oken, nesahám na elektrické přístroje,...)
 • vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících

Co za to očekávám od dospělých:

 • slušné chování a jednání se mnou
 • že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné
 • že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou
 • že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy
 • že jim budu moci sdělit svá trápení
 • že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskuzi

Jaká jsou má práva, mohu:

 • učit se, získávat vědomosti
 • získávat informace o mých výsledcích
 • ptát se, diskutovat, vyjadřovat své názory
 • bránit se útočníkům, žádat učitele a další pracovníky školy o pomoc

Poznámka: Plné znění Školního řádu si můžete přečíst níže.

Žádosti a formuláře

Výroční zprávy

Řády a směrnice

Školní vzdělávací program

Školní družina

Rozpočet organizace

Zpráva ČŠI z březnového šetření 2018

GDPR

Projekt Multikulturní šablony

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa