Školní družina Kořenského

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě)

  • ŠD 1: Jana Hadravová - Středa 16:30 - 17:00
  • ŠD 2: Alice Kovaříčková - Úterý 16:30 - 17:00
  • ŠD 3: Mgr. Věra Lasovská - Středa - 16:00 - 17:00
  • ŠD 4: Bc. Vendula Kazáková, DiS. - Pondělí 17:00 - 17:30

Aktuální informace

Prázdniny

Děkujeme všem dětem i rodičům za spolupráci v tomto školním roce. Přejem vám krásné prázdniny a po zaslouženém odpočinku se na vás opět těšíme. Tým vychovatek.

23. 6. 2020

Pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská

6. 2. 2020