Školní družina Kořenského

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě)

 • ŠD 1: Alice Kovaříčková 731 504  655 kovarickova@zskorenskeho.cz
 • ŠD 2: Jana Hadravová 606 277 967 hadravova@zskorenskeho.cz
 • ŠD 3: Mgr. Věra Lasovská 731 504 653 lasovska@zskorenskeho.cz
 • ŠD 4: Bc. Vendula Myšková, DiS. 603 199 380 kazakova@zskorenskeho.cz

Schůzky s jednotlivými vychovatelkami si, prosím, pokud je to možné, domlouvejte předem (mail, telefon).

Aktuální informace

Program on-line ŠD 1. 3. - 5. 3. 2021

Pondělí 1. 3

 • čtení, povídání a ilustrace; společný výběr knihy

Úterý 2. 3.

 • povídání o jaru (pranostiky, zvyky, tradice)
 • počasí na jaře; malování deštníku

Středa 3. 3.

 • výtvarné tvoření - ovečka (nůžky, vlna nebo papír)
 • písničky o městech, poznávání písniček podle melodie (rozdíl mezi městem a vesnicí; jaká města známe?)

Čtvrtek 4. 3.

 • výtvarné tvoření - tulipány a další květiny (nůžky, lepidlo, různě barevné papíry - i z časopisů, kousky látky)

Pátek 5. 3.

 • pracovní činnost - oplétání kelímku (nůžky, kelímek, vlna nebo noviny/papír)
 • skládání domku podle šablony 
 • rozdělení Prahy, kde je naše škola, důležité budovy v okolí 

1. 3. 2021

Družina on-line 1. 3. - 19. 3. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

každý všední den budou paní vychovatelky k dispozici na ZOOMu pro děti, které nemohou navštěvovat školní družinu a rády by se věnovaly odpočinkovým aktivitám (například čtení, vyprávění, skládání origami atd.). Přihlásit se mohou i žáci z prvního stupně, kteří družinu nenavštěvují.

Vysílání bude probíhat od pondělí do pátku, od 13:00 - 15:00.

Pondělí     Anna Ramajzlová    13:00 - 15:00

Úterý         Věra Lasovská          13:00 - 14:00

                    Jana Hadravová      14:00 - 15:00

Středa      Jana Hadravová     13:00 - 14:00

                    Alice Kovaříčková     14:00 - 15:00

Čtvrtek      Věra Lasovská          13:00 - 14:00

                   Jana Hadravová        14:00 - 15:00

Pátek        Jana Hadravová     13:00 - 14:00

                    Alice Kovaříčková     14:00 - 15:00

Odkaz na přihlášení:

https://us05web.zoom.us/j/2579937595?pwd=d1ZoVTJXN2NHRXQrRzBnWGtzKzh2UT09

ID 257 993 7595

Heslo: Druzina

Budeme se těšit na viděnou!

1. 3. 2021

Pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská

6. 2. 2020