Školní družina Kořenského

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě)

  • ŠD 1: Alice Kovaříčková 731 504  655 kovarickova@zskorenskeho.cz
  • ŠD 2: Jana Hadravová 606 277 967 hadravova@zskorenskeho.cz
  • ŠD 3: Mgr. Věra Lasovská 731 504 653 lasovska@zskorenskeho.cz
  • ŠD 4: Bc. Vendula Myšková, DiS. 603 199 380 kazakova@zskorenskeho.cz

Schůzky s jednotlivými vychovatelkami si, prosím, pokud je to možné, domlouvejte předem (mail, telefon).

Aktuální informace

Uzavření školní družiny

Vážení rodiče,

od zítřejšího dne 14. 10. je v návaznosti na uzavření škol přerušen nařízením vlády také provoz školní družiny.

Věříme, že se 2. 11. opět uvidíme.

Děkujeme za pochopení.

13. 10. 2020

Pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská

6. 2. 2020