Školní družina

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě)

Schůzky s jednotlivými vychovatelkami si, prosím, pokud je to možné, domlouvejte předem (e-mail, telefon).

Aktuální informace

23. 8. 2021

Přihlašování do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

od úterý 24. 8. je možné přihlašovat děti do školní družiny.

Aby žák mohl zahájit docházku do ŠD, je zapotřebí mít vyplněný zápisní lístek (ke stažení zde) a zaplacenou platbu za ŠD (300 Kč).

Pokud ještě nemáte variabilní symbol, kontaktujte, prosím, paní hospodářku  (bergerova@zskorenskeho.cz).

Zápisní lístek lze odevzdat kterékoli paní vychovatelce, případně paní zástupkyni pro I. stupeň.

V případě dotazů a nejasností jsemk dispozici na rutova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675.

Ideální by pro nás bylo, kdybyste přihlášky do ŠD vyřešili před 1. 9. - lze vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat na mail rutova@zskorenskeho.cz  :-)

Těšíme se!

Kateřina Růtová

6. 2. 2020

Pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská