Školní družina Kořenského

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě)

  • ŠD 1: Alice Kovaříčková 731 504  655 kovarickova@zskorenskeho.cz
  • ŠD 2: Jana Hadravová 606 277 967 hadravova@zskorenskeho.cz
  • ŠD 3: Mgr. Věra Lasovská 731 504 653 lasovska@zskorenskeho.cz
  • ŠD 4: Bc. Vendula Myšková, DiS. 603 199 380 kazakova@zskorenskeho.cz

Schůzky s jednotlivými vychovatelkami si, prosím, pokud je to možné, domlouvejte předem (mail, telefon).

Aktuální informace

Platba školného - rotační výuka

platba za ŠD - období rotační výuky

Vážení rodiče,

dokud bude trvat rotační výuka (střídání skupin po týdnu), jsou platby za ŠD stanoveny následovně:

Přípravná třída za duben 150 Kč, dále 300 Kč/měsíc.

1. - 2. ročník za duben nic, od května 150 Kč/měsíc.

3. - 4. ročník za duben 150 Kč, od května 150 Kč/měsíc.

Pokud v tuto chvíli nechcete, aby vaše dítě ŠD navštěvovalo, dejte co nejdříve vědět mailem na rutova@zskorenskeho.cz, aby nenabíhal dluh na školném.

Během rotační výuky nelze zajistit ranní družinu, odpolední družina je v běžném provozu (za dodržení všech opatření) do 17:00.

Děkujeme!

8. 4. 2021

Pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská

6. 2. 2020