ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Školní družina

Školní družina Kořenského

Přihlašování do školní družiny na rok 2018/2019

Přihlásit dítě do školní družiny na rok 2018/2019 můžete tak, že odevzdáte přihlášku vedoucí vychovatelce v době od 27. 8. do 31. 8. 2018 (od 9:00 do 15:00 hodin - 606 277 967).

Přihlášku k vytištění najdete v dokumentech, popřípadě ji můžete zaslat v elektronické podobě na email: lasovska@zskorenskeho.cz, (originál zápisního lístku prosíme také odevzdat osobně vedoucí vychovatelce).

Zápis žáků do poledního školního klubu

Žáci 4. a 5. tříd se mohou zapsat do poledního ŠK, ve kterém je zajišťován dohled nad žáky v době pauzy před odpoledním vyučováním. TATO SLUŽBA NENÍ ZPOPLATNĚNA, ale je nutné vyplnit zápisní lístek do ŠD, který najdete na webu školy http://www.zskorenskeho.cz/druzina/rad/, nebo jej děti dostanou od třídní učitelky. Odevzdávejte třídní učitelce nejpozději do 8. 9. 2018.

Informace o provozu Školní družiny Žvahov jsou v sekci Pracoviště Pod Žvahovem - ŠD

Provoz školní družiny Kořenského 2017/2018

Vedoucí vychovatelka ŠD - Mgr. Věra Lasovská: kontakt 606 277 967

 • 1. oddělení, vychovatelka Mgr. Věra Lasovská 
 • 2. oddělení, vychovatelka Alice Kovaříčková
 • 3. oddělení, vychovatelka Jana Hadravová 
 • 4. oddělení, vychovatelka  Dagmar Kudličková,DiS. 
 • ranní družina ZŠ Kořenského, 1. až 5. třída

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

 • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
 • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
 • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku.

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně vedoucí vychovatelce ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce (popřípadě poslat elektronickou poštou vedoucí vychovatelce: lasovska@zskorenskeho.cz). Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci. Měsíční platba je nevratná.

Školné - školní družina

 • platba za školní družinu činí 300 korun měsíčně (je možno zaplatit více měsíců najednou)
 • platbu je nutné uhradit do 25. dne předchozího měsíce na účet školy
 • bude hrazeno bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet Základní školy
 • číslo účtu: 27-6622720237/0100
 • k identifikaci platby je třeba uvádět variabilní symbol, který bude obdobný jako u plateb dosavadních: před čtyřmístný kód (v.s. na stravné) zapsat 3  (3XXXX)
 • opakované nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo výjimečně mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.

Žákovské knížky ŠD

Všechny děti, které chodí do školní družiny, mají Žákovské knížky ŠD, kam se zapisují různé informace o provozu školní družiny.

ŠD3, ŠD4, ŠD5

V pondělí, ve středu i ve čtvrtek mají starší děti odpolední vyučování a proto děti ze ŠD3, ŠD4 a ŠD5 odchází  na oběd později, kolem 12:15 hod. Pokud si chcete vyzvednou své dítě po obědě, v tyto dny je to možné až  po 12:45 hod.

Kontakty ŠD

Věra Lasovská

Tel.: 606 277 967

Více kontaktů »


Videoprezentace