Online zprávy pro žáky 4. A

Přehled

Informace třídního učitele

Akce třídy, závěr školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, 

konec školního roku se blíží ke zdárnému konci. Od pátku 21. 6. budeme trávit čas už jen spolu. Pokud to počasí dovolí, budeme především venku. S sebou vždy: pití, svačina, lítačka (lístky na MHD). 

 • pátek 21. 6. - piknik (odměna za umístíně v soutěži pohodová třída)
 • středa 26. 6. - branný den 
 • pátek 28. 6. - vysvědčení (konec cca 9:15 hod)

zápis z třídních schůzek 16. 4. 2024

 • organizační záležitosti ve zbývajícím čase školního roku 2023/2024, nepřítomnost TU
 • akce třídy: 
  • 3. 5. - focení
  • 10. 5. - dřevěná dílna
  • 21. 5. - MENSA testování 
  • 30. 5. - školní ples
  • 8. - 15. 6. - škola v přírodě
 • práce v hodinách, přístup žáků ke školním povinnostem, pasivní přístup k výuce
 • změny od nového školního roku 2024/2025
 • vstup pí. uč. Kovaříčkové - seznámení s výukou matematiky
 • škola v přírodě
 • seznámení s klasifikací ve 3. čtvrtletí
 • dotazy rodičů, připomínky
 • osobní konzultace

 

třídní schůzky

Vážení rodiče, 

dne 16. 4. 2024 se od 17:00 hod konají třídní schůzky. Na schůzkách budeme řešit aktuální situaci ve třídě a školu v přírodě. Přítomna bude i vyučující matematiky. Pokud víte, že se schůzek nemůžete z nějakého důvodu zúčastnit, dejte mi vědět, prosím. 

nepřítomnost třídní učitelky

Vážení rodiče, 

v týdnu 8. - 12. 4. 2024 nebudu ve škole přítomna. Zastupující třídní učitelkou je Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. na kterou se můžete v případě potřeby obrátit.

Ohledně absencí, domluvy předání/vyzvednutí učiva či drobných konzultací se můžete obrátit na paní asistentku - email: vachtova@zskorenskeho.cz

Děkuji za spolupráci i v době mé nepřítomnosti. 

Dopravní hřiště 8. 4. 2024

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 8. 4. nás čeká poslední výuka dopravní výchovy v tomto školním roce. Jedná se o praktickou výuku na dopravním hřišti. Vzhledem k tomu, že je v pondělí odpolední vyučování, dojde k drobné změně v rozvrhu:

 • 1. a 2. VH dle rozvrhu
 • 3. - 5. VH dopravní hřiště
 • 6. VH pauza na oběd, volná hodina
 • 7. VH dle rozvrhu (změna: místo HV je PŘÍ)

S  sebou: lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, pití, pomůcky na výuku a vhodné oblečení

akce třídy

 • 8. 4. 2024 - Dopravní hřiště (10:30 - 12:10) S sebou: Lítačku/lístek na MHD, CYKLISTICKOU PŘILBU, pití
 • 10. 5. 2024 - dřevěná dílna 
 • 8. - 15. 6. 2024 - škola v přírodě Boží Dar

ČERNÝ KAŠEL A UPOZORNĚNÍ Z HYGIENICKÉ SLUŽBY

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že i v naší škole jsme se setkali s potvrzeným výskytem černého kašle (v MŠ i ZŠ), prosíme vás znovu o aktualizaci očkování vašich dětí a spolupráci v případě hygienických opatření. Dopis HSHMP v tomto odkazu.

Děkujeme, že myslíte na zdraví vašich dětí i našich zaměstnanců.

výskyt vší

Vážení rodiče,

ve třídě 4.A se vyskytly vši. Prosím Vás o pečlivou kontrolu vlasů vašich dětí. 

Děkuji za spolupráci. 

Konzultační hodiny

Vážení rodiče, 

na úterý 9. 1. 2024 jsou vypsány konzultační hodiny. Pokud by se mnou někdo z Vás chtěl mluvit, neváhejte mi napsat a domluvíme se na čase, kdy se sejdeme. 

Vzhledem k tomu, že s některými z Vás budu potřebovat mluvit, může se ve Vašich e-mailových schránkách objevit pozvání z mé strany. 

zápis z třídní schůzky 14. 11. 2023

 • prospěch, chování, vztahy ve třídě
 • škola v přírodě
 • akce třídy a školy
 • čtvrtletní klasifikace
 • postup při řešení problému s pedagogy a nepedagogy
 • spolek rady rodičů
 • funkce vrátnice a omezení vstupu dospělých osob do prostor školy
 • tripartity
 • stávka dne 27. 11. 2023

zápis z třídních schůzek 19. 9. 

 • změna třídní učitelky
 • kontrola osobních údajů
 • změna školního řádu
 • včasné platby - družina, obědy (změna ceny)
 • akce školy
 • informace z rady rodičů 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pondělí 4. 9. 2023 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pátek 28. června 2024

ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • Pondělí - středa 23. - 25. 10. 2023 (navazují podzimní prázdniny)
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 •  úterý 19. 9. 2023 od 17:00 
 •  úterý 14. 11. 2023 od 17:00
 •  úterý 16. 4. 2024 od 17:00
KONZULTAČNÍ HODINY

ZŠ: 9. 1. 2024 od 17:00

ZŠ: 21. 5. 2024 od 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ: čtvrtek 21. 3. 2024 od 8:00 do 16:00

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Středa a čtvrtek 24. a 25. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny

Cizinci: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas, zdravotní pojištění

AKCE

Projekt Edison: 27. - 31. 5. 2024

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

podzimní čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
vánoční sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (nástup do školy ve středu 3. ledna 2024)
pololetní pátek 2. února 2024
jarní 5. února až 11. února 2024 (nástup do školy v pondělí 12. února 2024) 
velikonoční čtvrtek 28. března 2024 (nástup do školy v úterý 2. dubna 2024) 
hlavní sobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024 (nástup do školy v pondělí 2. září 2024)

STÁTNÍ SVÁTKY

Den české státnosti čtvrtek 28. září
Vznik Československa sobota 28. října
Den boje za svobodu a demokracii pátek 17. listopadu
Velký pátek pátek 29. března
Velikonoční pondělí pondělí 1. dubna
Svátek práce středa 1. května
Osvobození od fašismu středa 8. května

Jana Pícková / 18. 6. 2024

Český jazyk

pololetní písemná práce, čtenářský deník

Ve čtvrtek 6. 6. nás čeká 4. čtvrtletní písemná práce. Okruhy, které se v práci mohou objevit: 

 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • vzory podstatných jmen + pravopis koncovek
 • skupiny ě/je
 • pravopis předložek a předpon 
 • shoda podmětu s přísudkem
 • základní skladební dvojice
 • druhy vět + vzorce souvětí
 • učivo nižších ročníků samozřejmostí! 

Připomínám, že do pátku 31. 5. 2024 má být odevzdán čtenářský deník se čtvrtým zápisem přečtené knihy (minimální počet stran – 100).

čtvrtletní písmená práce

V pátek 12. 4. nás čeká 3. čtvrtletní písemná práce. Okruhy, které se v práci mohou objevit:

 • vyjmenovaná slova
 • základní skladební dvojice
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • slovní druhy
 • skupiny ě/je
 • pravopis předložek a předpon 
 • vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského + pravopis koncovek
 • pravopis sloves v přítomném čase
 • učivo nižších ročníků samozřejmostí!

pololetní písemná práce, čtenářský deník

V pátek 19. 1. nás čeká 2.čtvrtletní písemná práce. Okruhy, které se v práci mohou objevit: 

 • slovní druhy
 • vyjmenovaná slova
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • vzory podstatných jmen rodu středního 
 • skupiny ě/je
 • pravopis předložek a předpon 
 • učivo nižších ročníků samozřejmostí! 

Připomínám, že do pátku 12. 1. 2024 má být odevzdán čtenářský deník s druhým zápisem přečtené knihy (minimální počet stran – 80).

čtvrtletní písemná práce

V úterý 7. 11. nás čeká 1.čtvrtletní písemná práce. Okruhy, které se v práci mohou objevit:

 • vyjmenovaná slova
 • ohebné slovní druhy 
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • věta jednoduchá, souvětí
 • vzorec souvětí
 • základní skladební dvojice
 • učivo nižších ročníků samozřejmostí! 

online procvičování

VYJMENOVANÁ SLOVA

SLOVNÍ DRUHY

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

MLUVNICKÉ KATEGORIE 

DRUHY VĚT

Čtenářský deník

Ve 4. ročníku odevzdají žáci celkem 4 zápisy ve čtenářském deníku, přečtou tedy minimálně 4 knihy. Bude se zatím jednat o knihy dle vlastního výběru.

 • 1. kniha do 16. 11. 2023 – minimální počet stran – 80
 • 2. kniha do 12. 1. 2024 - minimální počet stran – 80
 • 3. kniha do 27. 3. 2024 – minimální počet stran – 100
 • 4. kniha do 31. 5. 2024 – minimální počet stran – 100

První zápis přečtené knihy bude odevzdán do 16. 11. 2023.

Při psaní čtenářského deníku je důležité dbát na gramatickou správnost  a smysluplnost sdělení. Prosím, ať žáci věnují pozornost též úpravě. Jedná se o práci žáků.

CÍLE PŘEDMĚTU A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

HODNOCENÍ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • kontrolní písemné práce
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • čtenářský deník
 • slohové práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 20. 5. 2024

Matematika

okruhy na 4. čtvrtletní písemné práce z m

Okruhy – GEOMETRIE (budeme psát 31. 5.):

 • Kružnice – rýsování dle zadání
 • Rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku
  – náčrt, konstrukce
 • Výpočet obsahu a obvodu u čtverce a obdélníku
 • síť kvádru a krychle
 • osově souměrné útvary a určování osy souměrnosti

Okruhy M (budeme psát 3. 6.)

 • Zaokrouhlování
 • Násobení a dělení
 • Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000 včetně zkoušky
 • Písemné násobení a dělení (u dělení včetně zkoušky)
 • Přednosti početních výkonů – závorky, násobení a dělení, sčítání a odčítání
 • Převody jednotek
 • zlomky – zápis, grafické znázornění, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)

Učivo nižších ročníků samozřejmostí!

konzultační hodiny 

Vážení rodiče, 

v úterý 21. 5. se uskuteční konzultační hodiny. Ty se kterými potřebuji hovořit, budu kontaktovat. Kdybyste měli o konzultaci zájem Vy, PŘEDEM mi napište email a domluvíme se na čase. Děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

okruhy na 3. čtvrtletní písemné práce z m

Okruhy M (budeme psát 8. 4.)

 • Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce
 • Násobení a dělení 10, 100, 1 000
 • Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000 včetně zkoušky
 • Písemné násobení a dělení včetně zkoušky
 • Příklady se závorkami
 • Převody jednotek (délky, hmotnosti, objemu, obsahu, času)
 • Slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)

Okruhy – GEOMETRIE (budeme psát 10. 4.):

 • Rovnoběžky, různoběžky, kolmice – poznání i rýsování
 • Kružnice – rýsování dle zadání
 • Rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku – náčrt, konstrukce
 • Výpočet obsahu a obvodu u čtverce a obdélníku

odkazy na procvičování

GEOMETRIE 

Obsah čtverce a obdélníku

Osová souměrnost 

Trojúhelník 

Geometrické útvary a tělesa 

Dále mohou žáci podle zápisků v sešitě Geometrie opakovat rýsování - kružnic, čtverců, obdélníku, rovnoběžek, různoběžek, kolmic, pravoúhlého trojúhelníku, přímek, úseček, polopřímek, bodů.

Písemné násobení do 10 000 

Čísla do 100 000 

Příklady se závorkami + přednosti početních operací 

Počítání s nulami 

Násobení a dělení 10, 100, 1 000

Písemné sčítání a odčítání do 10 000 

Převody jednotek 

Matematické pojmy 

Zaokrouhlování 

Sudá a lichá čísla

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem názorně
Dělení se zbytkem - Sladké mlsání
Procvičování dělení se zbytkem

 

Násobení a dělení mimo obor násobilek

Hravé násobení
Počítání s kačátky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid

 

Počítání do 1000 s přechodem přes desítku:

Létající Marťánci
Počítání v dešti
Počítání s kouzelníky
Počítání s piráty
Počítání mezi indiány
Tajné obrázky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=38.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+MIX#selid

 

Malá násobilka

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid

okruhy na 2. čtvrtletní písemné práce z m

Okruhy - GEOMETRIE (budeme psát 15. 1.):

 • Rýsování a měření úseček dané délky
 • Rovnoběžky, různoběžky, kolmice – poznání i rýsování
 • Kružnice – rýsování dle zadání
 • Rýsování čtverce – náčrt, konstrukce
 • Rýsování obdélníku – náčrt, konstrukce
 • Rýsování pravoúhlého trojúhelníku – náčrt, konstrukce

Okruhy M (budeme psát 17. 1.)

 • Jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce + rozvinutý zápis
 • Pamětné sčítání, odčítání, násobení
  a dělení do 10 000
 • Zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce
 • Písemné sčítání a odčítání do 10 000 včetně zkoušky
 • Dělení se zbytkem (včetně zkoušky)
 • Příklady se závorkami
 • Převody jednotek (délky, hmotnosti, objemu, času)
 • Slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)

konzultační hodiny 

Vážení rodiče, 

příští týden v úterý 9. 1. 2024 jsou konzultační hodiny. Pokud by se mnou někdo z Vás chtěl mluvit, neváhejte mi napsat a domluvíme se na čase, kdy se sejdeme. 

Některé z Vás budu kontaktovat já, jelikož potřebuji něco probrat. 

V týdnu 15. - 19. 1. si napíšeme pololetní písemné práce. Žáci opět obdrží okruhy na geometrii a aritmetiku. 

 

okruhy na čtvrtletní písemnou práci z M

Okruhy M (budeme psát 8. 11.)

·  Jednotky, desítky a stovky

·  Pamětné sčítání a odčítání do 1 000

·  Zaokrouhlování na desítky a stovky

·  Malá násobilka a násobení a dělení přes obor malé násobilky (16 . 5 = , 96 : 4 = )

·  Písemné sčítání a odčítání do 1 000 včetně zkoušky

·  Dělení se zbytkem včetně zkoušky

·  Slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)

GEOMETRIE (budeme psát 6. 11.):

·  Rýsování a měření úseček dané délky

·  Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

·  Kružnice – rýsování dle zadání

·  Kruh a kružnice – vlastnosti a rozdíly

·  Rovinné obrazce – pojmenování

·  Krychle – vrchol, stěna, hrana

 

 

CÍL PŘEDMĚTU

 

V rámci předmětu žáci pracují s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají orientaci v geometrických představách a pojmech v rovině i prostoru. Jsou vedeni v přiměřené míře k užívání matematického jazyka a matematické symboliky.

 

GEOMETRIE

Každé úterý budeme mít geometrii.

S sebou:

 •  pravítko 30cm
 • trojúhelník s ryskou
 • kružítko + náhradní tuhy
 • ořezané alespoň dvě tužky č. 3 (na rýsování)

 

HODNOCENÍ

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • desetiminutovky - malé práce (několikrát za týden)
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy 
 • geometrická cvičení
 • pracovní listy na dané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 22. 5. 2024

Anglický jazyk (skupina AJ1)

CÍl předmětu

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Mgr. Mgr. Barbora Soukupová / 31. 8. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ2)

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ2)

CÍL PŘEDMĚTU

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Radomír Quis - 26/9/2023

Radomír Quis 17/10/2023

Reminder:  All students AJ in my classes are required to have 2 notebooks of format 'A5' or similar.  One labeled AJ NOTES and the other AJ TESTS.  Those students wo are moving for AJ to different classrooms are required to bring these notebooks along with their Bloggers or Click (4G) Text and Work Books.  Please do not forget to write LEGIBLY your first and last names on the notebooks.

Připomínka:  Všichni studenti AJ v mých třídách musí mít 2 sešity formátu 'A5' nebo podobného. Jeden označený AJ NOTES a druhý AJ TESTS. Studenti, kteří se stěhují na AJ do jiných tříd, jsou povinni přinést tyto sešity spolu se svými Bloggers nebo Click (4G) učebnicemi a pracovními sešity.  Prosím neopomeňte napsat ČITELNĚ vaše jméno a příjmení na tyto sešity. 

Great resource to practice English grammar

Chose the topic on top - and level of difficulty in the "zobrazit všechny úrovně" field.

 

https://www.helpforenglish.cz/gramatika

another soure for practice of English grammar

https://wordwall.net/cs-cz/community/6-t%C5%99%C3%ADda/angli%C4%8Dtina

 

4/1/2024

VOCABULARY FOR TEST - z tohoto seznamu vyberu 20 slovíček pro následující test - procvičíme předem v hodině RQ

Učte se jen slova která neznáte - ostatní můžete z učení vynechat.

Poznámka pro rodiče:  Většina studentů zná většinu těchto slov - proto se mají soustředit jen na těch pár slov která neumí.

 

4th GRADE VOCABULARY TEST WORDS

 

 1.  

ABOUT

O

 1.  

AFTER

PO/POTOM

 1.  

ALL

VŠECHNO

 1.  

ALSO

TAKY

 1.  

ANY

JAKÝKOLIV

 1.  

ARE

JSOU

 1.  

BACK

ZPĚT

 1.  

BE

BÝT

 1.  

BECAUSE

PROTOŽE

 1.  

BEFORE

PŘEDTÍM

 1.  

BUT

ALE

 1.  

CAN

MOHU – MÚŽU

 1.  

COME

POJĎ

 1.  

DAY

DEN

 1.  

DO

UDĚLEJ

 1.  

DONE

HOTOVO

 1.  

FOR

PRO

 1.  

FROM

Z/OD

 1.  

GET

VZÍT

 1.  

GIVE

DÁT

 1.  

GO

JDI/JEĎ

 1.  

GOOD

DOBRÝ

 1.  

HAVE

MÁM

 1.  

HE

ON

 1.  

HELP

POMOC

 1.  

HER

ONA

 1.  

HERE

TADY

 1.  

HIM

ON

 1.  

HIS

JEHO

 1.  

HOW

JAK

 1.  

IF

JESTLI

 1.  

INTO

DO

 1.  

JUST

JENOM

 1.  

KNOW

ZNÁT

 1.  

LIKE

JAKO

 1.  

LOOK

DÍVEJ SE - DÍVAT

 1.  

MAKE

UDĚLAT - VYROBIT

 1.  

ME

 1.  

MOST

VĚTŠINA

 1.  

MY

MÚJ

 1.  

NEW

NOVÝ

 1.  

NOT

NENÍ

 1.  

NOW

TEĎ-NYNÍ

 1.  

ONLY

JENOM

 1.  

OR

NEBO

 1.  

OTHER

JINÝ

 1.  

OUR

NÁŠ

 1.  

OUT

VEN

 1.  

OVER

PŘES – KONEC

 1.  

PEOPLE

LIDÉ

 1.  

SAY

ŘEKNI

 1.  

SHE

ONA

 1.  

SO

TAK

 1.  

SOME

NĚJAKÝ

 1.  

TAKE

VEZMI-VEM

 1.  

THAT

TEN-TOHLE

 1.  

THEIR

JEJICH

 1.  

THERE

TAM

 1.  

THESE

TITO-TYTO

 1.  

THEY

ONI

 1.  

THINK

MYSLI – MYSLÍM

 1.  

THIS

TOHLE – TOTO

 1.  

TIME

ČAS

 1.  

UP

NAHORU

 1.  

USE

POUŽIJ – UŽIJ

 1.  

WANT

CHCI

 1.  

WAS

BYL

 1.  

WAY

CESTA

 1.  

WE

MY

 1.  

WELL

DOBŘE

 1.  

WHAT

CO

 1.  

WHEN

KDY

 1.  

WHICH

KTERÝ

 1.  

WHO

KDO

 1.  

WITH

S

 1.  

WORK

PRÁCE

 1.  

YEAR

ROK

 1.  

YOU

TY

 1.  

YOUR

TVŮJ

 

 

 

Radomir Quis / 4. 1. 2024

Anglický jazyk (skupina AJ3)

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 23. 8. 2023

Přírodověda

CÍL PŘEDMĚTU

Vytvořit u žáků pozitivní vztah k vnímání živé i neživé přírody, porozovat změny v přírodě, rozvinout zájem o člověka a jeho životní prostředí.

POMŮCKY

 • učebnice
 • pracovní listy
 • psací potřeby a pastelky

Pracovní listy dostanou žáci ve škole.

HODNOCENÍ

 • aktivita a práce v hodinách
 • kontrolní testy
 • pracovní listy
 • domácí příprava
 • skupinová práce
 • projekty
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Vlastivěda

CÍL

Seznámit se s přírodou a životem v krajích České republiky, s nejstaršími obdobími našich dějin a tím se inspirovat k výletům po naší vlasti

POMŮCKY

 • učebnice
 • pracovní listy
 • psací potřeby a pastelky

Pracovní listy a mapy dostanou žáci ve škole.

HODNOCENÍ

 • aktivita a práce v hodinách
 • kontrolní testy
 • pracovní listy
 • domácí příprava
 • skupinová práce
 • projekty
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova

x

Ing. David Urbánek / 23. 8. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci, relaxaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost probraného učiva - malé testíky

 

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Tělesná výchova

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky...
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Ing. David Urbánek / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Kriteria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Pomůcky:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Třídy a online informace