ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 3.B

Online zprávy pro žáky 3.B

Informace třídního učitele

Domácí úkoly

Pondělí 11. 11.

Opakovat na zítřejší čtvrtletní písemnou práci z matematiky

Pátek 8. 11.

Dobrovolný DÚ - příprava na čtvrtletní písemné práce 

Čtvrtek 7. 11.

M - PS 7: str. 23/3, 7

Středa 6. 11.

Vyjmenovaná slova: str. 3/3 (mohou používat pomocné listy - sešit ČJ)

Úterý 5. 11.

Někteří žáci budou zítra ještě jednou zkoušeni z vyjmenovaných slov či násobků 8

Pondělí 4. 11.

Někteří žáci budou zítra ještě jednou zkoušeni z vyjmenovaných slov či násobků 8

Pátek 25. 10.

ČJ - Naučit se vyjmenovaná slova po B zpaměti - na pondělí 4. 11. (děti dostaly vytištěná vyjmenovaná slova)

M - Naučit se násobky 8 (vzestupně i sestupně) - na pondělí 4. 11.

Někteří se mají za úkol doučit básničku z Čítanky: str. 15 Koulelo se, koulelo

 


Andrea Kuncová, DiS. / 11.11.2019

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý 12. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z M a ve čtrvtek 14.11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ. 

Okruhy M:

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
 • Slovní úlohy
 • Tabulky (o X krát více, o X krát méně)
 • Počítání příkladů se závorkami
 • Malá násobilka 1-8
 • Měření délky úsečky
 • Rýsování přímky a bodů

OKRUHY ČJ:

 • Diktát vět
 • Seřazení slov podle abecedy
 • Slova nadřazená a podřazená
 • Párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • Tvrdé a měkké souhlásky
 • Slova protikladná a slova souznačná
 • Kořen slov a slova příbuzná
 • Vyjmenovaná slova po B

Andrea Kuncová, DiS. / 6.11.2019

Akce 5. 11. 2019

Zítra 5. 11. navštívíme Muzeum Policie ČR. Budeme odcházet krátce po 8. hodině.

S sebou: batůžek, penál, žákovskou knížku, úkolníček, svačinu, pití, čip na obědy a klíček od šatní skříňky.


Andrea Kuncová, DiS. / 4.11.2019

Seznámení s prospěchem

Vážení rodiče,

kdo dosud neučinil, prosím o podpisy v ŽK (str. 10) seznámení s prospěchem za měsíc říjen. 

Děkuji za spolupráci.


Andrea Kuncová, DiS. / 4.11.2019

Tripartity - listopad 2019

Vážení rodiče,

v termínech 18., 19., 21. a 25. 11. se uskuteční naše první tripartity. Na email Vám byl zaslán odkaz na google tabulku, kde se, prosím, zapište na termín, který se Vám hodí. Prosila bych, aby byli všichni zapsaní do čtvrtka 14. 11. 2019. Pokud se Vám z vážných důvodů nezamlouvá žádný termín, kontaktujte mě emailem či sms.

Prosím rodiče, kteří nemluví česky, aby si s sebou vzali někoho, kdo jim bude překládat.

Předem mockrát děkuji a budu se na Vás a Vaše děti těšit. 


Andrea Kuncová, DiS. / 3.11.2019

Organizační informace

Vážení rodiče,

 • v pátek 25. 10. proběhne ve škole Halloween. Žáci tedy mohou přijít v maskách (masky by však neměly narušit výuku).
 • Celý příští týden (28. 10. – 1. 11.) je volno.
 • V úterý 5. 11. navštívíme Muzeum Policie ČR. Budeme odcházet krátce po 8. hodině. S sebou: batůžek, penál, žákovskou knížku, úkolníček, svačinu, pití, čip na obědy a klíček od šatní skříňky.
 • Připomínám, že do 11. 11. má mít každý žák zápis své přečtené knížky ve Čtenářském deníku. Někteří mají již splněno. 

Andrea Kuncová, DiS. / 22.10.2019

Akce třídy

VŠECHNY PLÁNOVANÉ AKCE JSOU HRAZENY Z TŘÍDNÍHO FONDU.

5. 11. - Kolo tety Berty: Muzeum Policie ČR (od 9,00)

21. 11. - Jeden za všechny, všichni za jednoho - šikana není hra: Muzeum Policie ČR (od 9,00)

16. 12.  -  Káťa a Škubánek: Divadlo U Hasičů (od 10,30 hodin, 90 Kč)

19.   3.  -  O statečném kováři Mikešovi: Divadlo U Hasičů (od 10,30 hodin, 90 Kč)

14.   5.  -  Kluk z plakátu: Divadlo U Hasičů (od 10,15 hodin, 90 Kč)


Andrea Kuncová, DiS. / 21.10.2019

Seznámení s prospěchem

Vážení rodiče,

kdo dosud neučinil, prosím o podpisy v ŽK (str. 10) seznámení s prospěchem za měsíc září a půlku října. Zítra budu dětem vybírat žákovské knížky.

Děkuji za spolupráci.

Ukázka:

16. 9.     Ano, byli jsme seznámeni      Kuncová (podpis)

30. 9.     Ano, byli jsme seznámeni      Kuncová (podpis)

15. 10.   Ano, byli jsme seznámeni      Kuncová (podpis)


Andrea Kuncová, DiS. / 16.10.2019

Učivo pro marody

Veškerá práce v hodinách je zapsána v elektronické žákovské knížce. Děkuji za pochopení.


Andrea Kuncová, DiS. / 7.10.2019

Vánoční fotografování

Vážení rodiče, 

ve škole proběhne dne 8. 11. 2019 vánoční fotografování Vašich dětí. Jsou k zakoupení dvě varianty sad:

 • Vánoční přání - červené (270 Kč)
 • Stolní kalendář na rok 2020 (270 Kč)

Prosím o odevzdání lístečku (žáci dostanou zítra), a v případě zájmu i o odevzdání peněz. Předem děkuji a zde jsou ukázky.


Andrea Kuncová, DiS. / 1.10.2019

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Vážení rodiče,

veškeré informace jsou v přiloženém dokumentu.


Andrea Kuncová, DiS. / 1.10.2019

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL

Každé úterý budou děti zdarma dostávat malé mléčné a ovocné svačinky.


Andrea Kuncová, DiS. / 23.9.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, ELEKTRONICKÁ ŽK

Vážení rodiče,

připomínám, že se přístí týden 24.9. od 17:00 konají třídní schůzky a je potřebné odevzdat 500 Kč na fond třídy. 

Dovoluji si přidat ještě informaci ohledně přihlašování do elektronické ŽK. Pokud vám nefunguje elektronické přihlašování, máte nově možnost si změnit své heslo přímo v el. žákovské knížce, ale pouze za podmínky, že znáte svůj kontaktní mail, který máte ve škole nahlášený (ve většině případů ten, přes který komunikujeme). V případě, že by celý tento proces nefungoval, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a pokusíme se společně situaci řešit. 

 

Všem děkuji za spolupráci.


Andrea Kuncová, DiS. / 20.9.2019

Pomůcky

Vážení rodiče,

běžné pomůcky zůstávají stejné, jako v loňském roce - vybavený penál (pastelky, ořezané tužky, 2 píšící pera, guma, ořezávátko). Seznam pomůcek na předměty přikládám k této zprávě.  Moc prosím o podepsání všech sešitů.


Andrea Kuncová, DiS. / 28.8.2019

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Začátek školního roku:   pondělí 2. 9. 2019 v 8:00

Konec školního roku: úterý 30. 6. 2020

PRÁZDNINY
 • podzimní: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
 • vánoční:  pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní: pátek 31. 1. 2020
 • jarní:  pondělí 17. 2. až neděle 23. 2. 2020 (nástup do školy pondělí 24. 2.)
 • velikonoční: čtvrtek 9. 4. 2020 (nástup do školy úterý 14. 4. 2020)
 • hlavní:  středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020 (nástup do školy v úterý 1. 9. 2020)
STÁTNÍ SVÁTKY

Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 28. 10.

Velký pátek:  pátek 10. 4.

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. 4.

Svátek práce: pátek 1. 5.

Den vítězství:  pátek 8. 5.

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZŠ

čtvrtek 31. 10. až pátek 1. 11. 2019

pondělí 16. 3. 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

úterý 24. 9. od 17:00

SCHŮZKY RADY RODIČŮ A ŠKOLSKÉ RADY ZŠ

vždy v 16:00

úterý 19. 11. jen RR

úterý 21. 4. ŠR a RR

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRHY

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. od 17:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

čtvrtek 28. 11.

čtvrtek 19. 3.

PROJEKT EDISON

pondělí 25. až pátek 29. 5. 2020


Andrea Kuncová, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení

ČESKÝ JAZYK

V předmětu Český jazyk hodnotím nejen průměr známek, ale i :

- dodržování tvarů a spojů, úhlednost a sklon písmen, psaní diakritických znamének

- přepis, opis, diktát, doplňovačka

- správné čtení hlásek, slabik i celých slov, navazování slabik a spojování slabik do slov

- pamětné osvojení básně

- správnost, plynulost, porozumění přečtenému, orientace v textu

- aktivitě, zájmu  a snaze žáka v hodině

- samostatnosti v práci

- osvojení probíraného učiva

- domácí přípravě a nošení pomůcek

- spolupráci ve skupinových projektech

- individuální pokrok a zlepšení

 

MATEMATIKA

V předmětu Matematika hodnotím nejen matematický průměr známek, ale přihlížím i k :

- aktivitě, zájmu  a snaze žáka v hodině

- jeho vlastnímu nápadu/postupu v řešení

- samostatnosti v práci a úvaze

- osvojení probíraného učiva

- schopnosti logického uvažování

- domácí přípravě a nošení pomůcek

- spolupráci ve skupinových projektech

- v geometrii k čistotě a přesnosti provedení

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

- snaha, zájem, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity

- osvojení probíraného učiva

- zpěv lidových a umělých písní

- připravenost na vyučování

- ohled na individuální schopnosti


Andrea Kuncová, DiS. / 28.8.2019

Informace od vyučujících

Hodnocení v hodinách anglického jazyka

Hodnocení v hodinách AJ

ANGLICKÝ JAZYK

Hlavní cíle předmětu ANglický jazyk

- probudit  získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce

- získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce

- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,

- vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život,

- formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení: slovíčka, recitace, zpěv

- písemné zkoušení: psaná podoba nově osvojované slovní zásoby, doplňovačky, psaní krátkého anglického textu

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

CELKOVÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

a) aktivní přístup a práce v hodině

b) známky z písemného/ústního zkoušení

c) plnění domácích úkolů

d) vyplnění zadaných pracovních listů

ARITMETICKÝ PRŮMĚR ZNÁMEK NENÍ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA NA VYSVĚDČENÍ.

Započítáváme snahu, práci v hodině, nošení pomůcek a domácích úkolů, testy, ústní zkoušení. 

Domácí úkoly jsou vždy zapsány v Bakalářích.


Mgr. Věra Lasovská / 13.9.2019

Aj

Vážení rodiče, informace o domácích úkolech a probírané látce budete mít vždy v elektronické žákovské knížce. Děkuji.

Mgr. Věra Lasovská


Mgr. Věra Lasovská / 13.9.2019

Angličtina

Vážení rodiče.

První hodiny anglického jazyka budeme s žáky opakovat látku ze 2. třídy. Děti mají za domácí úkol opakovat si ze svých slovníčků ze

2. třídy. Opakujeme barvy, čísla, my house, jednoduché fráze, apod.

Z těchto znalostí děti vycházejí pro budoucí látku 3. třídy.

 


Mgr. Věra Lasovská / 10.9.2019

Hodnocení v prvouce

Prvouka

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

Ústní zkoušení - individuální 


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

Hodnocení Vv a Pč

Vv

 • Čistota práce
 • Nápaditost
 • Stupeň zvládnutí výtvarné techniky
 • Zručnost a pracovitost
 • Plnění domácí přípravy (pomůcky na vyučování)

 • Aktivita a tvořivost při práci
 • Čistota a hygiena při práci
 • Zručnost
 • Domácí příprava

Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa