Školská rada

Školská rada se schází pravidelně minimálně dvakrát ročně, na svých schůzkách projednává zákonné záležitosti i další rozvoj školy, na setkání školské rady bývá přizvána paní ředitelka, která vždy velmi aktivně odpovídá na dotazy členů školské rady. Členové školské rady jsou po celý rok i v pravidelném emailovém styku.

Členové

Za Radu rodičů:

  • Bc. Filip Schroll 
  • Dagmar Buršová

Za pedagogický sbor:

  • Mgr. Pavel Čingl (předseda)
  • Ing. Alena Semerádová

Za zřizovatele:

  • Karel Bauer
  • Jiří Krátký

Ke stažení

Články