Online zprávy pro žáky 9. A

Přehled

Informace třídního učitele

Zadávání a plnění online úkolů

Od tohoto týdne nebudete dostávat online úkoly, abyste měli čas připravovat se na přijímací zkoušky. Je ale potřeba doplnit zadané úkoly tak, abyste měli splněnou nadpoloviční většinu úkolů ze všech předmětů. Úkoly je možné doplnit po přijímacích zkouškách. V té době je možné i domluvit si konzultace s jednotlivými učiteli.

 

Nabídka pro žákyně 9. ročníku od vodafone

Rádi bychom pozvali Vaše žákyně na náš letní workshop Code like a Girl - školení pro budoucí kodérky k nám do Vodafonu. Věříme, že s ohledem na stávající situaci budeme moci workshop v období letních prázdnin již uspořádat, a že by mohl být pro žákyně Vaší školy zajímavý – účastnicemi jsou děvčata ze středních a základních škol (8. a 9. třída). V případě, že by však nebylo možné akci v níže zmíněných termínech uspořádat, datum konání bude přesunuto a přihlášené dívky o tom budeme informovat.

 • V rámci 4-denního workshopu budou mít holky možnost poznat náš svět technologií, naučit se novým věcem v oblasti kódování (např. vytvoření vlastních webovek – HTML, JavaScript, GitHub) či se setkat s opravdovými odborníky v dané oblasti. Taktéž si budou moci zasoutěžit o hodnotné ceny.
 • Termíny:

1. Termín 13.7.-16.7. Praha (VF Stodůlky)

2. Termín 24.8.-27.8. Praha (VF Stodůlky) 

 • Účast na workshopu je samozřejmě zdarma. Po dobu konání akce bude pro holky zajištěno občerstvení, nicméně případné ubytování si každá účastnice zajišťuje sama.
 • Přihlašování probíhá na našich kariérních stránkách pod níže uvedeným linkem:

https://vodafone.jobs.cz/detail-pozice/?id=G2-1455408050-aden_brand0&rps=202

Informace k ročence

Vybírám 300,- na zaplacení fotoročenky.  kdo má ročenku objednanou, přineste, prosím, peníze buď v pondělí 18. 5. nebo ve středu 20. 5. Po vybrání peněz vám ročenku rozdám.

Zápis z třídní schůzky

Třídní schůzka proběhla formou emailu, telefonických rozhovorů a doporučených dopisů. Emaily obsahovaly hodnocení známkami za třetí čtvrtletí a míru zapojení a plnění úkolů v jednotlivých předmětech v době samostudia.

 

 

Informace pro rodiče o třídní schůzce

Vážení rodiče,

i přes toto nelehké období, alespoň některé běžné součásti školního roku zůstaly zachovány. Zítra proběhne pedagogická rada, kde bude zhodnocena práce dětí za 3. čtvrtletí letošního školního roku. Předmětem jejího jednání bude tedy prospěch dětí s velkým přihlédnutím k jejich práci v únoru a na začátku března. Do hodnocení je také zahrnuto i jejich zapojení do plnění úkolů během samostudia. 

Následovat by měla i třídní schůzka, na které byste byli s výsledky práce svých dětí seznámeni. Protože není možné se sejít, spojím se s některými z vás e- mailem, s některými telefonicky. Pokud byste sami měli ke mě jaké koliv dotazy, můžete použít školní e - mail - strnadova@zskorenskeho.cz nebo telefon 773760049.

 

Školní psycholog

 

Milé děti, pokud vás cokoliv trápí, neváhejte volat, psát, chatovat. Zastihnete mě na telefonu 732/43 47 47, emailu: kubova@zskorenskeho.cz., pro chat využijte What'up, Skype, Messenger. A pokud preferujete ještě jiný kanál, určitě se domluvíme!

Eva Kubová

Samostudium od 6. 4.

Ode dneška budete dostávat zadání z předmětů v různých časových úsecích. Němčinu ode mě každý týden, zeměpis 1x za 14 dní a SI 1x za 3 týdny. Takže u dnešních zadání už máte i posunuté datum splnění. Doufám, že se vám bude pracovat lépe a budete lépe stíhat a zvládnete doplnit i chybějící práce. 

Protože tento týden je velikonoční, přeji vám, ať si Velikonoce v rámci možností hezky užijete.

Zpětná vazba  2

Chválím, že už jste se zapojili až na opravdové výjimky všichni. Také oceňuji, že jste v kontaktu a spolupracujete. Vaši spolupráci vidím na odeslaných pracích. Když už je na vás někdo tak hodný a poskytne vám výsledky své práce, tak si to po něm aspoň přečtěte a na oplátku mu opravte  alespoň některé chyby. Zatím hodnotím mírně, ale dalo by se to brát jako podvod. Snažte se pracovat sami, znovu opakuji, že chyby nevadí. Pracovních listů z němčiny se zbavíte tak, že vykoušíte odkazy, které jsem vám dala dnes do němčiny a můžeme pracovat s interaktivní učebnicí. 

 

Zpětná vazba na Vaše domácí studium

Končí druhý týden vaší samostatné práce.

Do mých předmětů se zatím zapojili a chci je za to pochválit Hanka, Bára, Matěj, Daryna, Daniela, Nina, Matyáš a Lea. Doufám, že jsem na nikoho nazapoměla. Vím, že někteří ostatní pracují v dalších předmětech, ale ne úplně všichni.

Proto připomínám: pokud máte u některých prací, že je máte odevzdat, pošlete je.  Zrovna tak SCIO testy - využívejte je jako přípravu k přijímačkám. Za mě - známkami hodotím od  1 do 3. Pokud opravíte, známku vylepším. Důležitější než známka je pro mě splnění úkolu. Proto se nebojte posílat úkoly s chybami, popřípadě se zeptat, jak se má úkol vypracovat. Stejně se jejich splnění nevyhnete a na konci karantény toho budete mít hodně. Kdo plní průběžně, je za vodou.

Uvidíme, jak to bude s přijímačkami. Až budeme vědět, v jakém termínu se uskuteční a pokud budete mít v mých předmětech splněno, nebudou před nimi ode mě žádné úkoly, abyste se mohli věnovat přípravě.

Vím, že úkolů je hodně, ale nedá se nic dělat.

Mějte se hezky.

 

PSYCHOLOG ONLINE

Milé děti, drazí kolegové, rodičové!

Všichni jsme teď v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil. To s sebou přináší mnoho nových pocitů a stavů duše, které nás mohou leckdy překvapit. Držme při sobě více než kdy jindy a společně vše zvládneme! V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat, jsem tu stále pro vás! Nejsnáze mě zastihnete online na Hangouts ve dnech, jak jsme byli zvyklí, tedy úterý, čtvrtek a pátek. (aplikaci lze jednoduše nainstalovat přes https://hangouts.google.com/ dále vyhledat: evakubovap8@gmail)

Těším se na Vás!

Vaše školní psycholožka Eva Kubová

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vzhledem k nenadálé situaci bych byl velmi nerad, aby se zastavila práce na přípravě na přijímací zkoušky. Proto doporučuji na stránkách https://www.sciodat.cz/ si dělat testy z českého jazyka, které jsme ještě nedělali, a zároveň jsem vám pustil i matematiku.

Pokud si nepamatujete heslo, napište mi na cingl@zskorenskeho.cz

Mgr. Iva Strnadová / 27. 5. 2020

Český jazyk

Ke stažení

úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

1.6.

Jazykověda

V učebnici je dobré si přečíst na str. 97 tabulku o jazykovědě.

2.6.

Porovnání knižní a filmové produkce

Podívej se např. na Pelíšky, Účastníky zájezdu

3.6.

Jazyková kultura

V učebnici je dobré si přečíst na str. 98 něco o jazykové kultuře

4.6.

Opakování pravopisu

https://www.pravopisne.cz/2011/02/pravopisne-cviceni-b-hrabal-27-uloh-uroven-2/

5.6.

Vzhledem k tomu, že nás i vás čeká rozloučení na konci školního roku, bude třeba se zamyslet nad závěrečným proslovem.

 

Tento týden je opakovací, tudíž nic neposíláte.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25. 5. - 29. 5.

25. 5.

Funkce řeči, druhy jazyků

V příloze je k pročtení prezentace. Případně v učebnici na str. 94 je velmi zajímavá tabulka.

26. 5.

Čtenářská beseda

Zavzpomínej, kterou knihu jsi přečetl(a) naposledy?

27. 5.

Slovanské jazyky

V učebnici na str. 95 je přehled slovanských jazyků. Občas se objevují slovanské jazyky v přijímacích zkouškách.

28. 5.

Vývoj jazyka

V učebnici na str. 96 je tabulka se stručným přehledem vývoje českého jazyka.

29. 5.

Připomeň si, jaké náležitosti má mít životopis: učebnice str. 132

 

Tento týden je opakovací, tudíž není co posílat.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. - 22. 5.

18.5.

Hlásky a hláskové skupiny

Přečíst U – 87/tabulka

U – 87/1

 

19.5.

Michal Viewegh

Stále je k pročtení prezentace z minulého týdne, Ota Pavel a Michal Viewegh

 

20.5.

Spodoba znělosti

Pročíst – U – 88/tabulka

PS – 68/3

 

21.5.

Slovní přízvuk

Pročíst U – 90/ tabulka Slovní přízvuk

 

22.5.

Funkční styly a slohové postupy

Pročíst U – 129/tabulka

 

Tento týden nic posíláte :-)

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. 5. - 15. 5.

11. 5.

Pozor – důležitá informace k posílání je dole! Na přípravu na přijímačky si s sebou vezměte učebnici a pracovní sešit.

Opakování velkých písmen

PS – 65/1, 2

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1241

12.5.

Ota Pavel

V příloze přikládám prezentaci k pročtení. Zároveň je možné zhlédnout film např. Smrt krásných srnců

13.5.

Pravopis velkých písmen

https://www.skolasnadhledem.cz/game/941

14.5.

Shrnutí pravopisu

PS – 66/1

PS – 67/testové úlohy

15.5.

Funkční styly

Opakování z loňského roku, v učebnici na str. 129 je tabulka uvádějící přehled funkčních stylů. Doporučuji přečíst, vhodné i k přijímacím zkouškám.

Kdo bude ve středu ve škole, tak k přijímacím zkouškám budeme velká písmena opakovat a ta další cvičení také budeme dělat. Takže, kdo bude ve škole, doma nic nevyplňuje a nic neposílá.

Kdo není přihlášen na přípravu na přijímací zkoušky (případně bude zrovna chybět) do pátku 15. 5. 20:00 posílá na cingl@zskorenskeho.cz z pracovního sešitu str. 65, 67 a 68.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. 5. - 7. 5.

4. 5.

Opakovací test – pravopis + další mnohé věci

https://quizizz.com/join?gc=542553  Nezapomeň vyplnit jméno a příjmení.

5. 5.

Bohumil Hrabal

V příloze přikládám prezentaci k pročtení.

6. 5., 7. 5.

Větný přízvuk a větná melodie

Ve škole by tato kapitolka byla povídací, projděte si v učebnici str. 90 – 93

Dozvíte se něco o větných úsecích, občas v řeči je nutné mluvit pomalu a ve větách dělat pauzy, jednou věcí je, aby nám bylo rozumět a zároveň abychom se mohli ve větě nadechnout. Dozvíte se dále něco o větném přízvuku (důrazu), tedy o tom, že nejdůležitější či novou informaci se většinou dozvíme na konci věty. A v závěru pro vás známá věc o větné melodii.

Zajímavé video je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=0raukdQFKQg

 

Tento týden nic neposíláte, jen si stačí do pátku 8. května 22:00 vyplnit test. Testík je opakovací, tudíž je na známky.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27. 4. - 30. 4.

27.4.

Kdo zapomněl vyplnit minulý týden test na Zvláštnosti větné stavby (a že vás bylo asi 7), tak zde je ještě jednou odkaz: https://quizizz.com/join?gc=020605

Opakování pravopisu – ě, jě, ně

Hodí se k přijímačkám

https://www.skolasnadhledem.cz/game/939

 

28.4.

Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík

Jako přílohu vkládám prezentaci. Kdo se bude hodně nudit, může se podívat na film Tankový prapor

 

29.4., 30.4.

Pravopis – s-, z-, vz-, tvary zájmena já

PS – 64/6, 7, 8 a), 9, 10

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránku 64 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 1. 5. 18:00)

Bude normálně hodnoceno známkou!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 24. 4.

20. 4.

Zvláštnosti větné stavby

 • Toto je poslední nová kapitola, část z toho znáte. Objevuje se toto téma v přijímačkách, několikrát jsme na to ještě ve škole v přijímacích testech narazili.
 • Pusťte si následující video https://www.youtube.com/watch?v=vXVTOrFr5XI (do 4:32)
 • Hlavně vás zajímá:
  • oslovení (musí se ddělit vždy čárkou/čárkami z obou stran)
  • citoslovce (musí se ddělit čárkou, pokud ovšem neplní funkci větného členu)
  • samostatný větný člen (většinu na něj odkazuje nějaké slovo – ta, tam, ten, toho …, musí se oddělit čárkou)
  • vsuvka (tematicky d věty nezapadá, pouze větu nějak komentuje, musí se oddělit z obou stran čárkami)
  • osamostatnělý větný člen (ddatek k předcházející větě, zdůraznění)
  • věta neúplná (gramaticky ve větě část chybí, všem z předcházejícího sdělení si dokážeme smysl doplnit)

PS str. 58 cv. 2 (příklad: Zisk, ten je pro nás důležitý)

PS str. 59 cv. 3 (příklad: Přines mi z kuchyně, Evo,  hrneček s kávou.)

 

21. 4.

Oficiální, exilová a samizdatová literatura

V příloze je nastíněn vývoj české literatury po roce 1968, doporučuji k přečtení. Základem je, že by si každý měl odnést alespoň pojmy: oficiální literatura (kontrolována komunistickou stranou), samizdatová literatura (vydávána strojopisně, tajně, na vlastní náklady, opisováním) a exilová literatura (vydávání českých knih, které v Československu nesměly být vydány, v zahraničí)

22.4.

Zvláštnosti větné stavby

Doporučuji procvičit si: https://www.skolasnadhledem.cz/game/657

 

23.4.

Zvláštnosti větné stavby

Každý si projde následující kvíz, je na známky a shrnuje téma celého týdne: https://quizizz.com/join?gc=020605

Čas máte do soboty 25. 4. 19:00, pěkné práce oznámkuji. Nezapomeňte na jméno a příjmení.

Za tento týden nic posíláte, jen si stačí otestovat své znalosti.

 

24. 4.

Fejeton

Kdo bude mít čas a bude chtít, může si poslechnout jeden z fejetonů Karla Čapka https://www.youtube.com/watch?v=Y0Q40cc2Vxs – o naříkačích a věčně nespokojených lidech. Téma se celkem hodí k aktuální situaci.

Nezapomínejte na přijímačky: sciodat.cz 

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. 4. - 17. 4.

14. 4.

Literatura 60. let

Za prohlédnutí stojí prezentace. Na konci prezentace je několik odkazů na dokumenty ke zhlédnutí.

 

15. 4.

Pořádek slov v české větě

Tato kapitolka by ve škole byla povídací, určitě stojí za pročtení v učebnici tabulka na str. 78 a pak si jen tak vyzkoušet v učebnici na str. 78 cv. 2 (Jak se změní význam věty: Pro tebe jsem to všechno dělala./Dělala jsem to všechno pro tebe.)

A nezapomínejme na https://sciodat.cz

 

16. 4.

Pro odlehčení si zařadíme trochu pravopisu.

Pracovní sešit str. 63 cv. 1, 2, 3. (Kdo u sebe nemá pracovní sešit, přikládám v příloze str. 63)

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránku 63 (aby to bylo čitelné, prosím) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 17. 4. 19:00)

Bude normálně hodnoceno známkou!

 

17.4.

Fejeton

Přečti si v učebnici na str. 128 cv. 1

Jako příprava na přijímačky se určitě hodí tento odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/677

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 8. 4.

 • 6. 4. 

Psaní přímé řeči

Zde pro zopakování uvádím příklady, jak se správně píše přímá řeč, pozor na uvozovky, velká a malá písmena a interpunkční znaménka:

Když se rozcházeli, Petr náhle řekl: „Už se asi neuvidíme.“

Ulicí běžely děti, které volaly: „Voda strhla most!“

„Až přijdeš na rozcestí,“ radila stařenka, „dej se vpravo.“

„Nepůjdeš s námi?“ ptala se Eva.

PS – 57/ 1a)

https://www.umimecesky.cz/diktat-prima-rec-2-uroven/155

 • 7. 4. 

Literatura v totalitní společnosti – 1948 – 1955

Přikládám prezentaci, která je dobrá ke zhlédnutí. Na jejím konci je odkaz na krátký dokument České televize. Podívejte se na něj, ať víš, jak vypadalo umění v Československu v dané době.

 • 8. 4.

Vyzkoušej si následující test https://quizizz.com/join?gc=635690 Nezapomeň vyplnit své jméno a příjmení, výsledky budu hodnotit.  Na každou otázku jsou dvě minuty, proto pozorně čtěte i do nejmenších detailů. Test je třeba stihnout do pátku 10. dubna 22:00.

Tentokrát nic neodesíláte, jen si vyplníte test online. Pěkné Velikonoce ;)

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 • 30.  3.

Složité souvětí – grafické znázornění

PS – str. 55 cv. 1 a) POUZE GRAFY  číslo 2 a 3 (Bude se odesílat.)

Přijímačky se blíží – udělejte si každý alespoň jeden test z češtiny sciodat.cz

 • 31. 3. 

2. světová válka v literatuře

Prohlédni si přiloženou prezentaci a zamysli se, co ještě víš z dějepisu. V prezentaci jsou taktéž dva odkazy, kdo chce, může zhlédnout.

 • 1. 4., 2.4.

Rozbor složitého souvětí

Přikládám soubor ve formátu pdf k vyřešení.

Jako práce za tento týden, kterou mi budete zasílat, je vyplněný přiložený pracovní list a fotka z PS str. 55

cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 3. 4. 18:00) Bude hodnoceno známkou jako minulý týden.

 • 3.4.

Žánry publicistického stylu

Přikládám soubor k prostudování.

Přijímačky se blíží – udělejte si každý alespoň jeden test z češtiny sciodat.cz

 

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

23.3.

Druhy souvětí – souvětí souřadné a podřadné

Pečlivě si projdi následující odkaz:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/649

Přijímačky se blíží – udělejte si každý alespoň jeden test z češtiny sciodat.cz 

24.3.

Literatura po 2. světové válce – Jan Drda

Nabízím pro ukrácení času odkaz na knihu Jana Drdy „Němá barikáda“, případně lze také najít film Vyšší princip. https://www.kjd.pb.cz/images/dokumenty_stale/e-knihy/nemabarikada_jan_drda.pdf

Případně, komu se nechce číst, ani koukat na film, tak: Přijímačky se blíží – udělejte si každý alespoň jeden test z češtiny sciodat.cz 

25.3., 26.3.

Druhy souvětí – grafické znázornění souvětí

Na stránce je přiložen soubor Grafy souvětí. V souboru je 11 souvětí a u každého souvětí jsou dva grafy, ovšem jen jeden je správně. Vaším úkolem je obě stránky pročíst a do emailu mi napsat vždy číslo grafu a písmenko správného grafu.

cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 27. 3. 18:00) Bude hodnoceno známkou jako minulý týden.

27.3.

Žánry publicistického stylu

O slohu a nejen publicistických žánrech více na odkazu, samozřejmě se vše hodí k přijímacím zkouškám:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1244

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

16.3.

Poměry mezi hlavními větami

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/pomery-mezi-hlavnimi-vetami

http://www.zsvernerice.cz/cviceni/cj/cj_cviceni/pomery_mezi_vetami_hlavnimi.htm

PS – 51/2 a)

PS – 53/1 a)

PS – 52/5 b) pouze 2. souvětí

Přijímačky se blíží – udělejte si každý alespoň jeden test z češtiny sciodat.cz

17.3.

Vzhledem k tomu, že jsme měli psát test, tak si ho také každý napíše a pošle mi zpět mailem – cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 20. 3. 18:00) - najdete ho pod rozvrhem!

Bude normálně hodnoceno známkou!

18.3.

Poměry mezi hlavními větami a větnými členy

https://www.umimecesky.cz/cviceni-pomery-vety-hlavni

PS – 53/1 b)

PS – 53/2 b) – určit poměry mezi větnými členy v odstavci a)

Pouze k přečtení a promyšlení si v hlavě – U – 70/2

Přijímačky se blíží – udělejte si každý alespoň jeden test z češtiny sciodat.cz

19.3.

Poměry mezi hlavními větami a mezi vedlejšími větami

PS – 53/ 1c)

PS – 53/4 a) (příklad prvního souvětí Řeknu to Radkovi, který mě určitě pochopí a (který) to nikomu dalšímu neřekne.)

PS – 54/6

U – 70/4

 • Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránky 51, 52, 53, 54 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 20. 3. 18:00). Bude normálně hodnoceno známkou!

20.3.

Publicistický styl

Na stránkách sciodat.cz si každý udělá tento test: Sloh a komunikace_slovní zásoba, vhodnost a přesnost vyjádření

 

Mgr. Pavel Čingl / 31. 5. 2020

Matematika

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1.6.- 5.6.

Jednotky objemu a povrchu

Procvičujte, doplňujte úkoly, které vám chybí. Nic neposíláte.

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. -29. 5.

Finanční matematika, procenta

Nastudujte půjčky.

Nic neposíláte

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 22.5.

Tělesa

Posílají pouze Ti, kteří nebudou ve škole. Počítat můžou všichni :-)

1) Kolika sběračkami o průměru 8 cm se naplní nádoba na čaj tvaru válce s průměrem dna 26 cm a výšce 0,6 m?

2) Kolik pytlů obilí můžeme nasypat do násypky tvaru čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou o rozměrech 350 cm a 300 cm. Výška násypky jsou 4 m. V jednom pytli je 0,8 m3 obilí.

3) Kolik m2 papíru je potřeba na výrobu 20 čepic na dětský karneval, jestliže čepice má tvar kužele. Strana kužele je 25 cm a průměr podstavy 16 cm. Na spojení počítejte 5% papíru navíc.

Posíláte do neděle 24.5.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11.5. - 15.5.

Posílají pouze Ti, kteří nebudou ve škole.

Řeš rovnici a proveď zkoušku

1) 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )

2) ( a + 5 ) ( a + 2 ) -3 ( 4a – 3 ) = ( a – 5 )2

 3) 

4) 

 

Výsledky poslat do neděle 17.5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. - 7.5.

Příprava na přijímací zkoušky.

https://www.youtube.com/watch?v=xLPMc_pSV-Y

Zkuste si do sešitu. Tentokrát nic neposíláte.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 30.4.

Slovní úlohy k přípravě na přijímací zkoušky.

Pracovní list. Ti, co chtějí na gymnázia vypočítají všech 7 úloh. Ostatní stačí 5.

Úkoly pošlete do neděle 3.5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20.4. - 24.4.

Kužel

https://www.youtube.com/watch?v=LkX285heaEk

Podívat se na vide. Udělat zápis do sešitu. Objem a povrch. Nic neposíláte.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 17.4.

Jehlan,válec,hranol

Jsou přiloženy dvě přílohy. Nemusíte tisknout. Stačí vypracovat do sešitu.

Vyfoťte a pošlete do pátku 17.4.  20:00

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4.-8.4.

Tento týden se soustřeďte na přípravu k přijímačkám

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

Tentokrát nic neposíláte. Pěkné Velikonoce

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Jehlan

Objem, povrch. Vypíšete vzorce pro výpočet a sestavíte papírový model (ten vyfotíte a pošlete do neděle 5.4. i s vaším jménem)

Pro inspiraci:

 https://www.youtube.com/watch?v=C2iIdPb8A9s

https://www.youtube.com/watch?v=7bdf1QsWQ1g

https://www.youtube.com/watch?v=MBDUbgd9omI

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • Po 73/1
 • Út 74/2
 • St 74/3,4
 • Čt 74/5

Poslat nafocené do čtvrtka 19.3.do 2020 na email: schmidova@zskorenskeho.cz 

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • středa abaku
 • čtvrtek příklady z přijímacích zkoušek cermat 2020

ABAKU

 • Pokud si chcete hrát a soupeřit mezi sebou v Abaku, tak mi napište svou e-mailovou adresu na syblik@zskorenskeho.cz
 • Je nutná pro registraci. Poté si stačí jen zkontrolovat e-mailovou schránku s instrukcemi.

Mgr. Hana Schmidová / 31. 5. 2020

Anglický jazyk (skupina AJ1)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 12. 6.

Tentokrát zadávám samostatnou práci na doma na dva týdny. Vzhledem k tomu, že máte přijímací zkoušky na střední školy, na které se určitě potřebujete zaměřit v první řadě, nebudete mít v této době žádné úkoly k odevzdávání. Někteří však máte určité resty, a je proto potřebné dodat zadanou práci (oslovím individuálně e-mailem).

téma discussing problems

Přečteme si v učebnici na str. 70 článek Saying "No" o Rose Parksové a bojovníkovi za rovná práva černochů Martinovi Lutherovi Kingovi. Poslech článku najdete pod tímto odkazem A bus ride into the history books - zvolte: Page 70, Exercise 1. What do you think of the fight against the racial segregation? Did Rose Park have to be brave?

téma equality of human rights, discussing problems

Poslechněte si nahrávku o protestu proti využívání levné práce dětí v chudých zemích  - zvolte: Page 68, Exercise 1a. Jaký je váš názor na tento protest?

téma Romeo and Juliet

Naučte se slovní zásobu 6D k následujícímu textu. Přečtěte si obsah Shakespearovy divadelní hry Romeo and Juliet, učebnice str. 75. Poslechněte si nahrávku k této stránce Romeo and Juliet - pro poslech zvolte: Page 74, Exercise 1. Převyprávění obsahu moderní řečí, ale s dobovými vyobrazeními poslechněte i na youtube zde. Další převyprávění, tentokrát s moderními ilustracemi, najdete zde. Uměli byste převyprávět dějovou zápletku této slavné Shakespearovy hry? Dokážete správně vyřešit cvičení v učebnici na str. 74?  Vrátíme se k nim ještě před závěrem školního roku. 

úKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 29. 5.

téma word linking

V tomto týdnu se zaměříme především na výslovnost. Podívejte se na toto video na youtube o spojování slov (word linking) při mluvení. Opakujte slovní spojení ve videu. Někteří z vás máte už tuto dovednost krásně osvojenou, jiní se ji musíte ještě naučit. Výklad v tomto videu je v angličtině, ale věřím, že mu porozumíte. Znalost teorie a procvičování pomáhá při zlepšování výslovnosti.

téma reading the book, focusing on pronunciation

Nahlédněte do knížky o koronaviru zde. Přesto, že je pro mladší žáky, může vám pomoct rozšířit si slovní zásobu a naučit se některé užitečné obraty. Zamyslete se, zda byste některé věty vyskytující se v knížce, uměli uplatnit při překladu z češtiny do angličiny, to je totiž už o stupeň náročnější, než jenom pochopit text v angličtině. Přečtěte si některé části knížky nahlas, což vám pomůže zlepšit si výslovnost. Zaměřte se přitom na dvě věci: 1. spojování slov - word linking - viz výše  2. větný přízvuk - sentence stress. Jedná se o to, že ve větě je vždy některé slovo, to slovo, které nese hlavní výzam věty, zdůrazněno (emphasized). Zdůrazníme ho tak, že buď uděláme přestávku před tímto slovem, nebo ho řekneme hlasitěji, případně jiným tónem. (We do this by either pausing before the word we want to emphasise or we say it louder or at a different pitch.) Podívejte se na video o větném přízvuku zde. Stejné zásady pro větný přízvuk platí i v češtině. V angličtině je však toto zdůrazňování o něco výraznější a je proto velmi důležité, aby nám správně rozuměli, když mluvíme. Tuto dovednost je potřeba cíleně trénovat.

úKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 22. 5.

video konference na zoomu

Uvidíme se na zoomu ve čtvrtek v 11 hod. 

téma say and tell; indirect questions

Vyplňte cvičení v PS str. 56/2, 3 a 58/3,4 a zašlete mi je prosím do pátku 22. 5. Udělejte si taky cvičení na Liveworksheets a zkontrolujte si správnost. Pro jejich správné vyplnění si potřebujeme podrobněji nastudovat v přehledu gramatiky v PS oddíl 6.2 a 6.3. Je to tam jednoduše a stručně vysvětlené. Moje vysvětlení ještě o něco zhuštěněji: Pamatujte si, že po slovese say/said nikdy neříkáme přímo, komu je to řečeno. Následuje jenom dvojtečka, např. He said: ..., nebo He said it., takže nemůžeme mít větu: He said me where he was.  Věta ovšem může znít: He said to me ... Po slovese tell/told naopak následuje, komu to je řečeno, např. He told me the truth. U nepřímých otázek - indirect questions - platí také pravidlo časové souslednosti, které jsme se učili ohledně reported speech minulou hodinu. Zároveň platí, že slovosled techto nepřímých otázek je stejný, jako ve větě kladné, např. Chtěla jsem vědět, kde byl ten míč. I wanted to know, where the ball was.  Nikoliv tedy ... where was the ball, jak by tomu bylo v přímé otázce. 

úKOLY K SAMOSTUDIU 11.5. - 15. 5.                                           

téma reported speach

Reported speech, v češtině 'nepřímá řeč', je pro nás nová látka, se kterou jsme se ještě zatím nesetkali, a přitom je důležitá. Dochází při ní k posunu slovesného času v reprodukované větě. Takové věty používáme, když chceme říct, že někdo jiný něco řekl. Např. 'Dave řekl, že mu je zima.'  'Dave said that he was cold.' Pro lepší pochopení této mluvnice si nastudujte v PS na str. 72 část 6.1, kde je reported speech na příkladech vysvětlena a podívejte se na video zde a můžete si najít i další videa na youtube na téma reported speech. V PS si zkuste na toto téma udělat cvičení v PS 54/2, 3. Zkontrolujeme si je společně na online video lekci v aplikaci  Zoom ve čtvrtek 14. 5. v 11 hod. (Pozor - zoom přeložen na pátek 15. 5. 11 hod.)Nezapomeňte na vyplnění PS po str. 49 do 15. 5. (viz zadání z minulého týdne).

Online výuka prostřednictvím aplikace ZOom 

Stáhněte si prosím do svého zařízení aplikaci Zoom. Možná ji už používáte, kdyby ne, tak tady je návod, sice ve slovenštině, ale názorný a jasný, je zde https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k 

Pak se už vždy jenom přihlásíte do meetingu, který budeme mívat pravidelně ve čtvrtek v 11 hod. Tady budete mít  také prostor pro jakékoliv dotazy ohledně angličtiny. Pro přihlášení potřebujete zadat moje ID a heslo, které uvádím zde: 

Meeting ID: 950 585 9093

Password: 1555 

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte napsat na semeradova@zskorenskeho.cz.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. - 7. 5.

téma Revision of jobs, Phrasal verbs, buying and selling

Tento týden se zaměříme pouze na opakování a procvičování, a to pomocí PS po stránku 49. Po vyplnění každého cvičení důsledně dbejte na to, abyste si ho přečetli nahlas! Je to důležité. Můžete samozřejmě vyslovovat nahlas už při samotném řešení, podle toho, jak to komu vyhovuje. Termín pro zaslání naskenovaných a vyplněných stránek v PS je do 15. 5. Dva týdny na tuto práci jsou poskytnuty z důvodu, že někteří mají vyplněné v PS více, někteří méně a tímto se postupně sjednotíme. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27. - 30. 4.

téma Teenagers and money

Přečtěte si články v učebnici na stránkách 52 a 53. Ke stránce 52 vypracujte prosím do šk.sešitu cvičení 1, 2 a 3a,b (stačí stručně TRUE/FALSE/IT DOESN'T SAY, vyplnit tabulku, ...). Ke stránce 53 mi napište pár vět na téma Television and me a oba úkoly mi pošlete do pátku 1. 5. Využijte poslechy https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs. zmíněných stránkách. Přímý https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs. (Pokud vám odkaz nebude fungovat, dostanete se k němu ze stránek učebnice, když klikněte na Project 5, poté na Unit 4, poté na Audio a zde vyberete nahrávku Page 52, Exercise 3a). 

téma Television, culture

Tento i následující týden jsou v pátek státní svátky, takže už jenom naučit se slovíčka z Unit 4 Culture a Unit 4 English across the curriculum v PS str. 77. Spojíme se online na aplikaci Zoom, kde si tato slovíčka ve větách procvičíme. Těším se, že vás brzy uvidím a hlavně, že si popovídáte navzájem.Bližší instrukce dostanete od paní učitelky třídní. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 26. 4.

téma passive voice

Passive voice (trpný rod) jsme už probírali v minulém školním roce, a proto si ho zopakujeme v pracovním sešitě na stráce 71 a 72 a pak si jej procvičíme na této internetové stránce https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-passives.  V učebnici si na stránce 56 přečteme The story of money, kde máme hodně příkladů na trpný rod v různých gramatických časech, abychom si ho mohli názorně procvičit a dovědět se něco o historii peněz.

téma at the doctor's new vocabulary

Zopakujeme si slovní zásobu a naučíme se nové výrazy na téma zdraví, nemoce a návštěva u doktora na stránce https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zdravi-nemoci-zdravy-zivotni-styl, všechny 3 úrovně. Pak si ve spolupráci se spolužákem nebo sami vymyslíme rozhovor v ordinaci  lékaře, ve kterém použijeme anglické výrazy z této stránky. Zároveň prosím vložte do dialogu alespoň jednu větu, která bude v trpném rodě. Toto je hlavní úkol na tento týden k odevzdání a pošlete mi ho na email do pátku 24. 4. (rozsah cca 10 vět).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. 4. - 17. 4 .

téma vocabulary and grammar revision

Pro procvičení gramatiky a slovní zásoby si každý z vás v tomto týdnu udělá test angličtiny Scio Skate. Už jsme ho ve škole dělali, a tak budeme mít možnost zaznamenat, zda jsme se dokázali v tomto školním roce zlepšit. Přístupová hesla ke Scio testování a procvičování máte všichni.

téma Understanding spoken english, writing

Podívejte se na jeden díl oblíbeného seriálu, doporučuji bez titulků, případně nejdříve s anglickými titulky, a pak ještě jednou bez nich. Při tom si vyhledejte nová slovíčka ve slovníku, minimálně deset slov klíčových pro porozumění. Pak mi prosím do emailu napište přibližně deseti větami, o čem tento díl je. Těším se, až se dovím, který seriál je u vás v oblibě. 

Chválím ty, kteří minulý týden poslali na Live Worksheets vyplněné cvičení At the doctors. Zobrazily se mi vaše výsledky a zvládli jste to výborně. 

úkOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 8. 4 .

téma at the doctor's

Tento týden je zkrácený o velikonoční prázdniny a proto je i úkolů méně. Prvním úkolem procvičování frází, se kterými se setkáváme při návštěvě doktora. Procvičíme si tuto oblast tím, že vyplníme pracovní list zde a poté klikneme na FINISH. Vybereme možnost Check my answers, kde se vám zobrazí správné a chybné odpovědi (když najedete myší na chybnou odpověď, ukáže se right answer). Následně cvičení vypracujeme znovu a odešleme ho na email alenaliveworksheets@seznam.cz, kde se mi zobrazí vaše výsledky. Myslím, že by to mělo být jednoduché a rychlé a v případě, že nám tato forma online práce bude vyhovovat, budeme ji využívat častěji. 

téma velikonoce

Podíváte se na videa o Velikonocích a stručně, cca pěti větami, napíšete o velikonočních zvycích v jedné zemi, kterou si zvolíte sami. Přidáte váše osobní mínění na toto téma, případně se kterým komentářem pod videem se ztotožňujete. První video  a druhé video

Termín pro oba úkoly je do soboty 11. 4.

POZOR, dva nebo tři studenti ještě neposlali nic, máte proto možnost doplnit své resty nejpozději do poloviny dubna. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4 .

 • Napiš svými slovy o tom, co se dnes děje u nás a ve světě v souvislosti s koronavirovou epidemii a jak to ovlivňuje tvůj život. Naskenuj/vyfoť svoji práci a pošli mi ji do 3. 4. (min. 10 vět) 
 • Přečti si článek o koronaviru  zde. Cv. 1 - Napiš TRUE/FALSE k otázkám 1 - 8. Cv. 2 - Napiš stručné a výstižné odpovědě na            otázky 1 - 8. Pošli rovněž do 3. 4. 
 • Prostudovat si učebnici str. 56 a 60 

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Podle videa https://www.youtube.com/watch?v=8-ktHXX0BkI si vypište minimálně 20 frázových slov ve větách. Věty můžou být krátké, ale aby z nich bylo vidět, že jste frázovému slovesu porozuměli. Zařaďte i taková slovesa, která jste předtím neznali, abyste si obohatili svou slovní zásobu.
 • Můžete využít i tuto stránku https://www.youtube.com/watch?v=obYDUyKxc7I&list=PLMR3lYBIrUzgwsjASq_kHXMDqVM6Aw4qy
 • Sledujte další videa, případně filmy nebo seriály v angličtině, které vás zaujmou, případně čtěte si anglicky něco pro vás zajímavého.
 • Čekám na zaslání výstupů z minulého týdne na email: semeradova@zskorenskeho.cz do 27.3. 
 • Od některých už mám práci o cestování, za což jim děkuji.
 • Můžete svoji nahrávku nebo video uložit na nějaké úložiště, např. leteckaposta.cz, a pak mi poslat jenom odkaz. 

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

ÚT 17. 3. - Listening - Úterní hodiny trávíme s rodilou mluvčí, proto si prosím najděte na internetu díl nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu. Většina seriálů má stopáž jedné epizody kolem 42 minut, tudíž by to mělo vyjít akorát na jednu vyučovací hodinu - výběr nechám na vás, ale musí být v angličtině NE dabovaný.

ČT 19. 3. - The passive, modal verbs in the passive - Prostudujte (zopakujte) si prosím na těchto stránkách, jak se tvoří v angličtině trpný rod - https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive. Do školního sešitu si napište nadpis The passive = trpný rod a pod něj si z tohoto článku udělejte výpisky (tak, jak to bude pro vás přehledné a bude tam vše potřebné). Poté se podívejte na tato videa, kde vám ukáží, jak se tvoří trpný rod s modálními slovesy https://www.youtube.com/watch?v=wMsjdxCSyi4 , https://www.youtube.com/watch?v=TmR44l_2ZF8 - tři příklady vět v trpném rodě s modálním slovesem si opište do sešitu.

PÁ 20. 3. - Speaking about traveling - Dalším tématem, které máme před sebou Travelling. Toto pololetí jsme zatím málo mluvili, takže je to dobrá příležitost, jak si procvičit také speaking. Jelikož si spolu nemůžeme povídat v hodině, prosím vás tedy, abyste natočili krátké video (něco jako krátký vlog, můžete natáčet na mobil, už jste asi něco podobného dělali třeba na SI). Tématem tedy bude travelling  - je mi jedno jak látku pojmete, zda si připravíte výklad o cestování obecně, nebo si zahrajete na agenta cestovní kanceláře a natočíte videonabídku nějakého zájezdu, či si zahrajete na průvodce a představíte nějaké město, nebo jen povyprávíte o nějaké své dovolené (můžete si jí vymyslet). Je mi jedno, jak pojmete vizuální stránku, zda budete pouze sedět a hovořit, zda video pojmete přímo jako vlog, zda si připravíte třeba nějaké obrázky, fotky, atd. které na video budete ukazovat - je to na vás. Video bude dlouhé v rozsahu 3-5 minut - opět záleží na vás (jedná se ale o speaking, takže většinu tohoto času budete mluvit - ne že jen budete ukazovat fotky). Časová dotace naší „hodiny“ je 45 minut, pokud bychom byli ve škole, dal bych vám 30 minut na to, abyste si promysleli a připravili, o čem budete mluvit (můžete používat i taháky) a zbylých 15 minut věnovali realizaci videa. Hotové video mi zašlete do soboty 20. 3. do půlnoci na školní mail. Je mi jedno, zda se rozhodnete video natáčet v pátek dopoledne v čase „výuky“ nebo někdy jindy, ale do tohoto termínu mi video odešlete.

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • Prostudovat si článek o Opisech modálních (způsobových) sloves, které jsme už v hodině AJ zmiňovali, v tomto článku je to vysvětleno do větší hloubky:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009061505-opisy-modalnich-sloves

 • Procvičit si sloveso "to be allowed to" (opisný tvar slovesa "can" ve smyslu: mít dovoleno) na této int.stránce:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-63918.php

a procvičit si "to be able to" (opisný tvar slovesa can ve smyslu: být schopen) spolu výše zmíněným slovesem:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-72116.php

 • Příště se v cvičeních budeme věnovat dalším opisným tvarům.

Ing. Alena Semerádová / 31. 5. 2020

Anglický jazyk (skupina AJ2)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 5. 6.

Věřím, že někteří z vás mají spoustu práce s doplňováním úkolů a prací, které mají do uzavření klasifikace ještě dodělat, a tak tento týden bude volnější.

 • ÚT 2. 6. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ČT 4. 6. – Reading -  Abychom si procvičili také čtení a porozumění textu, přečtěte si prosím text o Oxfordu a Cambridgi v učebnici na straně 76. Zkuste si ho také přeložit.
 • PÁ 5. 6. – Doplnění úkolů / opakování  - Poslední hodinu vám nechám volnou - kdo potřebuje, využijte čas na doplnění práce, která vám schází – připomínám, termín odevzdání úkolů je do 10.6. Kdo má vše v pořádku, může čas využít pro zopakování libovolné látky.

úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

Jak již někteří víte (ti, které jsem stihl již obepsat), rozhodl jsem se tento týden nechat volný - lépe řečeno volný pro toho, s kým jsme se již dohodli na tom, že má všechny povinnosti splněny. Naopak těm, kteří si potřebují dodělat nějaké úkoly, tak poskytuji čas a prostor, kdy se tomu mohou věnovat. V průběhu tohoto týdne také zkontaktuji ty, které jsem ještě nestihl, a podám jim kompletní zpětnou vazbu o jejich práci, o tom, co od nich ještě budu potřebovat pro bezproblémové uzavření známek a o možnostech jejich klasifikace.

úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

 • ÚT 19. 5. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ČT 21. 5. - Procvičování slovíček (kahoot) - Minulý týden bylo hodně čtení a vyplňování cvičení, tuto hodinu si uděláme tedy takovou oddychovější. Na internetu si najděte kahoot a projděte si tyto 3 kvízy, abychom se ohlédli za látkou několika posledních hodin: https://create.kahoot.it/details/at-the-doctors/93604f06-2dba-4b51-b191-54da3f180b88 (at the doctor’s), https://create.kahoot.it/details/traveling-vocabulary/3d7b2ca8-a2b6-4d42-b072-90c60b66ec7f (traveling), https://create.kahoot.it/details/spending-money/36ba1a7b-d71a-4e48-b843-dba8855fa72a (spending money).
 • PÁ 22. 5. - Saying No - reading (listening) - POZOR - Někteří z vás mi stále neposlali úkol (cvičení v učebnici), na který jste měli celý minulý týden, a dopředu jsem upozorňoval, že bude výjimečně na známky. Těm, kteří mi ho ještě neodevzdali, dávám šanci dalšího týdne - pošlete mi prosím vaší práci tedy do konce tohoto týdne (do 24. 5. do půlnoci). Můžete jeho vypracování věnovat například tuto „hodinu“. Ostatní mají volno.

úkoly k samostudiu 11. 5. - 15. 5.

 • ÚT 12. 5. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ČT 14. 5. - Saying No - reading, listening - Otevřete si učebnici na straně 70-71 - zde je článek A bus ride into the history books. Tento článek si přečtěte, můžete si zároveň pustit a poslechnout jeho audionahrávku na adrese https://elt.oup.com/student/project/level5/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs (pokud vám nebude fungovat odkaz - zadejte do vyhledávače: home study project - vyberte vaší učebnici Project 5 - vyberte Unit 6 - vyberte Audio) - zde je to nahrávka Page 70, Exercise 1. K tomuto článku v učebnici naleznete 5 cvičení: 1. odpovědět na otázky, 2. seřadit události podle toho, jak šly za sebou, 3. najít v textu výraz, který odpovídá definici (vždy máte napsáno, ve kterém řádku výraz je), 4. odpovědět na otázky, 5. přiřadit k bublinám, kdo je řekl. Tato cvičení si prosím vypracujte do sešitu a pošlete mi je do 17. 5. do půlnoci na můj školní mail. V úkolu je více cvičení, nechávám vám na něj tedy i “páteční hodinu“, zároveň za něj tím pádem můžete získat hezkou známku, která bude mít větší váhu - tzn. POZOR úkol bude na známky.
 • PÁ 15. 5. - Saying No - reading, listening - viz čtvrtek 14. 5.

úkoly k samostudiu 4. 5. - 7. 5.

 • ÚT 5. 5. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ČT 7. 5. - Writing a story - Podle plánu na toto pololetí bychom měli zkusit napsat také krátký příběh. Můžeme k tomu využít tedy „hodinu“ domácího studia, kde se můžete poradit se slovníky a internetem. Jak má příběh vypadat nejspíše víte z českého jazyka - jen připomínám, nemělo by se jednat o pouhý popis událostí, ale měl by mít i nějakou zápletku. Téma, způsob vyprávění i rozsah nechám na vás. Váš text by ale měl mít alespoň 20 řádků (necelá půlstránka) písmem velikosti 12. Váš text mi prosím pošlete na školní mail do 10. 5. do půlnoci.

úkoly k samostudiu 27. 4. - 30. 4.

Rozhodl jsem se tento týden udělat volnější. Nebudu po vás chtít vyplňování žádných cvičení v učebnici/pracovním sešitě, ani žádné úkoly. Budete tak mít čas na to si procvičit látku, která vám třeba dělá největší problémy nebo kde vám není něco úplně jasné - v tom případě mě neváhejte kontaktovat. Ti, kdo si potřebují dodělat nějaké úkoly, pak budou mít čas a prostor, aby se věnovali právě tomu.

 • ÚT 28. 4. - Listening - Ale abychom se i v tomto  týdnu setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný.
 • ČT 30. 4. - Opakování a procvičování - Využijte tuto „hodinu“ k zopakování/procvičení látky, která vám dělá největší potíže - můžete pracovat i s internetem (např. www.umimenaglicky.cz)

úkoly k samostudiu 20. 4. - 24. 4.

 • ÚT 21 4. - Listening - Abychom poslouchali angličtinu, místo rodilé mluvčí, opět si vyberte nějaký seriál či pořad v anglickém znění (ne dabovaný, může to být i jiná epizoda stále toho stejného seriálu).
 • ČT 23. 4. - Culture - Teenagers and money - reading, listening - Otevřete si učebnici na straně 52 a spolu s učebnicí si otevřete webové stránky učebnice - https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs. Podle textu či audionahrávky vypracujte do sešitu 3 cvičení, které máte v učebnici na této straně - cvičení 1: podle textu vyberte, která z témat se v něm řeší; cvičení 2:  podle textu napište, která tvrzení jsou pravdivá (T - true) a která ne (F - false) - stačí napsat číslo věty a T/F, nemusíte se s tím vypisovat; cvičení 3: podle audionahrávky doplňte tabulku ve cvičení 3a a poté přiřaďte k otázkám ve cvičení 3c, koho se to týká (opět stačí napsat číslo a jméno, nemusíte otázky vypisovat). Audionahrávku, kterou budete potřebovat naleznete na již zmíněných stránkách. Přímý odkaz je zde: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs. (Pokud vám odkaz nebude fungovat, dostanete se k němu ze stránek učebnice, když klikněte na Project 5, poté na Unit 4, poté na Audio a zde vyberete nahrávku Page 52, Exercise 3a). Vypracovaná cvičení mi prosím pošlete do konce týdne (do 26. 4. do půlnoci) na školní mail.
 • PÁ 24. 4. - At the doctors - samostatná práce na PC - Dalším tématem je návštěva doktora a fráze, se kterými se při ní setkáváme. Nejprve si pusťte na youtube tato videa - https://www.youtube.com/watch?v=T2wwBbrLL7Y, https://www.youtube.com/watch?v=PWQ-fd1JEVY, kde uslyšíte/uvidíte příklady frází a slovíček, se kterými se v ordinaci můžeme setkat. Poté si slovíčka procvičte na stránce https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zdravi-nemoci-zdravy-zivotni-styl - můžete si zde vybrat z 5 druhů cvičení (pokud se domluvíte, můžete si společně zahrát i závody), vybírejte však pouze cvičení úrovně 1 nebo 2. Do slovníčku si poté každý opište 10 libovolných nemocí/zranění s českým překladem.

úkoly k samostudiu 14. 4. - 17. 4.

 • ÚT 14. 4. - Easter - samostatná práce - Na papír/čtvrtku (nebo kdo chce v nějakém programu na počítači) prosím vytvořte „projekt“ o vašich velikonocích. Něco podobného jako děláme každé pololetí v dějepisu…zkrátka aby projekt obsahoval nějaký text (alespoň 10 vět) - teď tedy o vašich Velikonocích (co jste dělali, kde jste byli, jaké tradice jste dodrželi, atd.), kde využijete slovíčka, se kterými jste se minulý týden seznámili, a také nějaký obrázek nebo nějaké grafické zpracování, které by vaše Velikonoce ilustrovalo. Máte na to opět celý týden - do 19. 4. (do půlnoci) mi vaše práce prosím zašlete na můj školní e-mail.
 • ČT 16. 4. - Buying a ticket, The Passive - procvičování na PC - Na procvičení minulé látky si v pracovním sešitě vyplňte cvičení 1 na straně 48 a cvičení 2 na straně 49 (zde máte přiřadit slovíčka k číslu situace z předchozího cvičení, některá slovíčka jsou neznámá, tudíž jak je správně přiřadit vám má pomoci rámeček Clues (= Nápovědy) u tohoto cvičení). Ve zbylém čase si na stránce www.umimeanglicky.cz procvičte trpný rod (the passive) z minulého týdne: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-passives (máte zde 5 typů cvičení - můžete se i dohodnout se spolužáky a hrát najednou závody/týmovku).
 • PÁ 17. 4. - Listening - bychom se tento týden také zaposlouchali do angličtiny, vyberte si opět nějaký seriál či pořad v anglickém znění (ne dabovaný) a napište mi prosím do konce týdne v 5 větách na školní mail, jaký pořad jste si vybrali a zda se vám líbil/nelíbil a proč.

úkoly k samostudiu 6. 4. - 8. 4.

 • ÚT 7. 4. - Listening - Úterní hodiny trávíme s rodilou mluvčí, proto si opět pusťte epizodu nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu. Za domácí úkol mi všichni do neděle (12. 4. do půlnoci) pošlete na můj školní mail 10 vět v angličtině, o čem vyprávěla daná epizoda seriálu (napište mi tedy prosím samozřejmě i název seriálu, který jste si vybrali).

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 • ÚT 31. 3. - Easter - vocabulary, listening - Tématem první části této hodiny budou Velikonoce = Easter. Napište si do slovníčku tento nadpis a poté si tam podle tohoto videa na youtube - https://www.youtube.com/watch?v=nlpabcCEmtU&t=34s - napište slovíčka (i jejich český překlad), která se s Velikonoci pojí, zároveň si poslechněte jejich výslovnost a nahlas si slovíčka s videem řekněte.  Poté si pusťte a poslechněte tyto dvě videa, kde se dozvíte informace o Velikonocích a tradicích, které se s nimi pojí - https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s a https://www.youtube.com/watch?v=h8xqNh4Y9Og . Ve druhé části hodiny si opět pusťte díl nějakého seriálu (doporučuji nějaký sitcom, jejichž epizody mají jen 20 minut, což by akorát mělo vyjít do konce hodiny) v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu.
 • ČT 2. 4. - The passive - procvičování - pracovním sešitě si na straně 45 ve cvičení 4 a 5 procvičte trpný rod. Poté si na straně 46 přečtěte text Fun in the Highlands a vyplňte cvičení 1-4, která se k němu vztahují.
 • PÁ 3. 4. - Buying a ticket, A train journey - učebnici na straně 60 se podívejte na cvičení 2. Slovíčka/slovní spojení, která zde máte uvedená, si opište do slovníčků i s českým překladem (podle slovníčku v pracovním sešitě). Poté cvičení vypracujte do školního sešitu (stačí napsat jen číslo a k tomu příslušné písmeno). Udělejte cvičení 3 na té samé stránce - na internetu si otevřete stránku https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs , kde máte zvukové nahrávky k učebnici. Nejprve si ve cvičení 3 přečtěte dialog (3a), poté si pusťte nahrávku a do školního sešitu si dialog opravte (3b a 3c). Poté si na internetové stránce pusťte následující nahrávku ke cvičení 4. Do školního sešitu si přepište a podle nahrávky doplňte tabulku, kterou zde vidíte. Vyplněnou tabulku vyfoťte/naskenujte a za domácí úkol mi pošlete do neděle do půlnoci na školní mail, abych od vás měl z tohoto týdne nějakou práci.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • ÚT 24. 3. - Listening - Úterní hodiny trávíme s rodilou mluvčí, proto si prosím najděte na internetu díl nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu. Většina seriálů má stopáž jedné epizody kolem 42 minut, tudíž by to mělo vyjít akorát na jednu vyučovací hodinu - výběr nechám na vás, ale musí být v angličtině NE dabovaný. Za domácí úkol mi všichni do pátku do půlnoci pošlete na můj školní mail 5 vět v angličtině, o čem vyprávěla daná epizoda seriálu (napište mi tedy prosím samozřejmě i název seriálu, který jste si vybrali).
 • ČT 26. 3. - Samostatná práce na PC - The passive - procvičování - Na PC na stránce www.umimeanglicky.cz si procvičte trpný rod, který jste se naučili minulý týden (Passives - můžete si zde procvičit v 5 typech cvičení. (Pokud vám je z videí a stránek, které jste si měli prostudovat něco nejasného, můžete se také podívat, jak je látka vysvětlena na této stránce.)
 • PÁ 27. 3. - Buying and selling, money - V učebnici si projděte stranu 56 - Do školního sešitu vypracujte cvičení 1a - stačí napsat číslo a k tomu správný pojem. Poté si přečtěte text ve cvičení 1b a podle toho, co se dočtete vypracujte - opět do školního sešitu - cvičení 2a a 2b.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • ÚT 17. 3. - Listening - Úterní hodiny trávíme s rodilou mluvčí, proto si prosím najděte na internetu díl nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu. Většina seriálů má stopáž jedné epizody kolem 42 minut, tudíž by to mělo vyjít akorát na jednu vyučovací hodinu - výběr nechám na vás, ale musí být v angličtině NE dabovaný.
 • ČT 19. 3. - The passive, modal verbs in the passive - Prostudujte (zopakujte) si prosím na těchto stránkách, jak se tvoří v angličtině trpný rod - https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive. Do školního sešitu si napište nadpis The passive = trpný rod a pod něj si z tohoto článku udělejte výpisky (tak, jak to bude pro vás přehledné a bude tam vše potřebné). Poté se podívejte na tato videa, kde vám ukáží, jak se tvoří trpný rod s modálními slovesy https://www.youtube.com/watch?v=wMsjdxCSyi4 , https://www.youtube.com/watch?v=TmR44l_2ZF8 - tři příklady vět v trpném rodě s modálním slovesem si opište do sešitu.
 • PÁ 20. 3. - Speaking about traveling - Dalším tématem, které máme před sebou Travelling. Toto pololetí jsme zatím málo mluvili, takže je to dobrá příležitost, jak si procvičit také speaking. Jelikož si spolu nemůžeme povídat v hodině, prosím vás tedy, abyste natočili krátké video (něco jako krátký vlog, můžete natáčet na mobil, už jste asi něco podobného dělali třeba na SI). Tématem tedy bude travelling  - je mi jedno jak látku pojmete, zda si připravíte výklad o cestování obecně, nebo si zahrajete na agenta cestovní kanceláře a natočíte videonabídku nějakého zájezdu, či si zahrajete na průvodce a představíte nějaké město, nebo jen povyprávíte o nějaké své dovolené (můžete si jí vymyslet). Je mi jedno, jak pojmete vizuální stránku, zda budete pouze sedět a hovořit, zda video pojmete přímo jako vlog, zda si připravíte třeba nějaké obrázky, fotky, atd. které na video budete ukazovat - je to na vás. Video bude dlouhé v rozsahu 3-5 minut - opět záleží na vás (jedná se ale o speaking, takže většinu tohoto času budete mluvit - ne že jen budete ukazovat fotky). Časová dotace naší „hodiny“ je 45 minut, pokud bychom byli ve škole, dal bych vám 30 minut na to, abyste si promysleli a připravili, o čem budete mluvit (můžete používat i taháky) a zbylých 15 minut věnovali realizaci videa. Hotové video mi zašlete do soboty 20. 3. do půlnoci na školní mail. Je mi jedno, zda se rozhodnete video natáčet v pátek dopoledne v čase „výuky“ nebo někdy jindy, ale do tohoto termínu mi video odešlete.

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • ČT 12.3. - Unusual hotels - učebnice strana 58 - přečtěte si text o hotelech a do sešitu udělejte cvičení 1 (přiřaďte písmeno hotelu ke správnému číslu článku), 2 a 3
 • PÁ 13.3. - Unusual hotels - project - Na čtvrtku A4 vytvoříte a nakreslíte svůj vlastní hotel + popíšete ho = jméno, kde se nachází, co všechno v něm můžete najít, cena, počet pokojů, pokud se zde nachází něco neobvyklého (jako v článku z minulé hodiny), atd.

Mgr. Lukáš Helcelet / 31. 5. 2020

Základy německého jazyka

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 18. 5 . - 22 .  - 5.

1. V interaktivní učebnici vypracujte Modul 4.3 cvičení 4, 13 - k tomu máte tabulku v učebnici na straně 69 - vor a nach jsou časové předložky. Vzpoměňte si na hodiny.

2. V učebnici vypracujte na straně 70 cvičení 15 a) i b),  zapište do školního sešitu

Ofoťte a pošlete.

 https://www.mauthor.com/present/5510225138941952

Úkoly k samostudiu 11. - 15. 5.

Téma pro tento týden je Das Wetter  - Počasí

1. Pracujte s interaktivní učebnicí - modul 4.3 cvičení 1 b) - video

                                                                      - modul 4.3 cvičení 6 

 https://www.mauthor.com/present/5510225138941952

2. V pracovním sešitě vypracujte 65/8, 66/9, 10, 68/15

Úkoly k samostudiu 4. 5 . - 8. 5.

Do sešitu si zapište minulý čas sloves sein a haben - už jsme si psali, ale nevím, jestli máte všichni:

sein: ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie, Sie waren

haben: ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten

V pracovním sešitě vypracujte na straně 64 cv. 5, 6, 7 a,b - 7 a zapište do školního sešitu - k vypracování tohoto cvičení vám pomohou obrázky ze cvičení 7 b.

Dále pracujte s interaktivní učebnicí: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952

Vypracujte cvičení 1 a 3 z modulu 4.3

Vše ofoťe a pošlete.

Úkoly k samostudiu 27. 4 . - 1 . 5.

https://www.youtube.com/watch?v=EcoIufiQAqo https://www.youtube.com/watch?v=EcoIufiQAqo

Podívejte se na video Pepa Wutz. Napište 10 vět o tom jak její bratr a maminka slavili narozeniny.  Pošlete.

V Pracovním sešitě udělejte na straně 79 (Mein Wortschatz) cvičení 2, 4,  s překladačem 5. Pošlete.

 

Úkoly k samostudiu 20. 4. - 24. 4.

V učebnici si nastraně 54 přečtěte cv. 1 - Einladung a  písemně do sešitu odpovězte na otázky 1 - 6 pod textem - pošlete. V interaktivní učebnici udělejte cv. 2 a 18 z modulu 4.2. Když kliknete pod cvičením 18 na kameru, uvidíte, jak přáli Alicii její kamarádi. Určitě ale klikněte na oranžovou bublinu v pravo pod cvičením 18 - jsou tam vzory přání k narozeninám. Z úvodního článku jste se dozvěděli něco o Alicii. Vytvořte jí přání v její oblíbené barvě - na papír, vyfoťe a pošlete. V pracovním sešitu udělejte na straně 57 cvičení 9.a  - pomůže vám tabulka v učebnicina straně 55 dole - pošlete. 

Nové sloveso einladen je sloveso s odlučitelnou předponou - ich lade ein, du lädst ein, er lädt ein, wir laden ein, ihr ladt ein, sie laden ein.

Protože zveme někoho, přidáváme zájmeno. Př. Věta Kdo pozve mě, tebe.....

                                                                                                    Wer lädt mich

                                                                                                                      dich

                                                                                                                      ihn

                                                                                                                      sie

                                                                                                                      es

                                                                                                                      uns

                                                                                                                      euch

                                                                                                                     sie, Sie    ein

 

Úkoly k samostudiu 14. - 17. 4.

V pracovním sešitě udělejte strany 58/11, 12 - toto cvičení je těžší, přečtěte, zkuste doplnit chybějící slova - zájmeno welcher - znamená který. Tvar welcher je pro mužský rod, pro ženský je welche, pro střední je welches  a  stranu 60 - celou (15 - 18.). Zopakujte si podle prezentace způsobové sloveso sollen. Cvičení jako vždycky ofoťte a pošlete.

V interaktivní učebnici udělejte cvičení 12 z modulu 4.2 Napište ho do sešitu a pošlete.

Během tohoto týdne vám pošlu přístupové kódy do procvičování online a další instrukcek práci s interaktivní učebnicí. 

Úkoly k Samostudiu 6. 4 . - 10. 4.

Protože se jedná o týden velikonoční, jsou tématem samostudia Velikonoce. Pracujte s pracovními listy. Vypracované mi pošlete.  K interaktivní učebnici se vrátíme příští týden.  Kdo ještě  nedělal úkoly z minulého týdne, tyto odkazy by měly být funkční:

KMI 2 - 3. modul: https://www.mauthor.com/present/5229948726542336

KMI 2 - 4. modul: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952

 

 

Úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4 .

Práce s interaktivní učebnicí

https://www.mauthor.com/present/5229948726542336  modul 3

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952  modul 4

Modul 3.1 cvičení 6 - pořádek slov ve větě - správné znění vět mi pošlete

Modul 3.3 - cvičení 1 - video - vím, že už jsme viděli - podle videa udělat cvičení 2 - napište a pošlete

                        cvičení 4

Modul 4.2 cvičení 5  opakování slovíček  - měsíce

                    cvičení 9 - jména  napiš - Nummer 1 ist...... - pošli

                    cvičení 11 - video - k výrazům pod videem podle videa napiš český význam - pošli

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • Opravila jsem vaše práce z předminulého týdne. Tučňáci ve fraku i s ocasem (slovo Frack  se hodí do našeho tématu oblečení, ale některé jeho výklady byly kreativní) dopadli dobře. Pracovní list byl těžký, proto budeme postupně procvičovat to, co vám nejvíc nešlo. Začneme způsobovými slovesy .
 • V příloze Ke stažení máte prezentaci a pracovní list. 
 • V prezentaci jsou vyčasovaná všechna způsobová slovesa.
 • Pomocí prezentace pracovní list vypracujte a pošlete na strnadova@zskorenskeho.cz.
 • Dále procvičujte oblečení na www.umimenemecky.cz
 • Dále popište obrázky - najdete je v příloze Ke stažení (využijte i svůj obrazový slovník - i  ten budu známkovat) a pošlete na můj email.

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • vytvořit obrázkový slovník natéma oblečení - aspoň 20 slovíček
 • pracovní sešit - 78/1, 79/4, 81

Mgr. Iva Strnadová / 17. 5. 2020

Dějepis

Ke stažení

INFORMACE K HODINÁM DĚJEPISU

Stále platí, že pro „hodiny“ dějepisu funguje kurz v Google Classroom, kde najdete všechny informace, prezentace, odkazy a také úkoly. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu vyzývám, učiňte tak. Kód vašeho kurzu je: konzhwg. Znovu opakuji, pokud se vyskytne nějaký problém či otázka, můžete mě kontaktovat na školním e-mailu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 12. 6.

 • TYTO DVA TÝDNY dokončíme Studenou válku – konkrétně Válku ve Vietnamu a Dobývání vesmíru. Probereme Rozpad SSSR a východního bloku a Dekolonizaci a začneme kapitolu Kultura 2. poloviny 20. století. Žádné úkoly ani práce v pracovním sešitě tentokrát nebude – kdo potřebuje, využijte čas na doplnění práce, která vám schází a dodělání referátu – připomínám, termín odevzdání úkolů i referátu je do 10. 6.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. 5. - 29. 5.

 • TYTO DVA TÝDNY se budemě věnovat Studené válce - konrkétně SSSR a východnímu bloku, Berlínské krizi, Korejské válceKaribské krizi. K tomuto tématu máme v pracovním sešitě spoustu pěkných cvičení (v dalších červnových látkách už toho tolik nebude). Za úkol prosím vypracujte v pracovním sešitě cvičení 35/7, 9 a 38/18 (POZOR - opět se vám mohou lišit čísla stran - jedná se o cvičení v kapitole Poválečné dějiny pod nadpisem Studená válka - cvičení 7: doplnit tabulku o vojenských organizacích (u členů vám pomůže mapa z prezenatce), cvičení 9: doplnit tabulku o Německu; pod nadpisem Východní blok - cvičení 18: doplnit křížovku států). Cvičení mi prosím pošlete (klidně najednou) na školní mail do 31. 5. do půlnoci (více info v Google Classroom).
 • POZOR! Připomínám, že od některých z vás stále nemám referát na toto pololetí (který je, jak víte, známkovaný). Téma nechávám na vás, pouze vás prosím, až si vyberete, napište mi mail a já vám potvrdím, že už toto téma někdo nemá a dohodneme si podrobnosti. Máte na to čas do konce května. S kým jsem se již na tématu dohodli, můžete mi referát kdykoliv poslat.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. 5. - 15. 5.

 • PRVNÍ TÝDEN se budeme věnovat Kultuře v Československu (v 60., 70. a 80. letech).
 • DRUHÝ TÝDEN začneme dlouhou kapitolu Studená válka (konkrétně úvod a informace o USA a západním bloku). Za úkol prosím do 17. 5. do půlnoci opět odpověte na otázky, které najdete v kurzu (otázky i více info v Google Classroom).
 • POZOR - Připomínám, že někteří z vás se stále nepřihlásili o referát na toto pololetí (což je mimochodem velmi dobrá šance zlepšit si (případně zhoršit) známku, kterých za této situaci nemáme mnoho), který máte do konce května odevzdat. Vyberte si tedy téma a napište mi na školní mail, kde vám potvrdím, že si toto téma již někdo nezamluvil a dohodneme se na jeho odevzdání (tentokrtá jen písemnou formou).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 30. 4.

 • TYTO DVA TÝDNY se budeme věnovat Sametové revoluci. Za úkol si prosím vyplňte v pracovním sešitě stranu 47 (cvičení 22-25 pod nadpisem Sametová revoluce. Pro práci v pracovním sešitě můžete využít poslední "hodinu" v tomto období, kterou vám nechávám volnou. Cvičení se totiž týkat věcí z předchozích tří "hodin" (má tedy smysl ho vyplňovat až poté, co si projdete látku ze všech tří "hodin"). Vyplňenou stránku mi prosím vyfoťte/oskenujte a pošlete na školní mail do 3. 5. do půlnoci. Do stejného data prosím také odpovězte na dvě otázky, které opět najdete v kurzu (otázky i více info v Google Classroom).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 17. 4.

 • TYTO DVA TÝDNY se budeme věnovat kapitole Československo v období normalizace. V pracovním sešitě si období normalizace můžete zopakovat na straně 46 ve cvičení 19, 20 a 21. V kurzu byl opět zadán úkol: 4 otázky, týkající se základních událostí tohoto období, na které prosím odpovězte do neděle 19. 4. do půlnoci (otázky i více info v Google Classroom).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4.

 • Stále platí, že pro „hodiny“ dějepisu funguje kurz v Google Classroom, kde najdete všechny informace, prezentace, odkazy a také úkoly. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu vyzývám, učiňte tak. Kód vašeho kurzu je: konzhwg. Znovu opakuji, pokud se vyskytne nějaký problém či otázka, můžete mě kontaktovat na školním e-mailu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Již od minulého týdne funguje pro „hodiny“ dějepisu kurz v Google Classroom. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu prosím, učiňte tak, jelikož tato platforma poskytuje prostor, kam vám můžu kromě pokynů sdílet také různé materiály, videa, přednášky, prezentace, ale také úkoly, které přímo na tuto stránku můžete vkládat a já je přímo na této stránce můžu hodnotit. Je to tedy pro obě strany nejsnadnější řešení, jak spolu sdílet informace (a navíc na jednom místě). Kód vašeho kurzu je: konzhwg. Znovu opakuji, pokud nastane nějaký problém, kontaktujte mě na školním e-mailu. Děkuji.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Přemýšlel jsem nad různými formami společné práce na dálku a jako nejlepší možnost jsem vybral platformu Google Classroom, kam vám můžu poskytovat materiály, zadávat úkoly, můžete mi komentovat příspěvky svými dotazy atd. Nejspíše to po vás bude chtít, založit si e-mailový účet na googlu (možná ne, nejsem si jistý), takže se omlouvám za případné komplikace. Poté, co zadáte Google Classroom se vám tato stránka otevře a stačí kliknout na + a zapsat se do kurzu - k tomu budete potřebovat kód kurzu. Kód vašeho kurzu je: konzhwg. Od dnešního dne tedy budu přidávat všechny materiály tam. Pokud budou komplikace s přihlášením, kontaktujte mě na školním e-mailu.  Zkuste se všichni přihlásit do kurzu ještě během pondělí (máte volno, tak si snad chvilku najdete), abych mohl zkontrolovat, zda se všem podařilo přihlásit a můžeme začít s výukou. Děkuji.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • ST 11.3. - Poválečné události - opakování, Únor 1948 - V pracovním sešitě si zopakujte poválečné události na str. 41/1,4,5. Poté si napište novou kapitolu Únor 1948 – od začátku do konce prezentace – v prezentaci (u obrázku u smrti Jana Masaryka) je odkaz na video z cyklu Krvavá léta, tak si ho pusťte, budeme o něm hovořit. Poté v pracovním listu udělejte cvičení 3, 4, 5 – nemusíte tisknout list, stačí napsat správné odpovědi na papír – projdeme si poté ve škole. Materiály najdete v příloze Ke stažení.

 

Mgr. Lukáš Helcelet / 31. 5. 2020

Zeměpis

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 18. - 22. 5.

Téma: Politická mapa - do slepé mapy světa vyznačte státy, které  tvoří nebo tvořily Spojené královsvtí Velké Británie a Severního Irska.

Orientaci na mapě procvičujte na: https://morezprav.cz/mix/kviz-slepa-mapa-sveta-dokazete-spravne-oznacit-techto-deset-statu

Úkoly k samostudiu 11. 5.  - 15. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 4. 5 . - 8. 5.

Téma Krajina a životní prostředí - Globální problémy světa - Oceán

Podívejte se na videa o oceánu: https://tn.nova.cz/clanek/japonsko-obnovi-lov-velryb-pro-maso-opousti-mezinarodni-komisi.html

                                                                 https://www.casopis-sifra.cz/video-potapec-bali-natocil-neuveritelne-znecisteni-more-plastem/

Vytvořte koláž z obrázků na téma využívání a znečišťování oceánů. 

Návod:  Název dokumentu: Člověk a oceán.

Stránku dokumentu rozdělte na 2 části: 1 .část - obrázky vyjadřující, co všechno člověk z ocánu čerpá, jak ho využívá. 2. část - obrázky vyjadřující jak člověk oceán ničí, znečišťuje.  Pokud chcete radši vytvořit 2 stránkový dokument  - 1. strana vužívání, 2. strana znečišťování,  i to je možné.

úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 20. 4. - 24. 4.

Politická mapa světa

Přečtěte si článek o panamerické dálnici: https://www.jenprocestovatele.cz/foto-panamericana-projedte-se-s-nami-po-nejdelsi-silnice-na-svete/

Vytvořte prezentaci - 1.  snímek  - základní informace o panamerické dálnici. 

                                            2. snímek - státy, kterými dálnice prochází a jejich hlavní města

Ze států na 2. snímku jich vyberte 5, ke každému vyhledejte jednu zajímavost - každý stát na jeden snímek.

Prezentace pošlete do 4. 5.

Hlavní města světa a Evropy procvičujte na: 

https://ocko.tv/hlavni-mesta.Q180807_102256_ocko_dech

https://ocko.tv/slavna-evropska-mesta-vite-ve-kterem-state-lezi.Q180820_152939_ocko_dech

https://refresher.cz/63688-KVIZ-Znas-hlavni-mesta-Pripravili-jsme-otazky-ktere-proveri-tve-zemepisne-znalosti

https://www.test-learn.com/testy-hlavni-mesta-statu-182/

 

Úkoly k samostudiu 14. - 17. 4.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 6. 4. - 10. 4. 

Následující práce se týká tématu Krajina a životní prostředí - Význam tropických lesů.

Podívejte se na video a vypracujte pracovní list Tropické deštné lesy. Termín odevzdání 20. 4.

https://www.youtube.com/watch?v=rcJ2nVShpEI

Úkoly k Samostudiu 30. 3.  - 3. 4 .

Úkol pro tento týden je na téma Politická mapa světa a najdete ho v přiloženém souboru.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Budeme střídat témata Politická mapa a  Krajina a životní prostředí.

 • Tento týden Krajina a životní prostředí. Podívejte se na film o zdrojích energie

 https://www.jsns.cz/lekce/15556-ekoduely-energie-obnovitelna-versus-neobnovitelna.

 • Do sešitu pak zapište obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, jaké mají klady a zápory. Zvášť napište jaké zdroje a možnosti využití energie má Česká republika. Vyfoťte a pošlete na můj email.
 • Pokud jste ještě neposlali PL Politická mapa světa, tak pošlete též nejpozději do 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Pracujte na projektu.
 • V příloze Ke stažení máte pracovní list na téma politická mapa světa.  Úkoly v něm jsou různě obtížné. Nejtěžší jsou úkoly 4 a 8. Za jejich správné řešení bude samostatná 1. Vyplněný pracovní list pošlete na email: strnadova@zskorenskeho.cz

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 •  projektové zpracování témat:

1. Globální oteplování - co to je, k jakým změnám vede, kde ve světě dochází k zvyšování hladniny  oceánů a hrozí zatopení obydleného území, návrh řešení této situace

nebo

2. Odpady - jaké odpady produkuje běžná domáchost, jak je možné je třídit, jak probíhá jejich recyklace a které výrobky z nich vznikají, které země ve světě mají vyspělétechnologie na zpracování odpadu, vlastní návrh na recyklaci a zpracování odpadu.

 •  na čtvrtku nebo prezentace

Mgr. Iva Strnadová / 26. 5. 2020

Fyzika

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 15.4. - 28.4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Tak tu máme další týden samostudia a od Vás očekávám spolupráci.
 • Za prvé bych chtěl primárně doporučit sledovat kurz v Classroom Google, protože tam zadávám jednotlivé úkoly a materiály ke studiu.
 • Název kurzu: FYZIKA – 9.A, kód pro přihlášení do kurzu: x7pqrvp 
 • Doporučuji si pro přihlášení zřídit účet Google, je zdarma. Dále uvádějte své pravé jméno. Různé přezdívky nebudu luštit. Dále bych chtěl upozornit, že pokud budou úlohy odevzdávány včas a většinou správně, můžete dostat 1 za aktivitu. Úkoly, které se již nacházejí v příslušném kurzu je potřeba splnit. Pakliže se v Classroom Google bude vyskytovat kvíz, tak jej vyplňte pouze jednou se svou pravou e-mailovou adresou. Množství výukových materiálů lze mimo učebnici nalézt také na webových stránkách, které eventuálně uvádím v kurzu. Doporučuji sledovat Classroom Google, protože se tam během týdne může vyskytnout i jiná práce.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Tak tu máme další týden samostudia a od Vás očekávám spolupráci.
 • Za prvé bych chtěl primárně doporučit sledovat kurz v Classroom Google, protože tam zadávám jednotlivé úkoly a materiály ke studiu.
 • Název kurzu: FYZIKA – 9.A, kód pro přihlášení do kurzu: x7pqrvp 
 • Doporučuji si pro přihlášení zřídit účet Google, je zdarma. Dále uvádějte své pravé jméno. Různé přezdívky nebudu luštit. Dále bych chtěl upozornit, že pokud budou úlohy odevzdávány včas a většinou správně, můžete dostat 1 za aktivitu. Úkoly, které se již nacházejí v příslušném kurzu je potřeba splnit. Pakliže se v Classroom Google bude vyskytovat kvíz, tak jej vyplňte pouze jednou se svou pravou e-mailovou adresou. Množství výukových materiálů lze mimo učebnici nalézt také na webových stránkách, které eventuálně uvádím v kurzu. Doporučuji sledovat Classroom Google, protože se tam během týdne může vyskytnout i jiná práce.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • Esej na téma Jaderný reaktor (princip funkcí, technický nákres vč. popisků, příklady jaderných havárií).
 • Rozsah min. 1 A4
 • pošlete na email: syblik@zskorenskeho.cz

ONLINE VÝUKA:

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY PROBĚHNE VÝUKA PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE SLUŽBY GOOGLE:

Zápis do kurzu: classroom.google.com

Fyzika: kód x7pqrvp

 

Prosím všechny, aby se do kurzu přihlásili. Je to hlavně pro Vás!

Konzultace Hangouts Google: https://hangouts.google.com/group/hPWuU6Ufsb2arajT8

V těchto kurzech vkládám studijní materiály a domácí úkoly. Popř. budu vkládat testy pro kontrolu pochopení látky.

Ondřej Syblík / 15. 4. 2020

Chemie

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 11.5. - 29.5

Téma: Látková koncentrace

- podívej se na přiložené video: https://www.youtube.com/watch?v=pakT0-Vdsxg&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=19
- do sešitu si udělej nadpis: Látková koncentrace + zapiš vzorečky
- vypočítej přiložené příklady a pošli vyfocené na email
1)Jaká je látková koncentrace soli NaCl, která obsahuje v 5 litrech roztoku 15 mol NaCl?
2)Jaký je objem 0,2 M (molární) roztoku, ve kterém je rozpuštěno 5,1 mol látky?
3) Jaké je látkové množství rozpuštěné látky ve 4,1 l roztoku o koncentraci 0,4 mol/dm3?

 

Úkoly k samostudiu 27.4. -10.5.

Téma: Výpočty - látkové množství

- podívej se na video (pan učitel, zde srozumitelně vysvětluje postup)
https://www.youtube.com/watch?v=TpS6ZK1WQ6E&t=288s
- spočítej následující příklady
- zapiš do sešitu a pošli do 10.5.
Molární hmotnost
1) Vypočítej hmotnost třech molů vody.

2) Vypočítej hmotnost dvou molů oxidu siřičitého.

3) Kolik molů je 10,8g vody?

4) Urči prvek, jehož látkové množství je 0,25 mol a hmotnost je 8g.

 

Úkoly k samostudiu 30.3.- 20.4.

Dobrý den žáci, některé vaše úkoly zaznamenávám do Bakalářů.
Vysvětlení: N-úkol vůbec neodevzdal (neposlal na e-mail ani do google classroom)
      X - úkol odevzdal, ale není hodnocen známkou (úkol + drobné chyby, krátké úkoly, opisování od spolužáků)
  Známka - pokud je úkol v pořádku nebo je ohlášené známkování 
Prosím, kontrolujte své hodnocení. Může se stát, že jste mi úkol odeslali a já do Bakalářů napsala něco, co nesouhlasí. V tomto případě píšete rovnou na můj e-mail. Děkuji

Téma: Výpočty z chemických rovnic

- podívat se na video na google classroom
- video lze stáhnout zde: https://uloz.to/file/sHhksJvJ9nFY/molarni-hmotnost-mp4
- udělat si zkrácené poznámky do sešitu + poslat výpočet s postupem na e-mail (fotka, ne Word)

 

Téma: Výpočty molární hmotnosti -

- podívat se na přiloženou prezentaci

- zopakovat si pojmy 1 mol (to jseme probírali ve škole)

- očekávat na google classroom video s výkladem

 

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Přidej se na google classroom kód: tolrnul
 • najdi na internetu nějaký chemický/přírodovědný pokus a vyzkoušej ho. Do Wordu vlož fotky a popis, jak pokus probíhal. Nebo natoč krátké mluvené video - klidně i bez obličeje (pouze ruce)
 • Upozornění: používej bepečné látky! Vyhni se látkám jedovatým, hořlavým... Nejprve se svým záměrem seznamte rodiče a požádejte je o souhlas, případně součinnost.
 • inspirace: https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/ [1]
 • můžete najít i vlastní pokusy
 • hotová díla posílejte na email nova@zskorenskeho.cz do 28.3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Přidej se na google classroom
 • kód: tolrnul

Téma: vyčíslování redoxních rovnic

 • Přikládám výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=xLwr5_buKME&t=344s
 • Všechny rovnice si přepište do sešitu na chemii
 • My jsme minule opakovali určování oxidačních čísel, oxidace a redukce
 • Přechod elektronů jsme dělali
 • Nyní se zkuste podle videa naučit vyčíslovat redoxní rovnice
 • Video považuji za dobře vysvětlující
 • Kdyby byl nějaký problém – ozvi se
 • Vyčíslování redoxních rovnic – příklady najdeš v příloze Ke stažení

 • Příklady zapsat do sešitu, vyfotit a poslat na nova@zskorenskeho.cz

 • Pracujte podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=xLwr5_buKME&t=3s

 • Důležitým krokem je správné určení oxidačních čísel

 • Oxidy –II, samostatné atomy 0, (Cl, Br, I, F mají –I)

 • Podívat se do rovnice levá a pravá strana na prvek a zjistit, zda se mu změnilo oxidační číslo

 • Určit si oxidaci a redukci + přechod elektronů

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

Téma: elektrolýza

Bc. Libuše Nová / 13. 5. 2020

Přírodopis

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 8.5 - 24.5.

Téma: prvhory, druhory, třetihory, čtvrtohory

- všechny pokyny v příloze zájezd

Úkoly na samostudium 21.4 - 4.5.

Téma: Teorie o vzniku a vývoji života na Zemi

Najdi vědeckou teorii o stvoření světa a porovnej ji s popisem stvoření podle Bible.
- můžete si vybrat vznik Vesmíru, Země, Sluneční soustavy, vznik života
- zkus o tom napsat pár vět
- nechci dlouhé kopírované texty, proto poznámky napiš do sešitu a vyfoť - pošli na email do 4.5.

Téma: Hadaikum, Prahory, Starohory

- přikládám video: https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&t=381s
- odpověz na otázky, pošli na email do 4.5.
1. Kdy probíhalo období bez života (Hadaikum) a k čemu tam docházelo?
2. Jakou událost označujeme jako velký impakt?
3. Jaké organismy se vyvinuly v Prahorách?
4.Co jsou stromatolity? Můžeme je najít i dnes?
5. V jakém prostředí existoval život ve Starohorách?
6. Jaké první rostliny a živočichové se vyvinuly ve Starohorách?

 

Úkoly na samostudium 6.4 - 20.4

Dobrý den žáci, některé vaše úkoly zaznamenávám do Bakalářů.
Vysvětlení: N-úkol vůbec neodevzdal (neposlal na e-mail ani do google classroom)
      X - úkol odevzdal, ale není hodnocen známkou (úkol + drobné chyby, krátké úkoly, opisování od spolužáků)
  Známka - pokud je úkol v pořádku nebo je ohlášené známkování 
Prosím, kontrolujte své hodnocení. Může se stát, že jste mi úkol odeslali a já do Bakalářů napsala něco, co nesouhlasí. V tomto případě píšete rovnou na můj e-mail. Děkuji

Téma: Vznik života na Zemi, geologická období

- podívej se na dokument a vyplň pracovní list (v příloze), odešli do 20.4.

- vycházíme z učebnice str. 103 - 107
- udělej si online cvičení
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2678&v=wC7ENXliw4Y&feature=emb_title

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2077

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2076

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2078

 

úkoly k samostudiu 30.3. -3.4.

úterý: TÉMA: LOŽISKA

- podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=tS2Lgy-8KFw&t=20s
- udělat krátký zápis do sešitu (podle videa)
- do Wordu mi napsat 5 otázek + 5 odpovědí na informace, které zazněly ve videu
- ve videu zazní od pana učitele 2 otázky pro žáky, napište mi odpovědi

čtvrtek: TÉMA: OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Kvíz není na známky, ale vaše výsledky si k sobě zapíši. K vyplňování si vem k ruce učebnici a pomáhej si. Kvíz ti půjde vyplnit pouze jednou. Na konci kvízu se ti ukáže skóre a správné/špatné odpovědi. Kvíz má cca. 25 otázek. Před kvízem prolistuj učebnici od str. 91-95.  Kvíz je na google classroom nebo na tomto odkazu: https://forms.gle/xDoLqTuxg9tND9rE7

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • pracovní list, kde jsou popsané pokyny - list jsem vložila do přílohy Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • zprávy uloženy v příloze Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

Téma: Půdy

 • učebnice str. 80 - 82 (vypsat poznámky)

Bc. Libuše Nová / 8. 5. 2020

Občanská výchova

úkoly k samostudiu 18.5. - 5.6.

téma: globalizace, glokalizace

 • prostuduj si prezentaci 
 • poté, na základě nově získaných znalostí a dovedností, vyplň pracovní list v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email: hajduk@zskorenskeho.cz  do 5.6.

úkoly k samostudiu 27.4. - 15.5.

téma: Životní úroveň. Sociální péče a sociální politika státu. Druhy sociálních příspěvků. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, bezpečnost práce, mzda, pracovní podmínky a nárok na dovolenou. úřad práce.

 • prostuduj si prezentaci, kterou nalezneš v příloze Ke stažení s názvem Životní úroveň
 • poté, na základě nově získaných vědomostí, vypracuj online test do 15.5. Až budeš mít vše vyplněné, klikni na FINISH!! - poté vyber možnost Email my answer to my teacher a vyplň tabulku následovně:
Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 9.A
School subject: OV
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 6. - 24. 4.

téma: problémy na mezinárodní úrovni, Terorismus, ozbrojené síly ČR

 • prostuduj si prezentaci k tématu v příloze Ke stažení, prezentace obsahuje i odkazy na videa - doporučuji shlédnout
 • poté, na základě nově získaných znalostí a dovedností, vyplň pracovní list v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email: hajduk@zskorenskeho.cz  do 24.4.

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

téma: mezinárodní organizace, evropská unie

 • prostuduj si prezentaci o Mezinárodních organizacích a EU v příloze Ke stažení
 • poté, na základě nově získaných znalostí a dovedností, vyplň pracovní list v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email: hajduk@zskorenskeho.cz  do 3.4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • napsat úvahu v rozsahu 150 slov na téma: Extremismus v lidské společnosti. Proč se objevuje?  Jak se proti němu bránit?
 • pošli na email hajduk@zskorenskeho.cz do 27.3.

 

PaedDr. Boris Hajdúk / 26. 5. 2020

Svět informací

úkoly k samostudiu 18. 5. 22. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne

Úkoly k samostudiu 11. 5.  - 15. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 4. 5 . - 8. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5.

Podívejte se na video o využití funkce RANK. https://www.youtube.com/watch?v=N-IPvf2VXPM  - na začátku je reklama autora, tu přeskočte

Podle videa stanovte pořadí dívek v běhu na 100m s časy:  Jana 11,82 s, Markéta 10,63 s, Petra 12,59 s, Slávka 11,45 s, Lída 10,30 s, Kamila 12,25 s a Zdena 10,74

Zpracování do 18. 5.

Úkoly k samostudiu 20. 4. 

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 14. - 17. 4.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 6. 4. - 10. 4.

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/excel.htm

úkol 41  -  Přijímačky

funkce když:  =KDYŽ(G5<1,5;“přijat“;“nepřijat“) – vzorec vytvořen podle tabulky Dobřichovic

Na zpracování máte čas do 27. 4.

Úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • zapsat si do tabulky v excelu alespoň 3 rodinné nákupy - včetně ceny zboží
 • pomocí jednoduchých funkcí v excelu vypočítat  cenu nákupu
 • odhadnout podle výše ceny nákupů měsíční náklady na potraviny , čistící a prací prostředky apod. vaší domácnosti.

Mgr. Iva Strnadová / 17. 5. 2020

Hudební výchova

Ke stažení

úkoly k samostudiu 18.5. - 7.6. 

Téma: Současní interpreti populární hudby

Poučte tentokrát vy mě! :) Pokuste se upoutat moji pozornost, vzbudit ve mně zájem! Zprostředkujte mi nějaké informace o vašem oblíbeném interpretovi současné populární hudby!  Co posloucháte, proč zrovna ten daný interpret, něco o jeho životě, odkazy na jeho tvorbu, zajímavosti! :) Ráda si poslechnu něco, co ještě neznám, ráda se dozvím něco nového! 

Své úkoly mi prosím posílejte na cinglova@zskorenskeho.cz do 7.6. 

Úkoly k samostudiu 27.4. - 17.5. 

Téma: Fenomén pěveckých soutěží

 • Úkol:  Zjistěte, jaké HUDEBNÍ soutěže máme k dispozici u nás v ČR, co tyto soutěže obnáší + srovnání se zahraničím. Myslíte si, že zahraniční interpreti mají lepší základnu pro svou slávu? Proč? Co by podle vás měl udělat český interpret populární hudby, aby se proslavil ve světě. Znáte někoho takového?

Nápověda: Existují i méně komerční soutěže než je Superstar, Hlas apod., i méně "profláklé" než je Eurovision song contest, do které se letos dostal Benny Cristo (ale následkem koronavirové karantény neproběhla) a v minulých letech třeba Mikolas Josef. 

Zamyslete se tedy prosím především nad tím, jaké možnosti má český interpret populární hudby a zda-li to má těžší než kterýkoliv zahraniční interpret. Vaše postřehy a komentáře, případně odkazy na zajímavá videa z těchto soutěží,  mi posílejte na můj mail cinglova@zskorenskeho.cz do 17.5.

Úkoly k samostudiu 6.4. - 26.4. 

Na splnění úkolu máte 3 týdny!

 • Podívejte se na dokument "Závadová mládež" - ne vždy jsme mohli poslouchat to, co jsme zrovna chtěli, byly i doby, kdy bylo to, co posloucháte či hrajete tvrdě trestáno. Věnuj tedy prosím jednu vyučovací hodinu tomuto dokumentu a pošli mi krátkou a stručnou zpětnou vazbu / okomentuj, co si o tom myslíš na můj mail cinglova@zskorenskeho.cz do 26.4. do 20:00 hod. (nepřeháněj to, stačí mi v pár větách) https://www.youtube.com/watch?v=07MH9BhCEnQ&t=786s
 • Pokud budeš mít větší zájem o toto téma, přikládám ještě odkaz č. 2, kde můžeš zkouknout 10 dílný seriál s názvem Závadová mládež: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10817389461-svet-pod-hlavou/214512120140005-zavadova-mladez/
 • Bonus: Film: Občanský průkaz (mezipředmětový vztah s dějákem a češtinou) a mohl by vás bavit, je to fajn film k zahnání případné nudy, kterou jistě nepociťujete :D ) 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Moji milí, březnové hudební téma je POP na české scéně!

 • Je mi jasné, že s novými interprety jste obeznámeni celkem dost dobře, podívejte se ale i na ty, vám už asi méně známé, i když od poslechu myslím, že znát budete. U Marty Kubišové záměrně dávám pouze odkaz na konkrétní píseň, protože chci, abyste se zamysleli nad tím, co nám asi písní chce paní Kubišová sdělit.
 • Tato píseň bývá často součástí politických protestů, proč asi?
 • U ostatních interpretů si jednu vyberte a poslechněte si, zaberete vám to celkově jen pár minut, pak se už hudebně realizujte jak je libo.

Petr Novák 

https://www.youtube.com/results?search_query=petr+nov%C3%A1k

Waldemar Matuška

https://www.youtube.com/results?search_query=matu%C5%A1ka+waldemar

Marta Kubišová

https://www.youtube.com/watch?v=8IzKWTcK1po

Václav Neckář

https://www.youtube.com/results?search_query=neck%C3%A1%C5%99

Bc. Květa Cinglová / 17. 5. 2020

Tělesná výchova - dívky

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. – 25.5.2020

Kondiční cvičení:  Nejdříve se protáhneme, uděláme si lehkou rozcvičku ..., 3x 50 skoků přes švihadlo nebo i bez, 1 minutu vydechneme mezi cvičením, dáme si 10 kliků, 20 sklapovaček nebo leh-sedů, 15 angličanů a tuto sérii zopakujeme 3x

Relaxační cvičení:  Ve stoji nebo v sedě protáhneme zadní část nohou a zad různými předklony. Důležité je mít propnuté kolena (směr k zemi), a vydržet v určitém cviku asi 15 s. Opakování 3 - 5x každý cvik

Cvičení v přírodě:  Pokud to půjde, vyražte na procházku do přírody, do lesa, k vodě a nezapomeňte se protáhnout

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Zkusíme se naučit pozdrav Slunci.

https://www.youtube.com/watch?v=bFVbLc9EmAw

Hezké dny J.Z.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3 - 3. 4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • Každý den se protáhni, zaskákej si minutového "panáka" a tento týden bude príma, pokud také každý den využiješ švihadlo a naskáčeš 200 přeskoků vpřed, 200 vzad a zdokonalíš skoky jménem "vajíčko".
 • Vyber si písničku a sestav soubor cviků s tanečními kreacemi.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • Najdi jeden vážný případ, kdy bylo ve sportu závažne porušeno pravidlo Fair-play (W).

Mgr. Jiřina Závranská / 4. 5. 2020

Tělesná výchova - chlapci

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 12.5. - 29. 5.

Ješte stále někteří z vás nesplnili úkol z minula, proto prosím o doplnění. 

Úkol na tenhle týden si můžete vybrat z tří možností. Stačí splnit jeden. 

1. Zapojíš se ješte jednou do výzvy a skusiš se zlepšit. Výsledek pak  zapíšeš do formuláře. https://forms.gle/7oL544E2o5judYqy7

2. Zaslat dvě fotografie s popisem nejaké venkovní aktivity. (přecházka, běh, kolo, ....) Zaslet na mail:  vecan@zskorenskeho.cz

3. Jesliže máš nejaké cviky nebo trénink, který deláš rád, procvičuj ho. Do mailu mi pak zašli popis tohoto tréninku nebo cvičení. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20.4. - 8. 5.

Podívat se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A94YmHJkkf0&feature=youtu.be

Vyplnit dotazník v termínu: 4.5. - 8.5. 

dotazník: https://forms.gle/7oL544E2o5judYqy7

Dobrovolný úkol:

Zaslat dvě fotografie s popisem aktivity na mail:  vecan@zskorenskeho.cz

Všechny informace ve videu. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 17. 4.

Celkový motorický test
Tenhle týden nás z tělocviku čeká testování výkonnosti, budeme dělat 4 testy. Výsledky zapíšeš do online dotazníku.

Zde je link: https://forms.gle/yNPxSqhcRyiSJFZg6
Samozřejmě nezapomínej na každodenní dávku pohybu.

 

Testy:
1. Test  celostní motorický test,
jak to dělat najdeš vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E
Počítej každou polohu za jeden bod. Začínáš v leže na zádech po odstartování se postavíš, lehneš si na břicho, znovu se postaviš a lehneš si na záda. Za tyto polohy by si získal 4 body.
Tvým úkolem je udělat co nejvíce poloh za 2 minuty.

tady je tabulka s výsledky, zisti jak na tom jsi: https://drive.google.com/file/d/1xradrGhrun3n71TaXU4GwWHxCfk3-aRh/view?usp=sharing

 

2. Test - skoky přes švihadlo.
cílem je udělat co najciac skoků za minutu.
V prípadeže nemáš švihadlo toto cvičení vynechej.

 

3. Test -  sedy-lehy.
Znovu minuta, co nejvíce opakování.  Jak to dělat správne je na videu. 

https://youtu.be/wRn2DvWb1ZE?t=930

4. Test - angičáky

Poslední cvičení budou angličáky, bez kliku, ale s výskokem. Podívej se na video:  https://youtu.be/wRn2DvWb1ZE?t=1087

Ďekuji všem za spolupráci.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

TÉMA: AUTOEVALUACE POHYBOVÉ ČINNOSTI A ŽIVOTOSPRÁVY

Jak vypadá tvůj běžný den během domácího studia?

 • Tvým úkolem je každý den v tomto týdnu zaznamenat jaké pohybové aktivity vykonáváš, jak se stravuješ, kolik hodin věnuješ spánku a cvičení (minimálně 15 minut). Ke cvičení si najdi doma nějaké příjemné místo. Připojit se k Tobě může i sourozenec nebo rodiče. ☺
 • Inspirovat se můžeš těmito videi: 

https://www.youtube.com/watch?v=R6y2KSaLxgY

https://www.youtube.com/watch?v=nSRzeJzmib4

https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0

https://www.youtube.com/watch?v=vdniiowXx1Q

 • V případě nemoci necvič, odpočívej. 
 • V pátek (do 20:00 hodin) mi pošli email na: vecan@zskorenskeho.cz - zhodnocení vlastní pohybové aktivity a životosprávy (jaké cviky, jak dlouho, kolik hodin jsi věnoval spánku, z čeho se skládal tvůj jídelníček, jaké výsledky pozoruješ po 5-denním intenzivnějším cvičení).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • Zjisti v jakém režimu fungují sportovní ligy v současnosti: Premier leauge, UEFA, NHL, NBA, KHL.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • Vymyslet posilovací trénink na doma, 6-8 cviků, odcvičit  a zapsat kolik sérií a opakování jsi udělal, po návratu do školy odevzdat.

Bc. Ján Vecan / 12. 5. 2020

Výtvarná výchova

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 12.6.

téma: autoportrét - vlastní tvorba

 • Zadání: "Vytvořte autoportrét v intencích (se zaměřením) současné tvorby. Technika je na vás, vyberte si podle vašich osobních preferencí. Snažte se vytvořit dílo podle aktuálních výtvarných trendů. Může to být malba, kresba, grafika, fotokoláž, kombinace technik. Fotmu si zvolte taky libovolnou. Papír různé velikosti, objekt, minuatura..."
 • Zadání k vyslechnutí: klik sem
 • Termín odevzdání: do 12. června  - posílat můžete i předešlé práce na mail janitorova@zskorenskeho.cz

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. - 22.5.

téma: portrét a zátiší - moderní a současné umění

 • Zadání: "Projděte si online ukázky obrazů z období moderního a současného umění. Zaměřte pozornost na portréty a zátiší. Porovnejte tvorbu moderního a soušasného umění a napište diskuzní příspěvek aspoň na 1/2 A4."
 • Zadání k poslechu: zde
 • Termín odevzdání: do 22. května, písemně poslat na e-mail janitorova@gmailcom
 • Materiál a pokyny k samostudiu: 
 • Online ukázky moderního umění >>> zde
 • Online ukázky současného umění >>> zde
 • U obou linků rolujte dměrem dolů až na "Další díla v tomto uměleckým směru"  - prohlédněte si obrazy (nemusíte všechny, ale aspoň prvních 100).
 • Zaměřte se na portréty a zátiší.
 • Poté srovnejte zátiší a portréty z moderního umění a současného. 
 • Napište vaše postřehy aspoň na polovinu A4 a odešlete na můj email. 
 • Ve svém textu odpovězte na tyto otázky: 
 1. Vnímáš nějaký rozdíl mezi moderním a současným uměním? 
 2. Jaký způsob zobrazování využívá moderní a současné umění (je to realismus, exprese, abstrakce, figurativnost..)?
 3. Které umění se Ti líbí více? Moderní nebo současné? 
 4. Jaká je asi funkce moderního zátiší/portrétu a současného? Vnímáš rozdíl? 
 5. Napiš vlastní dojmy. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 13.4. - 1.5.

Téma: Současná architektura

 • Zadání: Vytvořte krátkou prezentaci na téma Současná architektura.
 • Zadání k vyslechnutí zde.
 • Termín odevzdání: Do 1. května. Na úkol z VV máte teď celé tři týdny. Samozřejmě, kdo doposud nestíhal, může i předešlé práce pořád zasílat na mou e-mailovou adresu janitorova@zskorenskeho.cz - hezká známka za aktivitu vás nemine ;-)
 • Materiál a pokyny k samostudiu
 • Od knížek a ilustrací se přesuneme do měst a jejich ulic. Najděte si chvilku a poďte se podívat na současnou architekturu nejenom u nás ale i ve světě. 
 • Vybrala jsem pro vás několik ukázek konkrétních architektů - Zaha Hadid (UK, perského původu), David Chipperfield (UK), Steven Holl (USA), Santiago Calatrava (E), Nocolas Laisné (FR), Jan Kaplický (ČR). Na jejich díla se můžete podívat zde
 • Všímejte si - tvary, vizuální prvky, barvy, materiál... 
 • Jak postupovat při plnení zadání: 
 1. Prohlédni si ukázky z nástěnky pinterestu (odkaz výše). 
 2. Vyber architekta, který Tě svou tvorbou nejvíce zaujal a vytvoř o něm krátkou prezentaci. 
 3. Vytvoř první slajd - název, jméno, příjmení, třída.
 4. druhý slajd - napiš jméno architekta a důvod, proč sis vybral právě jeho.
 5. Další slajdy - můžeš krátce o architektovi, co charakterizuje jeho tvorbu, co je pro něj typické, budovy, které Tě zaujaly a pod.
 6. Poslední slajd - napiš, z jakých zdrojů jsi čerpal (můžeš vyhledávat na Wikipedii, stránkách autorů, e-magazínech...)
 7. Ulož prezentaci a odešli na můj mail.
 8. Hotovo!
 • Alternativa: Pokud Tě víc zaujme nějaká konkrétní budova (nemusí být z ukázek, může být třeba Tančící dům, Opera v Sydney, Burj Al Arab...) nebo jiný architekt, můžeš vytvořit prezentaci o tom. Pokud nemáš přístup k PC, celou prezentaci můžeš zpracovat jako projekt na papír. Pokud máš jakýkoliv jiný problém (málo času, nerozumíš zadání, chceš se poradit) - piš. 
 • Budu se těšit na vaše práce ☺

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 10.4.

 • Aktualizace: Nově máte na úkoly z VV 3 týdny. Prodlužuji tedy i čas na vypracování tohoto tématu. Fotodokumteci prací mi můžete posílat až do 10. dubna. Další zadání dostanete příští týden a to na další tři týdny.
 • Všem, kteří se zapojili děkuji ☺

Téma: Ilustrace 

 • Aneb druhá část tématu "Vizuální deník". Moc se těším ze zaslaných prací (posílejte na můj školní mail janitorova@zskorenskeho.cz). 
 • Protože vím, že teď toho máte hodně, nebudu vám přidávat složitou práci navíc. 
 • Takže úkol zní: Zaplňte deníček kresbičkami.  Postupně, samozřejmě. Poslat mi můžete třeba i nedokončenou kresbu nebo foto z procesu tvorby. 
 • Pro ty, co tak nějak nestíhaji a deník/sešitek nemají ještě vyrobený, posílám krátký video návod. Točila jsem to na mobil, tudíž kvalita není nic moc. Snad to ale přežijeme. 
 • Odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=o8za4OoNxHQ
 • No a komu zbude čas - zkuste zjistit, co je zo "zin" nebo "fanzin", jestli se u nás vyrábějí a kde bychom je mohli sehnat. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16.3 . - 20.3.

TÉMA: VIZUÁLNÍ DENÍK

 • Zhlédněte videa a zkuste podle nich (doporučuji podle prvního ☺) doma vyrobit knížku/sešit. Toto bude váš vizuální deník. Co je deník všichni víme. Vizuální deník je stejný jako ten obyčejný s tím rozdílem, že se do něj víc kreslí, než píše. Vaším úkolem bude nejen si takový deník vyrobit ale ho i „zaplnit“. Zkuste do něj každý den kresbou zaznamenat něco, co vás zaujalo. Nebo možná jenom nějaký pocit, abstraktní kresbička. Deník si odložte a až se vrátíme do školy, můžeme je prezentovat.

Když to shrnu:

 • vyrobte si sešit jako deník
 • postupně ho plňte kresbičkami.

Své výtvory (nebo klidně i dokumentaci práce) můžete vyfotografovat a zaslat mi na e-mail janitorova@zskorenskeho.cz .

Hezká známka vás nemine ☺

 • Videonávody zde:

obyčejný sešitek: https://www.youtube.com/watch?v=aWHkY5jOoqM

cestovní zápisník: https://www.youtube.com/watch?v=FLSMtL6NQXo

japonská vazba: https://www.youtube.com/watch?v=j-r6c_trSxY

 • Poznámka: Samozřejmě, veškerý materiál lze nahradit nějakou alternativou, použít můžete obyčejný kancelářský papír, recyklovaný papír, nějaký obal třeba z cereálií na desky, na výrobu dírek lze použít pouze jehlu (doporučuji dírkovat papíry postupně, ne všechny najednou), nebo připínáček apod. Videa berte jenom jako inspiraci, důležitý je výsledek – aby váš sešitek/deníček držel pohromadě.

Mgr. Magdaléna Janitorová / 18. 5. 2020

Konverzace v anglickém jazyce

úkoly k samostudiu 18.5. - 5.6.

topic: Cambridge Preliminary Speaking Exam

 • Video obsahuje popis průběhu u zkošky z AJ v rámci speaking (mluvení). Shlédni jej a společně s lektory odpovídej na otázky/popiš obrázky 

úkoly k samostudiu 30. 3. - 17. 4.

Topic: daily routines (každodenní aktivity)

 • shlédni video How to talk about your daily routine
 • poté napiš esej, na základě vysvětlení ve videu jak správně mluvit u zkoušky o každodenních aktivitách, o svých každodenních aktivitách v rozsahu minimálně 150 slov 
 • esej mi pošli na email hajduk@zskorenskeho.cz do 17. 4. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

PaedDr. Boris Hajdúk / 26. 5. 2020

Matematická cvičení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 5.6.

Dokončujte všechny úkoly a připravujte se na přijímačky.

Nic neposíláte

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11.5.- 22.5.

Trojúhelníky

U každého trojúhelníku náčrt, zápis, konstrukce, závěr.

Každý trojúhelník bude narýsovaný 4x(pouze konstrukce, ostatní jednou). 

1.výšky

2.těžnice

3.kružnice vepsaná

4.kružnice opsaná

1)a=4,5 cm, b= 3,8 cm, c= 5,1cm

2)c=5,1 cm, ß=45°, a=4,5cm

3) c= 6,7 cm , alfa = 115°,ß=35°

Pošlete hotové do neděle 17.5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 8.5.

Odpočívejte. Oba pátky jsou státní svátky :-)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 24.4.

Vyrobit na A4 vzorce pro výpočet objemů a povrchů těles. Fotku poslat na email do 24.4. 20:00

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Vzorce

Na A4 si vypracujete vzorce pro výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů. Bude se vám to hodit na přijímací zkoušky.

Pomůže vám, když si vezmete tabulky, ať na nic nezapomenete.

Pošlete mi to do neděle 5.4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • zprovozni si školní účet Abaku, domluv se s panem učitelem O. Syblíkem emailem: syblik@zskorenskeho.cz a začni hrát.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • rys volné rovnoběžné promítání
  1. krychle a=5 cm
  2. kvádr a= 4cm, b=3cm, c=3,5cm

každé těleso na jednu stranu, u každého tělesa vypočítat objem a povrch.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • přijímací zkoušky, popř. abaku, popř. logické hry jankoraetsel.au

Mgr. Hana Schmidová / 31. 5. 2020

Zeměpisný seminář

Úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

úkoly k samostudiu11. 5. - 15. 5.

Vytvořte prezentaci o světadílech.  Každý světadíl - 2 snímky + obrázky. Snímek 1 - pro každý světadíl vyberte charakteristické jevy, kterými se liší od ostatních světadílů. Snímek 2  - vyhledejte  3 zajímavosti pro daný světadíl.

Práci pošlete do 29. 5.

Úkoly k samostudiu 4. 5 . - 8. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 27. 4 - 1. 5 .

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 20. 4. - 24. 4.

Vytvořte foto kvíz na Evropu (kluci, co mají cestovku na ostrovy můžou udělat i z ostrovů) ve formě prezentace - 1 snímek 1 foto + možnosti odpovědí (a, b, c). Celkem 15 obrázků. Na konci prezentace bude řešení fotokvízu.

Práci pošlete do 11. 5.

úkoly k samostudiu 14. - 17. 4.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 6. 4. - 10. 4. 

Pokračujte v práci na letáku zájezdu pro Pobaltí

Úkoly k Samostudiu 30. 3. - 3. 4 .

Vytvořte leták pro zájezd do Pobaltí - které země turisté navštíví, co v nich mohou vidět, v jakém termínu se zájezd uskuteční ( je to leták - záležína grafické podobě - umístění obrázků ap.)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • pokračujte v zpracování prezentace o Indonésii

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • do prezentace zpracovat Indonésii - zase jako nabídku CK - památky, kuchyně, atd....

Mgr. Iva Strnadová / 17. 5. 2020

Informace výchovné a kariérní poradkyně

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

 

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnichpravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

 

MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve Vaší škole co možná nejsnazší. Kromě zákona MŠMT připravuje i prováděcí právní předpis (vyhlášku), který upraví detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek. Účinnost těchto právních přepisů bude časově omezena, a to pouze na nezbytně nutnou dobu způsobenou mimořádnými okolnostmi, tedy na výše uvedené zkoušky konané v tomto školním roce (2019/2020) a na to navazující podzimní opravné a náhradní termíny a případně na opakování zkoušky v případě přezkumného řízení.

Přijímací zkoušky
 • Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.   

 •  Kdo se může účastnit přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy 1 . Zákon se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, které ještě nebyly realizovány (typicky jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkoušky). Zákon se naopak netýká těch aspektů přijímacího řízení, nebo přijímacího řízení, které již proběhly (např. přijímaní do oborů vzdělávání 1 Úplnou přihláškou se rozumí přihláška, která má všechny náležitosti. Pokud je neměla (nemá), je možné nedostatky napravit běžným postupem podle správního řádu (§ 37 správního řádu). 2 s talentovou zkouškou), dříve uzavřené části přijímacího řízení či již zrealizované přijímací řízení tedy zůstávají zachovány.

 •  Obsah a forma přijímací zkoušky

Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, tedy aby se uchazečům pravidla neměnila, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 •  Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

 •  Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, protože každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

 •  Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky na celkovém výsledku přijímacího řízení (tedy 60 % pro uchazeče obecně a 40 % pro uchazeče o studium na gymnáziu se sportovní přípravou).

 •  Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže).
 • Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa 

Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde.

Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).

MŠMT dále počítá s tím, že prováděcí vyhláška zaváže ředitele školy, aby ve výše popsaném případě k použití institutu nového rozhodnutí přistoupil, a aby na webových stránkách školy zveřejnil počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.

Detailnější postup přijímání uchazečů na uvolněná místa bude blíže rozveden v prováděcím právním předpise.

 •  Náhradní termíny

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy, a to opět v návaznosti na 4 harmonogram stanovený ministerstvem. Tzn. náhradní termín školní přijímací zkoušky musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky.

Škola i v tomto případě naskenuje testy v den konání náhradního termínu a zašle je standardizovaným způsobem Centru k vyhodnocení. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání.

Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 • Odevzdání zápisového lístku                                                                                                                                                                                                       Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. 

 • Další pravidla pro konání přijímací zkoušky                                                                                                                 

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzděláOdevzdání zápisového lístkuvacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech.

 • Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

obory šestiletých a osmiletých gymnázií:                        1. termín 16. dubna 2020                      2. termín 17. dubna 2020


čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:          1. termín 14. dubna 2020                      2. termín 15. dubna 2020


NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:    1. termín 13. května 2020                    2. termín 14. května 2020.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2020 na první kolo přijímacího řízení

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2019

Kam podat přihlášku - Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy - 2

Termín 1. kola přijímacích zkoušek - 14. dubna a 15. dubna

Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy

 

JAK SI PŘIHLÁŠKU OPATŘIT?

 • Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).
 • 2 přihlášky dostanou žáci od VP

 

DO KDY PŘIHLÁŠKU PODAT?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2020.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2019.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.

 

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy.
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. února do 15. února 2020. 

 

DO KDY MUSÍ ŘEDITEL INFORMOVAT O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 

DO KDY LZE PODAT ODVOLÁNÍ?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

JE MOŽNÉ SE DO DALŠÍCH KOL PŘIHLÁSIT NA KAŽDÉ STŘEDNÍ ŠKOLE?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

 

CO JE TO ZÁPISOVÝ LÍSTEK?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

 

 

Vážení rodiče, dne 28. 1. 2020 proběhne informační schůzka k přijímacímu řízení na G, SŠ, SOU a U v 16:30 ve třídě 9. A.

Mgr. Jiřina Závranská / 4. 5. 2020

Pravidla práce a hodnocení v předmětech

Český jazyk

Hlavními cíli JE:

 • vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu
 • rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích
 • získání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka
 • naučit vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost
 • dokázat využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty
 • příprava na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek

S sebou:

Učebnice, pracovní sešit, sešit, v úterý čítanka (nechávat ve škole)

Sešity: 544 – mluvnice, 524 – sloh, 564 – literatura (lze pokračovat z loňského roku)

Hodnocení školních prací:

Testy – vždy jsou oznámeny předem

Velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně

Ústní zkoušení – po předchozí domluvě z literatury, z mluvnice po předchozím upozornění

Čtenářské besedy – po předchozí domluvě

Práce v hodině

Domácí úkoly:

Vždy jsou zapsány v Bakalářích

 

Matematika
 • aktivita v hodinách
 • domácí příprava 1x týdně domácí úkol
 • desetiminutovky 1x týdně
 • nošení pomůcek
 • velké čtvrtletní písemné práce
 • rys
 • ústní zkoušení

 

Anglický jazyk (skupina AJ1)

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude další rozšiřování  jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY : učebnice Project 5,  pracovní sešit,  linkovaný sešit velký A4 (444),  malý tenký sešit testů

HODNOCENÍ:

 • ústní zkoušení  (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka, prezentace)
 • písemné zkoušení (krátké testy)
 • projekty - hodnotí se obsahová správnost a nápaditost
 • práce v hodině, schopnost spolupracovat ve skupině 
 • práce v pracovním sešitě
 • čtení anglicky psané knížky, obsah v rozsahu jedné stránky A4

 

Anglický jazyk (skupina AJ2)

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit A4 linkovaný (444), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Project 5, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ:

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

Základy německého jazyka

CÍL PŘEDMĚTU:

 - seznamit se s německým jazykem a naučit se porozumět výrazům a frázím z každodenního života. Žáci si prohlubují své znalosti a schopnosti, sestaví jednoduchá sdělení a v rámci osvojené slovní zásoby se domluví v běžných každodenních situacích. 

POMŮCKY:

sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby - barevné pastelky či pera pro zvýraznění učiva

HODNOCENÍ:

 • výslovnost
 • slovní zásoba - ústní zkoušení, krátké testy - 10 slovíček
 • jednoduché otázky a odpovědi - krátký dialog
 • krátké vyprávění o sobě
 • souhrnný test po každé lekci
 • projektové domácí úkoly
 • práce s pracovními listy
 • práce ve dvojicích a ve skupině
 • aktivita v hodině

 

Dějepis

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A5 nebo A4 školní linkovaný (564 nebo 444), učebnice Dějepis pro 9. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

HODNOCENÍ:

- ústní zkoušení (ústní projev)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

Zeměpis

CÍL PŘEDMĚTU:

- umožnit žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří své znalosti o České republice, jako o své vlasti, seznámí se s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

POMŮCKY:

sešit, učebnice, atlas světa, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky a lepidlo na projekty

HODNOCENÍ:

 • krátké testy
 • skupinová práce a práce ve dvojicích
 • práce s mapou a orientace na mapě
 • prezentace a referáty na dané téma
 • ​​​​​​​projektové domácí úkoly

 

Fyzika
 • příprava na vyučování
 • aktivita v hodinách
 • desetiminutovky
 • pokusy

 

Chemie

Hodnocení a cíle v předmětu: 

Cílem je směřovat a rozvíjet zájem o obor. Vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Vede žáky k řešení problémů a bezpečnému jednání v praktických situacích. Vyžaduje bezpečnou práci s chemikáliemi a dovednost poskytnout první pomoc při úrazech.

Pomůcky:

libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy, periodická tabulka prvků (PSP)

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek
 • dodržování bezpečnosti práce (úmyslné nedodržení bezpečnosti práce povede k zákazu provádění pokusů)

 

Přírodopis

Hodnocení a cíle v předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

Pomůcky: 

libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

 

Svět informací

CÍL PŘEDMĚTU:

 - seznámení se s uživatelskými aplikacemi (psaní textů, tvorba tabulek), vytvoří prezentační materiály a naučí se prezentovat před skupinou. Žáci budou spolupracovat v týmech a učit se hodnotit své i týmové výkony, stanovovat a vyhodnocovat postupy práce, organizovat prezentační setkání. Naučí se kriticky zhodnotit informace z různých zdrojů a používat informace s ohledem na jejich autorství. Žáci se dále naučí porozumět toku informací a osvojí si základní pracovní návyky, seznámí se s trhem práce a požadavky na uplatnění v některých pracovních pozicích. 

HODNOCENÍ:

 • splnění zadání úkolu ( u některých úkolů dle osnovy)
 • kvalita provedení úkolu
 • využití pracovního času a odevzdání úkolu včas
 • ústně - prezentování prací dle zásad prezentace
 • skupinová práce
 • aktivita v hodině

 

Občanská výchova

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

 

Pomůcky:

 • ŽK a diář
 • pracovní sešit Hravá občanská výchova 9 (vydavatelství TAKTIK)
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • psací potřeby

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

Hudební výchova
 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

 

Tělesná výchova

Hodnocení:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • v případě dívek svázané vlasy do gumičky, sponky….
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)
 
Výtvarná výchova

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)
 • základní orientace v dějinách umění a terminologii

POMŮCKY:

 • sešit A4 čistý (bez linek)
 • tužka (HB)
 • černý liner (centropen)
 • barevné fixy (včetně černé)
 • pastelky (včetně bílé)
 • voskovky (stačí malá sada)
 • guma
 • nůžky 
 • sada barevných papírů
 • vodové barvy (nebo anilínky)
 • temperové barvy
 • kulaté a ploché štětce(tenký a tlustý)
 • hadřík
 • kelímek na vodu
 • paleta na míchání barev
 • Staré triko nebo zástěra
 • tyčinkové lepidlo (malé)
 • tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • kufřík na všechny pomůcky

+ 50 kč (na papíry)

 

Konverzace v anglickém jazyce

Hlavními cíli předmětu Konverzace v anglickém jazyce je procvičování mluvené podoby jazyka.

HODNOCENÍ:

 • aktivní práce v hodině
 • speaking

 

Matematická cvičení
 • aktivita
 • testy
 • skupinová práce

 

Zeměpisný seminář

Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ:

 • práce v hodině - splnění úkolu dle zadaných parametrů
 • správné časové rozvržení práce - odevzdání včas
 • zapojení do práce ve skupině
 • prezentování a obhájení práce

 

 

Mgr. Iva Strnadová / 23. 3. 2020

Třídy, rozvrhy