Školní jídelna

Změna v ceně stravného od 1. 2. 2023

Od druhého pololetí tohoto školního roku dochází ke změně ceny stravného, upravte si prosím své trvalé příkazy/platby.
Nově jsou ceny obědů stanoveny takto:
Kategorie A   ( 3 - 10 let):  34,-
Kategorie B  (11 - 14 let):  36,-
Kategorie C  (nad 15let):  38,-
 

Přihlášení ke stravování 2022/23

Přihláška ke stravování bude dispozici na webových stánkách k vyplnění od 24. 08. 2022. (Čekáme na nový ceník stravného.)
Stávající strávníci se ke stravování příhlásí elektronicky - emailem na bergerova@zskorenskeho.cz pošlou vyplněnou přihlášku. 
Noví strávníci se dostaví s vyplněnou přihláškou a zálohou na čip (150 Kč) do kanceláře paní hospodářky v těchto hodinách:

středa 24. 8. -  úterý 30. 8. vždy ráno 7:30 - 8:30 a odpoledne 14:30 - 15:30, dále v 7:30 - 8:00.

Nezapomeňte prosím, že stravování je možné až po přihlášení i zaplacení stravného.
Chcete-li obědy od 1. 9., je třeba odevzdat přihlášku a zaplatit již 30. 8.

přihláška na obědy ke stažení zde:   
Přihláška ke stravování 2022/2023

řád školní jídelny:
https://www.zskorenskeho.cz/files/stranky/13/2022-2023-rad-svj.doc

aktualizováno 23.08.2022

Podmínky stravování

 • Vyplněná a odevzdaná přihláška ke stravování na tento školní rok (umístěno na webu ZŠ, nebo lze vyzvednout v kanceláři ZŠ)
 • Elektronický čip - kdo nemá přidělen, vyzvedne oproti záloze v kanceláři školy
 • Úhrada v termínu splatnosti pod přiděleným variabilním symbolem
 •  e-Jídelníček k zobrazení zde:  https://www.e-jidelnicek.cz/article/napoveda

Obědy pro nás vaří ZŠ Drtinova. Snažíme se podporovat pitný režim.

Ceny obědů na školní rok 2022/23

Ceny obědů podle věku strávníka
kategorie věk strávníka cena oběda
kategorie A 7 - 10 let (běžně 1. - 4. ročník) 30,- Kč
kategorie B 11 - 14 let (běžně 5. - 8. ročník) 32,- Kč
kategorie C 15 - 18 let 34,- Kč

výňatky z řádu školní jídelny

 • Stravné bude hrazeno pod současným variabilním symbolem (čtyřmístný číselný kód) a to složením hotovosti v Komerční bance Štefánikova ul., nebo bankovním převodem na účet Základní školy:  27 – 6622720237 / 0100 
 • NENÍ možné platit prostřednictvím České pošty
 • Variabilní symbol je bezpodmínečně NUTNÉ UVÁDĚT, jinak platba nebude identifikováná a přiřazena ke kreditu strávníka
 • SPLATNOST je do 28. dne v měsíci na měsíc následující (výjimkou je září, pokud stravování nezačíná od 3. 9.)
 • Stravné je třeba hradit v takové výši, aby měl žák dostatečný kredit na účtu ZŠ na následující měsíc (cena oběda x počet školních dní v následujícím měsíci)
 • Výši kreditu lze sledovat online na www.e-jidelnicek.cz po zadání přihlašovacího jména a PIN Vašeho dítěte (byl vydán spolu s potvrzením o zálohové platbě za čip ke stravování)
 • Při vyčerpání kreditu se čip automaticky zablokuje a obědy nebude možné pro žáka objednávat
 • Objednávání  obědů – žáci osobně čipem na objednávacím boxu v budově školy (10:00 – 13:45 hod.), nebo online na www.e-jidelnicek.cz (14:30 – 8:00 hod po zadání přihlašovacího jména a PIN)
 • Odhlašování obědů – osobně čipem, online na www.e-jidelnicek.cz, nebo telefonicky na tel. 257 326 119 do 13:30 hodin na den následující.

Minimální počet porcí na objednání menu 2 je 20 porcí. Pokud bude méně objednávek, objednává se automaticky menu 1.

Označování alergenů v potravinách

Běžné potravinové alergeny mohou vyvolat všechny potraviny (jedině voda neni alergen). EU specifikovala 14 hlavních alergenů, která podléhají  legislativnímu značení. Povinnost vyznačovat v podávaných pokrmech alergeny se od 13.12.2014 stala povinností i pro školní jídelny. Z tohoto důvodu budeme v jídelníčku na naší mateřské škole uvádět obsah alergenu v podávané stravě. Školní jídelna je od zmíněného termínu povinná označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si však musí každý strávník (v MŠ rodič dítěte) uhlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některé alergeny. Značení alergenů je pouze informativní. Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU najdete na našich nástěnkách.