Školní jídelna Kořenského

Podmínky stravování

 • Vyplněná a odevzdaná přihláška ke stravování na tento školní rok (umístěno na webu ZŠ, nebo lze vyzvednout v kanceláři ZŠ)
 • Elektronický čip - kdo nemá přidělen, vyzvedne oproti záloze v kanceláři školy
 • Úhrada v termínu splatnosti pod přiděleným variabilním symbolem
 •  e-Jídelníček k zobrazení zde:  https://www.e-jidelnicek.cz/article/napoveda

Obědy pro nás vaří ZŠ Drtinova. Snažíme se podporovat pitný režim.

Ceny obědů na školní rok 2020/21

Ceny obědů podle věku strávníka
kategorie věk strávníka cena oběda
kategorie A 7 - 10 let (běžně 1. - 4. ročník) 27,- Kč
kategorie B 11 - 14 let (běžně 5. - 8. ročník) 29,- Kč
kategorie C 15 - 18 let 31,- Kč

výňatky z řádu školní jídelny

 • Stravné bude hrazeno pod současným variabilním symbolem (čtyřmístný číselný kód) a to složením hotovosti v Komerční bance Štefánikova ul., nebo bankovním převodem na účet Základní školy:  27 – 6622720237 / 0100 pozor, toto je účet pouze pro Kořenského
 • NENÍ možné platit prostřednictvím České pošty
 • Variabilní symbol je bezpodmínečně NUTNÉ UVÁDĚT, jinak platba nebude identifikováná a přiřazena ke kreditu strávníka
 • SPLATNOST je do 28. dne v měsíci na měsíc následující (výjimkou je září, pokud stravování nezačíná od 3. 9.)
 • Stravné je třeba hradit v takové výši, aby měl žák dostatečný kredit na účtu ZŠ na následující měsíc (cena oběda x počet školních dní v následujícím měsíci)
 • Výši kreditu lze sledovat online na www.e-jidelnicek.cz po zadání přihlašovacího jména a PIN Vašeho dítěte (byl vydán spolu s potvrzením o zálohové platbě za čip ke stravování)
 • Při vyčerpání kreditu se čip automaticky zablokuje a obědy nebude možné pro žáka objednávat
 • Objednávání  obědů – žáci osobně čipem na objednávacím boxu v budově školy (10:00 – 13:45 hod.), nebo online na www.e-jidelnicek.cz (14:30 – 8:00 hod po zadání přihlašovacího jména a PIN)
 • Odhlašování obědů – osobně čipem, online na www.e-jidelnicek.cz, nebo telefonicky na tel. 257 326 119 do 13:30 hodin na den následující.

Minimální počet porcí na objednání menu 2 je 20 porcí. Pokud bude méně objednávek, objednává se automaticky menu 1.

Označování alergenů v potravinách

Běžné potravinové alergeny mohou vyvolat všechny potraviny (jedině voda neni alergen). EU specifikovala 14 hlavních alergenů, která podléhají  legislativnímu značení. Povinnost vyznačovat v podávaných pokrmech alergeny se od 13.12.2014 stala povinností i pro školní jídelny. Z tohoto důvodu budeme v jídelníčku na naší mateřské škole uvádět obsah alergenu v podávané stravě. Školní jídelna je od zmíněného termínu povinná označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si však musí každý strávník (v MŠ rodič dítěte) uhlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některé alergeny. Značení alergenů je pouze informativní. Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU najdete na našich nástěnkách.

Obědy do škol na rok 2021

MČ Praha 5 připravila pro žáky s problematickou situací možnost využít akci Obědy do škol. Přihlášky je třeba zpracovat a odevzdat do 30. září slečně Olivii Zemanové na OŠK MŠ Praha 5. Žádost o příspěvek, souhlas se zpracováním osobních údajů, který je  nedílnou součástí přihlášky a NOVÁ PRAVIDLA od září 2021 k dispozici pod tímto textem.