Informace pro rodiče a veřejnost

instruktážní video k testování žáků

https://www.youtube.com/watch?v=uwIJrlff6Yw

 nová pravidla pro hodnocení v distančním vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
naše společné zkušenosti s distanční výukou jsou již bezmála roční. Za tu dobu jsme zjistili, co je dobré, co nám vyhovuje i co nám nevyhovuje, nebo nás i trošku zlobí. Vzhledem k těmto zkušenostem si dovolíme pro následující klasifikační období zdůraznit  pravidla hodnocení a započítávání docházky. 
Prosím, počítejte s nimi, jsou k dispozici v dopisu rodičům a také příloze tohoto článku.
Pokud by vám byl některý bod nejasný, neváhejte se obrátit na vyučující či třídní učitele. 

Děkuji všem rodičům, kteří se snažili opatřit své děti technikou k distančnímu vzdělávání. Je velmi nepříjemné pro jednotlivé žáky být v režimu OFFline, a proto se snažíme pomáhat jim se sháněním techniky. Některým žákům byla technika zapůjčena, pro některé jsme našli sponzory. Lze využít také charitativní projekt Prahy 5 Splněná přání do školních lavic

Děkuji vám za spolupráci i za pochopení. Libuše Daňhelková

Nová pravidla pro hodnocení práce v distančním vzdělávání [PDF, 613 kb]

 Pololetní vysvědčení

Milí rodiče,

dnes by se měl předávat výpis vysvědčení za první pololetí, bohužel z důvodu nařízení Vlády a MŠMT k fyzickému předání nedojde. Pololetní hodnocení naleznete v elektronické žákovské knížce -  Záložka klasifikace - Pololetní klasifikace.

vzdělávání v období karantény

Tento prostor budeme využívat k publikaci materiálů, týkajících se koronavirové karantény. 

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče,

blíží se konec prvního pololetí a s ním spojené pololetní hodnocení žáků a vydávání vysvědčení.
Jak všichni dobře víme, moc času žáci ve škole při prezenční formě vzdělávání nestrávili, přesto  všichni děláme to nejlepší, aby i vzdělávání distanční formou mělo smysl.
V tomto pololetí jsme se zaměřili na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení a růst jejich zodpovědnosti za plnění zadaných povinností, protože jedině tak můžeme posunout naši společnou snahu o tuto formu vzdělávání zase o krok dál. Žáci jsou známkování za aktivitu na hodinách, odevzdávání zadaných prací i občasné testy.
Pololetní hodnocení a klasifikace žáků bude i nadále probíhat dle školního vzdělávacího programu a pravidel stanovených platným školním řádem, s přihlédnutím k podmínkám, za nichž lze získávat podklady k hodnocení:
https://www.zskorenskeho.cz/files/dokumenty/7/skolni-rad-2020-novela-dle-sz.pdf

Jedinou výraznou změnou bude předávání pololetního vysvědčení, ke kterému z důvodu nařízení Vlády a MŠMT nemůže dojít v obvyklém termínu. Vysvědčení žáci obdrží nejdéle 3 dny po svém návratu do škol. Přesný termín návratu, v tuto chvíli nemůžeme říct, ale pevně věříme, že se brzy opět uvidíme ve třídách.

Libuše Daňhelková

Dopis rodičům 20. 5. 2020

Vážení rodiče, 

obvykle v tomto květnovém čase připravujeme pouze následující školní rok a rozloučení s tím stávajícím.

Letos kromě toho ještě spouštíme ve zvláštním režimu provoz MŠ (od 18. 5) a devátých tříd (od 13. 5), chystáme opatření na příchod žáků 1. stupně od 25. 5. (informovali vás třídní učitelé) a zavěr školního roku - kdy si žáci budou mít možnost vyzvednout ze školy své osobní věci a také vysvědčení.

Jak budeme letos hodnotit se dočtete v příloze tohoto dopisu. Školní řád zůstává v platnosti všude tam, kde ho neupravuje vyhláška MŠMT o hodnocení v tomto školním pololetí. Znamená to tedy, že hodnocení chování bude probíhat pouze za dobu strávenou ve škole - a to v souladu se školním řádem. Pokyn MŠMT dává také možnost postihnout opakované nedodržování epidemiologických opatření ukončením docházky žáka - a my doufáme, že tento krok nebude potřeba využít.

Pro žáky, kteří budou pracovat z domova, pokračuje vzdělávání na dálku do konce školního roku, po 1. 6. můžeme využít možnosti konzultací ve škole dle potřeby.

Přejeme vám pevné zdraví a děkujeme za vaši spolupráci.

 

Kamery ve škole

Vstupní prostor ZŠ Kořenského je z důvodů bezpečnosti a ochrany žáků a majetku monitorován kamerovým systémem a to se souhlasem Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00042473.