Informace pro rodiče a veřejnost

Letní rekonstrukce - půdní vestavba

Vážení rodiče a přátelé školy, 
letošní léto nás  čeká půdní vestavba. Jak již bylo oznámeno na třídních schůzkách, bude to znamenat změnu v organizaci školního roku.
Ve čtvrtek 16. 6. 2022 budeme předávat vysvědčení.
Další dny budou vypadat  takto: 17. - 21. 6. škola úplně uzavřena i pro zaměstnance, nebude zajištěn náhradní program (kromě plánovaných výletů či škol v přírodě). Od 22. 6 do 30. 6. bude v rámci pracovních dnů od 8 do 16 hodin poskytnut náhradní program žákům 1. stupně. Prosíme vás o zvážení, zda tento program budete skutečně potřebovat, naše prostorové i organizační podmínky budou velmi omezené. 
V přiloženém odkazu naleznete přihlášku/odhlášku  nahrádního programu.

https://www.zskorenskeho.cz/files/aktuality/653/konec-skolniho-roku---konecna-verze.pdf

revolution train na praze 5

Milí rodiče, od 17. do 18. května bude na vlakovém nádraží na Smíchově protidrogový vlak. Vstup je ZDARMA!

Co že to přesně znamená? Projekt REVOLUTION TRAIN se zaměřuje na originální přístup k primární protidrogové prevenci. Základem je multimediální mobilní vlaková souprava. Ta umožňuje formou interaktivního přístupu zcela nové pojetí primární preventivní činnosti pro vybrané cílové skupiny – děti (od 10 let), mládež, rodiče a učitele.
Další informace REVOLUTION TRAIN - Nové Česko!

instruktážní video k testování žáků

https://www.youtube.com/watch?v=uwIJrlff6Yw

 nová pravidla pro hodnocení v distančním vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
naše společné zkušenosti s distanční výukou jsou již bezmála roční. Za tu dobu jsme zjistili, co je dobré, co nám vyhovuje i co nám nevyhovuje, nebo nás i trošku zlobí. Vzhledem k těmto zkušenostem si dovolíme pro následující klasifikační období zdůraznit  pravidla hodnocení a započítávání docházky. 
Prosím, počítejte s nimi, jsou k dispozici v dopisu rodičům a také příloze tohoto článku.
Pokud by vám byl některý bod nejasný, neváhejte se obrátit na vyučující či třídní učitele. 

Děkuji všem rodičům, kteří se snažili opatřit své děti technikou k distančnímu vzdělávání. Je velmi nepříjemné pro jednotlivé žáky být v režimu OFFline, a proto se snažíme pomáhat jim se sháněním techniky. Některým žákům byla technika zapůjčena, pro některé jsme našli sponzory. Lze využít také charitativní projekt Prahy 5 Splněná přání do školních lavic

Děkuji vám za spolupráci i za pochopení. Libuše Daňhelková

Nová pravidla pro hodnocení práce v distančním vzdělávání [PDF, 613 kb]

 Pololetní vysvědčení

Milí rodiče,

dnes by se měl předávat výpis vysvědčení za první pololetí, bohužel z důvodu nařízení Vlády a MŠMT k fyzickému předání nedojde. Pololetní hodnocení naleznete v elektronické žákovské knížce -  Záložka klasifikace - Pololetní klasifikace.

vzdělávání v období karantény

Tento prostor budeme využívat k publikaci materiálů, týkajících se koronavirové karantény. 

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče,

blíží se konec prvního pololetí a s ním spojené pololetní hodnocení žáků a vydávání vysvědčení.
Jak všichni dobře víme, moc času žáci ve škole při prezenční formě vzdělávání nestrávili, přesto  všichni děláme to nejlepší, aby i vzdělávání distanční formou mělo smysl.
V tomto pololetí jsme se zaměřili na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení a růst jejich zodpovědnosti za plnění zadaných povinností, protože jedině tak můžeme posunout naši společnou snahu o tuto formu vzdělávání zase o krok dál. Žáci jsou známkování za aktivitu na hodinách, odevzdávání zadaných prací i občasné testy.
Pololetní hodnocení a klasifikace žáků bude i nadále probíhat dle školního vzdělávacího programu a pravidel stanovených platným školním řádem, s přihlédnutím k podmínkám, za nichž lze získávat podklady k hodnocení:
https://www.zskorenskeho.cz/files/dokumenty/7/skolni-rad-2020-novela-dle-sz.pdf

Jedinou výraznou změnou bude předávání pololetního vysvědčení, ke kterému z důvodu nařízení Vlády a MŠMT nemůže dojít v obvyklém termínu. Vysvědčení žáci obdrží nejdéle 3 dny po svém návratu do škol. Přesný termín návratu, v tuto chvíli nemůžeme říct, ale pevně věříme, že se brzy opět uvidíme ve třídách.

Libuše Daňhelková

Dopis rodičům 20. 5. 2020

Vážení rodiče, 

obvykle v tomto květnovém čase připravujeme pouze následující školní rok a rozloučení s tím stávajícím.

Letos kromě toho ještě spouštíme ve zvláštním režimu provoz MŠ (od 18. 5) a devátých tříd (od 13. 5), chystáme opatření na příchod žáků 1. stupně od 25. 5. (informovali vás třídní učitelé) a zavěr školního roku - kdy si žáci budou mít možnost vyzvednout ze školy své osobní věci a také vysvědčení.

Jak budeme letos hodnotit se dočtete v příloze tohoto dopisu. Školní řád zůstává v platnosti všude tam, kde ho neupravuje vyhláška MŠMT o hodnocení v tomto školním pololetí. Znamená to tedy, že hodnocení chování bude probíhat pouze za dobu strávenou ve škole - a to v souladu se školním řádem. Pokyn MŠMT dává také možnost postihnout opakované nedodržování epidemiologických opatření ukončením docházky žáka - a my doufáme, že tento krok nebude potřeba využít.

Pro žáky, kteří budou pracovat z domova, pokračuje vzdělávání na dálku do konce školního roku, po 1. 6. můžeme využít možnosti konzultací ve škole dle potřeby.

Přejeme vám pevné zdraví a děkujeme za vaši spolupráci.

 

Kamery ve škole

Vstupní prostor ZŠ Kořenského je z důvodů bezpečnosti a ochrany žáků a majetku monitorován kamerovým systémem a to se souhlasem Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00042473.