ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 1.P

Online zprávy pro žáky 1.P

Informace třídního učitele

Stromy, keře, plody

Stromy, keře, plody jsme si zopakovali s dětskou filmovou encyklopedií Moudronos. Zpívali jsme písničku s pohybem Na tý louce zelený. Hlásku jsme si procvičovali říkankou Zob zob zobe ptáček, zobe zobe máček. Na interaktivní tabuli jsme třídili, určovali vpravo a vlevo a počítali houby a lesní plody, ptáčky na stromě, porovnávali výšku stromů a řadili je podle velikosti. V pracovním sešitě jsme spojovali obrázky s jejich stínem a hledali jsme jeden obrázek, který je v řadě jiný. Pohádku Šípková Růženka jsme si nejdříve přečetli v obrázkovém čtení a potom jsme si jí převyprávěli. V grafomotorice nacvičujeme svislé čáry se slabikami Pr-ší, pr-ší. V úterý cvičíme jógu pro děti a odpočíváme při Buddhových pohádkách. Ve čtvrtek jsme modelovali les, který si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 


Marcela Vonešová / 10.11.2019

V lese

Téma lesa nás bavilo celý týden. Sledovali jsme příběh Jak žije les, prohlíželi jsme si fotografie lesních zvířat a popisovali jsme ilustrace zvířat z knihy O veverce Zrzečce. Hlásku jsme procvičovali v říkance Sova sedí sama v lese, ve dne spí a nepohne se.

V tiché poště jsme posílali slova na S. V obrázkovém čtení jsme doplňovali slova v pohádce O Smolíčkovi. Tu jsme si nakonec převyprávěli, slova z obrázků vytleskali, určili počáteční hlásku. Na ITA tabuli jsme sbírali kaštany a listy do košíku, přiřazovali žaludy k veverkám a potom jsme je počítali. Vytleskávali jsme rytmus padajících kaštanů, žaludů a oříšků. Učili jsme se písničku Starý medvěd vzdychá a básničku Zavírám, zavírám les. V pracovním sešitě jsme vybarvovali čtverečky v dolní síti přesně tak, jako v horní síti a  označovali jsme zvířátko, které je ve skutečnosti nejtěžší. Ve čtvrtek jsme vyráběli lesní skřítky a víly z podzimních lístků. 


Marcela Vonešová / 3.11.2019

Halloween ve škole

Poslední předprázdninový den, tedy 25. 10. si společně tak, jako již poněkolikáté zpestříme oslavou Halloweenu u nás ve škole. Žáci i zaměstnanci mohou přijít v tento den do školy v kostýmech, přičemž nejlepší masky budou vyhodnoceny školním parlamentem a odměněny. Nebude chybět ani společné a třídní focení žáků v kostýmech. Zúčastnit se mohou žáci všech ročníků a zcela dobrovolně, budeme však rádi, když se Vás zapojí co nejvíce!


Marcela Vonešová / 18.10.2019

Fotografování 8.11. 2019

8. 11. 2019 proběhne ve škole fotografování dětí.

Na výběr jsou dvě varianty sad:

 • Stolní kalendář na rok 2020 (270 Kč)
 • Vánoční přání - červené (270 Kč)

Děti dostaly lístečky s nabídkou, které prosím vyplňte a podepište.

Peníze pošlete po dětech - přesnou částku v podepsané obálce nejpozději do 7. listopadu.
Fotografovat se budou jen zájemci s předem uhrazenou platbou.

Ukázky sad:

 


Marcela Vonešová / 18.10.2019

Na poli - zelenina

Pořad Zelenina z cyklu Kostičky nás zavedl na pole. Učili jsme se poznávat, pojmenovávat a popsat jednotlivé druhy zeleniny. V knižních ilustracích jsme si prohlíželi pracovní nářadí a techniku, která pomáhá zemědělcům. V pracovním listě jsme třídili velké a malé koše na brambory a nakonec jsme je spočítali. Na IT tabuli jsme vařili podzimní polévku a sázeli mrkev a rajčata. Hlásku Č nám pomáhá navodit říkanka Máčí, máčí deštíček, záhon plný kytiček. Legraci si užíváme s básničkou Koulela se brambora. V pohádce O veliké řepě jsme určovali před, za, vlevo, vpravo, první a poslední. Ilustraci k pohádce najdete ve fotogalerii. Rýmované hádanky o zelenině jsme uhodli všechny. Písnička Šel zahradník do zahrady byla pro nás snadná, přidali jsme i pohybovou improvizaci! V grafomotorice nacvičujeme vodorovné čáry s rytmem básničky Jedna čára, druhá čára a je šňůra plná prádla. V úterý jsme se protáhli s jógou pro děti. V pátek jsme se vydali do Národopisného muzea na program Život našich prapra…babiček a dědů. Fotografie z pátečního dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Marcela Vonešová / 18.10.2019

18.10. 2019 - Život našich prapra...babiček a dědů

V pátek 18.10. půjdeme do Národopisného muzea v Kinského zahradě na vzdělávací program Život našich prapra…babiček a dědů. Program přenese žáky zpět v čase a ocitnou se na české vesnici 19. století. Uvidí, jak lidé žili a bydleli, jak se oblékali a pracovali. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou. V 8:00 odcházíme ze školy, začátek je v 8:30. Pro tento den budou děti potřebovat cestovní batůžek s pitím, svačinkou.


Marcela Vonešová / 15.10.2019

Kulturní akce přípravné třídy - 1.pololetí

naleznete v příloze.


Marcela Vonešová / 15.10.2019

Na zahradě, v sadu.

Do dění na zahradě nás pořad Ovoce. Víme co roste na zahradě a zahradě a která zvířátka tam žijí. V logo-chvilkách jsme procvičovali hlásku Ž s říkankou Ježek, ježek ježatý, honem běží do chaty. Volá paní ježatá, ať ten ježek nechvátá! Naučili jsme se ukolébavku Ježeček ježatý. Poslouchali jsme pohádku O jabloňce a podle obrázků jsme si jí převyprávěli. Přemýšleli jsme na čem ovoce roste a co z něho můžeme vyrobit. Hádali jsme název ovoce podle barvy, chuti a počáteční hlásky. V pracovním sešitě na IT tabuli jsme třídili a počítali ovoce a zeleninu. V grafomotorice pokračujeme ve vodorovných čárách s Travičkou zelenou - co slabika, to čára. Ve čtvrtek jsme modelovali šnečky, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Na hřišti trénujeme s míčem a máme rádi hru Na jelena. Odpočíváme s četbou na pokračování O veverce Zrzečce. 


Marcela Vonešová / 11.10.2019

Roční období, časové pojmy, dny v týdnu

BAREVNÝ PODZIM. Děti se seznamují se střídáním ročních dob, jejich vlivem na přírodu, počasí a zdraví. Pozorují chování zvířat před zimou.

Roční období, časové pojmy, dny v týdnu nás zaměstnávaly v tomto týdnu. Sledovali jsme pořad o tom jak plyne čas, jak ho můžeme měřit. Procvičili jsme si názvy ročních období s říkankou Jaro, léto, podzim, zima, ve škole je nám vždy prima. Zpívali jsme písničku To je zlaté posvícení. Procvičovali jsme si názvy dnů v týdnu, popisovali jsme obrázky s podzimní tématikou a výrobou vlaštoviček na drátě jsme se rozloučili s létem. Na interaktivní tabuli jsme si s ptáčky procvičili směr letu - vpravo, vlevo, nahoře, dole. Sluchem jsme rozlišovali zvuky podzimu a zimy. Další aktivitou na interaktivní tabuli bylo pozorování neměnné následnosti dne a noci a popis činností - ráno, poledne a večer. V pracovním sešitě jsme sledovali správnou cestu myšky k sýru. V logo-chvilkách procvičujeme hlásku Š v básničce Všechny myši v šedé chýši mají šaty šedé, všechny myši v šedé chýši, šedý myšák vede. Vodorovnou čáru píšeme s Travičkou zelenou - co slovo, to čára. Venku pozorujeme nastupující podzim.


Marcela Vonešová / 5.10.2019

Kniha

Tento týden byla Kniha na prvním místě našeho povídání. Ve třídě jsme si uspořádali výstavku, na kterou jsme si donesli tu svou - oblíbenou. Všichni dohromady jsme si jí prohlédli a paní učitelka nám z nich postupně četla. Sledovali jsme filmový pořad o tom, jak kniha vzniká, kdo jí píše, ilustruje a jak se tiskne. Naučili jsme se básničku: Ve škole ať máme čisto, každá kniha má své místo. My to všechno dobře víme, po čtení ji uklidíme. Zpívali jsme si písničku Tancovala žížala, na kterou jsme společně vymýšleli taneček. Na IT tabuli jsme posunovali knihy v policích podle diktátu - před, za, vedle, pod, vpředu, vzadu. V pracovním sešitě jsme stihli vybarvit a přepočítat listy a srdíčka. Každý den pokračujeme v grafomotorice, tentokrát s básničkou Zob, zob zobe ptáček a cvičíme pusinku při logo-chvilce. Ve čtvrtek jsme si zahráli na ilustrátory a vyrobili si vlastní knihu, kterou jsme si odnesli domů. V pátek jsme vymýšleli příběh k obrázkům a zacvičili si na Dětském ostrově. 


Marcela Vonešová / 28.9.2019

Zápis z třídní schůzky

24.9.2019

Marcela Vonešová / 24.9.2019

Pozor!

Ve škole se vyskytly vši. Prohlížejte každý den dětem hlavičky! 
Děkuji.


Marcela Vonešová / 23.9.2019

Bezpečně do školy

Do týdenního tématu Bezpečně do školy nás uvedl pořad dětské filmové encyklopedie - Znám já jednu zebru. Po shlédnutí jsme si povídali o bezpečném přecházení, dopravě, dopravních prostředcích, chování v dopravních prostředcích, na zastávkách MHD, pravidlech pro malé cyklisty. Třídili jsme dopravní prostředky podle barvy, druhu a velikosti. V pracovním sešitě jsme vybarvovali dopravní prostředky, které jezdí po zemi a do kroužku dávali ty, co plují povodě. Na interaktivní tabuli jsme hledali rozdíly mezi dvěma lokomotivami a určovali sluchem, která mašinka jede rychle a která pomalu, přiřazovali jsme správnou barvu ke geometrickým tvarům. Naučili jsme se básničku - Co máš dělat na červenou, když se auta kolem ženou? Na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat! Zpívali jsme písničku Tú, tú,tú, auto už je tu. V grafomotiorice se snažíme správně držet fix a psát tečky do rovných řádků. Ve čtvrtek jsme si vyzdobili třídu namalovanými jablíčky. V pátek jsme se vydali na Petřín, kde jsme sbírali kaštany a ořechy pro podzimní tvoření. Fotografie z tohoto týdne si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.


Marcela Vonešová / 23.9.2019

Moje škola

Téma druhého týdne Moje škola - třída plná kamarádů. 

V ranním kruhu jsme si dohodli pravidla chování v naší třídě. Povídali jsme si o tom, co je kamarádství. Podrobně jsme se zastavili u situace: "Co bych udělal, kdyby mi bylo ve škole smutno po mamince, mohl bych odejít sám ze školy domů“? Na interaktivní tabuli jsme prstíkem označovali nálady, které nás provázejí celý den a vymýšleli dialogy o čem si asi děti povídají. Paní učitelka nám četla na pokračování knihu Mach a Šebestová ve škole. Naučili jsme se říkadlo s pohybem:

V jedné škole opičí, všichni se jen opičí, třeba takhle mrkají, za uchem se drbají, rukama tleskají, nohama dupají, na židle si sedají! Zpívali jsme písničku Já jsem muzikant. Své jméno a jména kamarádů jsme vytleskávali a rozkládali na slabiky, hráli jsme hru procvičování jmen s říkankou Bumtarata na buben. Naše autoportréty naleznete ve fotogalerii. V předmatematických činnostech jsme se třídili do skupin podle velikosti, barvy vlasů, oblečení ... V pracovním sešitě jsme vybarvovali srdíčka, která jsou vidět celá a hledali jsme cestičky od aktovky i sešitu, tužce a koláči. Tento týden jsme si masírovali záda s technikou dotekových a aktivizačních cvičení. Učíme se vyjádřit souhlas i nesouhlas. V pátek jsme se vydali procházkou na Karlův most, fotografie najdete ve fotogalerii školy.


Marcela Vonešová / 16.9.2019

Čeština pro malé cizince

Prosím rodiče dětí, kteří mají zájem o kroužek Čeština pro malé cizince, aby poslali po dětech vyplněnou přihlášku.

Děkuji


Marcela Vonešová / 11.9.2019

24.9.2019 - třídní schůzka a zahradní slavnost

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzku, která se koná v úterý 24.9.2019 od 17:00 ve třídě 1.P.

Tímto Vás také zvu na zahradní slavnost, která bude následovat hned po třídní schůzce od 18:00. 

Přihlášky a peníze na zahradní slavnost budu vybírat zítra ráno před vyučováním.

Děkuji

 


Marcela Vonešová / 11.9.2019

Začínáme!

Vážení rodiče, 

školní rok jsme začali blokem ŠKOLA, ve kterém se děti se seznamují s novým prostředím, se svými vrstevníky i dospělými. Postupně přijímají pravidla chování, orientují se v budově a časovém rozvrhu. Důraz je kladen na bezpečnost dětí ve škole a při pobytu venku.

První týden jsme povídali na téma: Já a moje rodina. Den jsme začínali společným povídáním o prázdninových zážitcích v kruhu a potom jsme si procvičovali pusinku v logo-chvilce. V tělovýchovných chvilkách jsme si uvolňovali ruce a připravovali se tím na grafomotorická cvičení. Naučili jsme se dvě říkadla s pohybem: 

Malujeme srdíčka, velká jako sluníčka, 1,2,3,4,5 – malujeme celý svět.

Á,bé,cé,dé,en, kočka přede len, kocourkovi na gatě, aby nešel po blátě

Zpívali jsme písničku Proč kopřiva pálí.

V pracovním sešitě jsme vybarvovali a počítali dlouhé a krátké pastelky a hledali ke zvířátkům jejich stín. 

Vyprávění o své rodině a zážitcích z prázdnin jsme zakončili obrázky, které zdobí naší třídu.

Učíme se orientovat v budově školy, snažíme se najít cestu do třídy a šaten. Na školní zahradě jsme si vyzkoušeli houpačky a průlezky. O přestávkách si hrajeme, nejraději se stavebnicí Kaplou a kuličkovou dráhou, vaříme v kuchyňce a na koberci hrajeme velké Člověče, nezlob se.

V pátek jsme se vydali objevovat okolí naší školy a došli jsme do Stanice přírodovědců, kde jsme pozorovali a popisovali zvířata. Mají tam báječné hřiště, takže jsme si  zacvičili venku. Průběh celého týdne si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.

 


Marcela Vonešová / 7.9.2019

Zápis z třídní schůzky

2.9.2019


Marcela Vonešová / 5.9.2019

Informace od vyučujících

Básničky

k procvičování správné výslovnosti.


Marcela Vonešová / 27.8.2019

Písničky

zpíváme si celý rok ...

Marcela Vonešová / 27.8.2019

V příloze najdete třídní vzdělávací plán

 • TVP [PDF, 557 kb]
školní rok 2019 - 2020.

Marcela Vonešová / 27.8.2019

Organizační zabezpečení školního roku

2019/2020


Marcela Vonešová / 27.8.2019

Hola, hola, škola volá!

Inforrmace před zahájením škoního roku.


Marcela Vonešová / 27.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa