Školní psycholožka

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

  • Pedagogicko - psychologická pomoc pro pedagogy: úterý 14:00 - 17:00
  • Psychologická pomoc pro žáky a rodiče:
    úterý 9:00 - 13:30, středa 9:00 - 17:00, čtvrtek 9:00 - 17:00 
  • tel.: 732 434 747
  • e-mail: kubova@zskorenskeho.cz

Na každém z nás záleží, duševní pohoda jednotlivce je důležitá pro příznivé klima celé školy. Cílem mé práce je poskytnout účinnou oporu tam, kde je právě potřeba. Obracejí se na mě děti, rodiče i pedagogové.  Poskytuji individuální konzultace týkající se vztahových, vzdělávacích, výchovných, rodinných i osobních problémů. Na základě výsledků intenzivní spolupráce s pedagogy, výstupů z diagnostiky a sociometrie navrhuji postupy, metody i ucelené programy pro práci s jednotlivci i s třídními kolektivy. Pro kolegy jsem k dispozici pro debriefing, intervizi, supervizi apod. Snažím se umožnit každému dosáhnout náhledu na jeho situaci,  společně můžeme problém analyzovat a hledat možnosti řešení. Pokud se jedná přeci jen o tématiku, která výrazně vybočuje z oblasti školní psychologie, doporučím, kam je možné se obrátit. Ať už ale přijdete s čímkoliv, nezůstanete na to sami!

Mimo školu se věnuji též publicistické, přednáškové a lektorské činnosti v oblasti psychologie a osobního rozvoje. Studovala jsem aplikovanou psychologii a andragogiku, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v humanistické  psychoterapii, mám bohaté pracovní zkušenosti z domova i zahraničí.

Bezplatný mentoringový program pro děti

V rámci programu najdeme mladému člověku ve věku 12-26 let o něco staršího parťáka. Tím je prověřený dobrovolník, se kterým může mladší vrstevník prožít bezpečný a přátelský vztah, přirozeně se v něm rozvíjet, učit a zažít pocit, že se něco daří. Dobrovolníci v Latě jsou mladí lidé, kteří se rozhodli podpořit toho, kdo to zrovna potřebuje, na jeho cestě dospíváním nebo na prahu dospělosti.

Více informací o této nabídce

Bezplatné konzultace pro rodiče v obtížných životních situacích a při řešení obtížných rodinných situací

Pro rodiče nabízíme poradenství a také pomoc s přípravou rodinné konference- setkání, na kterém se sejde rodina a její blízcí, aby společně našli řešení obtížné rodinné situace.

Více informací o této nabídce

bezplatná psychoterapie pro děti

Dětská terapie je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě i nevědomě ovlivňují jeho život. Hlavním nástrojem je dialogický terapeutický vztah. Terapeut pomocí hry, pro dítě nejpřirozenější činnosti, podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní zdroje. Dítě si odžívá a zpracovává svá minulá či aktuální traumata.

Více informací o této nabídce

Poradenské pracoviště