Pedagogicko – psychologické poradenství

Pedagogicko – psychologická poradkyně

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

Mgr. Bc. Eva Kubová, DiS.

  • Pedagogicko - psychologická pomoc pro pedagogy: úterý 14:00 - 17:00
  • Psychologická pomoc pro žáky a rodiče:

       úterý 9:00 - 13:30, středa 9:00 - 17:00, čtvrtek 9:00 - 17:00 

Na každém z nás záleží, duševní pohoda jednotlivce je důležitá pro příznivé klima celé školy. Cílem mé práce je poskytnout účinnou oporu tam, kde je právě potřeba. Obracejí se na mě děti, rodiče i pedagogové.  Poskytuji individuální konzultace týkající se vztahových, vzdělávacích, výchovných, rodinných i osobních problémů. Na základě výsledků intenzivní spolupráce s pedagogy, výstupů z diagnostiky a sociometrie navrhuji postupy, metody i ucelené programy pro práci s jednotlivci i s třídními kolektivy. Pro kolegy jsem k dispozici pro debriefing, intervizi, supervizi apod. Snažím se umožnit každému dosáhnout náhledu na jeho situaci,  společně můžeme problém analyzovat a hledat možnosti řešení. Pokud se jedná přeci jen o tématiku, která výrazně vybočuje z oblasti školní psychologie, doporučím, kam je možné se obrátit. Ať už ale přijdete s čímkoliv, nezůstanete na to sami!

Mimo školu se věnuji též publicistické, přednáškové a lektorské činnosti v oblasti psychologie a osobního rozvoje. Studovala jsem aplikovanou psychologii a andragogiku, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v humanistické  psychoterapii, mám bohaté pracovní zkušenosti z domova i zahraničí.