Sociální pedagožka

Sociální pedagožka

mgr. Dagmar Kudličková, DiS.

Na základě dosaženého odborného studia řeším sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Souhrnně řeším na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka. Úzce spolupracuji s doučovateli všech předmětů a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.

Přehledné informace o úloze a činnosti sociálního pedagoga, které vám umožní lépe pochopit/uchopit mou roli na škole, naleznete níže v PDF souboru Ke stažení.

Ke stažení