Sociální pedagožka

Sociální pedagožkaBc. Dagmar Kudličková, DiS.

mgr. Dagmar Kudličková, DiS.

Na základě dosaženého odborného studia řeším sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Souhrnně řeším na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka. Úzce spolupracuji s doučovateli všech předmětů a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.

Přehledné informace o úloze a činnosti sociálního pedagoga, které vám umožní lépe pochopit/uchopit mou roli na škole, naleznete níže v PDF souboru Ke stažení.

patron Dětí - pomoc rodinám v nouzi

Organizace Patron dětí nabízí rodinám s nezletilými dětmi v nouzi možnost požádat si o Balík základních potravin a hygieny v hodnotě 3 000 Kč. Informační leták neleznete níže v příloze Ke stažení s názvem Patron dětí.

META, o. p. s. - nabídka poradenství pro pedagogy

Organizace META přichází s nabídkou poradenství při vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Začlenění dětí a žáků s OMJ je v konečném důsledku přínosné pro ně i jejich spolužáky. V této problematice proto organizace nabízí podporu. Více informací naleznete níže v PDF souboru Ke stažení.

Splněná přání do školních lavic

Vážení rodiče a přátelé škol Prahy 5, milí žáci,

zveme Vás ke spoluúčasti v komunitní akci určené primárně rodičům samoživitelům, ale nejen jim. Cílem charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným začátkem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum. Více informací o dárcovství nebo žádosti o podporu naleznete v odkazu na webovou stránku Splněná přání do školních lavic.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 5 PRO ŽÁKY A RODIČE CIZINCE

Doučování pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve vzdělávacím a informačním centru Praha 5

Další novinkou je možnost (pravidelného i nárazového) doučování ve Vzdělávacím a informačním centru, kde budou 1 - 2x týdně přítomni lektoři, kteří příchozím dětem s OMJ pomohou s domácími úkoly či problematickou látkou. Tato aktivita bude probíhat od nového školního roku ZDARMA.

Klub konverzace v češtině pro rodiče

Klub konverzace v češtině je aktivita, která je určená pro dospělé cizince a bude probíhat v prostorách VIC 1 - 2x týdně ZDARMA. Pokud byste věděli o rodičích vašich žáků s OMJ, kteří by tuto aktivitu ocenili, poprosila bych Vás, abyste jim předali e-mailovou adresu petra.cechova@vicpraha5.cz, na které se dozví více informací. Po otevření škol vznikne i informační leták, který Vám následně rádi poskytneme.

Kontakt

Ke stažení