Sociální pedagožka

Dominika Šedivá

Sociální pedagožka Dominika Šedivá

Na základě mého probíhajícího odborného studia řeším sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Souhrnně řeším na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka. Úzce spolupracuji s doučovateli všech předmětů a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.

Přehledné informace o úloze a činnosti sociálního pedagoga, které vám umožní lépe pochopit/uchopit mou roli na škole, naleznete níže v PDF souboru Ke stažení.

 

Dominika Šedivá

koordinátorka prevence školní neúspěšnosti Veronika Soukenková

  • e-mail: soukenkova@zskorenskeho.cz
  • Řeším sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Souhrnně řeším na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků potřebných ke vzdělávání a rozvoji žáka.
 

Bezplatný mentoringový program pro děti

V rámci programu najdeme mladému člověku ve věku 12-26 let o něco staršího parťáka. Tím je prověřený dobrovolník, se kterým může mladší vrstevník prožít bezpečný a přátelský vztah, přirozeně se v něm rozvíjet, učit a zažít pocit, že se něco daří. Dobrovolníci v Latě jsou mladí lidé, kteří se rozhodli podpořit toho, kdo to zrovna potřebuje, na jeho cestě dospíváním nebo na prahu dospělosti.

Více informací o této nabídce

Bezplatné konzultace pro rodiče v obtížných životních situacích a při řešení obtížných rodinných situací

Pro rodiče nabízíme poradenství a také pomoc s přípravou rodinné konference- setkání, na kterém se sejde rodina a její blízcí, aby společně našli řešení obtížné rodinné situace.

Více informací o této nabídce

Bezplatná psychoterapie pro děti

Dětská terapie je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě i nevědomě ovlivňují jeho život. Hlavním nástrojem je dialogický terapeutický vztah. Terapeut pomocí hry, pro dítě nejpřirozenější činnosti, podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní zdroje. Dítě si odžívá a zpracovává svá minulá či aktuální traumata.

Více informací o této nabídce

Poradenské pracoviště

Ke stažení