Marcela Vitoušová

Marcela.

Třída: 1. P

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

E-mail: vitousova@zskorenskeho.cz

Vyučuje předměty ve třídách:

  • 1. P - Komunitní kruh, Jazykové a řečové činnosti, Předmatematické činnosti, Poznávací činnosti, Smyslové činnosti, Hudební činnosti, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pobyt venku
 

« Pedagogický sbor ZŠ