Mgr. Květa Cinglová

Cinglová

Třída: 2. B

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem, telefonicky

E-mail: cinglova@zskorenskeho.cz

VYUČUJE PŘEDMĚTY VE TŘÍDÁCH:

  • 2. B - Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Informatika a pracovní výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Hudební výchova
 

« Pedagogický sbor ZŠ