Mgr. Květa Cinglová

Cinglová

Třída: 1. B

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem, telefonicky

E-mail: cinglova@zskorenskeho.cz

Vyučuje předměty ve třídách:

  • 1. B - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Hudební výchova
  • 4. A - Vlastivěda (AJ2)
  • 9. B - Český jazyk
 

« Pedagogický sbor ZŠ