Spolek rodičů

Rodilý mluvčí

28. února 2024 rada rodičů přispěla škole na rodilého mluvčího částkou 41 250 Kč. Tento příspěvek pokryje výuku rodilého mluvčího na 15 čtvrtků. Škola moc děkuje.

Další výuka do konce školního roku bude pokryta z darů a dalších příspěvků.

Adventní dílny

Dne 30. listopadu se uskutečnily adventní dílny. Po zaplacení nákladů na materiál je čistý zisk do rady rodičů 3747 Kč.

Děkujeme

Rada rodičů je spolek složený vždy z jednoho zástupce z řad rodičů z každé třídy. Spolupráce školy s radou rodičů spočívá v oblasti pedagogické, provozní i mimoškolní. Schůzky rady rodičů se konají pravidelně, před třídními schůzkami. Hlavním cílem rady rodičů je podpora vzdělávání a řešení potřeb žáků. Smysl spolku byl v minulosti mírně opomenut a nyní se to snažíme napravit. Buďte nám v tom nápomocni.

Transparentní účet spolku je zřízen u Raiffeisenbank a možný náhled je na následujícím odkazu.

Rada rodičů vybírá pravidelný roční příspěvek, ze kterého je čerpáno následujícím způsobem:

  • financování rodilého mluvčího AJ,
  • upomínkové předměty pro žáky 1. a 9.třídy,
  • školní ples a zahradní slavnost,
  • zbylé prostředky rada rodičů využívá na nákup vybavení pro školu, o které požádá vedení školy a je radou rodičů schváleno

Další informace jsou přiloženy v následujícím letáku.

Rada rodičů je spolek, kterému i vy můžete dát podnět k řešení!

Kontakt: spolek.rodicu@zskorenskeho.cz