Spolek rodičů

Adventní dílny

Dne 30. listopadu se uskutečnily adventní dílny. Po zaplacení nákladů na materiál je čistý zisk do rady rodičů 3747 Kč.

Děkujeme

 

Rada rodičů je spolek složený vždy z jednoho zástupce z řad rodičů z každé třídy. Spolupráce školy s radou rodičů spočívá v oblasti pedagogické, provozní i mimoškolní. Schůzky rady rodičů se konají pravidelně, před třídními schůzkami. Hlavním cílem rady rodičů je podpora vzdělávání a řešení potřeb žáků. Smysl spolku byl v minulosti mírně opomenut a nyní se to snažíme napravit. Buďte nám v tom nápomocni.

Transparentní účet spolku je zřízen u Raiffeisenbank a možný náhled je na následujícím odkazu.

Rada rodičů vybírá pravidelný roční příspěvek, ze kterého je čerpáno následujícím způsobem:

  • financování rodilého mluvčího AJ,
  • upomínkové předměty pro žáky 1. a 9.třídy,
  • školní ples a zahradní slavnost,
  • zbylé prostředky rada rodičů využívá na nákup vybavení pro školu, o které požádá vedení školy a je radou rodičů schváleno

 

 

Další informace jsou přiloženy v následujícím letáku.

Rada rodičů je spolek, kterému i vy můžete dát podnět k řešení!

Kontakt: spolek.rodicu@zskorenskeho.cz