Organizace prvního dne ve škole

 

 

Vážení rodiče, milé děti, nový školní rok začíná 4. září 2023!

 

 

Organizace prvního dne ve škole: 

 

7:40 - 8:00

Příchod dětí do školy.

 

8:00 - 8:45

První seznamovací hodina dětí s jejich třídní učitelkou v učebně 1.P v přízemí školy, 

rodiče zatím počkají mimo třídu a mohou si vyřídit přihlášení dítěte do školní družiny, vyzvednout čip na oběd.

 

8:45 - 8:55

Děti odchází za doprovodu učitelky do školní družiny.

 

9:00 - cca 10:00 

Rodiče se ve třídě 1.P zúčastní schůzky s třídní učitelkou, kde se dozví všechny potřebné informace týkající se provozu školy.

Po skočení schůzky si rodiče vyzvednou děti v družině a tím první školní den končí. 

Děti, které jsou přihlášené do družiny - zůstávají v družině.

 

 

Přihlášky do školní družiny budou k dispozici poslední prázdninový týden u hospodářky školy, společně s přihláškami do školní jídelny a čipy, které budou k dispozici proti vratné záloze 150 Kč. 

 

Na třídní schůzce budeme vybírat v hotovosti: 

100,-Kč vratnou zálohu na klíč od šatní skříňky 

500,-Kč na třídní fond z kterého budeme hradit kulturní akce třídy, společné výtvarné potřeby

 

 

Na setkání s Vámi se těší třídní učitelka přípravné třídy Marcela Vitoušová 


Publikováno dne: 26. 8. 2023

Přípravná třída