Mgr. Magdaléna Janitorová

Třída: 6.A

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

E-mail: janitorova@zskorenskeho.cz

 koordinátorka školního parlamentu

Vyučuje předměty ve třídách:

  • 1. A - Výtvarná výchova, Informatika a pracovní výchova
  • 1. B - Výtvarná výchova
  • 2. A - Výtvarná výchova, Informatika a pracovní výchova
  • 4. A - Výtvarná výchova
  • 5. A - Výtvarná výchova
  • 6. A - Informatika a pracovní výchova, Občanská výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Počítačová grafika
  • 7. B - Výtvarná výchova (AJ1), Počítačová grafika
  • 8. A - Výtvarná výchova
  • 8. B - Výtvarná výchova
  • 9. A - Estetická výchova
 

« Pedagogický sbor ZŠ