Toulání Prahou

V pátek 24. května 2019 se žáci 4. B vydali na vycházku Prahou. Z části jsme s paní učitelkou prošli Staré město, zastavili jsme se u některých známých i méně známých památek. Žáci měli napsat na pracovní list, co o dané památce sami vědí. Pak jim paní učitelka řekla informace a žáci dopisovali, co se dozvěděli. Navštívili jsme také Motýlí dům, kde jsme viděli nádherné motýly. Někteří žáci motýlky natolik zaujali, že si na ně motýlci sedli. A nakonec jsme se vydali hledat nejmenší dům v Praze

/24. 5. 2019/

Fotogalerie - školní rok 2018/19