Projekty v chemii 8. A

Při výuce chemie se učíme spolupracovat ve skupinách a řešit společně zadané úkoly. Poznávání vlastností látek nás přivedlo k nejdůležitějšímu zdroji - vodě. Věnovali jsme jí první pololetí, a protože si to tento vzácný zdroj zaslouží, projektu VODA jsme se věnovali také ve výtvarné výchově.

Druhé pololetí je ve znamení uhlovodíků, s nimiž souvisí další projekt ROPA a DROGY. Téměř všem skupinám (až na jedinou) se podařilo odevzdat včas i přes nepřízeň podmínek - hodně žáků bylo střídavě nemocných. Přejeme všem brzké uzdravení a děkujeme za dobrou práci a velký posun v dovednostech.


Publikováno dne: 23. 2. 2018

Seznam článků