Výtvarná výchova zaměřená na rozvoj empatie v 6. A

Se žáky jsme provedli simulaci života hendikepovaných lidí bez rukou. S fyzickým náročným, ale významně empatickým úkolem, se každá skupina vypořádala po svém. Žasnout nad tím, co všechno dokáže člověk s určitým omezením, jsme začali ve chvíli, když jsme byli konfrontováni s vlastními výkony.

Bc. Dagmar Kudličková, DiS.


Publikováno dne: 18. 12. 2019

Seznam článků