Adaptační kurz 6. A a 6. B

Adaptační kurz tříd 6. A a 6. B proběhl v prostředí školy ve dnech 9. - 11. 9. 2019.

Poskytl třídám možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv.


Publikováno dne: 11. 9. 2019

Seznam článků