Letní prázdninová škola II.

2. část Letní prázdninové školy 19.-22.8.2019 nám v pondělí začala ve Svatomikulášské zvonici. Prohlídli jsme si oba byty zvoníka, staré projekty kanalizace a WC i věžní zvon. Vystoupali jsme na vyhlídku, kde byl krásný výhled na Prahu. Díky počasí, občasným přeháňkám, bylo vidět opravdu daleko a všichni si to užili, až na Uzaira, ktrého schody velice zmohly a tak zůstal v mezipatře odpočívat. Cestu dolů pak zvládl s značným vypětím, nedělaly mu dobře ty úzké, točité schody. Do dalších výšek jsme se již nepouštěli, zvolili jsme procházku po Újezdě- nahlédli jsme do Vrtbovské zahrady, hledali jsme domovní znamení a ozdoby na domech, navštívili jsme Jezulátko - tam se dětem moc líbilo. Prohlédli jsme si oblečky, betlémy i výstavu věnovanou pomoci v Africe.

V úterý jsme prošli zahrady Kinských a když otevřeli Národopisné muzeum, prohlédli jsme si sbírky tradiční lidové kultury, která se dětem moc líbila. Zajímavá byla časově omezená výstava o trempinku. Ještě jsme měli domluvenou schůzku na prohlídku dřevěného kostela sv. Michala. Pán moc hezky vyprávěl o historii, o pravoslavné církvi ...

Středa byla ve znamení Muzea Policie ČR. Expozice seznamuje s vývojem bezpečnostních sborů, s obory kriminalistiky, dopravní policie, speciální složky, hasičský sbor, centrum prevence i civilní obranu. Děti zaujaly zbraně, uniformy, kriminalistická laboratoř, prevence drog a likvidace pum z 2.světové války. Prošli jsme i venkovní areál s vystavenými vozy, loděmi a dělem. Dopravní hřiště jsme nezkoušeli, ale prošli jsme zahradu Ztracenku.

Poslední den jsme navštívili Muzeum heydrichiády, které mělo velký ohlas a to nejen proto, že děti ze školy již některé věci věděli. Velmi na ně zapůsobila návštěva krypty. Děti dostali přehlednou mapu, mohli si vzít fotky parašutistů. Následně jsme navštívili Podskalskou celnici na Výtoni. Děti si mohly vyzkoušet řídit vor, líbila se jim výstava věnovaná parníkům. K vidění byly dobové fotografie, jak vypadala řeka, život na ní a jak se měnila v průběhu věků. Cestou zpět jsme se svezli přívozem, který je velmi oblíbený již z předchozích letních škol.

Veronika Soukenková


Publikováno dne: 27. 8. 2019

Seznam článků