ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Akce školy SWOT analýza školy

SWOT analýza školy

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi pozdravit Vás, popřát vše dobré a obrátit se na Vás s následující prosbou o pomoc. Městská část se rozhodla zpracovat strategický dokument pro rozvoj školství Prahy 5 a k tomu potřebuje získat výchozí údaje. Z tohoto důvodu byli ředitelé základní škol požádáni o součinnost při získávání podkladů, kterými by měl být popis silných i slabých stránky škol, dále příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Aby ředitelé tuto analýzu mohli zřizovateli poskytnout, je zapotřebí pro ni získat data. Jednou z možností pro jejich získání je dotazník, o jehož vyplnění v těchto dnech žádáme žáky a všechny zaměstnance škol.

Chtěli bychom Vás požádat o 15 – 20 minut času, který je potřebný k vyplnění dotazníku. Vím, že Vás naše práce někdy těší a někdy zlobí, to je přirozené a normální. Prosím Vás o rozumné zamyšlení, které zachytí naše přednosti i slabiny. Posouzení školy by mělo být přísné, ale spravedlivé.

Dotazníky se vyplňují elektronicky, můžete je vyplnit i ve škole, nebo doma (týká se žáků 6. – 9. tříd), jsou anonymní, s jejich výsledky bude seznámeno pouze vedení školy. Vás, žáky 1. – 5. tříd, chci požádat o vyplnění dotazníků doma, spolupracujte se svými rodiči. Stanoveným postupem škola zpracuje souhrn odpovědí do výsledné SWOT analýzy, která popíše silné a slabé stránky naší práce, možná rizika a příležitosti. Vedení školy do této SWOT analýzy zahrne také výsledky MAPY školy i únorového dotazníku Kvalitní škola, nechce Vás však připravit o možnost účasti v celkovém šetření Prahy 5. Dotazníky najdete na stránce https://swot.praha5.cz/, v sekci Rodiče a žáci. Možnost jejich vyplnění je od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019.       

 

Vyplnění dotazníků je zcela dobrovolné, pokud nenajdete čas, nebo se nechcete na analýze podílet, je pro Vás věc uzavřena. Pokud se rozhodnete škole, školství a naší prosbě vyhovět, velice Vám děkujeme.

 

Doplněk pro rodiče žáků 1. – 5. tříd.

Dotazníky jsou připraveny i pro děti mladšího školního věku (1. – 5. tříd). Záměrem je, aby je děti vyplňovaly společně s rodiči. Ideálně bychom si přáli a chtěli Vás požádat, abyste doma našli společnou chvilku, sedli si se svými dětmi k dotazníku a vyplnili tak, jak děti školu vnímají. Možná od Vás budou mladší děti potřebovat mírnou dopomoc k plnému pochopení některých otázek. Také tyto dotazníky jsou na https://swot.praha5.cz/, v sekci Rodiče a žáci.

 

Doplněk pro rodiče žáků 6. – 9. tříd.

Dotazníky pro tuto věkovou skupinu budou žákům nabídnuty ve škole.


/4.6.2019/

Seznam článků

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio