Velikonoce ve 4.B

V rámci přírodovědy žáci zaseli osení a pozorovali jej při růstu a klíčení. Ověřili si nutnost vhodných podmínek k růstu (světlo, teplo atd.). V hodinách výtvarné výchovy dotvořili velikonoční dekorace z již předpěstovaného osení. Propojením těchto předmětů děti získaly dovednosti v praktických činnostech, pomáhaly si navzájem a domů si odnesou vlastnoručně vyrobenou velikonoční děkoraci. Děkujeme rodičům za spolupráci v přípravě květníků.


Publikováno dne: 15. 4. 2019

Seznam článků