Keramika pokročilí

Kapacita: 7

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 7

Obsazeno: 7

Uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2023

Cena/pololetí: 1800 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: úterý 14:00 - 15:30

Místo konání: učebna keramiky

Vedoucí kroužku: Martin Kroupa

Komu je kroužek určen: 3. - 6. třída

Další informace

Vytvoříme si mnoho keramických výrobků, které nabarvíme a následně si je odneseme domů.

14 lekcí

Zahájení 3.10.2023

Kroužky