Platba za družinu

platba šd

  • platba za školní družinu činí 360 korun měsíčně (je možno zaplatit více měsíců najednou)
  • platbu je nutné uhradit do 25. dne předchozího měsíce na účet školy
  • bude hrazeno bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet Základní školy
  • číslo účtu: 27-6622720237/0100
  • k identifikaci platby je třeba uvádět variabilní symbol, který bude obdobný jako u plateb dosavadních: před čtyřmístný kód (v.s. na stravné) zapsat 3  (3XXXX)
  • opakované nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD