Platba za družinu

platba za ŠD - květen/červen

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že rotační výuka skončila, vrací se školné 300 Kč.

Připomínám, že školné za červen má být uhrazeno do 31. 5.

Děkujeme!

​​​​​platba šd - období distanční výuky

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě z důvodu distanční výuky nenavštěvuje ŠD, nemusíte školné zasílat. 

Pokud máte na platbu školného zřízen trvalý příkaz, budou vám finance samozřejmě vráceny na konci školního roku.

Totéž platí pro žáky 5. B, kteří ŠD nemohou z provozních důvodů navštěvovat i při výuce prezenční.

Pro žáky, kteří do školy chodí, platí obvyklá splatnost školného do 25. dne předchozího měsíce.

Pokud chcete dítě ze ŠD odhlásit, je tak třeba učinit písemně (odhláška) před termínem splatnosti, jinak nabíhá dluh na školném.

platba šd

  • platba za školní družinu činí 300 korun měsíčně (je možno zaplatit více měsíců najednou)
  • platbu je nutné uhradit do 25. dne předchozího měsíce na účet školy
  • bude hrazeno bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet Základní školy
  • číslo účtu: 27-6622720237/0100
  • k identifikaci platby je třeba uvádět variabilní symbol, který bude obdobný jako u plateb dosavadních: před čtyřmístný kód (v.s. na stravné) zapsat 3  (3XXXX)
  • opakované nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD