Placení školného

platba za ŠD - období rotační výuky

Vážení rodiče,

dokud bude trvat rotační výuka (střídání skupin po týdnu), jsou platby za ŠD stanoveny následovně:

Přípravná třída za duben 150 Kč, dále 300 Kč/měsíc.

1. - 2. ročník za duben nic, od května 150 Kč/měsíc.

3. - 4. ročník za duben 150 Kč, od května 150 Kč/měsíc.

Pokud v tuto chvíli nechcete, aby vaše dítě ŠD navštěvovalo, dejte co nejdříve vědět mailem na rutova@zskorenskeho.cz, aby nenabíhal dluh na školném.

Děkujeme!

​​​​​platba šd - období distanční výuky

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě z důvodu distanční výuky nenavštěvuje ŠD, nemusíte školné zasílat. 

Pokud máte na platbu školného zřízen trvalý příkaz, budou vám finance samozřejmě vráceny na konci školního roku.

Totéž platí pro žáky 5. B, kteří ŠD nemohou z provozních důvodů navštěvovat i při výuce prezenční.

Pro žáky, kteří do školy chodí, platí obvyklá splatnost školného do 25. dne předchozího měsíce.

Pokud chcete dítě ze ŠD odhlásit, je tak třeba učinit písemně (odhláška) před termínem splatnosti, jinak nabíhá dluh na školném.

platba šd

  • platba za školní družinu činí 300 korun měsíčně (je možno zaplatit více měsíců najednou)
  • platbu je nutné uhradit do 25. dne předchozího měsíce na účet školy
  • bude hrazeno bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet Základní školy
  • číslo účtu: 27-6622720237/0100
  • k identifikaci platby je třeba uvádět variabilní symbol, který bude obdobný jako u plateb dosavadních: před čtyřmístný kód (v.s. na stravné) zapsat 3  (3XXXX)
  • opakované nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD