ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Školní družina Družina 1

Družina 1

Školní družina 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou na naší škole otevřena čtyři oddělení školní družiny.

Družinu budou navštěvovat děti z přípravky a děti z první až čtvrté třídy.

Děti z páté třídy, pokud budou mít zájem, doplní volná místa.

Mgr. Věra Lasovská, vedoucí ŠD

Co nás ještě Čeká

PROJEKTOVÝ POHYBOVÝ DEN 5. 6. 2019 - sportování v Kinského zahradě

PŘEDNÁŠKA na téma: ZVÍŘATA KOLEM NÁS - povídání na hřišti, 26.6. 

Pedagogická praxe

od 20. 5. do 31. 5. 2019 budou u nás ve ŠD 1, 2, 3 praktikantky z Pedagogické školy z Evropské.

Budou pozorovat činnost naší družiny a také si práci s dětmi zkusí. Vše pod vedením zkušených vychovatelek naší družiny.

Tandemová výuka v ŠD1 a v ŠD2

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogů ve školní družině, kteří spolu plánují a zrealizují 10 vzdělávcích jednotek do konce června. Součástí spolupráce Mgr. Lasovské a p. vychovatelky Jany Hadravové je uplatnění principu 3S - společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Zatím máme za sebou tři jednotky: zdravá výživa, příchod jara - masopust a ochutnávky potravin a nyní máme téma strach (hry, povídání se spolužáky, soutěže apod.)

NOVÁ ORGANIZACE V ŠD OD II. POLOLETÍ

Od 1. 2. 2019 v rámci organizačních změn, z důvodu individuálnějšího přístupu a posílení vztahů mezi žáky, došlo k přerozdělení některých dětí. Bližší informace ohledně změny máte k dispozici jak u svých učitelů, tak u vychovatelů.

Ke stažení

Kontakty ŠD

Věra Lasovská

Tel.: 606 277 967

Více kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio