O školní družině

Vzdělávání a trávení volného času formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, aktivního odpočinku, relaxací a dalších kreativních aktivit pro žáky nabízí Školní družina při ZŠ a MŠ Kořenského. Paní vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedou žáky k tvořivosti a rozvíjí estetické vnímání.

Videoprezentace školní družiny ZŠ a MŠ Kořenského