Provoz družiny

Provoz školní družiny Kořenského 2021/2022

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. et. Mgr. Kateřina Růtová, kontakt 797 972 704 (rutova@zskorenskeho.cz)

 • 1. oddělení, vychovatelka Alice Kovaříčková 731 504 655 (kovarickova@zskorenskeho.cz )
 • 2. oddělení, vychovatelka Jana Hadravová 606 277 967(hadravova@zskorenskeho.cz)
 • 3. oddělení, vychovatelka Mgr. Věra Lasovská 731 504 653 (lasovska@zskorenskeho.cz)
 • 4. oddělení, vychovatelka Anna Ramajzlová  603 199 380(ramajzlova@zskorenskeho.cz)
 • ranní družina: Jana Hadravová, Anna Ramajzlová, Mgr. Věra Lasovská

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

 • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
 • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
 • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků.
 • Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku, naplánovaného programu.

konečná šd 2021/ 2022

Pokud máte nečekané zpoždění a víte, že budete mít výjimečně potíž se včasným vyzvednutím dítěte, volejte, prosím, příslušné paní vychovatelky:

PO Anna Ramajzlová

ÚT Jana Hadravová, Věra Lasovská

ST Jana Hadravová

ČT Jana Hadravová, Věra Lasovská

PÁ Alice Kovaříčková

ŠKOLNÍ DRUŽINA 30. 6. (VYSVĚDČENÍ)

Vážení rodiče,

ve středu 30. 6. (vysvědčení) je školní družina v provozu do 15:00.

provoz družiny od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu 2020 je obnovena prezenční výuka 1. stupně.
Provoz družiny je omezený vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu skupin (nesmí se míchat děti z různých tříd).
Z tohoto důvodu nebude ranní družina zajištěna.  Škola bude otevřena od 7:35. Stále platí, že doprovod dětí pokud možno nevstupuje do budovy školy.
Každá třída bude mít jednu paní vychovatelku, oddělení se nemohou spojovat.

Odpolední družina bude fungovat každý den do 17:00.

Školní družina pro 5. ročník není v provozu z personálních důvodů.

Družina on-line:)

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k nástupu dětí do školy se pozastavuje online vysílání vychovatelek na ZOOMu.

Děkujeme za pochopení.

Provoz školní družiny Kořenského 2020/2021

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. et. Mgr. Kateřina Růtová, kontakt 733 515 675 (rutova@zskorenskeho.cz)

 • 1. oddělení, vychovatelka Alice Kovaříčková 731 504 655 (kovarickova@zskorenskeho.cz )
 • 2. oddělení, vychovatelka Jana Hadravová 606 277 967(hadravova@zskorenskeho.cz)
 • 3. oddělení, vychovatelka Mgr. Věra Lasovská 731 504 653 (lasovska@zskorenskeho.cz)
 • 4. oddělení, vychovatelka Anna Ramajzlová  603 199 380(ramajzlova@zskorenskeho.cz)
 • ranní družina, vychovatelky: Jana Hadravová, Bc. Vendula Myšková, DiS., Mgr. Věra Lasovská

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

 • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
 • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
 • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku.

konečná šd

Pokud máte nečekané zpoždění a víte, že budete mít výjimečně potíž se včasným vyzvednutím dítěte, volejte, prosím, příslušné paní vychovatelky:

PO Jana Hadravová

ÚT Jana Hadravová, Věra Lasovská

ST Kateřina Růtová

ČT Jana Hadravová, Věra Lasovská

PÁ Alice Kovaříčková

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně zástupkyni pro I. stupeň a ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce (popřípadě poslat elektronickou poštou zástupkyni pro I. stupeň a ŠD: rutova@zskorenskeho.cz). Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci.

Měsíční platba je nevratná.

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.