Provoz družiny

Provoz školní družiny Kořenského 2022/2023

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. et. Mgr. Kateřina Růtová, kontakt 797 972 704 (rutova@zskorenskeho.cz)

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

  • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
  • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
  • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků.
  • Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku, naplánovaného programu.

konečná šd 2023/ 2024

Pokud máte nečekané zpoždění a víte, že budete mít výjimečně potíž se včasným vyzvednutím dítěte, volejte, prosím, příslušné paní vychovatelky:

PO Jana Hadravová   606 277 967

ÚT Jana Hadravová   606 277 967

ST Jana Hadravová   606 277 967

ČT Alice Kovaříčková   731 504 653

PÁ Alice Kovaříčková   731 504 655

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně zástupkyni pro I. stupeň a ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce (popřípadě poslat elektronickou poštou zástupkyni pro I. stupeň a ŠD: rutova@zskorenskeho.cz). Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci.

Měsíční platba je nevratná.

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.