Provoz družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA 30. 6. (VYSVĚDČENÍ)

Vážení rodiče,

ve středu 30. 6. (vysvědčení) je školní družina v provozu do 15:00.

provoz družiny od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu 2020 je obnovena prezenční výuka 1. stupně.
Provoz družiny je omezený vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu skupin (nesmí se míchat děti z různých tříd).
Z tohoto důvodu nebude ranní družina zajištěna.  Škola bude otevřena od 7:35. Stále platí, že doprovod dětí pokud možno nevstupuje do budovy školy.
Každá třída bude mít jednu paní vychovatelku, oddělení se nemohou spojovat.

Odpolední družina bude fungovat každý den do 17:00.

Školní družina pro 5. ročník není v provozu z personálních důvodů.

Družina on-line:)

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k nástupu dětí do školy se pozastavuje online vysílání vychovatelek na ZOOMu.

Děkujeme za pochopení.

Provoz školní družiny Kořenského 2020/2021

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. et. Mgr. Kateřina Růtová, kontakt 733 515 675 (rutova@zskorenskeho.cz)

  • 1. oddělení, vychovatelka Alice Kovaříčková 731 504 655 (kovarickova@zskorenskeho.cz )
  • 2. oddělení, vychovatelka Jana Hadravová 606 277 967(hadravova@zskorenskeho.cz)
  • 3. oddělení, vychovatelka Mgr. Věra Lasovská 731 504 653 (lasovska@zskorenskeho.cz)
  • 4. oddělení, vychovatelka Anna Ramajzlová  603 199 380(ramajzlova@zskorenskeho.cz)
  • ranní družina, vychovatelky: Jana Hadravová, Bc. Vendula Myšková, DiS., Mgr. Věra Lasovská

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

  • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
  • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
  • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku.

konečná šd

Pokud máte nečekané zpoždění a víte, že budete mít výjimečně potíž se včasným vyzvednutím dítěte, volejte, prosím, příslušné paní vychovatelky:

PO Jana Hadravová

ÚT Jana Hadravová, Věra Lasovská

ST Kateřina Růtová

ČT Jana Hadravová, Věra Lasovská

PÁ Alice Kovaříčková

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně zástupkyni pro I. stupeň a ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce (popřípadě poslat elektronickou poštou zástupkyni pro I. stupeň a ŠD: rutova@zskorenskeho.cz). Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci.

Měsíční platba je nevratná.

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.