Provoz družiny

Provoz školní družiny Kořenského 2022/2023

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. et. Mgr. Kateřina Růtová, kontakt 797 972 704 (rutova@zskorenskeho.cz)

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

  • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
  • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
  • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků.
  • Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku, naplánovaného programu.

konečná šd 2022/ 2023

Pokud máte nečekané zpoždění a víte, že budete mít výjimečně potíž se včasným vyzvednutím dítěte, volejte, prosím, příslušné paní vychovatelky:

PO Jana Hadravová

ÚT Jana Hadravová

ST Jana Hadravová

ČT Linda Pavlincová

PÁ Alice Kovaříčková

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně zástupkyni pro I. stupeň a ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce (popřípadě poslat elektronickou poštou zástupkyni pro I. stupeň a ŠD: rutova@zskorenskeho.cz). Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci.

Měsíční platba je nevratná.

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.