Dokumenty

Kritéria pro zařazování do ŠD a ŠK

  • Do školní družiny a školního klubu jsou zařazováni pouze žáci ZŠ Kořenského.
  • Kapacita ŠD/ŠK je omezena. Přednostně jsou zařazovány děti nižšího věku a žáci nižších tříd.
  • Při naplnění kapacity ŠD/ŠK se příhlíží k datu přihlášení dítěte na začátku školního roku.
  • Po zařazení žáků z prvního ročníku mají přednost děti rodičů, kteří v minulém školním roce řádně a bez prodlení platili školné za tyto školské služby.