Družina 2

Vážení rodiče.

vkládáme pár her, nápadů či inspirací pro volný čas dětí. Je nám jasné, že situace je pro vás složitá a zaměstnat děti je někdy složité. Proto budeme vkládat inspirativní nápady pro zabavení dětí. Třeba je využijete, ale samozřejmě nemusíte. Pokud mohou být děti v přírodě je to nejlépe zhodnocený čas.

Myslíme na Vás.

 

Přání maminkám k svátku

Svátek matek nebo Den matek připadá v České republice na druhou květnovou neděli. Oslava matek a žen však probíhá i v jiných zemích. Tradičně obdarovávají děti své maminky ručně vyrobenými dárky nebo básničkami, avšak vlastním matkám i matkám ve svém okolí přejí i dospělí.

https://cz.pinterest.com/pin/280982464239945177/

Jóga pro děti

https://www.youtube.com/watch?v=grezFbzspyA

Užijte si legraci se sourozenci nebo s rodiči

https://cz.pinterest.com/pin/440015826097162448/

Zatancujme si!

https://www.youtube.com/watch?v=xZQkWSVtV_o

Poslechněme si Děti z Bullerbynu

https://www.youtube.com/watch?v=dABZeFk3Dh0 

Vydejme se do muzea

http://muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma/

 

 

Vážení a milí rodiče.

Školné za školní družinu na duben samozřejmě prosím neplaťte, pokud bychom nastupovali do školy v polovině května, použije se na květen zbylá část peněz z března. 

Přejeme nám všem, abychom situaci co nejlépe zvládli, a těšíme se na setkání s vašimi dětmi i s vámi.

Vychovatelky ŠD

Hry na doma

Pokud budete chtít děti naladit na nějaké domácí hry, budeme vám rady nápomocny. 

Máme jich víc, než dost. Jestli jste již vyčerpali své zásoby her, můžeme nastoupit my - vychovatelky a nabídnout vám činnost pro děti bez vaší asistence. Hry a odkazy vám rády pošleme individuálně. K dispozici jsou vám maily: hadravova@zskorenskeho.cz, kovarickova@zskorenskeho.cz, lasovska@zskorenskeho.cz, kazakova@zskorenskeho.cz.

Moc se na vás těšíme, už nám chybíte.

rodina

Abychom si procvičili téma rodiny a jejich členů, vytvořili jsme v družině dvě rodiny a sehráli krátké scénky z rodinného života. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

výroba klobouků

V rámci seznamování s historií odívání jsme si zkusili vyrobit vlastní originální klobouky. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

příprava salátů

Tentokrát jsme pustili do přípravy ovocného a zeleninového salátu. Oba se povedly, a tak jsme měli zdravou odpolední svačinu. Fotografie najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

návštěva camp

V Centru architektury města Prahy jsme plnili úkoly, které byly zaměřeny na postřeh a vnímavost k architektonickým prvkům. Všechny jsme je zvládli a odcházeli jsme bohatší o zajímavé informace. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

japonské bubnování

Zažili jsme vystoupení tanečního spolku EISSA. Čtveřice děvčat nám předvedla několik skladeb s malými bubínky i velkými bubny.

Na závěr si děti mohly bubnování samy vyzkoušet. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

tandem

V průběhu I. pololetí probíhalo v ŠD 2 a v ŠD 4 tandemové vzdělávání, v rámci kterého se děti seznámily s tématy škola dříve, podzim, dopravní výchova, halloween, vánoce, lidské tělo, horniny a minerály, Česká republika a zimní radovánky. Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

papoušci akrobacie

Program s papoušky děti inspiroval, a tak si na hrazdě na školní zahrádce samy vyzkoušely akrobacii. Fotografie najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

aktivity v družině

Tentokrát jsme se věnovali rozčlenění roku na měsíce, týdny a dny.  Také jsme probrali hodiny. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

Bruslení

V průběhu ledna jsme několikrát vyrazili na bruslení. Kdo neuměl, rozbruslil se a kdo už uměl, zdokonalil se. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

vánoční výstava

Abychom společně prožívali vánoční atmosféru, vydali jsme se do Botanické zahrady Na Slupi, kde připravili ukázky lidových Vánoc. Děti viděly i výrobu lidových ozdobiček ze šustí a vizovického těsta. Do školy jsme se vraceli se sněhem. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská

 

ozoboti

Dne 17. 10. jsme navštívili knihovnu, ale tentokrát jsme tam nešli za knížkami. Byli jsme pozváni na seznámení s roboty - ozoboty, kteří se umí  pohybovat podle nakreslených obrázků. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

Dopravní hřiště mš

Dne 8. 10. jsme se vydali na dopravní hřiště v MŠ. Probrali jsme dopravní značky, které zde byly a procvičili pravidla silničního provozu. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

Rozmístění dětí do jednotlivých oddělení

Vážení rodiče.

Informace o rozmístění dětí do školních družin jsou umístěné pod zvonky a na nástěnce ŠD

ve vstupní hale školy. Prosíme vás ještě o trpělivost a pochopení drobných organizačních změn na začátku školního roku.

Děkujeme, tým vychovatelek ŠD.

ŠD1 - přípravka + 2.A, Jana Hadravová

ŠD2 - 1.A 1/2 + 3.A, Alice Kovaříčková

ŠD3 - 1.A + 3.B, Mgr. Věra Lasovská

ŠD4 - 4.B + 5.A + 5.B, Vendula Kazáková, DiS.

Přihlášky do ŠD 2019-2020

Přihlásit dítě do školní družiny na rok 2019/2020 můžete tak, že odevzdáte přihlášku vedoucí vychovatelce v době od 26. 8. do 30. 8. 2019 (od 9:00 do 15:00 hodin - 606 277 967).

Přihlášku k vytištění najdete v dokumentech, popřípadě ji můžete zaslat v elektronické podobě na e-mail: lasovska@zskorenskeho.cz, (originál zápisního lístku prosíme také odevzdat osobně vedoucí vychovatelce).

Provoz školní družiny začíná 2. 9. 2019 ranní družinou.

Školní družina 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou na naší škole otevřena čtyři oddělení školní družiny.

Družinu budou navštěvovat děti z přípravky a děti z první až čtvrté třídy.

Děti z páté třídy, pokud budou mít zájem, doplní volná místa.

Mgr. Věra Lasovská, vedoucí ŠD