ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Školní družina Družina 2

Družina 2

Přihlášky do ŠD 2019-2020

Přihlásit dítě do školní družiny na rok 2019/2020 můžete tak, že odevzdáte přihlášku vedoucí vychovatelce v době od 26. 8. do 30. 8. 2019 (od 9:00 do 15:00 hodin - 606 277 967).

Přihlášku k vytištění najdete v dokumentech, popřípadě ji můžete zaslat v elektronické podobě na e-mail: lasovska@zskorenskeho.cz, (originál zápisního lístku prosíme také odevzdat osobně vedoucí vychovatelce).

Provoz školní družiny začíná 2. 9. 2019 ranní družinou.

Školní družina 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou na naší škole otevřena čtyři oddělení školní družiny.

Družinu budou navštěvovat děti z přípravky a děti z první až čtvrté třídy.

Děti z páté třídy, pokud budou mít zájem, doplní volná místa.

Mgr. Věra Lasovská, vedoucí ŠD

Projektový den

Ve středu 24. 4. jde celá škoní družina do Botanické zahrady na Projektový den. Informace o společné akci máte v Zápisníku školní družiny.  Návrat do ŠD je kolem čtvrté hodiny. Chtěli bychom vás požádat o pravidelnou kontrolu zápisníku ŠD, protože některé děti nemají notýsky podepsané. Je třeba sledovat dění ve školní družině. 

Tandemová výuka v ŠD1 a v ŠD2

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogů ve školní družině, kteří spolu plánují a zrealizují 10 vzdělávcích jednotek do konce června. Součástí spolupráce Mgr.Lasovské a p. vychovatelky Jany Hadravové je uplatnění principu 3S - společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Zatím máme za sebou tři jednotky: zdravá výživa, příchod jara - masopust a ochutnávky potravin a nyní máme téma strach (hry, povídání se spolužáky, soutěže apod.)

 

Ke stažení

Kontakty ŠD

Věra Lasovská

Tel.: 606 277 967

Více kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio