ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Školní družina Družina 2

Družina 2

Školní družina 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou na naší škole otevřena čtyři oddělení školní družiny.

Družinu budou navštěvovat děti z přípravky a děti z první až čtvrté třídy.

Děti z páté třídy, pokud budou mít zájem, doplní volná místa.

Mgr. Věra Lasovská, vedoucí ŠD

Co nás ještě Čeká

PROJEKTOVÝ POHYBOVÝ DEN 5. 6. 2019 - sportování v Kinského zahradě

PŘEDNÁŠKA na téma: ZVÍŘATA KOLEM NÁS - povídání na hřišti, 26.6. 

Projektový den

Ve středu 24. 4. jde celá škoní družina do Botanické zahrady na Projektový den. Informace o společné akci máte v Zápisníku školní družiny.  Návrat do ŠD je kolem čtvrté hodiny. Chtěli bychom vás požádat o pravidelnou kontrolu zápisníku ŠD, protože některé děti nemají notýsky podepsané. Je třeba sledovat dění ve školní družině. 

Tandemová výuka v ŠD1 a v ŠD2

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogů ve školní družině, kteří spolu plánují a zrealizují 10 vzdělávcích jednotek do konce června. Součástí spolupráce Mgr.Lasovské a p. vychovatelky Jany Hadravové je uplatnění principu 3S - společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Zatím máme za sebou tři jednotky: zdravá výživa, příchod jara - masopust a ochutnávky potravin a nyní máme téma strach (hry, povídání se spolužáky, soutěže apod.)

NOVÁ ORGANIZACE V ŠD OD II. POLOLETÍ

Od 1. 2. 2019 v rámci organizačních změn, z důvodu individuálnějšího přístupu a posílení vztahů mezi žáky, došlo k přerozdělení některých dětí. Bližší informace ohledně změny máte k dispozici jak u svých učitelů, tak u vychovatelů.

 

Ke stažení

Kontakty ŠD

Věra Lasovská

Tel.: 606 277 967

Více kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio