Kroužky ve školní družině 2023/2024

Vážení rodiče,

přihlašování na kroužky bude ukončeno 22. 9. 2023. Teprve pak bude jasné, který kroužek se naplnil (zjistíte na webových stránkách) a má smysl ho platit.

Kroužky školy zahajují první týden v říjnu a je tedy nutné, aby byly platby zaslány na účet do konce září. U organizací mimo školu se může zahájení lišit, proto si pozorně přečtěte jejich informace.

V tabulce s nabídkou je uveden název kroužku, pro jaký věk je určen, den a čas, minimální a maximální počet a datum uzávěrky. Přechody na kroužky zajišťuje školní družina (pro děti, ktreré ji navštěvují).

Kroužky pořádané školou se platí na účet školy 27 - 66 22 72 02 37/0100 s variabilním symbolem na obědy, před který se připíše 5 (5xxxx) a lze jich více uhradit jednou částkou.

Pokud se přihlásíte na kroužek pořádaný jinými organizacemi, přijde Vám do emailu, který jste uvedli u přihlášení v naší tabulce, zpráva s údaji k platbě a s přihláškou u této organizace. Je tedy nutné vyplnit dvě přihlášky.

V případě dotazů mne kontaktujte.

Kontakt

Alice Kovaříčková (ŠD 1)

Kroužky pořádané ZŠ Kořenského

Seznam kroužků
Název kroužkuCílová
skupina
Den a časKapacita ObsazenoUzávěrkaPřihlášení online
Keramika začátečníci PŘÍPRAVKA + 1. - 2. třída úterý 12:45 - 13:45 8 8 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Čtenářský klub 2. + 3. třída 2. + 3. třída pondělí 13:15 - 14:00 12 11 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Klub filmů v angličtině 6. - 9. třída 6. - 9. třída čtvrtek 14:00 - 14:45 20 0 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Pohybové hry PŘÍPRAVKA + 1.-2 třída úterý 12:50 - 13:35 15 6 1. 10. 2023 Po uzávěrce
Muzikohrátky pro nejmenší 1.+2. třída 1.+ 2. třída pátek 13:15 - 14:00 15 9 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Příprava na přijímací zkoušky - čeština (10/22 - 3/23) 9. třída středa 14:00 - 14:45 30 18 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Mezinárodní dáma 3 - 6. třída pátek 13:15 - 14:00 10 4 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Keramika pokročilí 3. - 6. třída úterý 14:00 - 15:30 7 7 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Příprava na přijímací zkoušky - matematika (10/22 - 3/23) 9. třída úterý, čtvrtek 7:00 - 7:45 30 19 22. 9. 2023 Po uzávěrce

Kroužky pořádané externími pořadateli

Seznam kroužků
Název kroužkuCílová
skupina
Den a časKapacita ObsazenoUzávěrkaPřihlášení online
Badminton 7 - 12 let 2. - 6. třída pondělí 14:00 - 15:30 1 1 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Šachy 1. stupeň úterý 13:15 - 14:00 15 7 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Gymnastika pro děti PŘÍPRAVKA + 1. stupeň úterý 14:30 -15:30 16 9 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Florbal mladší PŘÍPRAVKA + 1. - 3. třída pátek 13:45 - 14:35 12 5 5. 10. 2023 Po uzávěrce
Tanečně pohybový kroužek - pokročilí pokročilí + 4.-6. třída čtvrtek 15:15 - 16:15 15 3 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Vědecké pokusy I. stupeň středa 15:30 - 16:30 15 15 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Florbal starší 4. - 6. třída pátek 14:40 - 15:30 12 3 5. 10. 2023 Po uzávěrce
Tanečně pohybový kroužek - začátečníci 1.P + 1.-3. třída čtvrtek 14:00 - 15:00 15 15 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Tenis PŘÍPRAVKA + 1. - 2. třída středa 14:30 - 15:30 4 4 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Šikovné ruce I. stupeň úterý 14:00 - 15:30 15 12 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Gymnathlon 1. - 3. třída čtvrtek 16:00 - 17:00 16 0 30. 9. 2023 Po uzávěrce
Angličtina s rodilým mluvčím - mladší PŘÍPRAVKA + 1. - 2. třída čtvrtek 14:00 - 14:45 7 7 22. 9. 2023 Po uzávěrce
Angličtina s rodilým mluvčím - starší 3. - 5. třída čtvrtek 15:00 - 15:45 7 6 22. 9. 2023 Po uzávěrce