Kroužky ve školní družině 2019/2020

Vážení rodiče,
připomínám úhradu plateb za kroužky, která má být připsána na účtu školy 27 - 66 22 72 02 37/ 0100 s variabilním symbolem Vašeho dítěte na obědy (před který se přidá 5) do 14. 2. 2020. Částku a další informace zjistíte po rozkliknutí názvu kroužku.

Pokud jste nově přihlašovali Vaše dítě na kroužek externí organizace, nezapomeňte se přihlásit i u ní a platbu posílejte na jejich účet. 

Kroužek street dance  zahájí ve čtvrtek 6. 2. 2020 (15:30 - 16:30). Zbývají volná místa a přihlašování je na webu školy do 5. 2. 2020.

Ve II. pololetí se ruší z důvodu nenaplnění kroužek sborového zpěvu pro mladší a matematika pro 9. třídu. Nově se otvírá klub osobnostně sociálního rozvoje, který zahájí po jarních prázdninách.

Také bude otevřen klub deskových her pro žáky navštěvující školní družinu. Kroužek je zdarma a bude probíhat v pátek. Přihlašování je u něj prodlouženo do pátku 7. 2. 2020, kdy zahajuje.

V případě odhlašování dětí navštěvujících kroužek v I. pololetí a jakýchkoli nejasností mne kontaktujte na email.

Kontakt

Alice Kovaříčková (ŠD 2)

Kroužky pořádané ZŠ Kořenského

Seznam kroužků
Název kroužkuCílová
skupina
Den a časKapacita ObsazenoUzávěrkaPřihlášení online
Keramika starší 3. - 6. třída pondělí 14:30 - 15:30 8 7 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Volejbal 7. - 9. třída 7. - 9. třída středa 13:40 - 14:25 14 2 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Matematika (9. třída) 9. třída středa 14:00 - 14:45 16 5 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Pěvecký sbor mladší (1. P - 2. třída) PŘÍPRAVKA - 2. třída úterý 12:50 - 13:50 20 3 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Sportovní hry 2. -  3. třída 2. - 3. třída úterý 12:45 - 13:30 16 3 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Pěvecký sbor starší 3. - 9. třída 3. - 9. třída čtvrtek 14:00 - 15:00 20 8 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Hudebně dramatický kroužek OBSAZEN 5. - 9. třída čtvrtek 14:00 - 15:30 12 12 31. 1. 2020 Po uzávěrce
AJ konverzace OBSAZENO 4. - 5. třída čtvrtek 13:15 - 14:00 12 12 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Sportovní hry 1. P -  1. třída 1.P - 1. třída úterý 12:45 - 13:30 14 6 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Keramika mladší (16 lekcí) PŘÍPRAVKA + 1. - 2. třída středa 14:30 - 15:15 8 7 10. 2. 2020 Po uzávěrce
Klub osobnostně sociálního rozvoje I. stupeň I. stupeň pondělí 13:40 - 15:00 20 2 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Klub osobnostně sociálního rozvoje II. stupeň II. stupeň čtvrtek 13:40 - 15:00 20 1 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Klub deskových her 3. - 5. třída pátek 13:00 - 14:30 12 0 7. 2. 2020 Po uzávěrce
Polytechnické modelování 2. stupeň čtvrtek 14.30 - 15.30 12 1 16. 3. 2020 Po uzávěrce

Kroužky pořádané externími pořadateli

Seznam kroužků
Název kroužkuCílová
skupina
Den a časKapacita ObsazenoUzávěrkaPřihlášení online
Badminton mladší 2. - 5. třída pondělí 14:00 - 15:30 8 2 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Judo 3. - 5. třída 3. - 5. třída pondělí, středa 17:15 - 18:30 5 1 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Šachy 1. stupeň úterý 13:15 - 14:00 15 5 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Karate začátečníci PŘÍPRAVKA + 1. stupeň úterý 14:00 - 15:00, čtvrtek 14:00 - 15:00 10 4 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Fotbálek 2. - 5. třída středa 15:30 - 17:00 9 5 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Gymnastika pro děti PŘÍPRAVKA + 1. stupeň středa 16:00 -17:00 15 9 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Krav maga mladší přípravka + 1. - 3. třída úterý 13:45 - 14:35 20 10 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Krav maga starší 4. - 8. třída úterý 14:45 - 15:45 7 6 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Florbal mladší PŘÍPRAVKA + 1. - 3. třída pátek 13:45 - 14:30 12 11 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Karate pokročilí 1. stupeň úterý 15:00 - 16:00, čtvrtek 15:00 - 16:00 10 1 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Orchestr 2. - 9. třída pokročilí út 15:30 -17:45, st 17:00 - 19:15, čt 15:00 - 17:15 15 2 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Judo 1. - 2. třída PŘÍPRAVKA + 1. - 2. třída pá 16:30 - 17:15 5 0 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Florbal starší 4. - 6. třída pátek 14:30 - 15:30 12 12 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Orchestr přípravka PŘÍPRAVKA + 1. -7. třída začátečníci úterý 14:30 - 15:30, čtvrtek 14:00 - 15:00 10 3 31. 1. 2020 Po uzávěrce
Street dance začátečníci a mírně pokročilí 7 - 13 let čtvrtek 15:30 - 16:30 14 5 5. 2. 2020 Po uzávěrce