Družina 4

Vážení rodiče.

vkládáme pár her, nápadů či inspirací pro volný čas dětí. Je nám jasné, že situace je pro vás složitá a zaměstnat děti je někdy složité. Proto budeme vkládat inspirativní nápady pro zabavení dětí. Třeba je využijete, ale samozřejmě nemusíte. Pokud mohou být děti v přírodě je to nejlépe zhodnocený čas.

Myslíme na Vás.

Kytička pro maminku

https://cz.pinterest.com/pin/737675613951483164/

Svátek matek nebo Den matek připadá v České republice na druhou květnovou neděli. Oslava matek a žen však probíhá i v jiných zemích. Tradičně obdarovávají děti své maminky ručně vyrobenými dárky nebo básničkami, avšak vlastním matkám i matkám ve svém okolí přejí i dospělí.

Historie svátku matek

Kořeny lze vypátrat například v římské oslavě mateřství, která připadala na první březnový den. Nazývala se Matronalie a byla zasvěcena bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček.

Dalším projevem byl od šestnáctého století tzv. Mothering Sunday. Šlo o křesťanský svátek, kterému byla určena čtvrtá neděle od začátku půstu. Sloužící tehdy dostávali den volna, aby mohli navštívit svůj domovský kostel (mothering church), jinými slovy místo, odkud pocházeli a kde žily jejich matky a rodiny. Mladší lidé cestou trhali květiny, které přinesli buď do kostela, nebo své matce. Ve Velké Británii a Irsku přetrvalo toto časové vymezení svátku a dnes v tento den slaví tradiční, světský svátek matek.

Nechcete si zatancovat?

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

https://www.youtube.com/watch?v=RwUda1XdMpY

https://www.youtube.com/watch?v=qGKr-3OWs48

https://www.youtube.com/watch?v=4DcGBE-F9hk

Nápady jak zahnat nudu

 https://decko.ceskatelevize.cz/sikulove/navody

Hobit 2. díl

https://www.youtube.com/watch?v=2iJre4og6N8

Vydejme se do muzea

http://muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma/

 

Vážení a milí rodiče.

Školné za školní družinu na duben samozřejmě prosím neplaťte, pokud bychom nastupovali do školy v polovině května, použije se na květen zbylá část peněz z března. Přejeme nám všem, abychom situaci co nejlépe zvládli, a těšíme se na setkání s vašimi dětmi i s vámi.

Vychovatelky ŠD

návštěva camp

V Centru architektury města Prahy jsme plnili úkoly, které byly zaměřeny na postřeh a vnímavost k architektonickým prvkům. Všechny jsme je zvládli a odcházeli jsme bohatší o zajímavé informace. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

japonské bubnování

Zažili jsme vystoupení tanečního spolku EISSA. Čtveřice děvčat nám předvedla několik skladeb s malými bubínky i velkými bubny.

Na závěr si děti mohly bubnování samy vyzkoušet. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

tandem

V průběhu I. pololetí probíhalo v ŠD 2 a v ŠD 4 tandemové vzdělávání, v rámci kterého se děti seznámily s tématy škola dříve, podzim, dopravní výchova, halloween, vánoce, lidské tělo, horniny a minerály, Česká republika a zimní radovánky. Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

Bruslení

V průběhu ledna jsme několikrát vyrazili na bruslení. Kdo neuměl, rozbruslil se a kdo už uměl, zdokonalil se. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

vánoční výstava

Abychom společně prožívali vánoční atmosféru, vydali jsme se do Botanické zahrady Na Slupi, kde připravili ukázky lidových Vánoc. Děti viděly i výrobu lidových ozdobiček ze šustí a vizovického těsta. Do školy jsme se vraceli se sněhem. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ŠD školního webu.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče. V poslední době se stává častěji, že si pro své dítě přicházíte pozdě, tj. po 17:00 hodině. Proto jsem vám raději okopírovala výňatek z vnitřního řádu ŠD, abyste věděli, jak v této situaci postupujeme.

Povinností zákonných zástupců žáků vzhledem k ŠD či ŠK je:

1.8.5. pokud se pozdní vyzvedávání dítěte opakuje, dochází ke sčítání minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (tyto pozdní odchody jsou prokazatelně evidovány v docházkových listech ŠD/ŠK a zákonný zástupce je o nich neprodleně informován). Dosažení 20 minut pozdních odchodů ze ŠD/ŠK (za pololetí) je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a jako takové může být důvodem k podmínečnému vyloučení, v případě dalšího opakování k vyloučení ze ŠD/ŠK;

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Věra Lasovská

Rozmístění dětí do jednotlivých oddělení

Vážení rodiče.

Informace o rozmístění dětí do školních družin jsou umístěné pod zvonky a na nástěnce ŠD

ve vstupní hale školy. Prosíme vás ještě o trpělivost a pochopení drobných organizačních změn na začátku školního roku.

Děkujeme, tým vychovatelek ŠD.

ŠD1 - přípravka + 2.A, Jana Hadravová

ŠD2 - 1.A 1/2 + 3.A, Alice Kovaříčková

ŠD3 - 1.A + 3.B, Mgr. Věra Lasovská

ŠD4 - 4.B + 5.A + 5.B, Vendula Kazáková, DiS.

Přihlášky do ŠD 2019-2020

Přihlásit dítě do školní družiny na rok 2019/2020 můžete tak, že odevzdáte přihlášku vedoucí vychovatelce v době od 26. 8. do 30. 8. 2019 (od 9:00 do 15:00 hodin - 606 277 967).

Přihlášku k vytištění najdete v dokumentech, popřípadě ji můžete zaslat v elektronické podobě na e-mail: lasovska@zskorenskeho.cz, (originál zápisního lístku prosíme také odevzdat osobně vedoucí vychovatelce).

Provoz školní družiny začíná 2. 9. 2019 ranní družinou.

Příští školní rok

Vážení rodiče,

děti z budoucích 5. tř. budou přijímány do ŠD pouze v případě volných míst. (Z důvodu snižování počtu oddělení z 5 na 4.) Děkuji. Zároveň přeji za ŠD4 krásné léto. :-)

Školní družina 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou na naší škole otevřena čtyři oddělení školní družiny.

Družinu budou navštěvovat děti z přípravky a děti z první až čtvrté třídy.

Děti z páté třídy, pokud budou mít zájem a budou volná místa , doplní volná místa.

Mgr. Věra Lasovská, vedoucí ŠD

Projekt 

Od ledna 2019 u nás probíhá projekt, který by měl prohloubit různé kompetence dětí i pedagogů, je rozdělen do jednotlivých měsíců a jednotlivých témat, za spolupráce konkrétních odborníků. Vše, co se v daném měsíci dozvíme je pak prezentováno

v projektovém bloku.