Družina 4

Plavba za pokladem pokračuje

po ostrovu přírody a zdraví nás čeká

ostrov vánoce

 

Vážení rodiče a milé děti, 

rychlostí blesku se nám blíží Vánoce.

Dovolme si v tento čas společně s dětmi myslet na to, co je v životě skutečně důležité.

Krásný advent přeje

Vaše vychovatelka Anna Ramajzlová