Hudebně dramatický kroužek OBSAZEN

Kapacita: 12

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 12

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 900

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: čtvrtek 14:00 - 15:30

Místo konání: učebna školy

Vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Helcelet, Bc. Květa Cinglová

Komu je kroužek určen: 5. - 9. třída

Další informace

Dramatizace - hraní scének, improvizace (hudební, dramatická, taneční), hra na hudební nástroje. Prvky muzikoterapie, relaxace, práce s vlastními nápady a kreativitou. Nácvik na koncerty a jiné akce, případně návštěva divadelního představení (muzikál), workshop s osobností z oboru.

15 lekcí

ZAHÁJENÍ 6. 2. 2020

Kroužky