Pěvecký sbor mladší (1. P - 2. třída)

Kapacita: 20

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 10

Obsazeno: 3

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 500 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: úterý 12:50 - 13:50

Místo konání: učebna školy

Vedoucí kroužku: Mgr. Bára Soukupová, Olena Keronyak

Komu je kroužek určen: PŘÍPRAVKA - 2. třída

Další informace

Oddělení mladších žáků pěveckého sboru Fontána je určen pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. ročníku základní školy. Děti navštěvující tento kroužek se zde seznámí s principem zpívání ve sboru, zpíváme jednohlasé písně a kánony. Písně zpíváme převážně v českém jazyce, ale v repertoáru máme i písně cizojazyčné. Zpíváme dětské písně s využitím doprovodných hudebních nástrojů, kdy si děti samy písně doprovázejí. Děti se naučí spolupracovat, soustředit se, vystupovat na veřejnosti. Součástí práce pěveckého sboru jsou koncerty a soustředění sboru (víkendová, přespávání ve škole).

Kroužky