Gymnastika pro děti

Kapacita: 15

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 9

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 2 100 Kč

Pořadatel: Gymnastika pro děti, info@gymnastikaprodeti.org

Termín konání: středa 16:00 -17:00

Místo konání: gymnastický sál

Komu je kroužek určen: PŘÍPRAVKA + 1. stupeň

Další informace

Všeobecná pohybová příprava.

Herní princip, rozvoj síly, vytrvalosti, obratnosti.

Zdravý pohybový rozvoj, náprava svalových disbalancí.

Gymnasticko - atletická příprava, základ pro všechny druhy sportů.

ZAHÁJENÍ 5. 2. 2020

Kroužky