Provoz MŠ, denní plán

  • 6:45 - 7:15 - jsou všechny děti přijímány do třídy Žabek.
  • 6:45 - 7:55 - příchod dětí s povinnou předškolní docházkou do MŠ v 8:00 se zamykají šatny u Sov a ostatní třídy do 8:20 po domluvě s učitelkou na třídě v 8:30 se uzamykají šatny.
  • 9:00 - 9:30 - ranní kruh a pohybové chvilky.
  • 9:30 - 9:45 - dopolední svačinky.
  • 9:45 - 11:45 - dopolední program, aktivity v MŠ, pobyt na zahradě.
  • 12:00 - 12:30 - hygiena, oběd.
  • 12:30 - 13:00 - vyzvedáváni dětí odcházejících po obědě, příprava na odpolední odpočinek.
  • 13:00 - 14:30 - odpočinek na lůžku, u předškoláků, pokud neusnou, po 60 minutách a za určitých klidových podmínek, klidná hra u stolečku.
  • 14:30 - 15:00 - vstávání, oblékání, odpolední svačina.
  • 15:00 - 17:15 - odpolední volné hry, individuální práce s dětmi a probíhající odpolední kroužky. (pozn.:v 15:50 přecházejí Myšky do třídy Žabek a Lišky do třídy Sov. Od 16:15 děti z Lišek a Sov přecházejí do třídy Žabek. Od 16:30 se všechny děti vyzvedávají výhradně ve třídě Žabek).