4. Sovy

Co prožijeme v dubnu u sov

Akce:

 • program s policisty – datum upřesníme
 • procházky po okolí
 • 11.4. vykopání ekologického pokladu
 • 30.4. dopolední čarodějnické řádění v maskách na zahradě MŠ

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Sladit pohyb a rytmus
 • Přijmout ocenění i úspěch, prožít radost ze zvládnutého
 • Umět vyjádřit svá přání a potřeby s ohledem na druhého a přijmout a uznat názor druhého – kompromis
 • Vnímání uměleckého, kulturního i společenského prostředí
 • Mít povědomí o společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

doprava a cestování

 • Poznávání různých druhů dopravních prostředků
 • Výtvarné a pracovní činnosti k tématu
 • Povídání o historii dopravy a jejím vývoji
 • Bezpečnost při pohybu v provozu, poznávání značek

Moje město, praha

 • Co vše se nachází ve městě? Jak města vznikla?
 • Procvičování orientace v prostoru
 • Jaké výhody/nevýhody má město a vesnice?
 • Vytvoření velkého společného města
 • Procházka Prahou
 • Povídání o Praze, památkách a historii

Čarodějnický rej!

 • Čarodějnické řádění v maskách!
 • Kouzla, čáry, máry a lektvary
 • Létání na koštěti, magické tvoření

Ke stažení