4. Sovy

Co prožijeme v červnu u sov

Akce :

 • 4.6. dopolední program v MŠ – předčtenářská gramotnost

 • 6.6. Závěrečné setkání a rozloučení od 16,15 hod.

 • Celodenní výlet – datum upřesníme

 • Soví hřiště na Praze 13 – datum upřesníme

 • Spontánní výlety nejen po okolí

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Využívá informace a nové poznatky o procesu učení a tvůrčích činnostech.
 • Uvědomuje si, že svou aktivitou nebo nezájmem ovlivňuje problematické situace.
 • Dovede využít informativní a komunikační prostředky, ví, že se lidé dorozumívají různými jazyky.
 • Snaží se být vstřícný a tolerantní.
 • Dbá na zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně, v souladu s prostředím, ve kterém se pohybuje. Při tvůrčích činnostech bezpečně nakládá s nástroji a materiálem.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Koordinace pohybu, prostorová orientace, sladit rytmus a pohyb ve skupině.
 • Rozvoj jemné motoriky, tvořivosti.
 • Projevovat zájem o neznámé věci, udržovat pozornost, soustředit se, ovládat se.
 • Uvědomovat si jedinečnost, odlišnost.
 • Využití znalosti v praxi v běžných situacích.

letní sporty

 • Vyjmenovávání letní sportů – jaké známe?
 • Proč sportujeme?
 • Jaký sport provozujeme nebo bychom chtěli dělat?
 • Kreslíme, jaký letní sport nás nejvíce baví.
 • Opičí dráha, závodivé hry, máme radost z pohybu.
 • Učíme se skákat přes švihadlo.
 • Využití obrázků a interaktivní tabule.

exotická zvířata

 • Jaká exotická zvířata známe a co o nich víme.
 • Kde je u nás můžeme vidět (Zoo, Safari, Přírodovědná stanice)
 • Čím se živí a v jakém prostředí žijí.
 • Práce s knihou, encyklopedií, obrázky.
 • Pracovní list k tématu, hádanky o zvířatech v ZOO, pohybové hry.
 • Výtvarná či pracovní činnost – co si asi vyrobíme?

školka už nám mává!

 • Povědomí o tom, jaké jsou prázdniny.
 • Na co se těším po ukončení školního roku?
 • Opakujeme, co všechno jsme se naučili.
 • Pracovní listy – grafomotorické a matematické.
 • Orientace v čase i prostoru – předložky, časová a dějová posloupnost.
 • Opakujeme básničky, písničky, pohybové hry.
 • Loučíme se.

Ke stažení