ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola 4. Sovy

4. Sovy

Co prožijeme v prosinci

 

Akce:

5. 12. Mikulášská nadílka

11. 12. Besídka vánoční 16,00 hod, jste srdečně zváni.

17. 12. Vánoční nadílka

18. 12. Procházka vánoční Prahou.

19. 12. Vánoční koncert v ZUŠ Kořenského.

21. 12. Divadlo v knihovně: Pohádkové vánoce.

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Pozoruje, zkoumá, objevuje, využívá nabyté dovednosti při různých činnostech.
 • Raduje se z toho, co zvládne sám i s pomocí, o kterou umí požádat, spolupracuje na společném díle.
 • Používá fantazii, představivost.
 • Dokáže vyjádřit své prožitky různými prostředky (v řeči, výtvarně, pohybově, hudebně).
 • Je schopno chápat, že lidé jsou různí, jedineční a snaží se být tolerantní.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Rozvoj všech smyslů, ovládání dechu, výslovnost.
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky, prostorová orientace.
 • Projevit zájem o knížky, hudbu, sledovat divadelní pohádku, soustředit se na činnost, spolupracuje v kolektivu.
 • Přijmout roli v daném prostředí a situaci, přizpůsobit se, zapojit se.
 • Osvojení si zásad, souvislostí a zvyklostí pro společenské i přírodní prostředí.

ADVENTNÍ  ČAS  NASTAL  NÁM  ZAS

 • Sváteční dny tohoto období.
 • Přivítáme Mikuláše s čertem a andělem.
 • Vyrobíme si jednu z postav a nacvičíme písničku a taneček.
 • Pohybové hry, pracovní listy, grafomotorika.
 • Přípravy a nácvik vánoční besídky vrcholí.

JÁ  A  MOJE  RODINA,  TAM  TO  VŚECHNO  ZAĆÍNÁ

 • Rodinné vazby, proč je rodina důležitá?
 • Strom života
 • Hry emoce, vlastnosti, jaký jsem.
 • Co nás drží spolu, vánoční čas u nás doma, dárečky.

ZASE  ZPÁTKY  DO  POHÁDKY

 • Pohádky v knížkách i na divadle, ve filmu.
 • Co jsou to pohádky? Dobro a zlo.
 • Ilustrace k vybrané pohádce.
 • Logopedické hry.
 • Vánoční nadílka pod stromeček.

Prosíme úkolníčky v pondělí a oblečení na besídku. Děkujeme

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace