4. Sovy

Co prožijeme v červnu u Sov

Akce:

1.6. Den dětí (Karneval ve školce, soutěže a hry na zahradě. Přijďte v kostýmech! J).

3.6. Canisterapie.

7.6. Divadlo O Vodní kapce.

13.6. Návštěva Království Železnic.

20.6. Rozloučení s předškoláky (prosíme, dejte dětem batohy s pitím a v případě předpovědi hezkého a teplého počasí i plavky, pojedeme do parku Gutovka, kde jsou vodní hrátky).

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, Interaktivní tabuli).
 • Dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.
 • Dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • Dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem.
 • Dítě ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se je učit.
 • Dítě dbá na bezpečí sebe i druhých, chová se odpovědně.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Dítě si utváří představu o společenských normách.
 • Dítě respektuje ostatní děti, ovládá se.
 • Dítě umí zorganizovat hru.
 • Dítě je citlivé k životu, k přírodě, věcem.
 • Dítě se učí vidět společné, rozdílné a charakteristické rysy předmětů a vzájemné souvislosti mezi nimi.  Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých.
 • Dítě si uvědomuje jedinečnost, osobní odlišnost.

Vesele cestujeme

 • Povídáme si, kam pojedeme v létě.
 • Ukázky obrázků dopravních prostředků.
 • Zkoušíme si různé dopravní situace na dopravním hřišti.
 • Výroba cestovního pasu.
 • Hrajeme pohybové hry „Veslujeme na lodi“ a „Na rybáře“.
 • Zpíváme písničku „Cestovní“ u klavíru.
 • Použití Orffových nástrojů a hracích tub.
 • Rozhovor na téma: Každý jsme jiný.
 • Ukázka různých barev pleti lidí na IT.
 • Použití Globusu k rozhovoru, kam bychom se chtěli podívat.
 • Ukázka světadílů.
 • Hrajeme námětové hry „Na nádraží“ „Na letišti“.
 • Pracovní list „Kam se pohybují dopravní prostředky“.
 • Výtvarná činnost „Loďka ve vlnách“.
 • Rozvíjení zrakového vnímání „Najdi na mapě…“
 • Jak se mluví ve světě? Poslech nahrávek řečí vybraných národů.
 • Výroba indiánských čelenek.
 • Zpěv písně „Pět minut v Africe“.

těšíme se na prázdniny

 • Loučíme se se školkou.
 • Vzpomínáme na nejhezčí okamžiky, které jsme zde prožili.
 • Poučení o bezpečném chování na prázdninách.
 • Povídáme si, na co se těšíme a jak budeme trávit léto.
 • Opakujeme si znaky léta.
 • Navštěvujeme hřiště v okolí MŠ.
 • Práce s pohádkou.
 • Pohybové činnosti: Hry s padákem, Opičí dráha.
 • Pohybová hra „Loď se potápí“ a „Ostrov“.
 • Výtvarná činnost „Zmrzlina“ a „Limonáda“.
 • Hry s vodou na zahradě.
 • Výlet za zmrzlinou.
 • Pohybové hry a soutěže na zahradě.
 • Hry se stuhou a skákací gumou.
 • Výtvarná činnost „Barevné bubliny“.
 • Pracovní list „Prázdninové bludiště“.
 • Pečeme bublaninu ze sezónního ovoce.
 • Užíváme si poslední chvilky v MŠ.

Ke stažení