4. Sovy

Co prožijeme v červnu u Sov

Akce: 

1. 6. Karneval ke Dni dětí 

17. 6. Rozloučení se školkou

22. 6. Eko divadlo – zahrada MŠ – „Jak pejsek s kočičkou stloukali máslo“.

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Využívá informace a nové poznatky v procesu učení a tvůrčích činnostech.
 • Uvědomuje si , že svou aktivitou nebo nezájmem ovlivňuje problematické situace.
 • Dovede využít informativní a komunikační prostředky, ví, že se lidé dorozumívají různými jazyky.
 • Snaží se být vstřícný a tolerantní.
 • Dbá na zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně, v souladu s prostředím, ve kterém se pohybuje. Při tvůrčích činnostech bezpečně nakládá s nástroji i materiálem.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Koordinace pohybu, prostorová orientace, sladit rytmus a pohyb ve skupině
 • Rozvoj jemné motoriky, tvořivosti
 • Projevovat zájem o neznámé věci, udržovat pozornost, soustředit se, ovládat se.
 • Uvědomovat si jedinečnost, odlišnost.
 • Využití znalosti v praxi v běžných situacích.

Exotická zvířata

 • Povídáme si, jaká známe exotická zvířata a co o nich víme.
 • Kde je u nás můžeme vidět (ZOO, Safari, přírodovědné stanice)
 • Čím se žíví a jaké je jejich přirozené prostředí. 
 • Práce s knihou, encyklopedíí, obrázky.
 • Pracovní listy k danému tématu.
 • Hádanky o zvířatech v ZOO, pohybové hry.
 • Básnička, taneček s M. Růžičkovou
 • Pracovní činnost - co si asi vytvoříme (sssss....)

Letní sporty

 • Vyjmenování letních sportů
 • Proč sportujeme.
 • Jaký sport provozujeme nebo bychom chtěli dělat.
 • Kreslíme, jaký letní sport nás nejvíce baví.
 • Opičí dráha, závodivé hry, máme radost z pohybu.
 • Učíme se skákat přes švihadlo.
 • Využítí obrázků a interaktivní tabule.

Ahoj školko!

 • Povědomí o tom, jaké jsou prázdniny.
 • Na co se těšíme po ukončení školního roku (co nás čeká o prázdninách).
 • Opakujeme, co všechno jsme se ve školce naučili.
 • Rozloučení se školkou.
 • Pracovní listy - grafomotorické i matematické.
 • Opakujeme básničky, písničky, pohybové hry.
 • Orientace v prostoru - procvičování předložek.
 • Časová a dějová posloupnost.

Ke stažení