ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola 4. Sovy

4. Sovy

Co prožijeme u sov v Dubnu

Akce:

1. 4. ,  15. 4. pokračování Ostrova objevů

4. 4. oční vyšetření  pro objednané

10.  a  11. 4. Den otevřených dveří 10 – 11  a 16 – 17 hod.

12. 4. Muzeum Kinských – Velikonoce

17. 4. Canisterapie – psí den na zahradě

29. 4.  Čarodějnický rej v čarodějných maskách s disciplínami na zahradě MŠ s opékáním buřtů.

3. 5.  Výlet do Základní umělecké školy v Radotíně 

 

  Věnujeme se těmto kompetencím

 • Všímá si souvislostí, všímá si a aktivně se zapojuje do dění okolo sebe.
 • Má elementární poznatky o prostředí i širším okolí, ve kterém žije.
 • Řeší problémy, na které stačí, nebojí se chybovat.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran, ovládá řeč.
 • Napodobuje modely prosociálního chování.
 • Používá bezpečně a účinně materiály a nástroje.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Verbální a neverbální komunikace.
 • V rámci známého prostředí ovládáme své city a chování.
 • Vidět společné, rozdílné, charakteristické rysy a vnímat souvislosti.
 • Uvědomovat si jedinečnost, odlišnost, sounáležitost.
 • Tvůrčí ztvárnění skutečností, prostředí a prožitků.

 

JARO NA VENKOVÉ
 • Probouzení louky, pole, lesa.
 • Zvířátka na dvorku - zvířecí rodinky – mláďata, užitek darů země
 • Slavnosti jara – velikonoce na vsi.
 • Práce s obrázky, knížkami, využití interaktivní tabule.
 • Pracovní listy, logico, básničky a písničky k tématu.
 • Tvůrčí dílna – koláž jara na venkově.

 

JARO VE MÉSTÉ
 • Pozor, stůj, volno – dopravní situace ve městě.
 • Jak žijeme ve městě a na vsi? Porovnávání.
 • Koloběžky a kola na zahradě – dopravní hry.
 • Tvůrčí dílna – koláž města – místo, kde bydlím.

 

VELIKONOCE
 • Tradice velikonočních svátků.
 • Zvyky a jarní pranostiky.
 • Velikonoční dílnička, koledy, pomlázky, vajíčka, pečení.

 

ĆARODÉJNICE
 • Tradice svátků Filipojakubské noci.
 • Míchání lektvarů, zaříkadla, říkačky.
 • Čteme knihu Malá čarodějnice
 • Čarodějnický rej s opékáním buřtů na zahradě.

 

Každé úterý plavecký kurz pro přihlášené děti, příchod do 7,15hod.

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio