4. Sovy

Co prožijeme v lednu u Sov

Akce :

11.1. Ekologický program "Ptáčci na krmítku"

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Dítě si uvědomuje, že svou aktivitou může ovlivnit situaci.
 • Dítě při zadané práci dokončí, co započalo.
 • Dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.
 • Dítě má vlastní originální nápady.
 • Dítě rozšiřuje svou slovní zásobu.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Dítě umí aktivně používat nová slova.
 • Dítě má povědomí o významu životního prostředí.
 • Dítě dokáže pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.
 • Dítě se učí zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik a dovedností.
 • Dítě umí vyjádřit samostatně a smysluplně myšlenky ve vhodně zformulovaných větách.

ptáčci v zimě

 • Učíme se báseň „Bude zima, bude mráz,…“.
 • Povídáme si o tom, kam všude se může ptáček schovat před mrazem.
 • Pozorujeme ptáčky na zahradě/ v parku při procházce.
 • Krmíme ptáčky ptačím zobem.
 • Práce s obrázky – encyklopedie.
 • Výtvarná aktivita – ptáčci v hnízdě.
 • Učíme se píseň – „Ptačí ráno“
 • Grafomotorické dovednosti – ptáčkové poletují (uvolnění ruky).
 • Řešení problémové situace - diskuze po povídce „O vrabečkovi“.
 • Pohybová aktivita -  poskoky snožmo jako vrabci.
 • Pohybová hra „Na hlídače“.
 • Sluchová hra „Ptáčku pípni“.
 • Didaktická hra „Kam letí ptáček?“.
 • Výtvarná aktivita „Sněžná sova“.
 • Zpíváme píseň „Vlaštovko leť“.

lyžujeme, sáňkujeme, bruslíme či bobujeme!

 • Povídáme si o zimních sportech.
 • Pantomima na téma „ Aktivity na sněhu“.
 • Výtvarná aktivita „Společný sněhulák – tisk houbičkou“.
 • Pohybová aktivita „Zimní olympiáda“.
 • Grafomotorické listy – předmatematické představy (počty).
 • Zpěv písně „Na lyže“.
 • Pohybová aktivita – hod kostkou (sporty).
 • Výtvarná činnost „Šála“.
 • Ukazujeme si symboly sportů.
 • Rýmování – hra se zvukomalbou slov (rýmy, šprýmy).
 • Navozování situace: Co je nebezpečné? Co bys dělal kdyby?.
 • Mačkání papírových koulí – koulovaná.
 • Tisk krajkou „Sportovec v zimě“.

Ke stažení