4. Sovy

Co prožijeme v Listopadu u Sov

Akce:

 • 3. 11. – začínáme saunování.
 • 7. 11. – od 8h. Fotografování – portréty vánoční tématika.
 • 15. 11. Národopisné muzeum Národního muzea – zahrady Kinských – program: Život našich praprapra babiček a dědečků.
 • 29. 11. od 16:00h. Vánoční besídka ve tříde Soviček.
 • 30. 11. Půjdem spolu do Betléma - Národopisné muzeum, zahrady Kinských.

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými. Chápe, že být komunikativní, vstřícný a aktivní je výhodou.
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
 • Dítě se učí poznávat zvyky a tradice společnosti, ve které žije.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim.
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu.
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem.
 • Používat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi.
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů.

Duchové a dušičky

 • Výzdoba třídy – bu bu bu bubáček.
 • Halloween a Dušičky (české tradice) - povídáme si o svátku zesnulých – čím je uctíme, jak na ně vzpomínáme.
 • Chaloupka na vršku „Jak to bylo na Dušičky“.
 • Bojím se rád nebo nerad, jaké pocity u toho mám?
 • Logopedická chvilka – procvičování svalů obličeje, dechové a artikulační cvičení.
 • Zámek bubáčků – společný plakát – umísti nahoru, dolů, vpravo, vlevo dle pokynu nalep bubáčka (prostorová orientace, předmatematické dovednosti).
 • Příběh „O bubáku Bubulákovi“ povídáme si nad příběhem, nakresli svého Bubuláka.
 • Plníme úkoly-PL – téma bubáků, dýně (stříháme, lepíme, kreslíme – procvičujeme ruku, oko)
 • Cvičíme s bubáčky, tančíme na písně „Ať žijí duchové…“

Na svatého martina, sněžit někdy začíná

 • Povídáme si, kdo byl svatý Martin, na jakém zvířátku přijel.
 • Tradice v tento den.
 • Budeme přivolávat a přihlížet první sněhové vločky.
 • Zopakujeme si, proč se máme teple oblékat.
 • Poslechneme si, jak zní zima (vítr – fouká, hvízdá, led – píská, křupe, koník – dupe, ..)
 • Pohybové hry – Martin a koník, koňské dostihy.
 • Výroba koňské podkovičky (ze samo – tvrdnoucí hmoty).
 • Nácvik písně „Svatý Martin“.
 • Příběh o svatém Martinovi – chudoba x bohatství.

 

Vítr a meluzína, lezou nám do komína, počasí

 • Jaké známe počasí? Povídáme si nad obrázky.
 • Charakteristické znaky podzimního počasí – příprava přírody na zimní období, pozoruj a pojmenuj přicházející změny.
 • Žabák – předpověď počasí.
 • Seznámení s básničkou a pohybová hra: Meluzína.
 • Kdo je, co je meluzína?
 • Grafomotorické uvolňovací cviky (létající meluzína, déšť).
 • Logopedická chvilka: dechové cvičení – tvoříme meluzínu (rozfoukávání barvy).
 • Zpěv s klavírem: Mrak, Prší, prší – hra na ozvučná dřívka (Orffovy nástroje).
 • Cvičíme s kroužky, pohybové hry.
 • Zamýšlíme se: „Co si oblékneme na sebe, když prší?“
 • Seznámení s hlavními znaky počasí na podzim, poslech pranostik.
 • Pozorování počasí na vycházkách i na obrázcích.
 • Úklony do stran „Fouká vítr, fouká, potichu si brouká“.
 • Znázornění počasí na hudební nástroje (bubínek, dešťová hůl…)
 • Zpěv písně „Dešťové kapičky dostaly nožičky.“
 • Výtvarné hry s prstovými barvami „Deštník“.
 • Artikulační cvičení „Žanda žuchla do louže“.
 • Námětová hra „Předpověď počasí“.
 • Určování počtu mráčků na tabuli.
 •   Dramatizace pohádky „Dešťová“ (M.Černík)

Ke stažení